SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

Patrick Adriaans

B&W hullen zich kennelijk in zwijgzaamheid over het feit dat een hoorzitting over bezwaarschriften tegen de verbouwing van Groenhof wordt gehouden als de gemeenteraad daarover al heeft beslist. De SP-fractie stelde daarover schriftelijke vragen en wilde die hoorzitting vervroegen. Nu dat niet is gebeurd overweegt zij een motie van afkeuring voor in elk geval wethouder Jeroen Brandes.

Morgen, woensdag 22 maart, besluit de gemeenteraad erover en van de gemeente is nog niets vernomen, vertelt SP-raadslid Patrick Adriaans.

Donderdag mogen de bezwaar makende omwonenden met de (ambtelijke) Commissie voor de Bezwaarschriften gaan praten, min of meer als mosterd na de maaltijd.

Op 8 februari besloot de gemeenteraad een voorstel tot uitbreiding van Groenhof niet in behandeling om gemeente, omwonenden en ontwikkelaar de tijd te geven tot een gezamenlijke oplossing te komen. “Gezien het feit dat er bezwaren zijn is dit onvoldoende gelukt”, constateert Adriaans. “Als SP willen wij graag weten wat de inspanning van het college is geweest is, maar het informeert ons niet daarover, zelfs niet na onze schriftelijke vragen. Wij hebben ook contact met bewoners en zover onze informatie gaat heeft het er alle schijn van dat het college geen of in ieder geval onvoldoende inspanning heeft geleverd om tot een gedragen oplossing te komen.”

 Nieuw uitstel

De raad kan opnieuw besluiten tot uitstellen, maar dat stuit op weerstand van winkeliers, omdat daarmee de planning van de verbouwing in het gedrang zou komen. Aan de raad is gevraagd een stuk grond bij het centrum aan de openbaarheid te onttrekken, zodat het aan de eigenaar van het centrum kan worden verkocht. Er komt namelijk een vestiging van Lidl als derde supermarkt.

Adriaans: “Met ons eerste verzoek tot uitstel hebben wij tijd gemaakt voor een oplossing. Wij hopen dat het college ons nog voor de raadsvergadering antwoord geeft.”

Afhankelijk van die beantwoording zal de SP besluiten opnieuw uitstel te vragen. Ook overweegt zij een motie van afkeuring voor de portefeuillehouder(s). “Het college zal duidelijk moeten maken voldoende inspanning te hebben geleverd om de partijen tot overeenstemming te brengen”, zegt Adriaans. Zijn fractie vindt overigens niet dat de bezwaren van de bewoners volledig gegrond moeten worden verklaard, maar er moet volgens de SP wel serieus naar een oplossing worden gezocht. “Daar hebben we op dit moment ernstige twijfels over. Wij betreuren het dat het college kennelijk geen regie neemt op dit dossier,” zegt Adriaans.

 

Lees ook:Storm van bezwaren tegen vergroting Groenhof
Lees ook:Hoorzitting bezwaren Groenhof ná besluit raad
Lees ook:SP: B&W informeren raad onvoldoende over verslechtering OV
Lees ook:Raad: besluit Groenhof voor hoorzitting bezwaren
Lees ook:SP wil transparantie gemeente rond Groenhof

35 reacties op “SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

 1. Raatseltje

  De SP is de énige partij die zich nog actief bezighoudt met wat er zich in een wijk afspeelt.

  Andere partijen hoor je niet, zie je niet, laat staan dat ze naar de voordeur van de burger toe gaan om te horen wat deze er van vindt.

  Je kunt vinden van de SP wat je wilt, maar ze verdiepen zich wel in wat er zich afspeelt in deze stad. De linkse sloebers azen op mijn hoogste schijf, maar je krijgt er wel iets voor terug. Of die prijs voor jouw goed is, is een tweede.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Dit is wel iets dat zelfs in sommige Vvd kringen wordt erkend.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Tomaat

  Jammer dat de gemeente weer een kans op transparantie van bestuur heeft laten lopen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. annette cornelisse

  Namens de gemeente Amstelveen verhelder ik een aantal proceszaken mbt het artikel ‘SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof’.

