Meerderheid raad voor mogelijke verplaatsing markt

Joep van Erp Inza Gast

Een meerder- heid van de lokale politiek wil verplaat- sing van de vrijdagmarkt op het Stadsplein maximaal zeven keer per jaar mogelijk maken. Dat is volgens de voorstanders nodig om het plein op andere manieren te verlevendigen. Marktlieden en een deel van de oppositie in de gemeenteraad zijn tegenstanders. Het bleek donderdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM).

Omdat gedurende de maand december een ‘Kerstmarkt’ zou worden gehouden, was wijziging van de Marktverordening, die nu maximaal drie jaar per jaar verplaatsing toestaat, noodzakelijk. De kerstmarkt gaat overigens niet door, omdat Stadshart-eigenaar Unibail-Rodamco daarvoor op de weinig animo bij de winkeliers stuitte. Maar ondanks het wegvallen van de directe reden, willen B&W toch maar vast de Marktverordening wijzigen. Een gevaarlijk besluit, vond secretaris Martie Bleeker van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH).

“Ik heb wel eens het gevoel dat niet iedereen weet wat de markt voor Amstelveen betekent”, zei ze. Bleeker stelde onderzoek daarnaar voor. De weekmarkt behoort tot de beste in het land. “Als je zo’n fantastische markt hebt, moet je die koesteren. Zoiets is sneller afgebroken dan opgebouwd. Wij zijn blij dat de kerstmarkt niet doorgaat.” Die vreugde deelt de VVD blijkbaar niet. Raadslid Inza Gast van die fractie betreurt het niet doorgaan van de kerstmarkt, zei wel degelijk het belang van de weekmarkt te zien, maar denkt dat die best enkele malen per jaar kan wijken voor andere verlevendiging van het Stadshart. Onder meer in december dus, volgens Bleeker juist de beste tijd van het jaar qua omzet voor marktkooplieden.

Verrassend

De SP wilde, in navolging van de CVAH, minimaal eerst een onderzoek, alvorens te besluiten tot slepen met de weekmarkt naar Rembrandtweg of Handelsplein. “De kracht van deze markt is de verrassende diversiteit”, zei Bleeker. In totaliteit past die niet op de Rembrandtweg en zowel daar als op het Handelsplein mist de vaste bezoeker de vertrouwde routing, zoals in een hem vreemde supermarkt. “Het vervelende van een verplaatsing is dat de consument kwijt is.”

“Je maakt iets kapot wat je niet kapot moet willen maken”, zei SP-fractievoorzitter Joep van Erp. Volgens hem worden de belangen van de kleine ondernemer weer geschaad en vragen de voorstanders van verandering zich niet af wat een kerstmarkt, als die er ooit komt, voor gevolgen voor de weekmarkt heeft. En waarom juist die kerstmarkt niet op een andere locatie, wilde hij weten. Ook GroenLinks voelt niets voor wijziging van de verordening, die – rekende commissielid Sebastiaan Heijman uit – nu al ruim 5% verplaatsing toestaat en dat zou dan 13,5% worden, meer dan een verdubbeling. Hij wees er op dat het zonder meer snijden in de omzet van de niet voor overheveling te porren marktkooplieden wordt, terwijl in zijn ogen de kerstmarkt niet meer is dan een experiment. Hij wees er ook op dat 29% van de Amstelveners niet zit te wachten op meer evenementen op het Stadsplein, waar wethouder Veeningen van Economische Zaken (D66) tegenover stelde dat zeventig procent die wel wil. Overigens kwam eerder het voorstel op tafel in de verordening tien keer verplaatsing mogelijk te maken, maar daarmee ging de raad niet akkoord en het bleef bij drie. Inmiddels zijn onder het volstrekt liberale bewind de meningen kennelijk gewijzigd.

Gevoel

Volgens de SP is het mogelijk maken van verhuizing van de markt puur op gevoel gebaseerd, terwijl er geen enkel onderzoek aan ten grondslag ligt. D66 wil wel een visie ontwikkelen op de markt, maar daar kennelijk niet op wachten met wijziging van de verordening. Coalitiepartner Burgerbelangen (BBA) was eigenlijk voor de verplaatsing, maar commissielid Ewa Petiet raakte door het betoog van Bleeker daarover toch aan het twijfelen. “De impact van verplaatsing is groter dan wij hadden verwacht”, zei ze. Waarbij overigens de vraag rees of het altijd nodig is een evenement op de vrijdag te organiseren. Ook Petiet pleitte, net als de SP, voor het houden van een onderzoek naar de gevolgen alvorens tot wijziging over te gaan.

