Opnieuw plan voor golfcentrum

Opnieuw zijn er plannen voor een golfcentrum in Amstelveen, nadat eerdere pogingen zijn mislukt. B en W zijn akkoord gegaan met de uitgangspunten voor een door Loogman Vastgoed aan te leggen 55 hectare groot golfcomplex ten oosten van Groenelaan en de Amstel. Het Golfodrome zal bestaan uit onder meer een oefencentrum met een negen holes par 27 baan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan. In 2008 moet het oefencentrum klaar zijn, een jaar later ook de grote 9 holes baan. Volgens Ger Loogman, die ook tankstations exploiteert, zijn de koopcontracten voor de benodigde grond vrijwel rond. Een vorige poging van een daarvoor opgerichte stichting om een golfbaan aan te leggen mislukte onder meer omdat de eigenares van een van de benodigde percelen niet wenste te verkopen. Dat perceel is nu niet nodig. Verder komt het golfcentrum ongeveer in hetzelfde gebied dat de stichting voor ogen had.

Volgens Loogman wordt het oefencentrum het grootste in Nederland. Het wordt een openbaar en laagdrempelig complex, waar ook gehandicapten de sport kunnen beoefenen. Tineke Loogman, echtgenote van de eigenaar van de tankstations, is voorzitter van de Nederlands Golfvereniging voor Gehandicapten, zelf lichamelijk beperkt en Nederlands kampioene gehandicapten golf. Tijdens het Europees kampioenschap eindigde zij als tweede. Het nieuwe centrum is vooral bedoeld voor het bevorderen van golf als breedtesport. Binnenkort komt er een website over. Meer informatie: [email protected]

Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum
Lees ook:Aanleg golfbaan op nieuwe site te volgen

25 reacties op “Opnieuw plan voor golfcentrum

 1. H.de Vries

  for the happy few and the few poor

    /   Beantwoorden  / 
 2. Marc en Mariska Heemskerk

  Hierbij onze ingestuurde brief, geplaatst in het Amstelveens Nieuwsblad, d.d. 27-12-05.

