Experiment met nieuw geluidstelsel Schiphol gestart

Het experiment met het nieuwe geluidsstelsel rond Schiphol, een resultaat van de zogenoemde Alderstafel (overlegorgaan van alle bij de luchthaven betrokken partijen). Het startschot werd maandag gegeven in aanwezigheid van de nieuwe staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma.  De Alderstafel adviseerde een eenvoudiger stelsel en dat werd door een meerderheid van de Tweede Kamer overgenomen. Het experiment duurt twee jaar en wordt na elk jaar geëvalueerd. De Staatssecretaris heeft de Alderstafel Schiphol gevraagd de uitvoering van het experiment te begeleiden en te evalueren. Het nieuwe stelsel is onderdeel van in 2008 aan de Alderstafel gemaakte afspraken.In het overlegorgaan zitten vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartpartijen. Zij spraken over een balans tussen groei van de luchthaven, hinderbeperking en kwaliteit van de leefomgeving. Het tot nu toe bestaande stelsel met grenswaarden in zogenaamde handhavingspunten was volgens alle partijen te ingewikkeld. En handhaving ervan kan in de praktijk tot gevolg hebben dat vluchten uitwijken naar een baan waarvan veel méér mensen last hebben.

Doel van het nieuwe geluidsstelsel Schiphol is de instandhouding van het netwerk van verbindingen op Schiphol. Verder moet het operationeel uitvoerbaar en veilig zijn én moet het bewoners in de omgeving van Schiphol gelijkwaardig of beter beschermen. De essentie is dat het banenstelsel op Schiphol consequent zo wordt gebruikt dat het minste aantal gehinderden ontstaat.  Rekening houdend met de weersomstandigheden en de herkomst en bestemming van het verkeer worden het meest de banen gebruikt die het minste aantal bewoners hinder bezorgen. In de praktijk zal dat er op neer komen dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de Polderbaan en de Kaagbaan. Bij groei zullen de andere banen een grotere bijdrage moeten leveren, onder meer om kruisend verkeer te voorkomen. De regels zullen in de wet worden verankerd en de naleving ervan zal gehandhaafd worden.

Tijdens het experiment blijft het huidige stelsel met grenswaarden in handhavingspunten van kracht. Als zou blijken dat grenswaarden binnen het huidige stelsel dreigen te worden overschreden als gevolg van de uitvoering van het experiment kan een ‘experimenteerregeling’ met vervangende grenswaarden worden opgesteld. Pas na het tweejarige experiment komt er een definitief advies van de Alderstafel. Na een jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Belangrijke criteria zijn of het stelsel omwonenden een gelijkwaardige bescherming biedt en of het toepasbaar is in de luchthavenoperatie. Eind 2012 maken omwonenden, luchtvaartsector, lokale en regionale bestuurders en het Rijk de balans op.

Het gaat bij het nieuwe geluidsstelsel niet over het toestaan van meer of minder groei op Schiphol. Die discussie is al eerder gevoerd en heeft in 2008 geleid tot de afspraak in het Aldersadvies van oktober van dat jaar over de groei van Schiphol in de periode tot en met 2020. In het voorstel voor een nieuw geluidsstelsel gaat het erom dat de gegeven hoeveelheid vluchten gepaard gaat met zo min mogelijk hinder.

Lees ook:Meepraten over zoveelste aanpak Schiphollawaai
Lees ook:Informatie avond over normen Schipholgeluid
Lees ook:‘Experiment vliegen volgens afspraak mislukt’
Lees ook:Nog geen nieuws van ‘Alderstafel’ over Schipholhinder
Lees ook:Schiphol (2)

Eén reactie op “Experiment met nieuw geluidstelsel Schiphol gestart

  1. Peter O.

    Waahhhaat zeg U? Ik kan u niet verstaahhaaaaan!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.