Wethouder Veeningen onderstreepte dat zeven keer verplaatsing het maximum in de nu voorgestelde gewijzigde verordening is. “Wij waarderen de markt enorm, maar aan de andere kant hebben wij de plicht het plein ook op de andere zes dagen van de week te laten gebruiken,” zei ze. Volgens Bleeker zijn de marktkooplieden bereid op vrijdagen eerder te stoppen, om tijd vrij te maken voor opbouw ten behoeve van een op zaterdag en zondag te houden evenement. “Als zij maar op het plein mogen blijven.”

Succes

Commissielid Stoffels van de ChristenUnie onderstreepte dat de markt in Amstelveen een succesverhaal is, waaraan niet moet worden getornd. Hij herinnerde zich nog hoe het succes al begon op de Karssenlaan in het Oude Dorp, waarna het even duurde voordat de verplaatsing naar het Stadshart insloeg. Maar nu die tot een van de beste markten van Nederland is uitgegroeid, moet men er uiterst zuinig op zijn, vindt hij.

Omdat, naast coalitiepartij PvdA, CDA en Ouderencombinatie (OCA) zich voor de wijziging van de verordening uitspraken, is ook als coalitiepartner Burgerbelangen (BBA) zich als tegenstander ontpopt, wordt wijziging van de marktverordening een feit. Op 30 september beslist de gemeenteraad daarover.

 

 

Lees ook:Verschuiving weekmarkt 7 keer per jaar
Lees ook:Markt kan jaarlijks 7 keer worden verplaatst
Lees ook:GroenLinks blij met blijvende vaste locatie voor markt
Lees ook:Weekmarkt wijkt voor kerstmarkt
Lees ook:Door kerstmarkt fors verlies op vrijdagmarkt

37 reacties op “Meerderheid raad voor mogelijke verplaatsing markt

 1. frank bikker

  Waarom verandering in een succesvol gebleken concept ter wille van een experiment? Kooplieden zullen klanten verliezen als deze klanten op een andere locatie moeten zoeken naar hun vaste kramen! Deze markt is ook van belang voor onze expats. Vergeet de viskramen niet voor de Japanners. Deze klanten zijn al zo ingespeeld op deze niche, dat ze bordjes in het Japans hebben en dat de kooplieden zelfs wat woordjes Japans spreken. Dat zet men allemaal op het spel, ter wille van een kerstmarkt, die zijn draagvlak nog moet bewijzen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  Eens met de SP: Doe eerst onderzoek voordat je zo’n ingrijpende beslissing neemt.

  D66 wil eerst een besluit en daarna pas een visie ontwikkelen. De VVD heeft kennelijk geen behoefte aan visie.

  Met een beetje goede wil en samenwerking moet het toch mogelijk zijn om de markt in december een Kerstkarakter te geven?

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Dat onderzoek klinkt leuk, maar wat denk je dat er uit komt als de gemeente dat onderzoek betaalt en wat als de marktkooplui een contra expertise laten doen?
   Het is nog altijd zo. Wie betaalt, die bepaalt!

     /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Dus? Dan maar een ingrijpend besluit zonder onderzoek?

  Als het onderzoek en de contra-expertise tegenstrijdige conclusies opleveren, kan de gemeenteraad tenminste een besluit nemen ogv feitenkennis ipv op basis van politieke welgevalligheid en horigheid aan het neoliberale bewind.

  Op Dichtbij vindt ook een discussie plaats over de markt en het Stadsplein waaraan wij wonen. Het is frustrerend dat ik daaraan niet mag deelnemen. Democratie op z’n Amstelveens..

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Nee, gewoon voor het feit dat de markt moet blijven bestaan op de huidige plaats. Zeker gezien de economische component die ik nog nergens heb mogen terug vinden in het standpunt van juist deze 2 partijen die altijd juist daar de mond vol van hebben.

   De economische voordelen van een kerstmarkt moet nog maar blijken. Ik weet trouwens niet eens om hoeveel kramen het zou gaan. Ik weet ook niet hoeveel handelaren gebruik maken van de gewone weekmarkt.

   Ik vind het alleen wel een afgang dat een zo´n grote markt wordt verplaatst voor de opbouw van zo´n zielige vertoning wat wij afgelopen zaterdag op het Stadshart hebben gezien.

   Trouwens het geeft ook te denken dat zelfs een UR de kerstmarkt niet steunt omdat er bij de winkeliers te weinig animo voor zou zijn. Als zij er letterlijk brood in zagen zou dit echt wel anders zijn.

   De gehele entourage werkt hier niet aan mee, dat zelfs zo´n populaire zangeres van Krezzip of zoiets niet meer dan enkele honderden toeschouwers wist te trekken. Dat is toch een complete afgang voor de organisatoren.