  Er zijn weinig plekjes in Amstelveen waar men nog het idee heeft in de natuur te vertoeven. De gelukkige bewoners van Amstelveen Oost is dit nog gegeven, met een groene strook begraasd door koeien en bebroed door weidevogels. Zo eens in de vijf jaar wordt de toekomst van deze dieren bedreigd. Er werpt zich iemand op, die meent een groot aantal mensen een plezier te doen met een golfbaan.
  De verlichte geesten, weldoeners van Amstelveen, die de bevolking geven waarop zij al jaren wachten, heten ditmaal Ger en Tineke Loogman. Kenden wij Ger Loogman, als eigenaar van een tankstation, als fervent natuurliefhebber, zijn vrouw Tineke is onder sportliefhebbers niet minder bekend, als getalenteerd gehandicapt golfster. Met name voor haar is de noodzaak voor een golfbaan hoog, ze moet nu helemaal naar Heemskerk rijden als thuisbasis voor haar hobby. De golfbanen in regio Amsterdam voldoen kennelijk niet aan de eisen.
  De heer van der Aa schetste vorige week in het Amstelveens Nieuwsblad kanttekeningen bij het hele plan. Deze zorgen ervoor dat het hele plan toch wat minder reëel is dan de initiatiefnemers ons op hun site doen geloven.
  Een vraag die hij hier stelde was wat de bewoners van de wijk van het initiatief vinden. Publicitair loont het om voor een hele groep te spreken, waarmee men ook de stem van de zwijgende meerderheid meekrijgt. Ik spreek hier echter uitsluitend voor onszelf, de protestverenigingen worden later nog wel opgericht.
  Wonend op de Lichtboei in Amstelveen hebben wij het geluk in de zomer om 6 uur wakker geloeid te worden door te koeien, uitzicht te hebben op schapen en te genieten van de weidevogels. Wat vinden wij ervan dat dit natuurschoon verruild wordt voor een golfbaan?
  1. Het inruilen van het natuurlijk groen voor het “kunstgroen” zal onherroepelijk ten koste gaan van de nu aanwezige dierlijke bezetting. Het korte gras van een golfbaan is niet langer een lekker hapje voor een schaap, dat zijn leven sowieso niet zeker is in deze golfballenomgeving. En verwachten we van de weidevogels dat deze nu gaan broeden op golfballen? Uit onderzoek is gebleken dat de kievit inderdaad het verschil niet ziet, maar tot nageslacht heeft dit broedgedrag nooit geleid. Kortom, eerst op de website constateren dat het gebied een bijzondere waarde heeft met betrekking tot natuur en vervolgens toch een antinatuurproject als een golfbaan starten, komt op ons niet geloofwaardig over. Wij vinden de toegevoegde waarde van golfbaan bij lange na niet opwegen tegen de bijzondere waarde van het gebied, dat door onze golfliefhebbers wordt onderkend.
  2. De golfbaan wordt aangelegd omdat zoveel mensen in onze huidige tijd last hebben van tijdgebrek, zoals op de site van het golfodrome te lezen is. Ook zelf hebben de Loogmannen hier last van, getuige de zware last dat helemaal naar Heemskerk gereden moet worden voor het golfspel. De vraag is of we voor dit tijdverschijnsel vele hectares natuurgebied moeten opofferen, of dat er ook minder ingrijpende oplosingen zijn. Enkele suggesties:
  - Mijn vrouw is volledig arbeidsongeschikt. Zij heeft helaas niet de energie om 18-holes op een golfbaan te lopen. Ze heeft het ook om andere redenen niet makkelijk. Onze dokter huist helemaal in Alkmaar, en voor de A9-kenners, dit ligt voorbij Heemskerk. Om tot rust te komen staat zij vaak vanuit het zolderraam te kijken naar de schaapjes of gewoon een kwartier voor de voordeur naar de vogels. Er zijn nog plaatsen vrij voor de familie Loogman of andere geïnteresseerden.
  - Ook andere soorten golfbanen kunnen tot efficiëntie leiden. Een minigolfbaan vergt een fractie van het grondgebied en is in deze jachtige tijd binnen een uur te lopen, in tegenstelling tot zijn grote broeder. Om de hele natuur te sparen kan ook gedacht worden aan boerengolf, een uiterst vermakelijke variant die daadwerkelijk tussen de koeien wordt ingepast.
  3. Een hobby voor enkelen mag naar onze mening niet leiden tot beperkingen voor velen. Onder deze velen zijn dan niet alleen mensen begrepen, maar ook dieren. Het is wel erg makkelijk om over de achtertuin van andere mensen te beslissen, als je de financiële middelen hiervoor hebt. Naar onze mening moeten er wel heel zwaarwegende argumenten zijn om een stuk natuur op te offeren voor de zoveelste golfbaan. Kunnen de bestaande golfbanen niet worden aangepast aan gehandicapten, als dit de drijfveer is om tot aanleg van een nieuwe golfbaan over te gaan? Scheelt vele miljoenen euro’s en vele hectaren land. En weegt de meerwaarde van het golfplezier op tegen alle schade die wordt aangericht?
  Ons standpunt moge duidelijk zijn. Wij zien echt niet waarom zoveel natuurlijk groen moet worden ingeruild voor kunstgroen. En hoewel op persoonlijke titel geschreven, andere geluiden in de buurt heb ik nog niet vernomen. Maar goed, verlichte geesten denken vaak dat zij het juist hebben en al hun voorgangers het verkeerd zagen. En hebben wat sturing nodig om hun grootheidswaanzin te bedwingen. Laten we deze brief dan als sturing gebruiken en deze derde golfbaanpoging, net als de twee voorgaande golfbaanpogingen, gewoon krachtig wegslaan zoals het golfers betaamd.

  Marc & Mariska Heemskerk, Amstelveen

    /   Beantwoorden  / 
 3. H.de Vries

  zo wordt het groen ten Oosten van A’veen opgeslorpt door envoor de happy few!!
  Nb. er komt denkelijk een golfbaan in Osdorp van 60 ha. (Tel: 13-1-’6).
  of willen ze met de fiets er naar toe gaan-al een fiets met golfsticks gezien?
  Er zijn er al meer golfterreinen bij A’dam bv. ten N.v.A’dam.
  Nu is de inspraak al begonnen, zie A’veens weekblad-pag.gemeente-een krant die velen bijna nooit ontvangen..

    /   Beantwoorden  / 
 4. H.de Vries

  en er zijn er nog meer bv. bij het AMC,
  toch niet zo ver van A’veen?????
  wie wil het lijstje compleet maken…

    /   Beantwoorden  / 
 5. simon vd marck

  waarom geen golfbaan op de sportvelden ?????????????????????

  deze liggen elke doordewekse dag leeg tot ca 6 uur ‘s-avonds.

  idaal, en leuk ook. zo.n baan is er ook in Sloten, eind Osdorperweg.

  kan iedereen voor een klein bedragje golfen.

  gemeente neem eens een initiatief !!!!!

    /   Beantwoorden  / 
 6. H.de Vries

  protest tegen golfterrein

  Bewoners Waardhuizen tegen Golfodrome
  Nieuws -> Gemeente

  Bron: Bewoners Waardhuizen
  16-01-2006

  De bewoners van Waardhuizen gaan protesteren tegen de bouw van een golfcentrum in de polder.

  Een ingezonden brief:

  REACTIEFORMULIER NvU Golfcentrum Bovenkerkerpolder
  Frank Stroobants en Francien Goudsbloem

  Geachte heer van Kuilenburg,

  Bijgaand onze reactie op de Nota van Uitgangspunten mbt het Golfcentrum in de Bovenkerkerpolder.

