D66: VVD had Hellendall tot orde moeten roepen

Rien Alink

Rien Alink

De VVD had haar wethouder Frans Hellendall (Financiën) moeten aansporen orde op zaken te stellen. Dat zei D66-raadslid Rien Alink dinsdag in de raadscommissie Burgers & Samenleving, waar insprekende vertegenwoordigers van het onderwijs kwamen vertellen dat uitstel van nieuwbouwplannen voor scholen onaanvaardbaar is. Vrijwel alle politieke partijen vinden dat ook. Er ligt al jarenlang een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs op tafen (PIA 1), waarvoor ooit ook in financiële dekking was voorzien. Maar door de in ijltempo verslechterde financiële situatie van de gemeente moet er worden bezuinigd. “De greep op de financiële huishouding is verloren gegaan. Dat is ernstig tot zeer ernstig,” zei Alink. Het is volgens hem niet vreemd dat er grote onrust in onderwijskringen is ontstaan.“Er zijn verwachtingen gewekt,” zei hij. Paul Regouin van GroenLinks deelt die mening. Ook hij vindt dat de plannen voor onderwijshuisvesting in hun oorspronkelijke opzet moeten worden uitgevoerd. De VVD heeft inmiddels laten weten maar liever af te zien van de dure A9-tunnel om de onderwijsvoorzieningen te kunnen redden. “Maar ik heb de VVD nog niets horen zeggen over de topsporthal,” zei Regouin. Die hal is een paradepaardje van VVD-wethouder Tabak.

Maar volgens VVD-er Herbert Raat is zijn fractie bereid alles tegen elkaar af te wegen. “We moeten nu vaststellen wat we echt belangrijk vinden,” zei hij. Als het financieel niet anders kan moet wat hem betreft ook de sporthal maar sneuvelen. “De tunnel is net zo goed van de VVD als de topsport. Maar het onderwijs is veel belangrijker. Als het om bezuinigen gaat, hebben wij geen heilige huisjes.”

Intussen liet hij wel weten dat de VVD niet zo is gebrand op het naar voren halen van sociale woningbouw in de planning, om de bouwstroom op stroom te houden. Maar de grond daarvoor levert relatief weinig op. “Elke sociale woning kost 50 duizend euro. Wij kiezen daar niet voor.’ Volgens de liberalen is het beter nu duur te bouwen, wat hogere grondopbrengsten oplevert.

Lees ook:Geheimzinnigheid onderwijsreserves duurt nog even voort
Lees ook:Pols: ‘betaalbare woning kloof tussen PvdA en VVD’
Lees ook:Wethouder: ‘Vlam in de pijp in Bovenkerk’
Lees ook:VVD en Burgerbelangen tegen haastige bouw sporthallen
Lees ook:D66 ziet veel gaten in beleidsnota wijkwerk

41 reacties op “D66: VVD had Hellendall tot orde moeten roepen

 1. Axel Boomgaars

  Ik vraag me af hoeveel mensen op dit moment een nieuwe dure villa zouden kopen met de huidige woningmarkt. Dan kan je wel hoog inzetten, maar als niemand de grond koopt, heb je alsnog geen inkomsten.
  Misschien haal je juist meer inkomsten door de sociale woningbouw, omdat die vraag in tijden van crisis juist groter wordt.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Hans van der Liet

  En tegen de tijd dat die huisjes er staan klotst het geld weer tegen de muren en wil iedereen villa’s. Meneer Boomgaars, toch eens Keynes bestuderen!

