Pols betreurt weigering gesprek Golfodrama

Wethouder Remco Pols zegt het te betreuren dat actiecomité Golfodrama en Stichting Bovenkerkerkerpolder Natuurlijk (SBN) niet ingaan op zijn uitnodiging tot een gesprek. Hij wilde met ze praten over de milieueffect rapportage (MER) voor de in de polder aan te leggen golfbaan. Tegen die aanleg verzetten beide organisaties zich.

Uit een brief die Pols aan beide heeft gestuurd, blijkt overigens dat hij het gesprek alleen wenste, omdat hij dat de gemeenteraad heeft beloofd. Actiecomité en de stichting dienden burgerinitiatieven (voorstellen) bij de gemeenteraad in, onder meer om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de recreatieve invulling van de polder (zodat niet regelrecht uitsluitend op een golfbaan zou worden gestevend). Op advies van B en W behandelde de raad de voorstellen niet, maar die vroeg de wethouder wel met de indieners in gesprek te blijven. Zij weigerden een gesprek met de wethouder onder meer omdat zij de MER op een naar hun mening te laat tijdstip ontvingen om die goed te kunnen bestuderen, voorafgaande aan het gesprek en de raadsvergadering waarin erover wordt besloten.

Pols daarover: “Wij zijn overeengekomen het MER, nadat dit door het college van burgemeester en wethouders zou zijn geaccordeerd, naar u te sturen. Nadat het college het besluit inzake het aanvaarden van het MER op 21 november 2006 heeft genomen, is de definitieve versie naar de drukker gezonden. De gedrukte exemplaren zijn eerst maandag 27 november ontvangen en direct naar u doorgezonden.”

Pols wilde nog voor de vergadering van de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur op 4 december het beloofde gesprek met de protesterende organen hebben, omdat hij dat nu eenmaal had beloofd aan de raad. Overigens begint nadat de raad zich op 13 december over de MER heeft uitgesproken een nieuwe inspraakperiode. Pols zegt bereid te blijven het gesprek aan te gaan.

Lees ook:Actiegroep tegen golfbaan weigert gesprek met Pols
Lees ook:Raad wil armoede schoolkinderen bestrijden
Lees ook:Gemeente ‘overvallen’ door woningbouw in polder in streekplan
Lees ook:B en W willen burgervoorstellen tegen golfodrome van tafel
Lees ook:Remco Pols (PvdA) verlaat de gemeenteraad

23 reacties op “Pols betreurt weigering gesprek Golfodrama

 1. Jan Demming

  Kan de wethouder nu in elk geval zeggen dat hij zijn best heeft gedaan om in gesprek te komen met beide partijen….. Zo werkt dat!

    /   Beantwoorden  / 
 2. Roeland Smits

  Het artikel “Pols betreurt weigering gesprek Golfodrama” bevat een onjuistheid. Namelijk, daar waar staat “Op advies van B&W behandelde de gemeenteraad de voorstellen niet.” De gemeenteraad heeft de voorstellen (de burgerinitiatieven) WEL behandeld. Uitgebreid, zelfs. De raad heeft de burgerinitiatieven vervolgens niet overgenomen. En dat is dus echt iets anders dan niet behandelen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Johan Bos

  B en W wilden dat ze niet ‘verder’ zouden worden behandeld. Dat ging de oppositie wel een beetje ver in het zogenoemde duale stelsel. Er is vervolgens alleen gepraat over de vraag of met de voorstellen iets moest gebeuren. Daartegen heeft de raad nee gezegd. Er is wel uitgebereid geleuterd, maar met het doel van de coalitie niets met de voorstellen te te doen. Pols zei nog dat hij het in feite jammer vond, omdat het de eerste keer was dat van het recht op burgerinitiatief gebruik werd gemaakt. Maar ja, het was een initiatief dat het college niet zinde. En dat lijkt toch echt niet de bedoeling. Burgerinitiatieven moeten over onnozelheden gaan, niet echt politiek hout snijden.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  Zoals reeds eerder betoogd, zijn burgerinitiatieven bedoeld om zaken op de agenda te plaatsen die door de raad zelf niet ter hand worden genomen. Vandaar het woord initiatief. In casu werd de mogelijkheid van een burgerinitiatief misbruikt om te trachten de voortdenderende trein (gebruik metafoor met dank aan Walter Vervenne) van het Golfodrome-project te doen ontsporen. Dat de raad (althans in meerderheid) daar niet in wilde trappen, getuigt van zeer behoorlijk bestuur.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Johan Bos