  Wij hechten eraan u te melden dat onze reactie, i.v.m. de door u gestelde deadline, onder hoge tijdsdruk tot stand is gekomen. De reactie is daarom summier en niet geheel uitgewerkt.

  Landschap

  Wij hechten aan het behoud van de stilte, ‘s avonds duisternis, natuurlijk groen, zicht op dieren ipv mensen (rustig beeld), behoud van het Hollandse cultuurlandschap. Wij verwachten dat het golfcentrum dit zal verstoren door:

  toename bezoekers, verkeer, groot ruimtebeslag voor gebouwen en parkeren, verlichting en herinrichting terrein.

  Een golfbaan zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor het landschap en de beleving van natuur door verkeersdruk, lawaai, uitlaatgassen en toename vandalisme en criminaliteit.

  Ook vragen wij ons af in hoeverre het terrein werkelijk toegankelijk zal zijn voor niet-betalende wandelaars en/of fietsers.

  Voorzieningen

  Reeds aanwezig aanbod Amstelveen Zuid is rijk aan sportcomplexen , waaronder een aantal zeer grote:

  Sportlaan
  Startbaan
  Noorddammerweg
  Emergohal
  De Kegel
  In de onmiddelijke nabijheid:
  Escapade
  Het Loopveld
  Kalfjeslaan
  Amsterdamse Bos etc.

  Aanbod golfbanen in regio

  Er zijn in de regio een groot aantal 9- en 18 holes banen (zie bijlage), ook vlakbij Amstelveen. Misschien te weinig maar wel kwalitatief hoogwaardig en geschikt voor gehandicapten. Dus geen aanvulling op het huidige aanbod.

  De golfsport groeit maar kan, o.a. gezien de veranderende samenstelling van de bevolking een hype blijken. De Nederlandse Golf Federatie gaat uit van een minimale oppervlakte van 60 Ha voor nieuwe golfterreinen. Op deze locatie is dat niet te realiseren.

  Gehandicapte golfers kunnen in principe dichtbij Amstelveen terecht voor hun hobby. Er worden zelfs internationale kampioenschappen in de regio gehouden, dichterbij dan Heemskerk waar mevrouw Loogman haar sport beoefent! Bijv. op de golfbanen van Amsterdam ZO en Purmerend.

  Doelgroepen

  Wordt het initiatief door marktonderzoek ondersteund, m.n. wat betreft de vermeende belangstelling onder gehandicapten en jeugd? Of is er sprake van perceptie en/of creeren van een doelgroep?

  Het ledenaantal van de Nederlandse gehandcapten golfvereniging (NGG) bedraagt slechts 60 leden en zoals de familie Loogman ook al zelf aangeeft op haar website is de belangstelling bij de jeugd niet overweldigend te noemen. Voorwaar geen doelgroepen om zulke grootse plannen op af te stemmen.
  Het bevreemdt ons overigens dat de Nederlandse Golf Federatie zich niet wil associeren met de NGG van mevrouw Loogman.

  Alternatieve locaties

  Wij hebben door tijdgebrek geen studie kunnen maken van de diverse bestemmingsplannen, maar gezien het feit dat ook het bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder moet worden herzien zijn er ongetwijfeld alternatieve locaties te vinden: bijv. tussen Escapade en het Loopveld en zuidelijk van de Kegel etc etc. Kortom samenvoeging met bestaande sportlocaties lijkt ons vanwege infrastructuur en bundeling voorzeningen en overlast raadzaam.
  Het bevreemdt ons dat de familie Loogman de noodlijdende Emergohal niet in haar plannen wenst op te nemen.

  Grootte oefencentrum

  Het oefencentrum zal voor Nederlandse begrippen volgens de initiatiefnemers ongekend groot worden. Zo’n 3 a 4 keer groter dan de op dit moment grootste centra.

  In totaal zo’n 20 ha, voor de beeldvorming: 200.000 vierkante meters! Voor een aanzienlijk deel zal dit worden bebouwd tbv mega indoorcentrum, mega driving range, horeca, vergaderaccomodaties, winkel etc. Daarnaast een groot parkeerterrein. Weg open karakter van de polder!

  Haalbaarheid van de plannen

  Er zijn vanwege de cultuurhistorische waarde vele restricties aangaande de inrichting van de Bovenkerkerpolder: bulten, kuilen, bossen etc.; wijziging van het patroon van de kavels en sloten zijn niet toegestaan. Wij vragen ons af in hoeverre een golfterrein dan nog aantrekkelijk kan zijn?

  Wij maken ons grote zorgen over de haalbaarheid van de plannen. De kavels liggen versnipperd, beginnen niet geheel noordelijk (logisch ivm bestaande infrastructuur) en zullen voor een aanzienlijk deel worden gepacht.