  Op maandag 13 maart zijn bij de griffie van de gemeente Amstelveen schriftelijke vragen binnengekomen van de heer Adriaans van de SP over de mogelijke uitbreiding van winkelcentrum Groenhof. Voor het beantwoorden van schriftelijke vragen staat zes weken. Gezien het spoedeisende karakter van de vragen heeft het college van Amstelveen besloten deze vragen versneld te beantwoorden. De beantwoording van de vragen hoort altijd officieel vastgesteld te worden in een vergadering van B&W. De B&W vergadering van 21 maart (vandaag) is dan de eerste mogelijkheid. Vandaag is de beantwoording van de vragen aan de heer Adriaans gemaild én openbaar gemaakt via raadsweb aan de raadsleden en via het persportal (op de site bij persportal/schriftelijke vragen) van de gemeente. Er is dus geen sprake van stilte vanuit de gemeente.

  De raadsleden zijn geïnformeerd over de inspanningen van het college om omwonenden en ontwikkelaar tot een gezamenlijke oplossing te laten komen. Op 8 februari en op 10 maart zijn hierover raadsbrieven met betrekking tot Groenhof openbaar gemaakt. Er is dus geen sprake van het niet informeren van de raad.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Ach mevrouw annette cornelisse, het is des SP eigen om altijd een hoop kabaal te maken.

   Vandaar de enorme winst van 0 zetels.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    @pc. Wat heeft dit met de SP te maken? In de ” bunkeraffaire” was het vvd lid tegen een vvd wethouder. Dit heeft alles te maken met een eerlijke en democratische besluitvorming. Meer niet.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Raatseltje

    Vermoeiend geval is dat, die PC ? Ernstig.

      /   Beantwoorden  / 
 4. Frank Bikker

  Geachte mevr. Cornelisse,

  Hierbij wil ik u bedanken voor uw poging tot het scheppen van duidelijkheid.

  Maar is het niet zo , dat een gedeelte van de omwonenden behoefte heeft aan duidelijkheid en ook gekend wil worden in de plannen omtrent de verbouwing. Dit wilden zij doen dmv het indienen van bezwaarschriften. Nu blijkt dat de hele zaak al beklonken is een dag daarvoor. Men kan toch pas bezwaar maken tegen plannen als ze daar liggen, niet als alles al vastligt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   “Maar is het niet zo , dat een gedeelte van de omwonenden behoefte heeft aan duidelijkheid en ook gekend wil worden in de plannen omtrent de verbouwing.”

   Maar hoe kun je bezwaren hebben over dingen die volgens jou niemand wilde weten?

   Wat een rare hersenspinsels. Oh wacht, het is van een SP’er.

     /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Geachte mevr. Cornelisse,

  Klopt het dat er een hoorzitting over bezwaarschriften tegen de verbouwing van Groenhof wordt gehouden als de gemeenteraad daarover al heeft beslist?

  U heeft het over het ‘spoedeisende karakter van de vragen’, maar had dat niet juist te maken met het feit dat het gemeentebestuur de bewoners te weinig en te laat heeft betrokken bij ingrijpende veranderingen in hun woonomgeving?

  U schrijft dat de beantwoording van de vragen van de heer Adriaans ‘openbaar is gemaakt’ via raadsweb aan de raadsleden en via het persportal (op de site bij persportal/schriftelijke vragen) van de gemeente, maar gewone burgers hebben daar geen toegang toe. Niks openbaar, dus.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Annette Cornelisse schrijft hier namens de gemeente, maar is er ook iemand die namens de gemeente leest en luistert?

    /   Beantwoorden  / 
 7. Frank Bikker

  Mevr. Cornelisse hult zich nog zo veel dagen na dato nog steeds in stilzwijgen. Het gaat mij niet om het raadsweb , dat ontoegankelijk is voor de burger, maar om de omwonenden. Maw mevr. Cornelisse omzeilt heel duidelijk de door hr. Van Waning en mij gestelde vraag.
  Op deze manier beginnen mensen toch te schamperen over de veelgeroemde transparantie van de overheid. W
  Weer een gemiste kans. Jammer!

