‘Golfcentrum in politieke achterkamers bekokstoofd’

In duistere politieke achterkamertjes is de bouw van het golfcentrum allang in kannen en kruiken en de burgers kunnen in feite helemaal hun invloed niet meer doen gelden. Dat beweert het tegen de komst van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder strijdende actiegroep Golfodrama. ‘Voor de oprecht democratisch denkende burger is het duidelijk dat dit zaakje stinkt,' zegt het comité in een open brief aan B en W.

 

Het actiecomité verwijt het college steeds maar niet met een nieuwe planning voor de inspraak- en andere procedures te komen, nu de oude wegens vertraging van het project niet kon worden gehaald. ‘Al weken hebben wij wethouder en ambtenaren om een nieuwe planning van de procedures gevraagd,' aldus Golfodrama. Maar blijkbaar zonder resultaat. In een uit 2006 daterende planning waren de inspraakprocedues en fasering tot op de dag precies aangegeven. De vertraging ontstond door donvolledige aanlevering van informatie door initiatiefnemer Loogman en de Grontmij aan de Commissie MER (voor een Milieu Effect Rapportage).

Volgens het comité heeft de gemeente laten weten dat het ambtelijke apparaat nog steeds geen nieuwe planning heeft, terwijl de procedure voor vrijstelling van het geldende bestemmingsplan binnenkort al moet starten. Volgens de gemeente moet de provincie nog worden geïnformeerd over de plannen. Onzin, meent Golfodrama te weten, want in het provinciale Streekplan Noord-Holland Zuid blijken zowel het golfcentrum als woningbouw bij de Nesserlaan al te zijn opgenomen.

‘Ons is keer op keer verzekerd dat het bevoegd gezag in Amstelveen met zijn burgers open, transparant en zorgvuldig wil communiceren,' aldus het comité'. Maar daar komt volgens haar in de praktijk bar weinig van terecht. ‘U vindt het kennelijk nog niet nodig de burgers te informeren over verdere planning van woningbouw en evenementcentrum. Wij vinden het de hoogste tijd, want door uw toedoen wordt de burger compleet buitenspel gezet.' Golfodrama heeft zowel het concept Streekplan als de bouwtekeningen voor het golfcentrum op haar website gezet (www.golfodrama.nl). Zij zegt de strijd voor een open, groene polder en tegen de komst van een golfbaan en woningbouw de komende maanden verder te zullen opvoeren. Het centrum brengt volgens het comité tientallen lichtmasten, 7000 vierkante meter bebouwing, vele hectaren asfalt, grote winkel- en zalenvoorzieningen, 350 parkeerplaatsen en meer dan 100 duizend kubieke meters ‘gebiedsvreemde' grond in de polder.

 

Lees ook:Ook Staatsbosbeheer tegen golfcentrum
Lees ook:Gemeente vindt kritiek Ombudsman in zaak Golfodrama ‘niet negatief’
Lees ook:KInderen tekenen tegen golfcentrum
Lees ook:Actievoerders tegen golfcentrum komen met burgervoorstellen op agenda gemeenteraad
Lees ook:Ook ‘Beschermers Amstelland’ tegen golfcentrum

45 reacties op “‘Golfcentrum in politieke achterkamers bekokstoofd’

 1. Hans van der Liet

  In een poging de politiek in het algemeen en de voorstanders van een golfbaan in het bijzonder te diffameren, worden door de one-issue-club en niet tot enig compromis bereid zijnde Golfodrama weer alle registers opengetrokken. Dames en heren, ik herinner mij van vorig jaar een raadsvergadering waarin bezwaarmakers vele uren lang hun grieven en tegenargumenten kenbaar konden maken aan de volksvertegenwoordiging. De politiek hoort uw bezwaren wel, maar vindt ze niet overtuigend. Maar ja, doordrammen is ook een vak.
  Interessant is overigens, dat Golfodrama kennelijk ook tegen geprojecteerde woningbouw is. Dat zal de heer Demming wel in een duivels dilemma brengen, want die klaagt altijd over te weinig woonruimte in Amstelveen, terwijl hij anderzijds een warme sympathisant is van de Neinsager bij Golfodrama. Daarom speciaal voor hem (en voor de vele andere liefhebbers van Duitse dichtkunst onder de lezers van deze site)dit citaat uit Goethes faust: “Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust”.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Jan Demming