   Ik zie dat voorstel van de SP dan ook meer als een compromis van bewijs het maar dat er vraag naar is.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Op Dichtbij is ook een discussie over het verplaatsen van de weekmarkt tbv evenementen. Een deelnemer noemt zich daar ‘Robert van Waanzin’, een beledigende verbastering van mijn (echte) naam. Hij/zij doet zich ook als mij voor en schrijft bij voorbeeld: “Nu hoor ik u denken ‘O jee, daar gaat die RvW weer zeuren over geluidshinder en scooters!’, en dat is ook zo,
   maar ik houd mijn kruit nog even droog. Maar ik kan u verzekeren: de hoeveelheid geluidsversterkende apparatuur die opgesteld staat bij dergelijke events staat in geen enkele verhouding tot het geringe aantal bezoekers. [..]”

   Ik heb er bezwaar tegen dat iemand zich zomaar als iemand anders mag voordoen, maar ivm mijn verbanning kan ik zelfs niet op de ‘Niet OK’ knop drukken. De redactie van Dichtbij reageert niet op mijn bezwaren. Democratie op z’n Amstelveens..

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    Nu wordt het wel echt te gek. U klaagt hier over een totaal ander, door u met name genoemd, medium. Ga met uw klachten daarheen.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Het gaat over de verplaatsing van de weekmarkt op het Stadsplein. Als bewoner daarvan mag daarover echter niet meediscussiëren op het platform van het medium waarin de gemeente haar publicaties plaatst. Dat is ondemocratisch. Dat zou u als journalist toch ook moeten vinden. Verbanning is niet alleen journalistiek relevant als het in Thailand of China gebeurt.

      /   Beantwoorden  / 
   3. Gerrit

    Verbanning? Wat is er dan gebeurd om tot zo iets draconisch te komen?

    Maar heeft u geen vrienden die voor u op de ‘Niet OK’ knop willen drukken?

      /   Beantwoorden  / 
    1. frank bikker

     OOOOOh, dit is uitlokking!

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     Niets. Er was geen geldige reden. Willekeur regeert.

     Men vindt het kennelijk wel prima zo: Gezellig onderons, zonder tegenspraak. Leedvermaak is er ook.

     Amstelveense politici moeten zich afvragen of verbanning wel past in hun opvatting van lokale democratie en publiek debat.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Gerrit

      Geen reden? Dus van de een op de andere dag was u verbannen? Wat een vreemde zaak. En wat bedoelt u met leedvermaak? Er zijn dus personen die dat leuk dan wel prettig vinden? Het moet niet gekker worden.

        /  
     2. P.G. van Faassen

      4 keer democratie roepen lijkt mij toch weer teveel van het goede.

      D66′er Rob de Wijk riep al “ik heb de geschiedenis te goed bestudeerd om te weten dat degenen die het woord democratie te pas en te onpas in de mond nemen, moeten worden gewantrouwd.”

        /  
   4. frank bikker

    Ik denk dat de hr. Robert van Waanzin na lezing van de klacht van Robert van Waning een tsunami van publicaties over rondscheurende toiletpotten in de lokale pers het licht zal doen zien.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     Hoe weet jij dat die lafbek een man is, Frank?

     En hoe vind jij het dat ik mij hiertegen niet kan verweren, zelfs niet met ‘Niet OK’? Is dit fair play volgens jou?

       /   Beantwoorden  / 
     1. frank bikker

      Robertina dan?

        /  
 4. Robert van Waning

  Het Stadsplein Festival was inderdaad een goed voorbeeld van het soort ‘verlevendiging’ waarnaar het gemeentebestuur ten koste van bewoners, van marktkooplieden, van marktbezoekers en ook ten koste van veel geld streeft.

  De Stadspleinbewoners zitten drie dagen in de herrie (1 dag opbouw van dure tenten, podia en geluidsinstallaties, 1 dag veel gedreun van bassen en 1 dag afbraak en schoonmaak). De marktkooplieden moesten verkassen en de marktbezoekers moesten hen weer gaan zoeken.

  Behalve voor Jacqueline Govaert was er nauwelijks belangstelling. Ik telde zelden meer dan 120 mensen voor het grote podium. Wat waren de kosten van dat evenement per bezoeker?!