  Daarnaast zijn er vele restricties m.b.t. de inrichting.
  Wat gebeurt er als de Golfodrome slechts ten dele gerealiseerd blijkt te kunnen worden als vergunningen e.d. zijn verstrekt en het proces eenmaal in gang is gezet? Gezien het metier van Loogman Vastgoed (reeds eigenaar van een bedrijventerrein) houden wij ons hart vast.

  De gemeente zou wel eens voor een fait accompli kunnen worden gesteld: het oefencentrum (grotendeels bebouwd) blijkt levensvatbaar maar gehele realisatie blijkt niet haalbaar (niet rendabel, geen verlenging pacht etc.), wat dan?

  Aantasting woongenot

  Een golfbaan, met de daarbijhorende horeca en vergaderaccomdaties, infrasructuur, verkeers- en bezoekersstromen etc. zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor natuur, verkeersdruk, stilte, gezondheid en veiligheid. Een groot ruimtebeslag voor eenvormige recreatie.

  Bereikbaarheid

  Door het golfcentrum zal de verkeersdruk toenemen.
  Een grove berekening van het ruimtebeslag voor parkeren leert ons dat hiervoor circa 1 voetbalveld gereserveerd moet worden.

  Berekening:

  Afmeting parkeervak >1,90 x 5.00=9,5m2 (minimaal)
  Tbv holes: 8 parkeer plaatsen per hole; 18 holes; betekent 144 parkeerplaatsen x 9,5 m2 = 1368m2
  Tbv horeca (voorzichtige schatting 500m2 bvo): 14 per 100m2 bvo horecafunktie= 665 m2

  Totaal ten behoeve van parkeervakken: 2.033 m2 netto. Dit is ongeveer een half voetbalveld. Inclusief afritten en extra wegdek tbv het parkeren komen wij dan op ongeveer een voetbalveld.

  Dit betekent een aantasting van het karakter van de polder. En dan hebben we het nog niet eens over het totaal van het ruimtebeslag van het oefencentrum dat landschappelijk voor een groot deel wordt bepaald door gebouwen, maar liefst 20ha groot!

  Wij maken ons zorgen over de locatie van de entree en toegangswegen. Middenwaard wordt als optie genoemd. Als het hele plan onverhoopt doorgang vindt, kunnen wij uitsluitend vrede hebben met aansluiting op bestaande infrastructuur bij Langs de Akker.

  Het oefencentrum, horeca etc. inclusief toegang en parkeerterreinen zou dan zo noordelijk mogelijk gesitueerd moeten worden. Parkeerterreinen zouden zeker in de avonduren kunnen worden gedeeld met die van de zorgcentra en het ziekenhuis.

  Wij maken ons ernstig zorgen over het noemen van een reservering voor de Amstelbaan en/of een recreatieve verbindingsweg in de Startnotitie MER. Wij vragen hierover uitdrukkelijk opheldering van de gemeente.

  Milieu

  Wij hopen dat de vigerende regelgeving voldoende borging biedt voor het milieu. Wij vragen ons af in hoeverre er geen schending van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zal plaatsvinden: duisternis, rust en stilte en evt. voedselbronnen verdwijnen.

  Niet alleen openheid van het landschap is voor vogels belangrijk maar ook de afwezigheid van mensen en verkeer.

    /   Beantwoorden  / 
 7. H.de Vries

  SCHITTERENDE website-succes met de strijd!
  snap niet dat e.e.a zo snel doorgedrukt wordt.
  MER onvolledig,vermeldt bv.bep.alternatieven niet enz.
  rapport ligt niet in de bibliotheekfilialen bv. Middenhoven-slordig of bewust zo gedaan.
  ambtenaren bereiken zo de burgers niet!