  Tijdens die raadsvergdering, waar u op doelt, was het standpunt van de politieke partijen al lang en breed bekend. De inspreekprocedure was een formaliteit waar het college en de meeste raadsleden geen enkele boodschap aan hadden. Het lag er allemaal net te dik bovenop.
  Wat woningbouw betreft probeer ik het nog één keer, meneer Van der Liet: Er wordt hier nog steeds volop gebouwd, alleen klopt er niets van de verdeling van de woonruimte. Praktisch allemaal dure woningen i.p.v. een substantieel deel aan middeldure en goedkope huizen, zodat ook starters en jongeren in deze gemeente aan de bak komen. En als u vindt dat minder draagkrachtigen dan maar in Almere of Lelystad moeten gaan wonen, is een gemeente als Wassenaar of Blaricum misschien een goede woonplaats voor u! Nóg elitairder dan Amstelveen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Tja, meneer Demming, dan heeft u dus gewoon pech, want in ons systeem beslist de gemeenteraad (als vertegenwoordiging van het volk) en niet de hardste schreeuwers. Dus als de politieke partijen geen boodschap hebben aan de argumenten die hen niet aanspreken, dan wordt het in een democratie tijd om de vlag te strijken. Een heleboel mensen verwarren inspreekrecht met een medebeslissingsrecht. Maar zo werkt het dus echt niet hoor!
  Wassenaar en Blaricum zijn weliswaar hele bekoorlijke dorpen, maar naar mijn smaak net iets te ver weg van mijn geliefde Amsterdam, dus ik moet u teleurstellen: ik blijf!

    /   Beantwoorden  / 
 4. Johan Th. Bos

  De hardste schreeuwers? Hoe komt niemand nou in de gemeenteraad? Door naar die lokale partijvergadering te gaan, waar anderhalve man en een paardenkop komen, en daar een grote bek op te zetten. Uiteindelijk wordt de sta geregeeerd door lieden die binnen enkele promilles van de bevolking zijn geselecteerd. En die vervolgens beweren de totale bevolking te vertegenwoordigen. Bij de verkiezingen hebben zij de mazzel dat 99 procent van de stedelingen hen niet kent. Maar echt, wie in de raad wil komen, moet gewoon een net even (nog) grotere schreeuwer zijn dan anderen.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Hans van der Liet

  Dat is het systeem nu eenmaal. En als de burgers nou massaal lid zouden worden van een politieke partij (in plaats van alleen maar wakker te worden uit hun hedonistische lethargie wanneer er in de buurt opeens een kerncentrale wordt gepland), zodat ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid, zijn ze te druk met de derde vakantie binnen 12 maanden te boeken (wordt het dit jaar Thailand of toch maar de Malediven?).

    /   Beantwoorden  / 
 6. golfreak

  Geachte heer Bos,

  U laat zich weer eens van uw beste kant zien. Ik stel voor dat u eerst enkele maanden (jaren) in bijvoorbeeld Noord-Korea, of Venezuela gaat wonen. Als u dan nog een vrij man bent en/of in leven, nadat u zulke commentaren hebt afgeleverd, kunt u zeggen die democratie in Nederland is inderdaad niet goed.

  Maar, ik ben heel erg bang, dat we eerder een “in memoriam” zullen moeten lezen.