    /   Beantwoorden  / 
 3. Axel Boomgaars

  Daar gaat het helemaal niet om. U heeft het over toekomstmuziek maar het gaat over het nu. Het college wil maatregelen nemen die nu helpen tegen de dreigende bezuinigingen. Daarbij helpen die villa’s niet, aangezien dat op dit moment geen geld oplevert. En we hebben nu geld nodig om de begroting sluitend te maken.
  Tegen de tijd dat het weer goed gaat met de economie, kunnen er weer villa’s gebouwd worden, maar nu hebben we andere maatregelen nodig.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  In dat geval maar beter helemaal niet bouwen. Want die huizen staan er niet over een week.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Axel Boomgaars

  Ligt eraan hoe lang de crisis voortduurt. U schijnt er zelf wel uw ideeen over te hebben, maar publicaties van de laatste tijd (die van het CPB bijvoorbeeld) laten een ander beeld zien.
  Er moet sowieso gebouwd worden, want daar komen inkomsten van, maar er moet wel gebouwd worden op een manier die zo snel mogelijk voor inkomsten zorgt. Dure huizen horen daar sowieso niet bij lijkt me.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Ja toch , niet dan?

  Duur bouwen?? laat me niet lachen ….. er is een overschot aan dure woningen !! Sociale huurwoningen moeten er komen .

    /   Beantwoorden  / 
 7. Hans van der Liet

  Nee, klopt niet. Er is een tekort.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Ja toch , niet dan?

  er staan in amstelveen al minimaal 495 huizen te koop boven de 300.000 waarvan minimaal 250 huizen boven de 400.000 en U noemt dat een tekort ??
  Terwijl er wachtlijsten staan voor huurwoningen?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Hans van der Liet

  Jazeker, want er zijn wel 1000 gegadigden voor een dure woning, dus zijn er een paar 100 te weinig.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Axel Boomgaars

  Hoe verklaart u het dan dat die woningen nog te koop staan? Als er immers zoveel vraag naar is, zouden ze ook massaal verkocht moeten worden, niet?

    /   Beantwoorden  / 
 11. Hans van der Liet

  Dus als er bij Albert Heijn nog pakken melk in de schappen staan, dan is er geen vraag naar melk meer?
  Dat zijn momentopnames, men moet naar de langetermijn trends kijken. De hoge huizenprijzen hier in A’veen duiden op laag aanbod, hoge vraag.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Axel Boomgaars

  Nee, dan heeft Albert Heijn meer melk in huis dan dat er vraag naar is en moet dat aantal dus vermindert worden, maar in ieder geval sowieso niet vermeerdert, wat u voorstelt.
  De lange tremijntrend is dat de crisis waarschijnlijk nog wel een tijdje aan zal houden, en dat er waarschijnlijk nog meer huizen in dat kaliber vrij komen. Het zou niet slim zijn om bij te bouwen op dit moment.
  Ik zal u een andere langetermijntrend geven. Duizenden studenten uit Amsterdam en Uilenstede (zoals ikzelf) zijn na hun studie hard op zoek naar een nieuwe huurwoning of starterswoning. Laat de gemeente die eens bouwen, dan kan je een jong en goed opgeleid publiek aan je binden.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Ja toch , niet dan?

  Hoge huizenprijzen zijn gecreeerd door de hebzucht , nu er niks verkocht word zijn de prijzen al gemiddeld met 11% gezakt .

    /   Beantwoorden  / 
 14. Han van der Liet

  Ik zie liever dat de starters op de woningmarkt eerst even gaan proefdraaien in Aalsmeer, Uithoorn of Almere. Pas als ze daar hebben bewezen oppassende en brave burgers te zijn en hun niet zelden revolutionaire veren te hebben afgeschud, mogen ze naar het reserve Walhalla van Nederlandse woongemeenten, Amstelveen, terugkeren.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Ja toch , niet dan?

  Han is niet lekker in zijn bol… dus mensen die zijn opgegroeid in deze gemeente zouden hier niet mogen starten..
  Boeiend verhaal , verklaar eens nader .?