  Inderdaad dendert de trein maar door en er mag niet meer worden gestopt om even orde op zaken te stellen. Afgrond of niet, noodsignalen of niet. Tunnelvisie, heet dat ook wel. In elk geval is het gedeelte van de golfbaan op de Bovenlanden al van de baan. Een stukje van die trein is dus afgekoppeld. En dat is niet te danken aan de gemeenteraad, want die juichte alleen maar over de complete trein. Maar de stationscef in Haarlem greep in…Ik sta neutraal tegenover die golfbaan, maar vind dat in wat een democratie schijnt te heten ook wel eens naar redelijke argumenten van de burgers mag worden geluisterd. Ook na de raadsverkiezingen, bedoel ik.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Tunnelvisie? Consequent zijn! Volharden! Doorzetten! Overigens: naar die redelijke argumenten (en evenzovele onredelijke argumenten) van “de” burgers is geluisterd hoor. Maar de argumenten zijn gewogen en te licht bevonden.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Jan Demming

  Consequent zijn, volharden, doorzetten… U vergeet nog een uitdrukking, meneer Van der liet, namelijk “Laten we blij zijn!”

    /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  Inderdaad, die moet er ook bij! Evenals de boterham met tevredenheid van Lubbers.

    /   Beantwoorden  / 
 9. H. Bos (Socialistische Partij)

  Het is duidelijk dat het groene gehalte van dit VVD-CDA-PvdA-college ver te zoeken is. Waarom laat men een natuurgebied niet met rust, maar moeten er allerlei fratsen worden uitgehaald? Golfbanen, villa’s voor onze plaatselijke miljonairs, stadsstranden: wat een onzin. De Bovenkerkerpolder hoort open, stil en groen te blijven.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Jan Demming

  Ja meneer Bos, het huidige rechtse college, waarbij ook de PvdA hoort, heeft al moeite met de spelling van het woord ‘groen’. Bovendien hebben ze het in het raadhuis mijns inziens veel te hoog in de bol. Het enige wat je mag hopen is dat er vanuit Den Haag een echte groene visie op Nederland wordt losgelaten en dat idiote initiatieven als een golfterrein op een uniek stukje polder onmiddellijk naar de prullenmand worden verwezen. Daarvoor is een regering met daarin de landelijke PvdA (die nog wel enigszins groen is) en de SP met steun van GroenLinks, de ChristenUnie en enkele kleinere partijen echter wel broodnodig. Dat ik het CDA niet noem moge duidelijk zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Hans van der Liet

  U wentelt zich in illusies, heren. Een kabinet zonder het CDA zal er niet komen. De golfbaan wel, daar durf ik wel een flesje wijn onder te verwedden. Ik heb overigens al eens eerder opgemerkt, dat die polder destijds ook door mensenhand tot stand gekomen is en dus evenmin natuur is in de enge zin des woords. Andere tijden, andere wensen. Vroeger een polder, nu een golfbaan.

    /   Beantwoorden  / 
 12. cora

  echte natuur bestaat er niet in Nederland, alleen nog de Waddenzee………..

    /   Beantwoorden  / 
 13. Jan Demming

  Neen, zonder het CDA geen regering, dat is (helaas) wel duidelijk. Maar wat dacht u bijvoorbeeld van een linkse meerderheid in de Tweede Kamer die idiote initiatieven als een golfbaan in een stukje uniek landschap weet tegen te houden?

