Oppositie ‘baalt’ van coalitie en nieuw college

Catharina de Leur

In alle toonaarden hekelden de in de oppositie terecht gekomen partijen – D66, GroenLinks, PvdA en SP – woensdag de samenstelling van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Het steunt op een minimale meerderheid (19 van de 37 zetels in de gemeenteraad) en voor het proces dat tot de vorming van die coalitie leidde hadden de tegenstanders geen goed woord over. Het nieuwe college doet op geen enkele wijze recht aan de verkiezingsuitslag, betoogde D66-fractievoorzitter Catharina de Leur nog maar eens. Dat zei ze de laatste weken ook geregeld in de media. “Ik baal en mijn hele fractie baalt,” verzuchtte Sander Mager van GroenLinks. Toch was hij de enige die toegaf dat ook de blokvorming (in een heel vroeg stadium) van de linkse partijen een rol heeft gespeeld. “Daarmee werden ook andere partijen voor het blok gezet,” constateerde hij. Het debat tussen woordvoerders van coalitie en oppositie bleef vooral steken in welles – nietes argumenten, met over een weer beschuldigingen. Voor kiezers blijft oncontroleerbaar wie er gelijk heeft, want zeven weken lang zijn alle beraadslagingen in achterkamertjes gevoerd.

Het nieuwe college steunt, zoals bekend, op een coalitie van VVD, ChristenUnie, CDA, Ouderencombinatie (OCA) en Burgerbelangen (BBA). Fractievoorzitter Henk Fokkink van de OCA bestreed de opvatting dat het college tot stand kon komen met alleen gedoogsteun van zijn partij. Hij voerde aan dat wethouder Koops van de ChristenUnie ook namens en met volledige steun van de OCA in het college zit. Fokkink was in de raad ook degene die haar formeel als kandidaat voor het wethouderschap namens beide eenmansfracties voorstelde.

De Leur stak haar woede over de totstandgekomen coalitie niet onder stoelen of banken. Het aangetreden college is volgens haar niet in het belang van Amstelveen, heeft geen solide basis, steunt op een coalitie met twee eenmansfracties, kwam voort uit politieke onwil, is te weinig transparant (en geheel buiten de openbaarheid) gesmeed, via een onzorgvuldige procedure. Zij kondigde aan het college heel kritisch te zullen volgen. “D66 zal de kiezers niet teleurstellen.”

Volgens Mager (GroenLinks) was het in zijn ogen rechtse blok blijkbaar slimmer of sluwer dan het linkse. Hij constateerde dat het bij de coalitievorming vooral over emoties ging en het college er kwam op basis van louter een ‘goed gevoel’. Hij gaf toe dat aan GroenLinks is gevraagd mee te doen, wat VVD-aanvoerder Herbert Raat graag had gewild, maar naar de mening van Mager werd de fractie alleen de keuze gelaten aan te schuiven of niet. Er zou geen inhoudelijk gesprek mogelijk zijn geweest. Overigens noemde hij het wel chique van de VVD dat zij, als grootste partij (met negen zetels) met één wethouder genoegen nam en de andere partijen er eveneens elk één gunde. “Dat getuigt van respect voor elkaar,” aldus Mager. Hij zei de komende jaren in de oppositie op de bal en niet op personen te zullen spelen. “Wij rekenen op een vruchtbare samenwerking met dit college, ook al is het niet óns college.”

Ook PvdA-fractieleider Pols zei de eenzijdige politieke kleur (“geheel over rechts”) van het college en het smalle draagvlak te betreuren. Zijn partij was bereid geweest mee te doen, zei hij. Volgens Raat was de VVD bereid geweest de vorige coalitie voort te zetten (VVD, PvdA en CDA), mogelijk met uitbreiding van grote winnaar D66. Maar PvdA, D66 en GroenLinks stuurden aan op een links blok, waarbij dan de VVD mocht aanschuiven, onder het dreigement dat anders het CDA zou worden gevraagd. “Dat was voor ons geen basis en ok niet vor het CDA,” aldus Raat. Er is volgens hem een patstelling tussen de twee blokken ontstaan. Pogingen om GroenLinks los te weken en er bij te krijgen, zijn naar zijn mening op de hechtheid van het linkse blok vastgelopen. Hij zei dat te betreuren.

