Markt van Stadsplein naar Rembrandtweg

De weekmarkt van het Stadsplein verhuizen naar de Rembrandtweg, een nieuwe bioscoop boven de bibliotheek (waar vroeger de Kunstuitleen was), de al door eigenaar Unibail-Rodamco geplande overkapping van het versplein en meer terrassen. Als het aan wethouder Herbert Raat (VVD) ligt, gaat onder meer dat gebeuren in het Stadshart.

Hij heeft samen met medewerkers dinsdag zelf 2000 brieven aan inwoners erover helpen verspreiden. B&W gingen ‘s morgens akkoord met zijn de ruimtelijke uitwerking van zijn visie voor dat gebied. De eigenaren Unibail-Rodamco van het winkelcentrum en A.S.R. van het voormalige V&D-pand, waarin Hudson’s Bay komt, mogen wel aan het verbouwen en uitbreiden slaan, maar dan wel binnen de grenzen die de gemeente daarvoor stelt.

De gemeente houdt er maandag 15 mei (19.00 tot 21.30 uur) een inloopavond voor inwoners en andere geïnteresseerden over in de Schouwburg aan het Stadsplein 100. Men kan er binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente.

“Wij kunnen er alleen een shopping mall van maken, zoals je die overal in de wereld ziet, maar het Stadshart moet ook een openbare ruimte blijven die in het DNA van de stad past”, zegt Raat. “Je ziet dat voor de komst van Hundson’s Bay het al vijftig jaar oude V&D-pand ingrijpend wordt verbouwd. Ook Unibail is bezig met plannen voor renovatie. De markt heeft kennelijk vertrouwen in het Stadshart en investeert er miljoenen in. Maar wij kiezen niet voor een winkelcentrum alleen, maar voor een binnenstad met diverse functies die elkaar versterken. Dus wonen, winkelen, horeca, cultuur en werken. Maar voor de uitwerking van de plannen is een breed draagvlak van en respect voor bewoners, winkeliers en andere ondernemers nodig. Het Stadshart moet primair een plek voor alle Amstelveners blijven.”

 Verplaatsingen

Om het plein niet volledig te blokkeren, denkt hij ook aan verplaatsing van de markt naar de Rembrandtweg. Op grond van een besluit van de gemeenteraad, kan die nu zeven keer per jaar worden verplaatst naar het Handelsplein, wegens allerlei evenementen, zoals het Stadspleinfestival en de Kerstmarkt. Haar het grootste deel van de week, behalve dus op vrijdag, maakt het Stadsplein een nogal troosteloze indruk, waarmee het onder meer de titel ‘saaiste plein van Nederland’ verwierf.

En intussen leiden de nu vastgestelde zeven verplaatsingen per jaar tot ongenoegen van de marktondernemers. Iemand van de landelijke vereniging voor ambulante handel kwam haar verwijten uitspreken in een raadscommissie, die zich er overigens niets van aantrok. Volgens Raat maakt de nu gedachte verplaatsing de Rembrandtweg aantrekkelijker en wordt die meer dan nu het geval is bij het Stadshart betrokken. “Het wordt zowel voor de marktkooplieden, die niet meer zeven keer oer jaar hoeven te verhuizen, als het plein een verbetering”, denkt Raat.

Terrassen

Het is de bedoeling het Stadsplein opnieuw in te richten, als de markt daarvoor geen hindernis meer vormt. Door de nieuwe bios en meer terrassen aan het plein denken B&W het levendiger te maken in de avonduren.

Met de komst van Hudson’s Bay krijgt de oostzijde van het Stadshart een nieuwe impuls. Om de aantrekkelijkheid van de rest van de oostzijde te vergroten, lijkt ook hier een reconstructie noodzakelijk. Maar initiatiefnemers moeten hun plannen wel in overleg met bewoners en eigenaren van vastgoed uitvoeren. Het voorstel van B&W wordt dinsdag 6 juni aanstaande behandeld in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

 

 

 

 

Lees ook:300 mensen bekeken plannen Stadshart
Lees ook:D66 blij met Stadsplein-voorstellen B&W
Lees ook:Stadshart saai en winkelaanbod onvolledig
Lees ook:Meer verswinkels en horeca in Stadshart
Lees ook:Canadese wrenhuisketen wil naar Stadshart

6 reacties op “Markt van Stadsplein naar Rembrandtweg

 1. Gerben

  Een wandeling door de groene heemparken aanbevolen. Het kost wat, maar je hebt ook wat. Dichtbij het Stadshart.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Olaf Oomes

  Dit lijkt nadrukkelijk op een poging van Hr. Raat om zijn politieke gezicht te redden nadat hij en uitsluitend hij, eenzijdig de stekker uit het, in volledige samenspraak, met het college van B&W ontwikkelde uitbreidingsplan van UR had getrokken. Dit onder druk van een aantal inwoners van de Schilderswijk een belendende oude wijk gebouwd in de beginjaren vijftig van de vorige eeuw, die als onderdeel van dit plan en slechts voor een beperkt deel gesloopt zou moeten worden.

  Wat er thans wordt voorgesteld en ik heb de plannen gelezen, zou ik willen typeren als te weinig en te laat. Slechts een cosmetisch accentje links en rechts maar geen visionaire- en noodzakelijke upgrade zoals eerder op tafel gelegd door zowel UR als het toenmalige college van B&W. Krampachtig wordt door Hr. Raat vastgehouden aan de begrenzingen van het huidige centrum. Een zwaktebod zou ik zeggen.