  Het gemeentebestuur zit op te grote afstand van het centrum en heeft zodoende nooit begrepen wat met het Stadsplein wel en niet mogelijk is. Men voelt zich echter te goed om te luisteren naar bewoners en andere betrokkenen. Dat onbegrip speelde al een rol bij het ontwerp van die echoput. Daaromheen bevinden zich ongeveer 120 woningen, een schouwburg, een openbare bibliotheek, leslokalen van de volksuniversiteit en van de muziek- en dansschool, restaurants en winkels. En dat moet dan ook dienst doen als evenemententerrein..

  Het enige wat de gemeente met het Stadsplein moet doen is het er gezelliger inrichten, aankleden en verlichten. Verder moet men er voor zorgen dat bewoners en bezoekers zich er steeds prettig en veilig kunnen voelen.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Rotary-vriendje

  Volgens mij kan die kerstmarkt gewoon op een andere plek. Die heeft toch geen ingesleten plek bij mensen in het hoofd. Van iets wat één keer per jaar plaatsvindt kijk je eerst waar die kerstmarkt staat. Dus dat lijkt mij geen probleem.

  Dat is heel iets anders bij de vrijdagmarkt. Daar loop je zonder na te denken naar toe en dan staat ie er niet.

  Nou heb ik niets met die kerstmarkten, maar ik ben één keer in Hilversum naar zo’n kerstmarkt geweest. Bij landgoed Zonnestraal, half gelegen in het bos gelegen. En dan met sneeuw. Dat is pas een ervaring. En dan pik je gelijk de prachtige architectuur van de Sanatorium de Zonnestraal mee. Geplaatst op de Werelderfgoedlijst ! Prachtig hoe ze die kerstmarkt daar hebben ingebed. Met marktkraampjes in het bos !!!

    /   Beantwoorden  / 
  1. ciska

   Kerstmarkt in het bos! Dat lijkt mij ook enig. Zou dat niet een mogelijkheid zijn om te onderzoeken bij bijvoorbeeld bij de ingang van het Bos bij het verlengde van de Oude Karsenlaan? Ruimte zat!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    @ciska

    Helemáál geen gek idee. Stel het voor bij de gemeenteraad. Burgers die meedenken. Top !

      /   Beantwoorden  / 
    1. ciska

     Die lezen dit ook wel of wordt voor hun door genomen.

       /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Wie bewaakt ‘s nachts die leuke kramen en chalets? Zijn er genoeg parkeerplaatsen? De verlichting moet er helemaal aangelegd worden. Bewoners van de Karsenlaan zijn misschien niet zo blij met al het verkeer.

    Het Stadsplein is toch veel geschikter. Het moet toch mogelijk zijn om de weekmarkt in Kerstsfeer te brengen en evt te verlengen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. ciska

     Als je 100 keer per dag hetzelfde kerstliedje wil horen, heb je misschien gelijk.

       /   Beantwoorden  / 
 6. gerben

  Was het maar weer Advent. Nu eerst op naar de aankondiging van de geboorte van Johannes,

    /   Beantwoorden  / 
  1. P.G. van Faassen

   Even een paar kwoots uit jouw tirade :

   “geschreeuw van cafébezoekers en hangjongeren en het ijselijk hoge gegil van kinderen bij de fontein en (sinds kort) het speeltoestel”

   Nooit gehoord, maar wel geregeld roepen dat het heerlijk is dat kinderen zich vermaken. Is dat niet een beetje vreemd?

   “Nu echter steeds meer bewoners hun klachten gaan uiten, kan de gemeente die niet langer negeren.”

   Nooit iets van die bewoners gehoord.

   Nu is het toch echt tijd dat je iets van getuigen verklaringen en/of cijfers toont. Zodat het nog enigszins geloofwaardig is wat je roeptoetert.

     /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  “Geachte heer van Rijn en mevrouw Neve.

  Ons 4 sterren Stadshart, de trots van Amstelveen heeft sedert enkele maanden een nieuwe bestemming. “Met z’n allen naar de speeltuin toe”.

  Mijn vraag aan u is, wie is op dit onzalige idee gekomen?
  Welke architect heeft die afschuwelijke kleur blauw, als kers op de taart bedacht (over smaak gesproken).

  Op geen enkel Stadsplein, waar ook ter wereld staat een speeltoestel. Een speeltoestel hoort op een speelplaats of eventueel in een park! Maar beslist niet op een Stadsplein.

  Zondagochtend vroeg, een totaal verlaten plein, maar een druk bezocht speeltoestel (bijgesloten foto) en geen winkel open!
  Ook s’avonds na sluitingstijd is het speeltoestel nog steeds druk bezocht en eten bij mooi weer op één van de terrassen beneden doen wij niet meer in verband met de geluidsoverlast. Goed voor de horeca in Amsterdam en omgeving. Uitbreiding van de terrassen lijkt mij dan ook geheel overbodig.

