ChristenUnie ‘trots’ op verzet burgers tegen golfbaan

De ChristenUnie is ‘een beetje trots’ op de vele tegen een golfbaan in de Bovenkerkerpolder protesterende burgers. Fractievoorzitter Jacqueline Koops in de gemeenteraad zegt dat in een Open Brief. Behalve vijftien insprekers liepen honderden anderen op de publieke tribune en buiten de zaal (toen die volwas) te hoop tijdens de jongste vergadering van de raadscommissie Ruimte Wonen en Verkeer.

De CU staat zelf ook heel kritisch tegenover de golfbaan. Daarnaast juicht zij het toe dat zoveel burgers een ander geluid durven te laten horen. Dat resulteerde in twee burgerinitiatieven (voorstellen van burgers op de raadsagenda), maar die zijn op aandringen van B en W al bij voorbaat afgeserveerd door de meerderheid van de gemeenteraad.

“De ChristenUnie heeft haar waardering uitgesproken over de inzet van deze burgers en de insprekers bedankt voor hun aanwezigheid en inspraak,” aldus Koops. Maar het lijkt er volgens haar op dat de meeste politieke partijen hun besluit al klaar hebben.

“Wij zijn voor het behoud van de Bovenkerkerpolder en daar hoort ook de Wester Amstel Zuid bij. Overigens, met deze boodschap is de ChristenUnie in maart jl. de verkiezingen ingegaan. Niet om daarmee eventueel stemmen te winnen, maar om daarmee haar standpunt ten aanzien van het goed onderhouden van Gods schepping te realiseren. Want daar gaat het de ChristenUnie om, om Gods prachtige schepping,” zegt Koop in haar brief.

“Sommige politieke partijen menen dat als wij geen golfbaan realiseren in de polder, er een weg of een hele woonwijk zal worden gebouwd. Zij zien de golfbaan als een groene mogelijkheid om dit scenario van bebouwing te voorkomen. Maar bebouwing van de polder zal slechts kunnen voortvloeien uit afspraken tussen de Provincie en de gemeente, zo lees ik in het commentaar van wethouder Pols op de insprekers van de burgerinitiatieven. Blijkbaar heeft de gemeente daar dus een stem in. Tenzij de provincie het ons oplegt, maar dat zal niet snel gebeuren, temeer nu de Bovenkerkerpolder onderdeel is van het groene hart en van AmstelGroen. En wat die weg betreft, die mogelijkheid zal ook blijven bestaan als een golfbaan wordt aangelegd. Kortom, de golfbaan is zeker geen oplossing om eventuele bebouwing in de toekomst tegen te gaan.

Het burgerinitiatief om een studie te doen naar andere mogelijkheden in de noordelijke Bovenkerkerpolder voor een recreatieve invulling lijkt de ChristenUnie dan ook een goede zaak. Als één van die mogelijkheden kan het andere burgerinitiatief dienen waarbij wordt gepleit voor situering van een strook (natuurlijk) recreatiegebied in de Wester Amstel Zuid. Dergelijke mogelijkheden zouden inderdaad moeten worden onderzocht. Het lijkt er nu immers te veel op dat thans alleen wordt aangestuurd op de aanleg van een golfbaan,” aldus CU-fractievoorztter Koops.

Lees ook:‘Verliefde’ ChristenUnie pakt uit met Valentijn
Lees ook:ChristenUnie blij met stopzetten aanleg golfbaan
Lees ook:Jonker (CDA) betreurt verkeerde indruk over hem
Lees ook:Ook provinciale ChristenUnie wil Bovenkerkerpolder groen houden
Lees ook:ChristenUnie ziet nadelen in lijstverbinding

