Raad gaat door met slecht bezochte sessies met inwoners

Kennelijk om burgers de indruk te blijven gegen dat zij werkelijk invloed op de lokale volkvertegenwoordiging – de gemeenteraad – kunnen hebben, gaat due door met de zogenoemde ‘praat met de raad’ bijeenkomsten. Er komt een minimaal promillage heen (ooit besloten raadsleden wegens gebrek aan opkomst dan maar het Stadshart in te trekken om nog wat burgers te spreken), maar volgens de gemeente is het een groot succes. Die baseert dat op onderzoek.  Maar dat is gehouden onder degenen die naar de sessies kwamen. En zelfs van hen reageerde maar iets meer dan eenderde op de enquête. Het gaat dus om een te verwaarlozen promillage van de bevolking, maar dat is nu eenmaal ook zo met degenen die zich in de gemeenteraad laten kiezen zo. Het is de bedoeling, zegt de gemeente raadsleden en inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. ‘Voor inwoners een goede gelegenheid om kennis te maken met de raadsleden en zaken onder de aandacht te brengen. Voor de raadsleden een manier om te horen wat er leeft in Amstelveen en om vragen te stellen aan bezoekers over actuele onderwerpen.’Van de relatief weinig inwoners die de sessies berichten reageerde 38% op de vragen. Dat zijn dus de fanatiekelingen, die menen dat zij de politiek kunnen beïnvloeden of graag zelf in de raad komen. En ja hoor, van hen wil dan ook 95% in de toekomst nog een keer naar Praat met de Raad gaan. Als je van praten met politici houdt, doe je dat nu eenmaal. Het onderzoek kon natuurlijk niet aangeven waarom, driekwart van de toch ook redelijk bewogen inwoners (die naar de sessies kwamen) niet eens de enquête invulde.

Eenderde van de bezoekers maakte gebruik van de mogelijkheid op de zeepkist alle aanwezigen toe te spreken. Meer dan de helft van de bezoekers vindt dat de door hen aangedragen onderwerpen tot hun tevredenheid door de raadsleden zijn opgepakt. Of dat verder ook enig praktisch resultaat heeft gehad blijft onduidelijk. Trouwens ook om welke onderwerpen het gaat.
Ook de raadsleden zien staan kennelijk niet te popelen om met inwoners te praten. Minder dan eenderde van hen ziet in ‘Praat met de Raad’ een mogelijkheid om te horen wat er leeft onder de bewoners. Zij beschouwen het contact met de bewoners in een informele setting als toegevoegde waarde. De minderheid van de raadsleden zegt het ook belangrijk te vinden dat de bijeenkomsten plaatsvinden in de wijken, op wisselende locaties. De onderwerpen die door bewoners worden aangedragen, worden door 82% van de respondenten (die dus minder dan een derde van de raad vormen) opgepakt, variërend van bespreking in de fractie tot het stellen van vragen aan het college van B&W in de commissievergaderingen.

Praat met de Raad wordt op wisselende plekken in Amstelveen voortgezet en nadrukkelijker onder de aandacht van de bevolking worden gebracht, zegt de gemeente. Onder meer worden de wijkplatforms en RTV Amstelveen erbij betrokken. Kennelijk kan de raad dictatoraal over dat medium beschikken en heeft het maar op te draven als de gemeente dat wenst. In het vervolg wordt aan elke sessie een thema verbonden, maar ook andere onderwerpen kunnen worden besproken, benadrukt de gemeente. ‘Er zal meer worden ingezet op het geven van terugkoppeling aan de bezoekers over wat er is gedaan met de onderwerpen die door hen zijn aangedragen,’ belooft de raad. Kennelijk bleef dat tot nu toe consistent in de mist hangen.

De eerstvolgende bijeenkomsten van Praat met de Raad zijn op de donderdagen 27 september (Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140) en 15 november (Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1). De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

 

Lees ook:Babbelen tegen de raad….
Lees ook:Gemeenteraad komt praten met wijk KKP
Lees ook:Iedereen kan met gemeenteraad komen praten
Lees ook:Tegen gemeenteraad praten op 15 november
Lees ook:Praten tegen raad mag nu langer dan twee minuten

2 reacties op “Raad gaat door met slecht bezochte sessies met inwoners

  1. jo

    Een goede zaak, maar als je niet komt kun je er ook niet over oordelen!!!!!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.