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Mevr. Cornelisse was heel duidelijk. Iedereen begreep het behalve de usual suspects van de SP en die querulant van het Stadshart.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Als er een vraag over appels wordt gesteld, verwacht je geen duidelijk antwoord over peren.
    Zo ligt dat en dat heeft niets met de SP te maken. Elk lid van welke partij dan ook zou dit geen antwoord vinden, als zij dezelfde mening waren toegedaan. Let wel de SP heeft an sich niets tegen een verbouwing. Zij wil enkel info en inspraak voor de omwonenden alvorens er een besluit wordt genomen. That ‘s all.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     PC, ik gun de Palestijnen én de joden bestaansrecht in het land van hun (voor)ouders. Leven en laten leven, zonder apartheid. Fijn dat je er weer over begint, zodat ik dit nog eens kan benadrukken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Neem me niet kwalijk, uw antwoordde op Frank. Overigens noemde hij Joden noch Palestijnen, maar ik haal alles wel weg. Pfffffff. U begrijpt natuurlijk niet dat ik er gek van word.

        /  
     2. Robert van Waning

      Ik reageerde op een (terecht verwijderde) bijdrage van PC.

        /  
     3. PeterPC

      Hoezo terecht verwijderd?

      “Ja Frank, diverse fruitsoorten met elkaar vergelijken is nu net iets wat jij met je kameraden altijd doet.

      Die mevrouw was duidelijk. Dat je het NIET wilt begrijpen is aan jou, en je maatje de Stadshart querulant.

      De querulant die het altijd over schelden heeft, gaat nu dit roepen : “Is Annette Cornelisse een schuilnaam van een trol?”

      Wat een nivo van iemand die pretendeert alle wetboeken geschreven te kunnen hebben, enorm erudiet is, een heel volk (en hun doden) geen bestaansrecht gunt.

      Zum Kotzen.”

      Volkomen on topic.

        /  
     4. Robert van Waning

      JB, dit soort hetzerige bijdragen bedoel ik. Advies (in ieders belang, ook het uwe): Meteen verwijderen om erger te voorkomen.

      PC, ik gun zowel de Palestijnen als de Joden hun bestaansrecht in Palestina, het land van hun (voor)ouders, maar dan zonder landroof, apartheid en onderdrukking.

        /  
     5. Robert van Waning

      Goed lezen, JB. Ik antwoordde aan PC omdat hij off-topic over mij had geschreven dat ik de joden (‘een heel volk’) geen bestaansrecht gunde. Daar zei u niets over. Selectieve verontwaardiging.

      Van Faassen probeert mij steeds uit te lokken. Omdat ik geen antisemiet ben, reageer ik niet op de door hem gewenste manier. Bij Dichtbij is het hem uiteindelijk toch gelukt om mij te laten verbannen. Hij had geschreven dat ik in WO2 joden en verzetsmensen zou hebben verraden. Toen werd ik kwaad, met het door Van Faassen gewenste resultaat.

        /  
     6. Johan Bos

      Zo zag ik het:

      Geplaatst op 29 maart 2017 at 19:06 | In antwoord op Frank Bikker.
      PC, ik gun de Palestijnen én de joden bestaansrecht in het land van hun (voor)ouders. Leven en laten leven, zonder apartheid. Fijn dat je er weer over begint, zodat ik dit nog eens kan benadrukken.

        /  
     7. PeterPC

      Nog even een kwootje van de querulant Van Waning, om zijn laag bij degrondse karakter te duiden : “Is Annette Cornelisse een schuilnaam van een trol?”

        /  
     8. Johan Bos

      Wat heeft dit nou met Groenhof te maken?

