Bezwaren liefst onder gemeentelijke pet

Tegen wat de gemeente voor haar burgers besluit of dreigt te besluiten, kan wel bezwaar worden gemaakt, maar wie dat doet, neemt deel aan een loterij met voornamelijk nieten. De kans dat een bezwaarschrift tot het door indieners gewenste resultaat leidt, is minimaal. Er komt wel een Commissie Bezwaarschiften aan te pas, maar haar onafhankelijkheid wordt in elk geval optisch geschaad door de voor haar bestaande constructie.

Die commissie bestaat uit ambtenaren die in feite hun bazen adviseren. Men moet als ambtenaar wel een rechte rug hebben om het besluit van de bazen terug te willen draaien, dat bovendien vermoedelijk door raadgeving van collega’s tot stand kwam. Van de 341 vorig jaar ingediende bezwaarschriften, werd minder dan zeven procent (23) gegrond verklaard. Het stempel ongegrond kwam op 123 bezwaren en 108 werden ingetrokken. Van veertig bezwaarschriften oordeelde de commissie dat die niet ontvankelijk waren.

In Aalsmeer, waarmee Amstelveen een ambtelijke fusie aanging, lagen de cijfers ongeveer gelijk. Daar waren er tien (7,5%) van de 133 ingediende bezwaarschriften gegrond, 41 ongegrond, 16 niet ontvankelijk en werden er 38 ingetrokken. Als een bezwaar gegrond is, hebben B&W het advies van de commissie gevolgd, legt Alexander Oudendijk van de Juridische afdeling uit. Dat wil dus geenszins zeggen dat de bezwaarde gelijk kreeg. “Een van de uitkomsten van een ‘gegrond’ bezwaar kan zijn het beleid tegen het licht te houden. Maar dat hoeft zeker niet in alle gevallen”, zegt Oudendijk. “De reden om tot een gegrond bezwaar te komen, kan ook elders in zijn gelegen, bijvoorbeeld in belangenafweging, grondslag”.

 Ondoorzichtig

Tot nu toe blijft de besluitvorming over bezwaren overigens nogal ondoorzichtig. Hoorzittingen erover zijn in principe openbaar, maar de gemeente hoedde zich er tot nu toe voor dat aan de grote klok te hangen. De transparantie, waarover in de gemeenteraad aan de lopende band wordt gesproken, lijkt geen hobby van de op het raadhuis werkenden. Meer transparantie betekent meer bemoeienis van de kant van inwoners, mogelijk ook meer werk, en daar zit men in het bolwerk aan de Poel niet op te wachten.

Vragen daarover van www.amstelveen.blog.nl  hadden na een omslachtige en langdurige procedure tot gevolg dat in de loop van deze maand (maart) aankondiging van de hoorzittingen op de gemeentelijke site komen. Daarmee krijgen zij niet de status van bijvoorbeeld vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies, die ook via andere media worden aangekondigd met openbaarmaking van de voorstellen van B&W. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet. Bovendien speelt in dat geval het mechanisme van een duaal stelsel. Theoretisch regeren B&W en controleert de gemeenteraad, die een eigen apparaat in de vorm van een griffie ter beschikking heeft, dat lokale bestuur. Het is theorie, want het college is gebaseerd op een coalitie in de gemeenteraad, die doorgaans volstrekt achter de gekozen wethouders staat, zodat in de praktijk de controle minimaal blijft.

 Coalitie

Met de bezwaarschriften en hoorzittingen daarover ligt het anders. Die gaan in tegen voorstellen of besluiten van B&W, een college dat binnenshuis wordt geadviseerd door een ambtelijke commissie. Ter wille van democratische versterking kunnen bezwaarden overigens nog inspreken bij een van de raadscommissies. Burgers kunnen daar een waarschuwend geluid laten horen tegen besluiten die – op voorstel van B&W – door de raad dreigen te worden genomen. Maar ook daar blijkt in de praktijk het verschil tussen oppositie en de doorgaans door dik en dun de lokale regeerders steunende coalitie.

De afdeling Juridische Zaken van de gemeente geeft, na wekenlange kennelijke onzekerheid erover, toe dat hoorzittingen over bezwaarschriften eigenlijk openbaar zijn en dus als zodanig behoren te worden aangekondigd. Maar er moest wel op het hoogste niveau – door de directie – van de plaatselijke ambtenarij worden beslist. Overigens betekent de aangepaste gedragsregel niet dat nu alle hoorzittingen openbaar zijn. Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde verordening omtrent de commissie worden die over talloze onderwerpen achter gesloten deuren gehouden. Daaronder valt bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met de Ambtenaren- en de Huisvestingswet, de Wet Werk en Bijstand, de wetgeving omtrent inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Arbeidsondernemers en gewezen zelfstandigen. Ook voor bezwaren op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten, alsmede alles wat te maken heeft met parkeren voor gehandicapten heeft te maken blijven bij een hoorzitting de deuren dicht.