  Koester onze democratie en kritiek leveren mag, moet zelfs, maar dan wel opbouwende kritiek en eentje die op waarheid is gestoeld.

  mvg,

  Golffreak

    /   Beantwoorden  / 
 7. Hans van der Liet

  En om nou zulke fijnbesnaarde, bescheiden raadsleden als Arjen Siegmann en Marga van Herteryck-Prinsen als harde schreeuwers te betitelen die een grote bek zouden hebben opgezet tijdens een lokale partijvergadering, dat is toch echt wel ver bezijden de waarheid! Maar ja, daar was u niet bij, meneer Bos, dus ik weet niet waar u die wijsheid vandaan heeft! (Vooroordeel misschien, die o zo verraderlijke valse vriend van de journalistieke objectiviteit?)

    /   Beantwoorden  / 
 8. Johan Th. Bos

  5. Uit alles blijkt dat u de samenleving maar zeer ten dele kent. Alleen degenen die driemaal per jaar op vakantie kunnen naar verre oorden etc. En die daardoor geen tijd hebben partijvergaderingen te bezoeken.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Hans van der Liet

  Hahaha, dat bedoel ik nou: in plaats van voor de zoveelste keer naar het buitenland te reizen, zouden ze eens wat tijd, geld en energie moeten steken in de politiek. Dan hoeven ze ook niet te klagen dat er door “de politici” weer over hun hoofden heen besloten wordt. Maar dan kunnen ze zelf meepraten, meedenken, meebeslissen.
  Maar ja, dat is teveel gevraagd van “de burger”, die later in de persoon van Jan Demming wel weer een Don Quichotte vindt die roept hoe onrechtvaardig het is dat er niet naar de burger geluisterd wordt.
  Edoch: wij horen u wel, doch vinden uw argumenten slecht. Wij luisteren wel degelijk. Maar naar de zwijgende meerderheid.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Jan Demming

  Onder meer m.b.t. het golfterrein heeft de politiek duidelijk gemaakt dat men maling heeft aan de burger. Maar wat zou volgens u de werkelijke mening de reden zijn waarom mensen zich niet meer in de politiek interesseren? Denkt u zelf ook niet dat zij zich zo langzamerhand al te vaak belazerd voelen?
  Wat uw laatste opmerking onder 9 betreft zou ik nogmaals willen aandringen op een enquete, waaruit duidelijk blijkt wat de werkelijke mening van die ‘zwijgende meerderheid’ is. Aan de andere kant begrijp ik wel dat de politiek daar natuurlijk niet aan wil!

    /   Beantwoorden  / 
 11. Jan Demming

  Herstel eerste allinea,
  …. Maar wat zou volgens u de werkelijke reden zijn….. enz.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Johan Th. Bos

  6)U voelt zich in Nederland blijkbaar ook niet zo veilig. Bent althans te bang om uw ware identiteit bekend te maken en gebruikt lafhartig een schuilnaam. Ik besef trouwens wel dat het lastig is een ander systeem te gebruiken voor de volksvertegenwoordiging, maar laten we nou niet verdrijven met dat bejubelen van onze democratische manier van kiezen. Uit het handjevol mensen die naar een afdelingsvergadering komen, worden er een naar voren geschoven, die nu eenmaal op een baantje uit zijn (en dus zorgen dat ze opvallen), en die komen in de raad. Namens mij, zeggen ze. Ja, dag.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Hans van der Liet

  Een enquête? We hebben toch verkiezingen?!?

  Uw formulering “de politiek heeft maling aan de burger” is weer zo’n lekker tendentieus trucje. De politiek heeft geen maling aan de burger. De politiek laat het algemeen belang zwaarder wegen dan de bezwaren van enkele omwonenenden, natuurliefhebbers, golf-haters en onverbeterlijke wereldverbeteraars. Dus gaat zij aan hun argumenten voorbij.
  U zegt toch ook niet: “de politiek heeft maling aan de burger, want we worden gedwongen belasting te betalen hoewel we dat eigenlijk liever helemaal niet doen”.