    /   Beantwoorden  / 
 8. Rien Buter

  Citaat uit Amstelveen Groen Links:
  >> Behoud groene karakter Bovenkerkerpolder: Het open, groene en agrarische karakter van de Bovenkerkerpolder wordt behouden door inzet op recreatief medegebruik van het gebied.
  >> Wandelpaden: In de polder worden in samenwerking met de agrariërs meer wandelpaden
  >> aangelegd. Toegang tot het boerenland wordt regel in plaats van uitzondering.
  >
  >
  >
  >
  > HIERBOVEN DE SAMENVATTENDE regel t.a.v bovenkerkerpolder uit Groen Links programma.
  > Kerntekst daaruit:
  > ‘ door inzet op recreatief medegebruik van het gebied’.
  >
  > U ziet hoe verpolitiekt deze tekst is. Je kunt er alle kanten me op. De meewarige opmerkingen over het lot van de polder in de vollediger tekst, kunnen derhalve zodanig worden geinterpreteerd dat zelf een van veel tuin en boompjes voorziene bungtalow park er onder zou kunnen vallern. tel uit de winst van Groen Links. {Ik stemde soms op die Club en ben er lid van, want wat moet je anders?].
  >
  > Waarom verpolitiekt? Om dat ALLE groenlinksers, en ik neem dus aan ook hun gekozen voormensen, weten om welke konkrete detail vraagstukken het hier gaat– al sinds zeer lang. In die situatie verwacht ik voor een verkiezing die uiterst locaal gericht moet zijn, ook uitspraken die konkreet zijn, en weinig ruimte open laten voor onderhandelen. {Een heel klein beetje compromis mag, soms een beetje meer, soms minder] De ruimte die nu echter wordt opengelaten riekt naar de wens om het sluiten van een compromis belangrijker te vinden dan mens en milieu.
  > Elders wil Groen Links meer en beter aandacht voor onderwijs, maar als ik gelijk krijg– ik hoop natuurlijk van niet- dan behoren zij mijlen weg te blijven van de school.
  > Toegang tot boeren land zou regel moeten worden in plaats van uitzondering, en ook wordt gesteld dat alle voorzieningen er voor iedereen moeten zijn. Dat is volledig strijdig met de projekten als hier voorgesteld.
  Dat houdt in dat de logische consquentie nu al moet zijn, dat Groen Links nu al TEGEN de plannen moet zijn.
  De grote vraag is voor mij:Waarom Groen Links dat dan niet nu en direct propageert?
  Slapheid? Onzkerheid? Onkunde? Politiek Gestuntel?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Johan

  Super iniatief van de familie Loogman.
  Het boerenbedrijf heeft weinig en/of géén toekomst.
  Met een golfbaan is men zeker van een mooi stuk natuurgebied vol flora & fauna en geeft men gehoor aan de behoefte voor gelegenheden voor de snelst groeiende sport van Nederland!

  Géén risico’s meer op varkenspest, gekke koeienziekte en of de vogelgriep alsook overbemesting: een goed onderhouden golfbaan is een gezondeverijking voor iedereen en elke gemeente!

    /   Beantwoorden  / 
 10. Johan Th. Bos

  Als ik mijn naamgenoot goed begrijp heeft hij het niet op agrariers en meent hij dat de mens van golf alleen kan leven. Zijn motto zal wel zijn: alle boeren de wereld uit, te beginnen uit Amstelveen. Zijn alle golfliefhebbers zo onnozel? Lijkt me geen reclame voor die elitaire knikkersport.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Johan

  Beste naamgenoot: u begrijpt mij NIET goed.
  Zo ook de bedenkers van Golfodrama: zielige mensen, hebben zeker niks beters te doen dan de hele dag uit het raam te kijken naar een paar koeien (vleeskoeien wel te verstaan)!
  Een bezoek aan een golfbaan zou deze mensen beter moeten laten inzien wat voor verrijking dit kan geven aan & voor Amstelveen en haar inwoners…. maar ja, als je alléén maar voor het raam staat/zit en veel tijd achter je PC besteedt blijf je natuurlijk met oogkleppen op rondlopen in deze maatschappij!
  WORDT WAKKER EN GA MEE IN DE ONTWIKKELING VAN ONZE MAATSCHAPPIJ WAAR SPORT & RECREATIE EEN ZEER BELANGRIJK GOED IN IS (nog altijd beter voor je lichaam dan voor het raam cq. achter een PC zitten !!!)

    /   Beantwoorden  / 
 12. Johan

  Goed gezegd Johan

    /   Beantwoorden  / 
 13. Johan

  O ja?

    /   Beantwoorden  / 
 14. Johan

  5 maart 2006

  Bekendmaking concept Oefencentrum:
  Géén 200.000 m2 beton en asfalt maar een oefencentrum met een natuurlijk open karakter
  meer >>>

  Wordt dit het toekomstige beeld in de Bovenkerkerpolder ?
  meer >>>

  4 maart 2006

  Geruchtenstroom met foutieve informatie zorgt helaas voor stemmingmakerij
  meer >>>

  Misbruik begrip
  `gehandicapten`
  meer >>>

  Brainstormsessie kansen en bedreigingen Flora en Fauna
  meer >>>

  Overleg Dienst Landelijk Gebied
  meer >>>

  Commissie Mer buigt zich over startnotitie.
  meer >>>

  Gemeente werkt hard aan opstellen Programma van Eisen
  meer >>>

  9 februari-2006

  Nieuwsbrief online
  meer >>>

  8 februari 2006

  Gemeenteraad keurt Nota van uitgangspunten goed.
  meer >>>Welkom!

  Met deze website willen we alle betrokken partijen een goed beeld geven in het voortraject van de opzet, bedoeling, voortgang, ambities, mogelijkheden, beperkingen tot realisatie van een zeer goed doordacht concept van een écht Amstelveens Golfcentrum.