Hoezo transparantie?

Los van amstelveen.blog.nl blijkt ook de door B&W plotseling opgeheven voormalige Participatieraad Minima Amstelveen (PMA), die als vrijwilligersorganisatie doorging om minima (onder wie bijstandsgerechtigden), op openbaarmaking van de bezwaren en de hoorzittingen te hebben aangedrongen.

Duidelijk is dat transparantie over bezwaren tegen gemeentelijke besluiten tot nu toe niet gebruikelijk is. Weliswaar worden openbare hoorzittingen met ingang van deze maand op de website aangekondigd, maar de vraag lijkt of dat voldoende is. De zender die bewoners van de Amsterdamseweg destijds plotseling in hun achtertuin kregen, was ook digitaal aangekondigd, maar niemand – zelfs niet in de ICT werkzame inwoners – had dat gezien. Maar de gemeente vond aan haar verplichting tot publicatie van de voorgenomen vergunningverlening te hebben voldaan.

Ook is niet duidelijk of de bezwaarschriften en de besluiten daaromtrent in extenso op de site verschijnen. Aan informatie in de richting van de media valt helemaal voorlopig niet te denken. Persberichten erover zullen waarschijnlijk niet verschijnen want de afdeling communicatie, het reclamebureau van B&W, zit niet te wachten op tegen dat college gerichte ontevredenheid. En van de griffie van de lokale volksvertegenwoordiging is iets dergelijks ook niet te verwachten. Die voegt hooguit de notities van insprekers bij raadscommissies toe aan verslagen van de vergaderingen daarvan.

Soms stappen bezwaarmakers die ongelijk kregen in Amstelveen naar de rechter. Dat is een minderheid, omdat recht in Nederland nu eenmaal geld kost. Sommigen gaan door tot de Raad van State, die – zoals in het geval van de ridicule besluitvorming over een woning die opeens dienstwoning (en dus onaantrekkelijk voor de markt) werd – soms een gemeentelijk besluit naar de prullenmand verwijst. Maar dat juridische traject is hooguit voor een enkeling weggelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook:Vergoeding wegens traagheid gemeente
Lees ook:Bezwaren tegen zendmast St. Urbanus ongegrond
Lees ook:Monument aan Amstel houdt dakkapel na 3 jaar strijd
Lees ook:Hoorzitting bezwaarschrift nu aangekondigd
Lees ook:Vindmachine

60 reacties op “Bezwaren liefst onder gemeentelijke pet

 1. Gerben

  Mediation officer Gemeente AA lijkt geen overbodige luxe. En over bedenkingen, bewaren en beroep moet de registratie op orde zijn. Er ligt ter zake een taak voor de contoller en ook de externe accountant. Mooi dat de onafhankelijke journastiek dit issue nu oppakt. Hou ons graag op de hoogte over wat volgt.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Frank Bikker

  Ik ben benieuwd wat de stagiairs van RTVA hierover gaan berichten, want dit betreft de wortels van onze lokale democratie, maar vereist wel enige verdieping .

  Even iets anders . Nu snap ik ook waarom de griffier een VVD’ er is, Als het ware een dubbele verzekering.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   En, al iets vernomen van onze bewakers van de locale democratie bij RTVA?

     /   Beantwoorden  / 
 3. Wil Roode

  De Vrijwilligersraad Minima Amstelveen wenst openbaarheid van openbare hoorzittingen. Tot heden heeft de afdeling Juridische Zaken nog geen data van hoorzittingen willen vrijgeven. Ook opmerkelijk is dat de gemeenteraad zelf akkoord is gegaan met een verordening die veel hoorzittingen van openbaarheid uitsluit.

  Participatie = democratie = transparantie

    /   Beantwoorden  / 
  1. Gerben

   Eens met de VMA. En gaat de uitgaande raad die verordening als de donder wijzigen? Hoeft toch niet te wachten tot de GR verkiezingen volgend jaar!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Deze kritiek zou met name D66 zich aan moeten trekken. Zij beweren immers dat ze transparantie hoog in het vaandel hebben. Tot nog toe is enkel het tegendeel bewezen. Jammer! Slechts mooie woorden, maar geen daden.