  De werkelijke reden dat mensen zich niet meer voor politiek interesseren? Simpel: het gaat de mensen goed en ze zijn grosso modo tevreden. (zou ik ook zijn als inwoner van Amstelveen: prettige woonomgeving, mooie auto, drie kinderen, een liefhebbende vrouw en een labrador, fijn winkelcentrum, straks nog een mooie golfbaan om de hoek!)

    /   Beantwoorden  / 
 14. Jan Demming

  U stelt dat ‘het algemeen belang’ voor de politiek zwaarder weegt dan de bezwaren van een handjevol mensen. Sinds wanneer valt een golfterrein onder de noemer algemeen belang? Wordt het eindelijk geen tijd dat er JUIST wat meer natuurliefhebbers en wereldverbeteraars opstaan die proberen de wereld te behoeden voor de ondergang? Er zijn al meer dan genoeg figuren die met open ogen en bij het ‘volle’ verstand (denk hierbij aan ene George Bush) bezig zijn met activiteiten om de wereld te vernietigen. In andere landen gaat het dan veelal om het kappen van regenwouden, in ons land om het ontginnen van de nog resterende groene ruimte.
  Wat u laatste allinea betreft, meneer Van der Liet, bent u wederom bezig onder het motto ‘als ik maar…..’ Ik heb u al zo vaak gevraagd hoe het volgende generaties zal vergaan als blijkt dat er geen groen meer is om te recreeren, uitgezonderd in uw eigen Amsterdamse Bos natuurlijk.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Hans van der Liet

  Ach, dat Bos is van ons allemaal, daar mag ook u uw labrador uitlaten!

    /   Beantwoorden  / 
 16. Johan Th. Bos

  13) Wat is nou DE politiek? Een handjevol VVD-ers dat – als vriendjes onder elkaar – een golfterrein voor zichzelf en wat zakenrelaties regelt, om vervolgens ook wat golfminnaars bij het CDA en kennelijk ook de PvdA (ze zitten samen in het vriendenclubje dat coalitie heet) mee mee te krijgen? Denk nu nou echt dat iedere Amstelvener die onleesbare programma’s vol loze beloften leest? Democratie is een mooie gedachte, maar helaas voornamelijk theorie. Eenmaal per vier jaar vraagt de politiek een blanco cheque van de bevolking, die vervolgens wordt geacht weer vier jaar de kop te houden, tot zij als stemvee weer even nodig is om de dames en heren in het zadel te helpen of te houden. Dat de politiek doet wat de meerderheid van de bevolking wil, bijvoorbeeld met zo’n golfbaan, moet nog worden bewezen. Maar daar heef die politiek helemaal geen zijn. Participatie is nauwelijks meer dan een formaliteit.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Hans van der Liet

  Een betere vorm van bestuur is nog niet uitgevonden. Overigens nodig ik een ieder uit om lid te worden van een partij, dan kan men meedenken, meepraten, meebeslissen en krijgt de participatie inhoud.

  Maar ja, de drukke baan, de kids, de tennisclub, de hengelclub en de drie vakanties per jaar, zij slokken ook veel tijd op.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Jan Demming

  Mag ik me even voorstellen? Ik heb geen drukke baan (meer) en volwassen kids die al lang het huis uit zijn. Ik ben geen lid van de tennis- of hengelclub (hengelen vind ik overigens dierenmishandeling i.p.v. sport, maar dit terzijde) en ik ga in de regel één keer per twee jaar op vakantie. Nu ú weer!

    /   Beantwoorden  / 
 19. Hans van der Liet

  En van welke politieke partij bent u lid?

    /   Beantwoorden  / 
 20. Jan Demming

  Ook van een politieke partij ben ik geen lid. Maar is stem, u raadt het al, GroenLinks.
  Zo, nu weet u zo ongeveer alles van me!

    /   Beantwoorden  / 
 21. Hans van der Liet

  Tsja, dan rijst bij mij toch het vermoeden dat u merkt dat uw partij het onderspit delft in de raad wat die golfbaan betreft en omdat u dat niet kunt zetten, begint u dan te roepen dat de burger wordt genegeerd, dat er niet naar hem wordt geluisterd etcetera. Maar u heeft er gewoon moeite mee dat u getalsmatig wordt overklast!