  De overkoepelende gedachte is het realiseren van een goed in het landschap passend golfterrein met een grote maatschappelijke sport-functie.
  Iedereen met een warm hart voor de golfsport is welkom, jong en oud, geoefend of ongeoefend maar zeker ook mensen met een lichamelijke beperking.

  Bent u geinteresseerd in de voortgang, bezoek dan regelmatig deze website!
  Alle nieuwe items worden hiernaast in “actueel” uiteengezet, dus surf regelmatig langs en/of schrijf u in voor de nieuwsbrief, deze ontvangt u dan ca. 3 x per jaar.

  Aanvullende informatie

  Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

  Copyright Golfodrome – [email protected]

    /   Beantwoorden  / 
 15. Johan

  “Om dit centrum staan geen meters hoge hekken omdat het ontwerp dusdanig is dat er absoluut geen hekken nodig zijn. Het leuke aan het DOLFODROME is dat het ook nog heel vriendelijk, ja zelfs heel natuurlijk overkomt.”

  Het golfoefencentrum GOLFODROME zal uniek in zijn soort zijn en waarschijnlijk drie tot vier keer groter van opzet zijn dan de reeds in Nederland bestaande golfoefencentra. Het wordt beslist géén traditionele drivingrange zoals er nu in Nederland vele van zijn. Een traditionele drivingrange heeft in veel gevallen een afmeting van ca. 90 x 200 meter. Aan de kop van de drivingrange staat vaak ook nog een oerlelijk gebouw waar vanuit men overdekt kan afslaan. Daarnaast heeft men langs de drivingrange vaak ook nog een aparte oefengreen , een aparte oefendeel voor het chippen en een oefenbunker.
  In het GOLFODROME-ontwerp is dan ook het steven om bijvoorbeeld voor de gebouwen natuurlijke materialen zoals hout te gebruiken.

  Natuurvriendelijke uitstraling

  Tijdens het maken van de huidige plannen stoorden Ger en Tineke aan de kleine en vaak ook slechte oefenmogelijkheden. Ook de grote hekken om dit soort centra was een storende factor. Echt vriendelijk doen deze tradtionele oefencentra vaak niet aan. Uitgangspunt bij de uitwerking van dit plan was om een veel natuurvriendelijke uitstraling aan dit centrum te gaan geven. In de oriëntatie naar de mogelijkheden kwamen zei via-via in Neuss vlak bij Krefeld in Duitsland. Daar kwamen zij in aanraking met het wat de Duitsers noemen Golfodrom, een ovaal oefencentra van ongeveer 200 bij 300 meter waar je rondom heen kunt lopen.

  Uniek concept

  Op onderstaande afbeelding ziet u een plattegrond van dit unieke concept. Om dit centrum staan geen meters hoge hekken omdat het ontwerp dusdanig is dat er absoluut geen hekken nodig zijn. Het leuke aan het Golfodrom in Neuss is dat het ook nog heel vriendelijk, ja zelfs heel natuurlijk overkomt.

  Een korte uitleg van de mogelijkheden op dit Golfodrom: Zoals u ziet heeft het 7 verschillende onderdelen (ateliers).
  Op ieder onderdeel kan men verschillende slagen oefenen:

  overdekt of in de openlucht de ijzerslagen oefenen
  vanuit het gras over water slaan
  vanuit verschillende lengtes gras en ook op ongelijk terrein slagen oefenen
  over of vanuit verschillende soorten bunkers slaan
  apart deel voor het oefen van slagen met de lange ijzers
  de lange slag met de driver oefenen
  een aantal ruime puttinggreens

  Rondom dit Golfodrome kan men dus van onderdeel naar onderdeel wandelen over een pad. Bij iedere onderdeel staan ballenautomaten waar men weer nieuwe ballen kan verkrijgen. De totale wandeling rondom was nog geen kilometer en deed zeer vriendelijk aan. Alle ballen worden naar het midden geslagen. Het middengebied is niet toegankelijk terrein.
  De daar liggende ballen worden regelmatig teruggeplaatst in de ballenautomaten.

  Duidelijke openheid

  Hieronder ziet u een aantal foto’s van het Golfodrom in Neuss. Een soortgelijke uitstraling willen Ger en Tineke Loogman aan het Golfodrome Amstelveen geven. Op de foto’s ziet u duidelijk de openheid vanuit de hoek waar de verschillende bunkers gesitueerd zijn.

  Natuurlijke omgeving

  Het Golfodrom in Neuss bestaat al ruim 15 jaar. Zonder problemen kunnen hier een ruime hoeveelheid mensen in een natuurlijke omgeving in een korte tijd op een relatief goedkope manier het golfspel spelen. Mede om die redenen was het college en de politieke partijen zeer enthousiast toen zij de plannen voor Amstelveen zagen. Dit bleek vooral uit de ruime meerderheid van stemmen tijdens het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten.