De SP hekelde de geheimzinnigheid rond de coalitie- en collegevorming en kondigde aan bij volgende raadsverkiezingen met voorstellen te komen om de burgers een blik in de achterhamers te gunnen. Maar volgens Jan-Willem Groot (CDA) moet men niet ‘op straat’ over collegevorming onderhandelen. “ Dan wordt alles uitvergroot en in de openbaarheid durft niemand het achterste van zijn tong te laten zien. Wij hebben vertrouwen in deze coalitie. Dat heeft te maken met de personen en het programma.”

Lees ook:VVD wil graag bredere coalitie
Lees ook:VVD vormt coalitie met BBA, CDA, ChristenUnie en OCA
Lees ook:D66 vindt nieuwe coalitie bizar
Lees ook:GroenLinks weigert deelname aan coalitie met VVD
Lees ook:Nieuwe coalitie: VVD, PvdA en CDA

38 reacties op “Oppositie ‘baalt’ van coalitie en nieuw college

 1. Hans van der Liet

  De wereldvreemdheid van de SP was ons genoegzaam bekend. Ik ben wel verbaasd over de drieste leugen van de PvdA, want zowel voor als na de verkiezingen hebben VVD en CDA aangeboden met hen door te regeren, hetgeen tweemaal hautain werd afgewezen.
  Alleen Groen Links is eerlijk in zijn analyse en D66 moet helemaal zijn mond houden, met zijn ultimatum aan het begin hebben zij de verkeerde toon gezet.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Hans van der Liet

  Overigens werd – uitgezonderd de SP – elk der oppositiepartijen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan onze regenboogcoalitie. Nu mekkeren dat men vier lange jaren in de oppositiebanken moet zuchten, wenen en tandenknarsen komt daarom zeer ongeloofwaardig over.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Rob Nijkamp

  Ik heb het gehoord tijdens de gemeenteraadsvergadering. D’66 heeft gegokt en verkeerd net als in Amsterdam. Het is echt anders om daadwerkelijk iets te doen dan mee te gaan in de Pechtold flow.
  In de partij is een cursus politieke agenda’s hanteren niet verkeerd. De PvdA is er terecht niet bij, want er is de afgelopen 4 jaar niets gebracht, of in ieder geval niet waar de partij voor staat of heeft gestaan. De SP is blij met de huidige zetels, maar als de vertoning van afgelopen woensdag datgene is wat de inbreng is, dan nog iets korter dan 4 jaar en geen SP meer. Bij het benoemen van burgers als vertegenwoordigers in de commissies heb ik mevrouw Twint gemist. Zij had toch de stap terug gezet voor de nummer 2, waarom?, maar daarbij aangegeven dat zij wel in een commissie zitting zou nemen. Dat is volgens mij tot 2 keer toe de stemmers belachelijk maken en dus niet meer geloofwaardig zijn.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Vergeet niet dat de SP van oorsprong een dictatoriaal bestuurde maoistische partij is, waar partijvoorzitter en fractievoorzitter (landelijk) lang dezelfde man (Jan) was.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Hans van der Liet

    En dan zijn ze nota bene verontwaardigd over de PVV omdat Wilders daar de allenheerschappij uitoefent.

      /   Beantwoorden  / 
   2. de schoolmeester

    Daar heb je gelijk in, maar vergeet niet dat in de tussentijd de SP heel wat water in de wijn heeft gedaan en zich veel minder extreem opstelt, hoewel sommige politieke tegenstanders graag het oude beeld van de SP in stand houden.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Hans van der Liet

     Draaien om maar bij het kiezersvolk in het gevlij te komen. Niemals werden sie regieren in Amstelveen. Niemals!!

       /   Beantwoorden  / 
 4. Harald

  Mevrouw Grea Twint en de heer Bob Bakker zijn al op 11 maart geïnstalleerd als burgerlid voor respectievelijk de commissie A9 en de commissie ruimte, wonen en natuur. Het is altijd prettig als mensen zich eerst goed informeren alvorens ongefundeerde kritiek de wereld in te slingeren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Hans van der Liet

   Je bedoelt zoals meneer Duyx van de SP altijd ongefundeerde kritiek op integere personen de wereld inslingert? Bovendien nog onder een valse naam? Ga toch heen met die selectieve verontwaardiging Harald. En ruim eerst de rotzooi in je eigen partij eens op voordat je anderen bekritiseert.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Harald

    Op dit soort onzin ga ik echt niet inhoudelijk reageren.