    /   Beantwoorden  / 
 16. Hans van der Liet

  Boomgaars had het over studenten uit Amsterdam en Uilenstede. Dat zijn zelden autochtone Amstelveners.
  Maar ook overigens heb ik al eerder betoogd, dat het enkele feit dat je geboren en getogen Amstelvener bent je nog niet een levenslang recht geeft om hier te mogen blijven wonen. Dat is vooral een kwestie van geld wel of niet hebben.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Axel Boomgaars

  Gelukkig heef u daar geen zeggenschap over, meneer van der Liet.
  Mij zou het zeer verstandig beleid lijken. Amstelveen heeft gewoon een hele hoop kennis in haar gelederen zitten. Als ze deze jonge groep mensen weet te binden, kan dat denk ik alleen maar ten goede komen van de dynamiek van de stad.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Jan Demming

  # Hans van der liet – 21 juni 2009 om 15:19

  Ja, meneer Van der Liet, of als je een huis in nalatenschap het verkregen. Over hypocriet gesproken…

    /   Beantwoorden  / 
 19. Hans van der Liet

  Jaloers, meneer Demming? Als het een troost voor u is: ik heb 7 jaar in een 2-kamer appartement gewoond in een bescheiden dorp in Zwitserland en mijn huisje op Curacao had ongeveer de omvang van een flinke Amstelveense tuinschuur. Dus ik heb ook mijn tien jaar ballingschap buiten Amstelveen gehad hoor.

  @Boomgaars: daar hoef ik ook geen zeggenschap over te hebben, want dat regelt de vrije markt vanzelf wel, hahaha! Maar uw politieke gezinning wordt wel steeds duidelijker.

    /   Beantwoorden  / 
 20. Jan Demming

  Niks jaloers, meneer Van der Liet Ik vindt het alleen wel heel makkelijk gesteld dat het wonen in Amstelveen een kwestie is van geld achter de hand hebben, terwijl uw woning is betaald door anderen, in dit geval uw ouders.

    /   Beantwoorden  / 
 21. Hans van der Liet

  Dat het wonen in Amstelveen een geldkwestie is, is nu eenmaal een feit, meneer Demming. Dat ik en anderen met mij dan een huis door vererving hebben verworven, doet daar niets aan af. Dat is niet hypocriet, maar gewoon een vaststelling dat je dus wel muntjes moet hebben om hier te kunnen wonen. Of iemand die muntjes met hard werken, vogels vermoorden, drugshandel of een erfenis heeft verkregen doet totaal niet ter zake!

    /   Beantwoorden  / 
 22. ja toch , niet dan ?

  Ja we slopen alle huurwoningen en zetten er dure villa’s neer…. alle kleine zelfstandige opzouten en alleen een grote bijenkorf en AHXL … dat zal het volk leren !!
  En wil je als kind uit huis gaan dan kopen je ouders maar een woning voor je anders tief je maar op naar Almere ofzo en dan mag je later als je groot bent weer terug komen maar alleen als je geen kinderen hebt .
  Wij willen een saai en duur Amstelveen nietwaar meneer van der Liet…. Lang leven de macht !! weg met Jan met de Pet….

    /   Beantwoorden  / 
 23. Axel Boomgaars

  Nou meneer van der Liet, uw vrije markt heeft ons in deze situatie gebracht.
  Maar maakt u zich geen zorgen, ik ben geen voorstander van de socialistische heilstaat. Het kan allemaal echter wel wat eerlijker verdeeld worden in deze wereld als het aan mij ligt, ook qua milieu. Nou, dan kunt u mijn politieke voorkeur al snel raden. Dat is bovendien ook geen geheim.

    /   Beantwoorden  / 
 24. Hans van der Liet

  Ik begin te begrijpen waarom ja toch, niet dan onder pseudoniem schrijft…

    /   Beantwoorden  / 
 25. Van Murden

  Het had je tweelingbroer kunnen zijn.

  Slogan van de VVD …. de zwakste schouders tillen de meeste lasten !

    /   Beantwoorden  / 
 26. Van Murden

  meeste = zwaarste

    /   Beantwoorden  / 
 27. Van Murden

  Net op het nieuws : huizenprijs zakt wederom !!

  Dus kijken naar dhr van de Liet zijn wijsheid moeten er juist NU nog meer dure woningen moeten worden .Dat is de wet van vraag en aanbod volgens hem. Toch jammer dat het vak economie niet uw sterkste was.