        /  
     9. Rode Paprika

      Maar waar is mijn bijdrage gebleven? Waarin ik stelde, dat JB eens moest gaan LEZEN? Ook verwijderd dus. Waarom?

        /  
   2. Robert van Waning

    De anonieme aangever kent natuurlijk de sluipwegen binnen het gemeentelijke voorlichtingsapparaat.

      /   Beantwoorden  / 
   3. Robert van Waning

    Steeds meer mensen bestellen hun boodschappen online bij AH, Jumbo, Liddl en Picnic (waarin Nederlandse investeerders onlangs 100 miljoen euro hebben gepompt). Dat maakt een derde supermarkt in een winkelcentrum als Groenhof nog minder begrijpelijk. In het Stadshart is er slechts één. In ons sousterrain. Lekker makkelijk met de lift bereikbaar.

      /   Beantwoorden  / 
    1. shaklibatachat

     “In ons sousterrain”

     Een parkeergarage met een aantal winkels onder het Stadshart heet tegenwoordig een ‘sousterrain’?

       /   Beantwoorden  / 
 8. Rode Paprika

  Mevrouw Cornelisse is slechts een communicatie ‘deskundige’ van de Gemeente, doet en communiceert dus alleen via de Gemeente en in opdracht van etc… Heb haar persoonlijk een keer ontmoet toen het ging over de ICT van diezelfde Gemeente. Gewoon een medewerkster in dienst van..en zonder privileges. Zij moet communiceren als het de Gemeente goed dunkt, niks meer en niks minder. Verwacht dus ook geen antwoord.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Is Annette Cornelisse een schuilnaam van een trol? Of is zij geschrokken van de respons op haar ‘verheldering namens de gemeente’? Of vindt zij onze vragen brutaal? Of gelooft de gemeente niet in tweerichtingsverkeer met gewone burgers?

  Dat laatste zou verklaren waarom de website van de gemeente zo’n ondoordringbaar pantser is. Dat ligt helemaal niet aan rottige ICT (zoals Groenlinks denkt) maar aan de onwil van mensen die maling hebben aan burgers en democratie.

  Volgens Kortekaas van GroenLinks is ‘de houding en cultuur op het raadhuis nig niet klaar voor een grote stap in het digitale tijdperk’.

  Het probleem ligt dieper en is structureel van aard: Men is in dat bastion aan De Poel niet ingesteld op democratie anno nu.

    /   Beantwoorden  / 
 10. PeterPC

  Het persportal is gewoon te benaderen. Maar dat weet natuurlijk niet iedereen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Dat klopt, maar dat leest natuurlijk iedereen! PC , je wilt gewoon wat zeggen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Huh? Oh wacht, het is na 15:00 uur.

    Natuurlijk Frank.

      /   Beantwoorden  / 
 11. Rode Paprika

  Mevrouw Cornelisse is wellicht teruggefloten?? Zou zomaar kunnen. Blijkbaar is een reactie hier tav diezelfde mevrouw geen reden voor haar of de Gemeente om alsnog te reageren. Dat moet toch vraagtekens zetten op haar bijdrage alhier? En op die van haar woordvoerders?

    /   Beantwoorden  / 
 12. Rode Paprika

  Trouwens meneer Bos, als u vindt dat de reacties niets inhoudelijk toevoegen, dan verwijdert u ze toch gewoon? I.p.v. de vraag stellen. U heeft de mijne van gisteren toch ook weer ‘gewoon’ verwijderd? Terwijl ik slechts aangaf dat u ‘gewoon’ eens zou moeten lezen. Nu is deze discussie weer een allegaartje van domme, persoonsgerichte aanvallen geworden. Ik reageerde gisteren, omdat u RvW aanviel, terwijl u zelf niet las. En laat ik duidelijk zijn, ik lees en ik lees en een aanval uwerzijds naar iemand is prima, maar doe het dan ook ‘gewoon’ echt consequent. En doe het op de inhoud.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Rode Paprika

  En wat dit met Groenhof te maken heeft…NIKS, maar verwijder dan ook al die oninhoudelijke reacties.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.