      /   Beantwoorden  / 
 5. Rob Nijkamp

  Goed zo Harald, hoe was het gezegde ook alweer;
  De pot verwijt de ketel etc. Welke kritiek is ongefundeerd?
  Het missen van mevrouw Twint bij benoemingen of de ondeskundigheid van de SP in de gemeenteraad?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Harald

   Het is een feit dat Grea Twint en Bob Bakker al op 11 maart zijn geïnstalleerd als burgerlid. Ik neem het niemand kwalijk dat nog niet alle 80.000 inwoners van Amstelveen daarvan op de hoogte zijn, maar het geven van kritiek zonder je vooraf goed te informeren komt inderdaad niet zo deskundig over. Dan maakt de SP-fractie in de gemeenteraad gelukkig een veel deskundigere indruk.

     /   Beantwoorden  / 
    1. Harald

     Als je die mening bent toegedaan kan het in de toekomst alleen nog maar meevallen. Dat is positief. Einde discussie wat mij betreft.

       /   Beantwoorden  / 
     1. de schoolmeester

      Ach de hr van der Liet heeft in het verleden zijn eigen achterban in het openbaar voor paal gezet in de zaak van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder.
      -
      Toen men hem daar naar vroeg, vergoeilijkte hij het met de term “puntige ironie mijnerzijds”. Echt een politiek hoogstandje!!!

        /  
 6. Hans van der Liet

  Het verschil is: het CDA zit aan de schakels van de macht. De SP zit in de oppositiebanken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. de schoolmeester

   Daar heb je volkomen gelijk in. Daar is het CDA ook alleen in geinteresseerd. Macht!!! Daar doen ze alles voor. Zelfs op landelijk niveau een zuiver rascistische partij als de PVV niet uitsluiten, maar alles natuurlijk wel op christelijke grondslag.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Hans van der Liet

    Racistisch? Er zitten zat mensen bij de PVV die niet van jouw ras zijn hoor. Je weet niet eens wat het woord betekent, drol. En je kan het ook niet eens goed schrijven, maar ja, je bent ook maar onderwijzer he?

      /   Beantwoorden  / 
 7. de schoolmeester

  Een stomme spellingsfout ja, daar heb je gelijk in. Jij die op de Antillen hebt gewoond, weet dat racisme niet iets is waar witten het alleenrecht op hebben, macambo!!! Excusez le mot!

    /   Beantwoorden  / 
   1. de schoolmeester

    Zoek maar eens onder mijn naam gecombineerd met Wilders. Geen zin om al die argumenten te herhalen.

      /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  Aan jouw gekleurde mening hecht ik nul waarde. Feiten wil ik zien, Bikker.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Kijk, die had ik nou ook graag bij uw beoordeling van de Gondelkoerier willen zien.

     /   Beantwoorden  / 
   1. de schoolmeester

    Naast narcisme, arrogantie, neerbuigend gedrag naar bepaalde lagen in de maatschappij voegt de hr. van der Liet nog luiheid aan een van zijn eigenschappen toe.

      /   Beantwoorden  / 
 9. de schoolmeester

  Beter gekleurd, dan kleurloos.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  Niet als het om opinievorming gaat, Bikker. Meneer Bos, het is een feit van algemene bekendheid dat de redactie van de Gondelkoerier geen hoor en wederhoor toepast. Doch slechts zijn eigen versie van de werkelijkheid opschrijft. Is dat feit genoeg voor u?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nee, dat is niet genoeg. Het is ook geen feit. Een feit ‘van algemene bekendheid’ is ongeveer de redenering waar Hitler zich op baseerde. Algemeen bekend was dat Joden de ellende in de wereld veroorzaakten en een minderwaardig ras vormden. Waar baseerde hij dat op? Het was ‘algemeen bekend.’ Als iets algemeen bekend als feit wordt geaccepteerd, is het misschien wel noodzakelijker na te gaan in hoeverre dat inderdaad een feit is. Ik vind – en ik zeg het eerlijk bijna met tegenzin – in de Gondelkoerier, behoudens persoonlijke en als zodanig herkenbare en ondertekende ontboezemingen van de heer Demming – in de berichtgeving weinig wat afwijkt van die in de andere media. Of van de officiele besluiten van de gemeenteraad. Ik heb geen enkele behoefte dat blad te verdedigen, maar we moeten wel eerlijk blijven en ons baseren op aantoonbare (en niet ‘algemeen bekende’ – c.q. op roddel gebaseerde) feiten. En daarmee bent u nog niet gekomen. Ik heb van u geen enkel voorbeeld gezien om uw beschuldigingen te staven.