    /   Beantwoorden  / 
 22. Jan Demming

  De ‘groen kant’ van de politiek verliest het inderdaad nog steeds van de partijen die alleen macht en invloed willen uitstralen. Daar zal vast en zeker verandering in komen. Nesderland denkt op den duur ongetwijfeld wel groener, maar ik vrees dat het dan al veel te laat is. Nu al weigeren de meeste mensen, ondanks waarschuwingen van alle kanten, hun bijdrage te leveren aan een beter milieu. Mensen brengen hun kinderen, posten hun brieven en halen hun boodschapjes nog steeds per auto. Daar is nog NIETS in veranderd en ik vrees dat daar op korte termijn ook niets aan verandert. Tenzij de landelijke overheid met drastische maatregelen komt, maar ja, dan komen er minder centen binnen voor de staat!

    /   Beantwoorden  / 
 23. Hans van der Liet

  Om macht en invloed gaat het nu eenmaal in de politiek, meneer Demming.

  Overigens is er al veel verbetered in Nederland qua milieu (denk aan het befaamde “met name lucht en water” van mijn partijgenoot Lubbers). En over zure regen hoor ik al tien jaar niks meer, hoewel types als u 20 jaar terug de ondergang van het Avondland voorspelden als gevolg van die fabel. Tsja, doemdenkerij en paniek zaaien, het is van alle tijden. De wereld, zij draait door!

    /   Beantwoorden  / 
 24. Jan Demming

  Mag er naast macht en invloed ook eens worden nagedacht…? Zure regen is er nog steeds, maar die problematiek is qua prioriteit voorbijgestreefd door bijvoorbeeld de aanwezigheid van fijnstof.
  U blijkt het verschil tussen ‘doemdenken’ en ‘constateren’ nog steeds niet te zien. Dat komt nog wel hoor, maar ik ben bang dat het dan inmiddels te laat is.

    /   Beantwoorden  / 
 25. Hans van der Liet

  De nadenkers stemmen op Groen Links….en bereiken hartelijk weinig.

  Ach ja, fijnstof, dat was de nieuwe Apocalyps. In de Middeleuwen nooit van gehoord, maar thans hoog op de agenda. Het moet gezegd: de doemdenkers passen zich steeds aan de eisen van de tijd aan.

    /   Beantwoorden  / 
 26. Jan Demming

  Dat eerste komt omdat er weinig mensen aan de leefbaarheid in de toekomst denken: veel stemmers bijvoorbeeld op CDA en VVD en sinds kort ook PvdA.
  In de middeleeuwen hadden ze ook nog nooit van auto’s gehoord en de heer Ford zou zich in z’n graf omdraaien als hij wist hoe die ondingen de boel verziekt hebben. En dat nog steeds doen!

    /   Beantwoorden  / 
 27. Hans van der Liet

  Ach, auto’s hebben ook veel goeds verricht, meneer Demming, laat dat een troost voor u zijn. Denk eens aan al die mensen die met een hartinfarct door ziekenauto’s op tijd naar een ziekenhuis gebracht konden worden en wier leven gered is!

  Maar ja, dat zal wel te gecompliceerd voor u zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 28. Jan Demming

  Ja, en denkt u eens aan de natuurgebieden die erdoor verwoest zijn onder het motto: een snelweg dwars door een natuurlandschap maakt er twee natuurgebieden van. Denkt u verder eens aan al die ongelukken die het leven van vele mensen en nog véél meer dieren hebben gekost. Over het milieu hadden we het al eerder; ook daar schijnt het verkeer geen goed aan te doen. En waar denkt u dat al die gehaastheid, agressie en onverschilligheid vandaan komt? Of is dit ook doemdenken, meneer Van der Liet?