    /   Beantwoorden  / 
 14. Hans van der Liet

  Nou nou nou, uniek, u draaft nu wel een beetje door, hoor! Ik vind een unieke golfbaan minstens net zo mooi als een beweerdelijk unieke polder. Overigens zou ik er geen voorstander van zijn dat het rijk zich in detail gaat bemoeien met gemeentelijke ruimtelijke ordening. Die toetsing moet een marginale zijn. Ik heb overigens bij geruchte vernomen, dat de goedkeuringsprocedure door GS sowieso komt te vervallen in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dus dat gaat alvast de goeie kant op!

    /   Beantwoorden  / 
 15. Jan Demming

  Ik denk dat het een slecht idee is wanneer het rijk zich niet langer in detail zou bemoeien met de ruimtelijke ordening in ons land. Dat dit juist nodig is blijkt uit het feit dat (sommige) gemeenten en provincies niet verantwoord om kunnen gaan met die vrijheid. Zie bijvoorbeeld het plan van de gemeente Amstelveen om een golfbaan aan te leggen in een polder die langzamerhand inderdaad steeds meer het certificaat ‘uniek’ verdient. En dat komt mijns inziens weer omdat ook andere gemeenten niet met hun jatten van de laatste natuurgebieden kunnen afblijven. Als het aan uw CDA en de VVD had gelegen waren ze – om maar iets te noemen – nu ook al weer bezig geweest om het gebied rondom het Naardermeer de nek om te draaien! Waar of niet waar?

    /   Beantwoorden  / 
 16. Hans van der Liet

  Ik meen me te herinneren, dat ook het CDA zich tegen wegenbouw in/onder/rond/langs/over het Naardermeer heeft uitgesproken. Ik neem tenminste aan dat u daarop doelt.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Johan Bos

  Als die partner daartoe door de economische (on) haalbaarheid van een gemeentelijk plan wordt gedwongen. Dan moet er wel wat worden toegegeven. Macht tegenover macht, geld tegenover geld. Dat is iets anders dan individuele burger(s) tegenover de moloch die overheid heet.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Hans van der Liet

  Mijn hemel, u doet het voorkomen alsof we in Noord-Korea leven!

    /   Beantwoorden  / 
 19. Jan Demming

  Meneer van der Liet, hieronder een artikeltje in de Spits van 12 september van dit jaar. Daaruit blijkt dat het CDA niet bepaald stond te trappelen om het Naardermeer te sparen. Had ik van die partij overigens ook niet verwacht, hoor!

  DEN HAAG – De politieke steun voor een ondertunnelde snelweg langs het Naardermeer brokkelt steeds meer af. Ook de VVD ziet de aanleg van de omstreden weg, waartegen vooral Natuurmonumenten campagne voert als eigenaar van het natuurgebied, niet zitten. Dat bevestigde een woordvoerder van de fractie in de Tweede Kamer maandag.

  Van de grote partijen heeft nu alleen het CDA nog geen kleur bekend, of het wel of niet tegen de aanleg van de A6-A9-snelweg is. De PvdA verklaarde zich al eerder vierkant tegenstander en reageerde via Tweede Kamerlid Co Verdaas positief op de VVD-opstelling.

    /   Beantwoorden  / 
 20. Jan Demming

  Korte aanvulling op bovenstaande: Met die mededeling probeer ik duidelijk te maken dat zelfs de VVD – toch echt de partij die pleit voor nog meer asfalt – de aanleg langs het Naardermeer niet zag zitten. Ik wil hiermee nogmaals benadrukken dat het CDA, zolang ik die partij kent, een partij is van gladjanussen en glibberaars. Ik volsta door te verwijzen naar ene Maxim Verhagen, die dat geglibber heeft uitgevonden. Bah!

    /   Beantwoorden  / 
 21. Hans van der Liet

  Beter glibberen dan draaien, zoals Wouter Bos doet!

    /   Beantwoorden  / 
 22. Johan Bos

  Volgens mij is glibberen vooral iets van de slang, zelfs in vaag christelijke kring mogelijk nog bekend als symbool…

    /   Beantwoorden  / 
 23. Hans van der Liet

  Nee hoor, slangen kruipen. Het is de aal, die glibbert.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.