  Onderstaande foto toont de plek waar men over het water kan slaan. Het Golfodrom in Neuss is de basis van de plannen van Ger en Tineke voor het Golfodrome in Amstelveen. Wat het exact gaat worden zal op een informatieavond op een later tijdstip bekend gemaakt gaan worden. Het ontwerp van het Amstelveense Golfodome zal ca. 10 % ruimer uitvallen omdat men met de huidige golfclubs verder slaat als met de golfclubs van 15 jaar geleden toen Neuss gesticht werd.

  Aanvullende informatie

  Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

  Meld u hier als supporter

  Copyright Golfodrome – [email protected]

    /   Beantwoorden  / 
 16. Johan

  Geruchtenstroom met foutieve informatie zorgt helaas voor stemmingmakerij…

  Naast de vele honderden steunbetuigingen die we ontvangen wordt op dit moment door allerlei bezorgde inwoners van Amstelveen heel veel gespeculeerd over dit initiatief. Het geruchtencircuit draait op volle toeren.

  De initiatiefnemers betreuren de huidige gang van zaken waarin ze nu verkeren. Op allerlei manieren worden loze en vaak ook zeer onvriendelijke kreten geuit over o.a.:, m2 asfalt en bebouwingen, milieu, gehandicapten, lichtoverlast, etc.
  Het meest vervelende is de manier waarop dit geschied.

  Misbruik van het begrip gehandicapten ?!?!?!?!

  Bij de berichtgeving in de lokale kranten en op internet wordt de initiatiefnemers van het GOLFODROME regelmatig verweten dat zij misbruik maken van het begrip gehandicapten. Omdat de N.G.G. slechts uit 60 leden bestaat is gelijk de conclusie dat de doelgroep te klein is en dat het alleen gebruikt wordt om publiciteit te halen. De vele positieve reacties die nu loskomen uit de hoek van mensen met een lichamelijke beperking geeft aan dat het een vergeten groep is die velen malen groter is dan men zich kan voorstellen.
  Zie ook gehandicaptengolf.

  Opkomen voor je eigen belang is een goed streven.
  Het is alleen jammer dat men, door het opvoeren van foute aannames
  (speculaties) doet aan stemmingmakerij. Hierdoor worden de onderlinge afstanden alleen maar groter. Er kan ook op een andere manier met ons gecommuniceerd kan worden. Wij zijn zeker niet de boemannen zoals we in sommige berichten worden afgebeeld.

  Met een telefoontje of een email kan een vraag heel snel beantwoord worden en kan – veelal een vaag – vermoeden weggenomen worden.

  Helaas moeten we nog even wachten op een aantal beslissingen die in het gemeentehuis genomen moeten worden voordat we onze plannen kunnen presenteren. Als het aan de initiatiefnemers ligt komt dit zo spoedig mogelijk. Waarschijnlijk kan dit door de nog te doorlopen stappen niet eerder dan in mei plaatsvinden.

  Er zijn ook partijen die niet staan te juichen bij dit initiatief maar waar wel op een normale manier mee gecommuniceerd kan worden………

  Brainstormsessie kansen en bedreigingen Flora en Fauna

  Eind maart is er een overleg gepland over o.a. de kansen en bedreigingen voortkomend uit dit initiatief met betrekking tot natuur en fauna.
  O.a de heer van der Aa van het samenwerkingverband Boverkerkerpolder. Open, Stil en Groen en de Groenraad van Amstelveen, de heer Kuipers van Natuurleven, Mevr. Andriessen van de Zwaluwvereniging,
  de heer Melchers (Stadsecoloog) zijn hiervoor uitgenodigd. Tevens is de heer van Paasen uitgenodigd.

  De initiatiefnemers en de heer Kortstanje, die namens Grontmij de natuurtoets van de Mer uitvoert rekenen op een positieve brainstormsessie met deze groep.

  Hulde aan de bovengenoemde mensen zoals hiermee omgegaan wordt!!!

  Overleg Dienst Landelijk Gebied

  Afgelopen week is er overleg geweest met de Gemeente Amstelveen en Dienst Landelijk Gebied ( DLG).

  De DLG is verantwoordelijk voor de realisatie van de ontwikkeling van een kleinschalig natuurgebied met o.a. een wijngaard rond de Emergohal. Tevens staat op hun planning om voor 2009 een fietspad te realiseren van Noord naar Zuid tussen Langs de akker en De Nesserlaan.

  Ook staat er een fietspad in de planning van Oost naar West, tussen de Amsteldijk en Turfschip. Met gemeente en DLG is gesproken over intergratie van het project van DLG en de plannen van het golfcentrum. Het was een positief overleg dat in de eind maart zijn vervolg gaat krijgen.

  Na de goedkeuring van het college op 8 februari j.l. zijn de eerste stappen gezet. De commisie Mer buigt zich over de door de door Grontmij opgestelde Startnotitie van deze Mer. Medio Maart wordt dit traject afgerond en zal aan gevangen worden met de het uitvoeren van de Mer.
  Zie ook procedures.