    /   Beantwoorden  / 
 28. Johan Bos

  De heer Van der Liet maakt in elk geval duidelijk wat het CDA bedoelt met sociaal. In de officiele prietpraat in verkiezingstijd blijft dat ware gezicht altijd verborgen achter leuzen over sociaao, eerlijk, samen doen, rentmeesterschap enzovoort. Maar daarmee wordt blijkbaar bedoeld: voorrang voor de rijken en oorlog aan de armen. Wie geen geld heeft, hoort er niet bij. Jagen naar aardse rijkdom staat voorop. Alsof dat nog iets heeft te maken met wat ooit die C schijnt te hebben betekend. Maar we mogen Van der Liet natuurlijk wel dankbaar zijn voor de eerlijke inkijk die hij geeft in wat die partij van hem echt beweegt.

    /   Beantwoorden  / 
 29. Hans van der Liet

  Loon naar werken, niks mis mee. Overigens heb ik op school nooit les in economie gehad, maar dat hoeft ook niet om te weten dat de markt geregeerd wordt door de wet van vraag en aanbod.
  Ik heb het drie jaar geleden al geschreven: ik gun iedereen een Mercedes, maar zo werkt het nu eenmaal niet in het leven!

    /   Beantwoorden  / 
 30. Jan Demming

  Zou een Mercedes het aanzien dan vergroten? Nee toch, hoop ik!?

    /   Beantwoorden  / 
 31. Hans van der Liet

  Overigens, beste meneer Bos, hoe verleidelijk dat ook is: u moet mijn private standpunten niet verwarren met die van het CDA. Het feit dat ik daar lid van ben, wil nog niet zeggen dat het CDA al mijn standpunten deelt. Zo ben ik ook voor de doodstraf en tegen de monarchie, maar voor beide standpunten krijg ik binnen het CDA echt de handen niet op elkaar!

    /   Beantwoorden  / 
 32. Hans van der Liet

  Meneer Demming, u ziet dat ongetwijfeld weer anders, maar voor miljoenen mensen is het bezit van een Mercedes het ultieme statussymbool. Ik was zelf meer van de Audi, maar ja, ik houd er niet van mijn mening aan anderen op te leggen.

    /   Beantwoorden  / 
 33. Jan Demming

  Statussymbool? Alleen al het feit dat iemand dat nodig schijnt te hebben maakt me droef!!!

    /   Beantwoorden  / 
 34. Van Murden

  Mercedes is voor de Taxi !!!

    /   Beantwoorden  / 
 35. Hans van der Liet

  Ach, meneer Demming, sommige mensen hebben bloempjes en kikkertjes nodig, anderen een auto. Wie zijn wij om ons daarover een oordeel aan te matigen?

    /   Beantwoorden  / 
 36. Jan Demming

  U bedoelt dat sommige mensen tevreden zijn met kleine digetjes in het leven, zoals de natuur, maar dat er ook mensen zijn die anderen moeten tonen hoe goed ze het hebben (gedaan). Tja, het kan verkeren!

    /   Beantwoorden  / 
 37. Van Murden

  Beetje kromme gedachte meneer Demming , je kan mensen niet beoordelen op wat ze hebben of wat ze mooi vinden .

    /   Beantwoorden  / 
 38. Jan Demming

  Ze gaan hun gang maar!

    /   Beantwoorden  / 
 39. Hans van der Liet

  Hoera, het mag van meneer Demming! Hij capituleert!

    /   Beantwoorden  / 
 40. Jan Demming

  Als u maar niet vergeet dat ik dus heel inschikkelijk kan zijn! Soms moet dat ook teneinde te laten zien dat je ook een menselijke kant hebt. Ook weer niet te vaak, anders worden de mensen te verwend!

    /   Beantwoorden  / 
 41. ogry boy

  Beste Hans,
  Als ik tante Wanda uit de Bijlmer zou zijn en zou werken in het Zonnehuis of het daar aanwezige verpleegtehuis als verpleeghulp en de hele dag daar witte billen zou moeten wassen, mag ik dan niet een woning in de sociale sector in Amstelveen hebben? Want meer kan ik van m’n doekoe niet betalen. Of gaat later jouw dochter mijn billen wassen?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.