     /   Beantwoorden  / 
 11. Hans van der Liet

  Beter dan lafheid, Frank Bikker alias de Schoolmeester. En ook beter dan domheid, vooringenomenheid en parasitisme. Allemaal eigenschappen die jij hebt.

  Meneer Bos: de lage kwaliteit van de Gondelkoerier wordt per ultimo bewezen door de lage waardering die dat blad geniet onder de bevolking. Het volk heeft het blad gewogen en te licht bevonden. Wie zijn wij om daarover nog te bevinden?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ik weet weinig van onderzoek onder lezers van de Gondelkoerier. Best mogelijk dat men het blad niet op prijs stelt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er om dat u dingen roept die u hebt horen zeggen, zonder ook maar het minste bewijs te leveren voor wat u als feiten poneert. Dat staat geheel los van de vraag of het blad moet blijven. Overigens is in de praktijk een grote lezerskring niet per definitie een bewijs van de kwaliteit van het medium.

     /   Beantwoorden  / 
   1. de schoolmeester

    Hij wordt langzamerhand een roepende in de woestijn. Ons politiek dier, Hans van der Liet.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Hans van der Liet

     Dat dier maakt echter wel deel uit van een partij die aan de schakels van de macht zit. De door jou zo geliefde linkse partijtjes staan lekker vier jaar buitenspel.

       /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Kan ik ook aan u vragen. U gebruikte dat woord als eerste….Maar als kwaliteit volgens u automatisch hetzelfde is als massa’s meelopers krijgen, zal naar uw mening het nationaal socialisme van Hitler ook wel enorm veel kwaliteit hebben gehad.

       /   Beantwoorden  / 
 12. Hans van der Liet

  Bakker Bikker, ik hoop dat je op 4 mei even hebt stilgestaan bij de gevallenen in Uruzgan. Die stierven voor andermans vrijheid zoals de geallieerden voor de onze.

    /   Beantwoorden  / 
 13. de schoolmeester

  Ik hoop dat jij gelijk hebt, maar ik vrees dat ze eerder stierven voor de vrijheid van wat westerse warlords.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Peter

  Waarom gaat die Hans altijd off topic zitten wouwelen?

  Je kunt niet een blog of forum openslaan (en hij reaguurt
  echt overal, niks anders te doen?) of hij doet daar
  precies hetzelfde.

  En het is allemaal dezelfde prietpraat. In het begin vond
  ik dat wel vermakelijk, maar het blijft nu een herhaling van
  zetten.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Hans van der Liet

  Dag Peter, ga jij de hond maar uitlaten. Die heb ik namelijk niet, dus schrijf ik in plaats daarvan op websites. Stoort dat je? Jammer dan voor je.
  @ Johan: u heeft de pech dat ik eerst de vraag aan u stelde. Ik ben benieuwd naar het antwoord.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   De vraag wat kwaliteit is? Volgens uw definitie is het blijkbaar wat door de massa wordt aanvaard. Ik weet op veel terreinen niet wat kwaliteit is. In de kwaliteit van allerlei technische apparaten heb ik bijvoorbeeld geen inzicht. Ik wete dus niet zoveel als u, waarschijnlijk. Maar in het geval van de Gondelkoerier hebt u mij geen resultaten van onderzoek, waarnaar u blijkbaar verwijst en waaruit zou zijn gebleken dat ‘het volk’ dat blad niet wenst, laten zien. Overigens – nogmaals – ik wil geenszins dat blad of de redacteur ervan verdedigen, maar vind uw ordeel zo ongefundeerd.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.