    /   Beantwoorden  / 
 29. Hans van der Liet

  Ik poneer nu op de late vrijdagmiddag nog even als stelling, dat de auto de mens meer goeds dan kwaads heeft berokkend. Er sterven door verkeerd medisch handelen in ziekenhuizen jaarlijks dubbel zoveel mensen als in het verkeer, dus laten we de zaken aub wel in proportie zien.
  En zonder auto zouden we niet eens weten dat die natuurgebieden bestààn, dus ook in dat opzicht is het een zegen dat we de auto hebben.

  En om gehaastheid, agressie en onverschilligheid toe te schrijven aan een levenloos ding, is net zo dom als om te denken dat wapens mensen doden. Nee meneer Demming: mensen doden mensen.

    /   Beantwoorden  / 
 30. Jan Demming

  Tenslotte: misschien zou het veel beter zijn als de mens niet wist dat die natuurgebieden bestonden!
  Als weldenkend mens ga je trouwens toch niet met de auto op zoek naar een natuurgebied, maar op je fiets?! Die passen tenminste bij elkaar.

    /   Beantwoorden  / 
 31. Jan Demming

  Ten slotte tot slot, refererend naar reactie 27: Weet u dat de meeste hartinfarcten ontstaan vanwege te weinig beweging. Mensen pakken bijvoorbeeld voor elk wissewasje de auto in plaats van de fiets of benenwagen?

    /   Beantwoorden  / 
 32. Hans van der Liet

  U bent zo’n misantroop, eigenlijk vindt u dat de wereld beter af is zonder mensen, daar komt het uiteindelijk op neer!

    /   Beantwoorden  / 
 33. Hans van der Liet

  CBS: Auto veel schoner dan gedacht
  Van onze verslaggever

  AMSTERDAM – De auto is veel schoner dan gedacht. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden door personenauto’s is in de periode 1990–2005 5 tot 15 procent lager dan tot dusverre was aangenomen.

  Het CBS publiceerde maandag nieuwe nauwkeuriger gegevens over het aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen per voertuigkilometer. Hierdoor zijn de schattingen van de schadelijke emissies door het wegverkeer over de periode 1990–2005 naar beneden bijgesteld.

  Uit nieuwe CBS-cijfers over het aantal personenautokilometers op de Nederlandse wegen blijkt de jaarlijks door personenauto’s afgelegde afstand ongeveer 5 procent lager dan eerder was aangenomen. Verder zijn nieuwe emissiefactoren berekend, waaronder die voor fijn stof en stikstofoxiden. Deze zijn gemiddeld 6 procent lager dan de oude.

    /   Beantwoorden  / 
 34. Jan Demming

  Ref. 33: De auto is dan misschien minder smerig dan werd aangenomen, maar smerig blijft-ie! Nieuwe auto’s stoten inderdaad minder viezigheid uit dan vroeger, maar hun aantal is dermate toegenomen dat de totale hoeveel uitstoot per definitie gelijk of misschien zelfs hoger ligt.

  Ref. 34: Het lijkt me duidelijk dat de wereld inderdaad een stuk beter af zou zijn zonder mensen. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn!

    /   Beantwoorden  / 
 35. Jan Demming

  2e allinea moet zijn: ref. 32 etc.

    /   Beantwoorden  / 
 36. Hans van der Liet

  Dat vind ik altijd zo bewonderenswaardig aan milieu-fanatici: onder glasharde ontkenning van de feiten houden ze vast aan hun eigen mening! De realiteit, die is maar lastig: wij weten het beter!

    /   Beantwoorden  / 
 37. Jan Demming

  Ach, op alle gebieden heb je wel fanatiekelingen. Een beetje fanatisme met als inzet een betere wereld lijkt me beter dan op je luie reet liggen en maar afwachten wat er gebeuren gaat. Dat is overigens wel een stuk makkelijker, dat geef ik toe!