9 reacties op “ChristenUnie ‘trots’ op verzet burgers tegen golfbaan

 1. Slow Monkey

  Kom kom zeg, een paar honderd meter verderop ligt een zojuist prachtig aangelegd natuur- en recreatiegebied en aan de andere kant van Amstelveen hebben we het Amsterdamse Bos, en dan heb ik het nog niet eens over de vele Amstelveense Heemparken (zeg maar Gods Schepping verbeterd). Recreatie en natuur voldoende lijkt me zo. Ik speel zelf geen golf, maar vind dat een gemeente zoals Amstelveen een dergelijke voorziening wel verdient. Het loopt alleen weer uit op een oud-Hollands ‘not-in-my-backyard-protest’. Zo’n inspraakmevrouw repte zelfs over de vestiging van een kinderboerderij in de polder. Terwijl Elsenhove een paar honderd meter verderop al met moeite de broek kan ophouden. Burgerinitiatief? Laat me niet lachen! Tegenstanders kennen in de meeste gevallen louter eigenbelang. Ik zie liever duizenden mensen genieten in de polder dan een handvol natuurliefhebbers die in Nederland al de beschikking hebben over ontelbaar hectare polder.

    /   Beantwoorden  / 
 2. golffreak

  Beste CU, wellicht weet u het nog niet maar er wonen in Amstelveen bijna 80.000 inwoners…en ogeveer 200 daarvan 0,25% !!! heeft zich uitgesproken tegen een golfbaan daar. Dat is minder dan het aantal stemmen dat u nodig had om in de Raad te komen. Dus duizenden hebben in ieder geval zich niet tegengesproken!

  Dus, wie vertegenwoordigd u dan?

    /   Beantwoorden  / 
 3. Polderliefhebber

  Beste golffreak en Slow Monkey,
  Wat een venijn zeg… Kan het ook wat vriendelijker ?
  Er zijn ook mensen die niet alleen uit eigenbelang reageren maar gewoon omdat ze de polder gewoon graag zien zoals hij nu is, met mooie vogels, paarden, veulens, koeien, schapen, konijnen, zwanen, eenden, trekvogels.(Ook een vorm van natuur).
  Verder onderschatten jullie het aantal de tegenstanders van de golfbaan OP DIE PLEK. Het zijn er veel meer dan alleen de mensen die naar het stadhuis kwamen.Het golfprotest is onder veel Amstelveners de laatste tijd een steeds terugkerend gespreksonderwerp. En nogmaals dit zijn geen mensen TEGEN een golfbaan maar wel tegen een baan OP DIE PLEK.(Ook mensen die daar niet in de buurt wonen, dus over de NIMBY mentaliteit praten slaat in deze context nergens op…)
  En als je vindt dat er te veel kinderboerderijen te dicht bij elkaar zijn dan weet ik er nog wel een; golfbanen zijn er nog veel meer in de omgeveving. Bijvoorbeeld in Amsterdam Zuid-Oost (vlakbij Ouderkerk a/d Amstel) en Abcoude, om er maar even 2 te noemen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jan Demming

  Mag ik de voorstanders van een golfcentrum in de nu nog groene Bovenkerkerpolder er op wijzen dat, wanneer 300 mensen naar het raadhuis komen om te protesteren tegen een dergelijke accommodatie, een veelvoud van hen daar eveneens tegen is. Wat dat betreft zou er eigenlijk een enquete moeten komen over dit onderwerp. Ik durf te wedden dat de overgrote meerderheid tegen een golfcentrum is. Als de polder dan zonodig moet worden aangetast, zullen de kiezen voor recreatiemogelijkheden voor ALLE Amstelveners en niet alleen voor een handjevol golfers, die overigens meer dan voldoende golfmogelijkheden in de directe omgeving hebben.
  Meneer Loogman, initiatiefnemer van het golfcentrum, vraagt zich op zijn site af of bomen, gras en water soms geen natuur zijn. Zeker, maar een groot clubhuis, een kleine 400 parkeerplaatsen en lichtvervuiling vallen niet onder de noemer NATUUR!

    /   Beantwoorden  / 
 5. Hans van der Liet

  Interessant plan, maar dan mogen de Japanners ook meedoen met die enquete, afgesproken?