  Daar waar het Gelderlandplein die visie wel had en inclusief een fysieke uitbreiding, een prachtig en goed lopend winkelcentrum heeft neergezet, lijkt dit plan voor het Stadshart Amstelveen op slechts wat gerommel in de marge. In het artikel wordt gesproken over een investering van miljoenen terwijl de organieke plannen uit 2013 een investering met zich meebrachten van circa 200 miljoen. Dit verschil onderstreept naar mijn mening dat het hier slechts wat cosmetische ingrepen betreft.

  Vanuit de stukken zijn heel wat opmerkingen te plaatsen maar laat ik mij, omwille van de overzichtelijkheid en lengte van deze bijdrage tot een viertal aspecten beperken:

  • De fysieke overbrugging (met winkels en horeca) tussen Rembrandthof en het “ABNAMRO” gedeelte komt er niet. Ook het nieuwe Hudson Bay warenhuis wordt niet fysiek betrokken bij het geheel. Kortom nog steeds zal het winkelend publiek de buitenlucht moeten trotseren om van het ene naar het andere winkelgedeelte te gaan.
  • De markt wordt een langgerekt verhaal. Hoeft niet persé een verslechtering te zijn maar de hierboven beschreven fysieke overbrugging wordt hiermee in ieder geval onmogelijk en die lange markt zou ook wel eens nadelig kunnen zijn met name voor de wat oudere mens onder ons.
  • Het stadspark, nota bene onder architectuur aangelegd, wordt kaalgeslagen. In deze “oase van rust” zoals het document zelf stelt komen speeltoestellen voor de kleine mens. Dag “oase van rust” om maar te zwijgen over het verwijderen van al dat groen dat eindelijk na jaren van groei iets is geworden en voor de omwonenden het zicht op de hoogbouw die er later omheen is gepland (deels) zou hebben weggenomen.
  • Ik begrijp dat het buitenplein volledig plat gaat en er een heel stuk aan het huidige Binnenhof wordt gebouwd zodat de voorgevel hiervan kort op de voorgevel van Hudson Bay komt te staat. Echter van een fysieke verbinding is ook hier geen sprake. Niet echter prettig voor het winkelend publiek en dus ook hier een gemiste kans. Het Stadshart blijft hiermee bestaan uit allemaal stand-alone winkel eilandjes. Aardig bij mooi weer maar als het regent, sneeuwt, hagelt of stormt …………

  Kortom ik beoordeel deze plannen als onvoldoende om het huidige Stadshart mee te laten gaan in de noodzakelijke vaart der volken. Ook de concurrentie met o.a. het Gelderlandplein gaat hiermee niet gewonnen worden vrees ik. Leuke poging maar in mijn ogen ook niet meer dan dat.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Gerben

   Na de A9(tunnel) dus ook een stadshart drama?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Frank Bikker

   @Olaf. Weet u hoe groot dat aantal bewoners is en bent u ook niet een beetje aan het downplayen als u spreekt over woningen uit begin jaren vijftig en hoeveel woningen moeten dan gesloopt worden. Ik kan toch ook wel zeggen dat het Stadshartplein aan de oostkant ingedikt kan worden!

     /   Beantwoorden  / 
 3. Frank Bikker

  Ik weet het niet, maar is er dan nog genoeg ruimte voor de markt in zijn huidige grootte wat zijn nu de precies consequenties voor de bibliotheek en Venstra? (Zie Amstelveenz.)

    /   Beantwoorden  / 
 4. CeeBee

  Wat me aanspreekt -en wat vooral de marktkooplieden denk ik zal aanspreken- is dat de markt in een lintopstelling zal worden geplaatst. Overigens was het volgens mij niet iemand van de vereniging van ambulante handel die insprak bij de raadscommissie, maar een ‘verontruste’ burger die zei dat hij enkele marktkooplui had gesproken. Niettemin een goede zaak, want als ik goed ben geïnformeerd heeft een lintopstelling ieders voorkeur

  Verder valt mij op dat de nodige vierkante meters van de openbare ruimte worden ‘afgesnoept’. Gelukkig wel binnen de door de gemeente aangegeven grenzen. Gelukkig blijft ook de verlengde Rembrandtweg als zodanig in stand en wordt ie niet afgesloten door een ‘wintertuin’ die kennelijk niet meer in de plannen voorkomt. Dit als onderdeel van het raadsvoorstel om de basis van het Stadshart te laten bestaan uit ‘een ruimtelijk raamwerk van straten en pleinen’. Geen aaneengesloten shoppingmall dus. Lijkt me een prima plan en een goed compromis met de plannen van UR.

  Opmerkelijk weinig aandacht is er voor de financiële component, namelijk drie regels. Het moet budgetneutraal en wel door de infrastructurele kosten te laten dekken door de grondopbrengsten van de verkoop. Ik hoop dat de raad daarop toeziet, want wat mij betreft is er al genoeg geld gespendeerd om het stadshart te ‘verlevendigen’. Niets tegen een volgende poging tot verlevendiging, maar liever niet meer op kosten van de belastingbetaler aub.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.