      /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  Welke lokale politieke partij pakt dit op? Dan weten burgers op wie zij moeten stemmen voor meer democratie dankzij openheid en transparatie.

  Van de VVD (Vereniging voor Vriendjespolitiek en Doordouwen) moeten wij het niet hebben. Denk maar aan die brede verkeersgoot voor de A9 dwars door onze woonplaats..

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ja hoor, wéér de verkeersgoot, uw obsessie, er bij gesleept. En de VVD natuurlijk, die een volgens u als totaal niet functionerende wethouder leverde. Volgende keer als die er totaal niks mee te maken hebben, verwijder ik de totale reactie als u er weer uw herhalingen bij sleept.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Voeg dan eens de daad bij het woord.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   JB, laat mij hier gewoon mijn reacties schrijven zoals u dat anderen ook laat doen, zelfs als die niet on-topic zijn en de discussie saboteren met persoonsgerichte beschuldigingen.

   Ik noemde de naam van Raat niet, maar die sleept u er weer bij.

   U heeft ook kritiek op de VVD, maar u heeft het dan over ‘de coalitie’. U en iedereen weet dat die coalitie wordt gedomineerd door de VVD en door de wethouder wiens naam ik niet mag noemen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    a) Hoe weet u dat ik alles toelaat?
    b) Ik noemde de naam niet, uw nu wel. Wat de A( te maken heeft met het onderwerp, ontgaat mij, maar u laat geen kans onbenut die erbij te slepen (in steeds dezelfde bewoordingen).

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    U had het over “een volgens u als totaal niet functionerende wethouder”. Daarmee bedoelde toch Herbert Raat van de VVD? Ik had het niet over hem gehad.

    Waarom mag ik niet in één zinnetje wijzen op de grote ramp die Amstelveen door Raat en de VVD zal overkomen? Men lijkt zich niet bewust wat ons de komende jaren te wachten staat en hoe weinig daar tegenover staat. De schade voor het bedrijfsleven zijn zelfs niet uitgerekend!

    Frank heeft het herhaaldelijk over de sociale woningbouw, Gerben over der Bogen en over de Bovenkerker polder, PeterPC/Expat/Piet/Gerrit/Headbanger/etc heeft het steeds over mij en u begint telkens over de journalistiek en over Raat. Zo heeft iedereen zijn stokpaarden.

    U springt bovenop alles wat ik schrijf. Dit bederft de discussie meer dan die ene reactie van mij.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     De andere wethouders functioneren dus wel, na uw mening? Weten we dat ook weer. U mag alles maar eeuwig en altijd hetzelfde met dezelfde woorden, wordt geestdodend, ook al is dat uw opvatting over democratie.

       /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  De aanhef van uw artikel luidt: “Tegen wat de gemeente voor haar burgers besluit of dreigt te besluiten, kan wel bezwaar worden gemaakt, maar wie dat doet, neemt deel aan een loterij met voornamelijk nieten.”

  Dát was dus de topic en daar reageerde ik op, ten eerste met mijn vraag welke lokale PARTIJ dit oppakt en ten tweede met een verwijzing naar een grote ramp die zich in Amstelveen gaat voltrekken maar waartegen geen bezwaren kunnen worden ingebracht.

  In mijn reactie schreef ik niets over welke wethouder dan ook. U begon daarover en nu gaat u er maar over door. Over obsessie gesproken..

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   “Van de VVD (Vereniging voor Vriendjespolitiek en Doordouwen) moeten wij het niet hebben. Denk maar aan die brede verkeersgoot voor de A9 dwars door onze woonplaats.”

   Ging het artikel daar dan over? Dacht het niet.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Jawel, PC, het artikel ging over de beperkte mogelijkheden die burgers hebben om bezwaar te maken tegen gemeentelijke besluiten. Ik reageerde daarop met de vraag welke lokale PARTIJ dit oppakt. Ik gaf een voorbeeld van een rampzalig gemeentelijk besluit waartegen burgers praktisch geen bezwaar konden maken.

   Jij hebt ondertussen nog niet één inhoudelijke reactie gegeven.

   Ik mag van JB niet over Raat en de A9 schrijven, maar dat jij mag het wel steeds alleen over mij hebben.