    /   Beantwoorden  / 
 6. Jan Demming

  Een enquete is in de regel niet bedoeld voor een bepaalde groep mensen, dus mogen Japanners er ook aan meedoen. Maar ook dan zal blijken dat de meeste inwoners de B’kerkerpolder niet opgeofferd willen zien voor een golfcentrum. In de vaart der volkeren wil Amstelveen natuurlijk niet achterblijven, zeker niet als het gaat om hoogwaardige voorzieningen. Daarbij is gezelligheid voor de gemeente geen item, kijk maar eens rond in het Stadshart. Ik neem het de Amstelveense politiek hoogst kwalijk dat er alleen aan gewin op de korte termijn is gedacht en niet aan het feit dat met de komst van een golfcentrum een onomkeerbare beslissing wordt genomen. En ik betwijfel of komende generaties de gemeente daar dankbaar voor zullen zijn. Maar ja, wie dan leeft die dan zorgt, nietwaar? Na ons de zondvloed!

    /   Beantwoorden  / 
 7. Hans van der Liet

  Hoe was het ook weer? De overheid draagt het zwaard niet vergeefs? Moet de CU ook aanspreken!

    /   Beantwoorden  / 
 8. New

  Ben geen voorstander NU van een enquête, dat is dan weer een poging om zijn of haar gelijk te krijgen.

  In 1985 (let op 21 jaar geleden) heeft de raad al besloten om een golfbaan in Amstelveen aan te leggen, dit in 1987 en in 1988 nog eens herhaalt. In 1988 is zelfs de plaats bepaald op de … Bovenkerkerpolder, precies op dezelfde plaats als Loogman dat nu plant. In de afgelopen jaren hebben we niemand, maar dan ook niemand hierover gehoord. En nu opeens moord en brand roepen en allerlei pogingen doen om de gemeente en Loogman van dit idee af te helpen….. Voorwaar onbegrijpelijk en niet juist.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Jan Demming

  Dan verwijs ik graag naar de Gondelkoeirer van augustus 1983 (let op: 23 jaar geleden) waarin in lees over de samenwerking tussen Amstelveen en een aantal andere gebieden m.b.t. Groengebied Amstelland. “Voor Wester-Amstel, het deel tussen Amstelveen en de Amstel, wordt nu een deelplan ontwikkeld. Tegen de bebouwing van Amstelveen komt een gebied dat bedoeld is voor wat ‘intensieve recreatie’ wordt genoemd: bos, weiden voor sport & spel, speel- en kanovijvers, volkstuinen, wandel- en fietspaden.” En zo gaat het nog een poosje verder. Maar geen woord over een mogelijk golfcentrum. Bovenstaande gegevens werden destijds geleverd door de toenmalige dienst Plantsoenen, Sort, Jeugd en Recreatie (PJSR) van de gemeente Amstelveen.
  In de Gondelkoerier van augustus 1985 wordt opnieuw melding gemaakt over de plannen voor Groengebied Amstelland. “Een gedeelte van dat toekomstige recreatiegebied ligt ten oosten van Turfschip. Na een hoofdstructuur van aan te leggen wegen, paden, waterlopen en beplantingen, volgen later meer specifieke voorzieningen zoals een avonturlijk speelterrein, dagkampeer faciliteiten en een fiets-crossterrein. Verder geven de plannen een bouwspeelplaats, picknickplaats, kwekerij, speelweide, trimbaan en een visplaats aan.” Opnieuw dus geen woord over een golfcentrum.
  Waar hebben we het over? Er zijn inmiddels ik weet niet hoeveel rapporten over Groengebied Amstelland verschenen en bijna evenveel zijn ook weer in het ronde archief beland. Maar als u alleen de rapporten met plannen voor een golfcentrum serieus wenst te nemen, dan houd ik me bij de rapporten die ik u hierboven heb voorschoteld.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.