  Jammer dat ondanks mijn hoge leeftijd mijn gehoor nog steeds perfect is en daardoor lezen op mijn eigen terras geen pretje meer is. Geen enkele ouder gaat winkelen terwijl de kinderen in de touwen hangen.

  Voor de gezelligheid neemt het gezin nog een aantal skateboarden mee, het is tenslotte een leuk uitje en daarmee wordt de geluidsoverlast nog wat meer opgevoerd.

  Het publiek komt gericht met hun kinderen naar de speelplek en hebben beslist niet de intentie om te gaan winkelen, wat mijns inziens wel de bedoeling is van een 4 Sterren Winkelcentrum.

  Ik wens alle die aan dit project hebben meegewerkt een achtertuin of terras toe grenzend aan een Speelplaats en als u dan s’morgens op een mooie zonnige dag met uw krant en een kop koffie of s’avonds met vrienden of gezin gezellig een glaasje wijn drinkt in uw tuin of terras, u dezelfde geluidsoverlast zult ervaren die ons als bewoners van dit flatgebouw wordt aangedaan.

  Ramen en deuren sluiten en binnen zitten.

  Dit zijn mijn ervaringen en irritaties met het door u geplaatste speeltoestel.

  Met vriendelijke groeten, een intens geïrriteerde bewoonster van Rembrandtweg nr .. ,”

    /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  “Goedemiddag Arjan van Rijn en Liza Neve

  Tot nu toe helaas geen enkele reactie van u mogen ontvangen op mijn E-mails van 29 juli en 9 september. Ik interpreteer dit als gunstig. “Wie zwijgt stemt toe”.

  Enkele dagen geleden heb ik weer een bezoek aan het Gelderlandplein gebracht. Daar is ook een prachtig “Kiddieland” gerealiseerd voor de kinderen. (Bijgaand foto’s.) Het hele jaar kunnen daar de kinderen, van Winkelcentrum bezoekers, naar hartelust spelen.

  De omwonende bewoners worden in het geheel niet gestoord door het lawaai, dat nu eenmaal door kleine kinderen wordt geproduceerd.

  Wel iets professioneler dan het kleine speelhoekje bij ons in het **** Winkelcentrum bij de de DE koffieshop. Ruimte genoeg omdat ook hier te realiseren.

  Wederom, waarom gaat Unibail/Rodamco wel een kostbaar Speeltoestel op het Stadsplein plaatsen, dat zeer weersafhankelijk is en waar slechts enkele maanden per jaar gebruik van kan worden gemaakt.

  Uw reactie zie ik gaarne tegemoet.

  Met vriendelijke groet – [...] (Bewoner)

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Van: Rijn, Frank van [mailto:[email protected]]
  Verzonden: dinsdag 22 september 2015 10:49
  Aan: [VVE-bestuur]
  Onderwerp: Overleg met wijkagent inzake jeugdoverlast

  Geachte heer [..],

  Wijkagent Frank Diender zit nog altijd thuis met een virus die hij tijdens zijn vakantie heeft opgelopen. Ik stel voor contact met u op te nemen zodra hij zich weer meldt.

  Ondertussen nemen de gemeentelijke handhavers de locatie mee in hun surveillance.

  Met vriendelijke groet,
  Frank van Rijn
  Adviseur Jeugd & Veiligheid

    /   Beantwoorden  / 
  1. Bijenkorfje

   Volgens Volkskrant en NRC schijnen ambtenaren het langst ziek te zijn. Hahahahahahahaha, dus er wordt geen antwoord gegeven.

     /   Beantwoorden  / 
  2. P.G. van Faassen

   Met een virus. Geweldig. Dat betekent rvw dat je niet te ver met je camera over je balkonnetje moet hangen. Giftige adem is net zo slecht als die rotzooi uit de vliegtuigen.

   Maar daar hoor ik je dan weer niet over.

     /   Beantwoorden  / 
   1. frank bikker

    PGF&RvW enigszins off topic?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     Nee, Frank, de topic is de ‘ verlevendiging (‘bruisen’!) van het Stadsplein.

     De vraag is of bewoners en bezoekers daarop zitten te wachten.

     Door zijn woon-, winkel-, cultuur- en educatieve functie is het Stadsplein ongeschikt als evenemententerrein, speeltuin en disco.

       /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  “Nu is het toch echt tijd dat je iets van getuigen verklaringen en/of cijfers toont. Zodat het nog enigszins geloofwaardig is wat je roeptoetert,” schreef mijn trouwe stalker.

  Over roeptoeteren gesproken..

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Als ik zo de titel van het artikel lees, staat er toch echt iets anders.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.