     /   Beantwoorden  / 
  3. Rode Paprika

   Klopt, maar er is hier tunnelvisie ontstaan door met name de eigenaar van dit blog. Alles wat niet door zijn beugel kan wordt verwijderd en dat bent u dus. Reacties die ECHT niet door diezelfde beugel kunnen laat deze heer staan. Eigenlijk ben ik van mening dat hier vele domme mensen reageren, u kunt het ze niet kwalijk nemen. De ‘transparantie’ van de hier aanwezige partijen in de coalitie, maar ook die in de oppositie hebben gewoon een bord voor hun kop. Hun transparantie is niets anders dan inwoners voor het hoofd stoten. Dat u altijd wordt aangevallen op de persoon is hun probleem, maar zij worden idd altijd op de wenken bediend door diezelfde eigenaar. Maakt u zich niet druk, uiteindelijk zullen de stalkers, de persoonsgerichte scheldkanonnades, zonder inhoudelijke bijdragen, het onderspit delven. En dan kan dit blog zomaar verleden tijd zijn.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    U weet meer over de eigenaar dan ik, kennelijk. Ik ben die eigenaar niet trouwens, als u dat denkt. U weet trouwens geenszins wat ik weghaal, maar tegen uw beschuldiging van selectiviteit kan ik toch niet op. Dat heb je nu eenmaal met met mensen met een vaste overtuiging. Overigens: Heeft uw reactie iets te maken met het onderwerp? Ik zie het niet, maar ik zal er wel te dom voor zijn. Dacht trouwens dat u afscheid van deze site had genomen. U lijkt een beetje op Heintje Davids….

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rode Paprika

     Het ging toch over transparantie en onder de pet houden? Heb ik daar niet net iets over geschreven? Mag ik daarnaast dit blog onder een vergietje houden met haar z.g. tunnelvisie? U voelt zich aangevallen? U weet wie ik ben? Dan ook graag diezelfde reactie naar al die anderen onder pseudoniem of anders uw mond houden. Tunnelvisie dus.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Nee hoor, in voel me niet aangevallen. U meent dat ik een tunnelvisie heb en iedere burger heeft recht er een mening op na te houden die hij wil. Zoals ik al eerder zei: Ik de loop der decennia ben ik van uiterst links tot uiterst rechts versleten (en alles daartussen), dus het is onbegonnen werk mij daardoor aangevallen te voelen. Ga dus uw gang. Maar wanneer houdt u zich nu aan uw aankondiging van definitief vertrek hier? Volgens mij gaf u daar geen antwoord op. Ben u van die ergerlijke tunnelvisie af toch….

        /  
    2. Rode Paprika

     Schrijft u ditzelfde ook tegen mensen die hier met tig pseudoniemen hun reacties uiten? Of is dit ook weer een JohanBosje?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rode Paprika

      Zodra u doet wat u in uw gebruikersreglement staat, hoef ik niet mensen te verdedigen die hier door uw toedoen als idioten worden weggezet, ook al hebben ze hun stokpaardjes. Heeft uzelf tenslotte ook. Nogmaals, hoe durft u mij te beschuldigen van Heintje Davids gedrag. Ga dat eens doen naar al diegenen met pseudoniemen die hier dagelijks de meest onzinnige dingen schrijven met schelden en persoonlijke onzinreacties. Daar lees ik nooit over dat zij zich maar eens moeten bezinnen. Blijkt dus, dat u wel degelijk weet wie er onder een pseudoniem schrijft. Eerder ontkende u dat. Het verbaast mij overigens niks, dat deze gemeente het liefst alles onder de pet houdt, want wat niet weet wat niet deert denkt zij. Even behoudens het feit, dat inwoners het niet meer pikken. En daar zouden wij als burgers via onafhankelijke onderzoeksjournalistiek graag een graantje van mee pikken. Ware het niet, dat dat laatste niet meer bestaat.

        /  
     2. Johan Bos

      Degenen die hier, zoals u, onder pseudoniem reageren hebben nooit gezegd het voor gezien te houden op deze site. U wel. En toch komt u steeds terug. Dat maakt het verschil. Ik had het niet over bezinnen, maar over de aankondiging van uw afscheid. Ik weet wie er onder een pseudoniem schrijft en bestrijd daarom RvW, die dat niet weet, maar gewoon als feit aanneemt dat hij het wel weet. Ik heb nooit ontkent het te weten (waar dan?) en kon daarom RvW bestrijden.

        /  
     3. Robert van Waning

      JB, geen dingen schrijven die niet waar zijn. Ik weet niet wie zich hier achter schuilnamen verstoppen, maar ik weet wel vrijwel zeker dat sommigen meer dan één schuilnaam gebruiken.

      Het publieke debat wordt verziekt door het gebruik van schuilnamen. Die mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun uitingen. Zij kunnen schelden en anderen beschadigen zoveel als zij willen. Kijk maar op uw eigen forum.

