Gemeente verwacht beperking hinder bij groei Schiphol

De tot nu toe door Schiphol veroorzaakte beperking van bebouwing op en langs de (overkapte) A9 wordt opgegeven. Onderzocht wordt of dat ook kan gelden voor woningbouw in de Noorder Legmeerpolder. De opknapbeurt van Uilenstede wat de buitenruimte betreft aanzienlijk forser, dankzij subsidie uit een door Rijk, provincie en Schiphol te vormen fonds, waarin 60 miljoen euro zal worden gestort. Dat zijn enkele voordelen voor Amstelveen, die voortvloeien uit wat aan de zogenaamde Alderstafel (genoemd naar voorzitter Hans Alders) is overeengekomen door overheden, bewoners en luchtvaartbranche.

 

In dat overleg neemt de Amstelveense wethouder Remco Pols deel, mede namens enkele buurgmeenten. Het bereikte akkoord voorziet volgens Pols in enerzijds versterking van Mainpport Schiphol als economische motor en anderzijds duurzame ontwikkeling binnen de bestaande milieugrenzen. Het komt volgens de partijen neer op doorgaande groei van Schiphol, hinderbeperking en investering in het omgevingsklimaat. Het lijkt een nauwelijks te bereiken combinatie, maar Pols en de andere partijen in het overleg lijken ervan overtuigd dat het kan lukken.

Tot nu toe was voor de luchthaven tot 2010 een groei met 10 procent tot 480 duizend vluchten voorzien. Dat worden er nu 510 duizend tot 2020. Volgens de luchtvaartsector is groei naar 540 duizend mogelijk, maar daarvan worden 30 duizend (de helft) aan de omgeving ‘geschonken’. Dat wil zeggen: niet op Schiphol uitgevoerd. Verkeer dat niet bijdraagt  aan de knooppuntfunctie (hub) moet worden verplaatst naar luchthavens, Lelystad en Eindhoven. Vooral in de knooppuntfunctie zien de partijen de belangrijkste logistieke en economische betekenis van Schiphol. Het aantal nachtvluchten (tussen 23.00 en 07.00 uur) gaat van 34 naar 32 duizend.

Pols is er opgetogen over dat het A9-gebied kan worden bebouwd. Hij vindt dat trouwens logisch. “Daar wordt niet aangevlogen en het is ook geen route die in de toekomst zal worden gebruikt. Maar de bouwbeperking had ons bij de tunnelplannen behoorlijk in de wielen kunnen rijden,” aldus Pols.

Uit de in twee tranches van dertig miljoen euro uit te betalen bijdrage voor onder meer leefbaarheidprojecten denkt hij “bedrag met zes nullen’ te vragen en te krijgen voor Uilenstede, dat hinder ondervindt van de Buitenveldertbaan. Een deel van de in totaal zestig miljoen wordt ingezet voor individuele hulp aan ‘schrijnende gevallen’, bijvoorbeeld voor woningen die veel last van hinder hebben en om de een of andere reden buiten de isolatieregeling bleven. Ook kunnen verhuizingen mogelijk worden gemaakt.

Pols betreurt het dat één vertegenwoordiger van de bewoners van de Alderstafel is weggelopen, omdat hij met de bereikte resultaten niet kon instemmen. Onder de diverse platforms, georganiseerd in een vereniging die hij vertegenwoordigde, zijn de meningen daarover sterk verdeeld. In totaal zijn er drie bewonersvertegenwoordigers, waarvan twee namens CROS ( Commissie Regionaal Overleg Schiphol), die van mening verschillen met hun collega van de vereniging.

De nadelige gevolgen van de naar zijn mening economisch noodzakelijke groei van Schiphol blijven volgens Pols beperkt. De Buitenveldertbaan is en blijft de minst gebruikte, minder dan eerder was afgesproken. Ook het aantal starts op de Aalsmeerbaan wordt minder dan eerder was afgesproken, wat gunstig is voor Westwijk en Nes aan de Amstel. Om de hinder verder te beperken start een onderzoek naar een nieuwe uitvliegroute, zodat Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer minder hinder ondervinden. Hierdoor zal de spreiding van vliegtuigen over de regio afnemen.

De gemeente gaat ook met Schiphol Group en KLM samenwerken op het gebied van de werkgelegenheid. Verder start een onderzoek van de GGD naar de effecten van geluidsoverlast op de gezondheid.  Of daarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitstoot van fijnstof, die in elk geval in Haarlemmermeer tot meer kankergevallen lijkt te hebben geleid, is onduidelijk. Vijf jaar geleden werd daarnaar voor het laatst onderzoek gedaan.

Het advies van de Alderstafel aan de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat wordt uitgewerkt in drie convenanten, die respectievelijk betrekking hebben op verplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens, hinderbeperkende maatregelen  en omgevingskwaliteit. De deelnemers aan het overleg blijven toezien op uitvoering en naleving van de afspraken.

  

Lees ook:Van omwonenden heeft 14% last van Schiphol
Lees ook:┬┤Groei Schiphol alleen bij mnder hinder┬┤
Lees ook:Experiment met nieuw geluidstelsel Schiphol gestart
Lees ook:GroenLinks vindt college tweeslachtig over Schiphol
Lees ook:Schiphol mag fors doorgroeien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.