  Gemeentelijk Programma van Eisen

  Tevens wordt er op het gemeentehuis hard gewerkt aan het opstellen van de Programma van Eisen (PvE). Dit wordt opgesteld door o.a. een stedebouwkundige en een landschapsarchtiect, beide in dienst bij de gemeente Amstelveen.
  De opmerkingen uit de inspraakavond worden ook in deze PvE meegenomen.

  Ook hiervan wordt de afronding van verwacht in de 2e helft van maart. Aansluitend kan de ontwerper van het plan het Masterplan ontwerpen en kunnen wij onze plannen in de openbaarheid brengen.

  Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

  Copyright Golfodrome – [email protected]

    /   Beantwoorden  / 
 17. Maurice

  a.s. woensdagavond 22 maart om 20.00u is er een info avond betreffende de Bovenkerkerpolder in wijkcentrum De Meent (Orion 3-5), georganiseerd door Cardanus en de wijkplatforms Waardhuizen/Middenhoven, Westwijk en Groenelaan over de plannen die er zijn aangaande de Bovenkerkerpolder en haar directe omgeving.

  Gaat o.a. over:

  *De recreatieve uitbreiding van Amstelveen zuid
  *De omlegging van de N201
  *De provinciale Ecologische Hoofdstructuur
  *Wensen m.b.t. woningbouw
  *De Schipholwetgeving en
  *Groenstrook ten noorden van de Nesserlaan

  Komt allen!

    /   Beantwoorden  / 
 18. ben kenbeek

  Waar lullen wij nu over?. Grote kerels (die dit soort sport het meest doet) een lullig balletje slaan om in een holletje te krijgen. Doe als ik, een goeie vrijpartij in een ander holletje leverd meer op en kost minder en daarnaast slaap je als een roos. Dat zie ik nog niet gebeuren bij zo’n flapdrol die van zijn “amice” verloren heeft. En zijn vrouw kan het ook nog te verduren krijgen. Het is dan niet dat zijn vrouw zal zeggen ik heb hoofdpijn maar juist die flapdrol die dat zal zeggen. Met andere woorden, ga lekker naar zuid oost, kan je gelijk de jeugd in het lloyd hotel in de gaten houden.

    /   Beantwoorden  / 
 19. jaap

  ben helemaal met johan eens we leven in 2006 niet in 1700 en waarom geen golfterrein, lijkt wel of men denkt dat de autoos door turfschip gaan rijden.

  De aktie is een linkse zaak moeten er huizen komen dan en een snelweg? er zal beslist wel iets veranderen.

  kijk naar amsterdam anno 17oo

    /   Beantwoorden  / 
 20. arnie

  Blijkbaar vinden deze klagers het geen probleem dat hun huizen ook op ex-natuurgebieden zijn geplaatst. Wanneer men zo begaan is met de natuur zouden ze ook geweigerd moeten hebben om in deze huizen te gaan wonen. Blijkbaar heeft men alleen principes als het in hu eigen voordeel is.

  Concreet liever een golfbaan dan huizen

    /   Beantwoorden  / 
 21. Robert Jan Simons

  Op 19 september is voor Mr. Dr. E.R. Manunza (zie zijn artikel op http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/10/golfodrama_in_actie_tegen_golfcentrum) en andere geïnteresseerden de laatste gelegenheid om te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

  Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.

  Door Uw aanwezigheid doet u al een bijdrage.

  Ik zie u daar!
  Mvg
  Robert Jan Simons

  PS: wie schrijft, blijft. Ik hoop dat mensen als Mr. Dr. E.R. Manunza zijn woorden wil blijven herhalen en dan vooral in de Amstelveense weekbladen (Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveen Weekblad).

    /   Beantwoorden  / 
 22. George S

  Ik hoorde zo hier en daar al iets over plannen over een golfbaan in de wijk Osdorp.
  Ik ben al 40 jaar een bewoner in Osdorp en nu in de Aker niet ver van de Osdorperweg en de Lutkemeerpolder en ik was heel erg verheugd toen ik van deze plannen hoorde over de golfbaan.
  Ik zie hier de problemen niet betreft het autoverkeer aangezien we hier aan de rand van de A9 zitten en de auto’s niet door heel Osdorp heen zullen rijden.
  Het wandelen in een golfgebied hoeft ook geen enkel probleem te zijn mits het ontwerp van het golfterrein goed gedaan is, neem bij deze het voorbeeld van recreatiegebied Spaarnwoude.
  Hier golfen, skaten, wandelen en picknicken de mensen allemaal door elkaar heen met veel plezier.
  Het aanleggen van een golfterrein behoud nog steeds het mooie groen waar men met plezier kan vertoeven.
  Ik hoop dat Loogman ook doorzet in Osdorp

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.