    /   Beantwoorden  / 
 38. Jan Demming

  Ach, op alle gebieden heb je wel fanatiekelingen. Een beetje fanatisme met als inzet een betere wereld lijkt me beter dan op je luie reet liggen en maar afwachten wat er gebeuren gaat. Dat is overigens wel een stuk makkelijker, dat geef ik toe!

    /   Beantwoorden  / 
 39. Hans van der Liet

  U denkt: als ik het twee keer opschrijf, komt het overtuigender over?

    /   Beantwoorden  / 
 40. Hans van der Liet

  Uitstoot kooldioxide hoger dan gevreesd
  ANP

  WASHINGTON – De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) op aarde stijgt sneller dan gevreesd. De toename is zelfs groter dan in de somberste scenario’s van de Verenigde Naties. Dat meldden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijke blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

  Kooldioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Volgens de onderzoekers is er vooral sprake van een grote toename van de uitstoot in opstomende economieën als China en India. De wereldwijde jaarlijkse groei van de uitstoot ligt sinds 2000 op gemiddeld 3,1 procent. In het voorgaande decennium beliep de gemiddelde jaarlijkse groei 1,1 procent.

  De wetenschappers noemen hun bevindingen alarmerend. Weliswaar zeggen steeds meer naties dat er iets moet gebeuren, maar de uitstoot blijft in de praktijk alleen maar groeien, melden de onderzoekers.

  Conclusie: meneer Demming moet in China en India gaan preken, niet hier! Zeker in China, waar immers zijn politieke vrienden al sedert decennia aan de macht zijn, zal hij op een luisterend oor mogen rekenen. Als hij niet in de kerker wordt opgesloten die daar het natuurlijke eindstation is van criticasters van de regering.
  Nee, dan hebben we het hier toch maar goed, waar je politici ongestraft voor dom en lui kunt uitmaken!

    /   Beantwoorden  / 
 41. Jan Demming

  Genoteerd citaat van de heer Van der Liet uit bovenstaand rapport: “Weliswaar zeggen steeds meer naties dat er iets moet gebeuren, maar de uitstoot blijft in de praktijk alleen maar groeien”.
  Dat gedrag is ook in ons landje min of meer nog steeds aan de orde. Uiteraard moeten landen als China en India hard op hun gedrag worden aangesproken en eventueel worden geboycot. Maar ja, dat kan ons wel eens orders kosten…
  Meneer Van der Liet, wat is uw mening in deze over ÚW Amerikaanse vrienden met de heer Bush voorop?

    /   Beantwoorden  / 
 42. Jan Demming

  U vergat in uw bijdrage (40) het volgende citaal uit het bericht te vermelden: “De uitstoot van de VS en vooral die van Europa groeit veel minder maar is in absolute zin hoog.”

    /   Beantwoorden  / 
 43. Hans van der Liet

  De VS zorgen voor vrede en veiligheid in de wereld. Ter compensatie mogen zij wat meer CO2 uitstoten, vind ik.

    /   Beantwoorden  / 
 44. Jan Demming

  Kunt u me vertellen waar de Amerikanen de laatste tijd precies vrede en veiligheid hebben gebracht? Volgt u het nieuws eigenlijk nog een beetje? En áls uw vrienden uit Amerika écht veiligheid en vrede gebracht zouden hebben, zou dat dan een reden mogen zijn om de wereld nog wat sneller naar de bliksem te helpen?

    /   Beantwoorden  / 
 45. Hans van der Liet

  Nou, in Bosnië om te beginnen (omdat de EU – ondanks het met de mond belijden van 50 jaar “Nooit meer Auschwitz” – te bescheten was om iets te doen (Stichwort Srebrenica). Dan Somalië. En in Irak hebben ze een dictator verwijderd die in een jaar tijd geruisloos meer politieke gevangenen liquideerde dan alle zelfmoordterroristen daar in 12 maanden met veel kabaal aan slachtoffers kunnen maken.

  Dan mogen de VS van mij best wat meer olie verbruiken.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.