        /  
     4. Johan Bos

      Sommigen onder een schuilnaam verdedigen u met hand en tand. Ook tegen? ‘Die mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun uitingen. Zij kunnen schelden en anderen beschadigen zoveel als zij willen.’ Waarvan akte voor degenen die het betreft…

        /  
     5. Frank Bikker

      @ paprika , een jijbak, maar wel waar.
      Ik gebruik ook soms schuilnamen, maar ben jij wel eens onder je eigen naam hier verschenen. Ik dacht van niet.

        /  
     6. Robert van Waning

      JB, u schreef:
      “Ik weet wie er onder een pseudoniem schrijft en bestrijd daarom RvW, die dat niet weet, maar gewoon als feit aanneemt dat hij het wel weet.”

      Wilt u dat alstublieft rectificeren? Het is namelijk niet waar.

        /  
 6. Arie Koomen

  Natuurlijk moet openbaarheid de norm zijn. Maar die heeft wel grenzen. De uitzonderingen in de verordening hebben volgens mij vooral te maken met privacy. Als je een uitkering of een voorziening als gehandicapte nodig hebt is het genant als allerlei ongezond nieuwsgierige types daar komen luisteren, want je hele hebben en houden gaat over tafel. Dus misschien moet de bezwaarmaker wel bepalen of het al of niet openbaar is.
  Als bezwaar wordt gemaakt moet de gemeente een volledige heroverweging doen. En als je het met de uitslag niet eens bent kun je eerst naar de rechtbank en daarna naar de Raad van State, allebei onafhankelijke rechters. Als je wint krijg je je kosten vergoed, en minima kunnen een beroep doen op kosteloos procederen en een groot deel van de bevolking heeft een rechtsbijstandverzekering. Tendentieus verhaal dus! Heer Bos, U kunt beter!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   1. Als niet wint (dat weet je niet van tevoren) betaal je en dat risico kan voor minima te groot zijn.
   2. He moet er dus vanuit gaan dat je naar de rechtbank moet, want bezwaar maken in de gemeente lost doorgaans niks op.
   3. Behalve voor gehandicapten zijn er nog talloze andere geheime zittingen.
   4. Rechtsbijstandsverzekering had ik jarenlang, maar toen het er op aankwam moest ik toch een advocaat zelf inschakelen om te winnen.
   5. War wilt u nou eigenlijk zeggen? Openbaarheid mag dan norm zijn, maar de gemeente ging er uiterst geheimzinnig mee om. Door mijn toedoen worden nu pas hoorzittingen aangekondigd. Hoezo tendentieus? Kennelijk bereik je met wat u tendentieus vindt pas wat.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    De hr. Koomen matigt heel wat aan. In de praktijk is een gang naar de rechter een hele stap. Vooral omdat ze dan met allerlei zaken krijgen te maken die ze niet kunnen overzien. Dit is zeker het geval als het heel belangrijk voor je is, dan gaan de emoties ook meespelen. Dan wordt het al gauw een stap te ver ,want je wilt niet gierend overspannen worden en terecht komen in eindeloze procedures.
    Tevens heeft u het over een rechtsbijstandverzekering. Dat is ook gewoon een bedrijf wat wil draaien tegen de minste kosten. Zij zullen dan ook nooit tot het uiterste gaan. Je moet daar ook een minimum bedrag betalen van een meestal een paar honderd euro. Dit vormt voor mensen met een kleine beurs ook al een belemmering. Trouwens , u praat over die verzekering . Dat is toch ook al gauw 240€ per jaar. Voor u en mij is dat geen probleem, maar wat denkt van mensen in de bijstand of AOW. Ik denk hr. Koomen dat u het probleem niet zo goed begrijpt. U past dit probleem wel erg bij u zelf af. Over tendentieusheid gesproken dan. De hr. JB heeft het enkel vanuit diegene beschreven die de pineut is van dit soort praktijken. Ik zie niet in wat daar mis aan is. U scheept die mensen af met een nietszeggend verhaal.

    U weet net zo goed als ik dat in dat zwartboek van de SP indertijd geen onzinverhalen stonden en nu blijkt dat zich nog steeds dergelijk soort taferelen afspelen in weerwil van het feit dat men toen beterschap had beloofd.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank

     Dit verhaal ging in hoofdzaak over zaken die het VMO heeft aangedragen , maar geldt eigenlijk voor elk soort bezwaar.

     Beste hr. Koomen ik zie uit naar uw antwoorden op de opmerkingen van de hr. Bos en mij.

       /   Beantwoorden  / 
   2. Arie Koomen

    Zowel Johan Bos als Frank Bikker gaan niet in op mijn punt. Dit stuk gaat over openbaarheid van zittingen van de bezwarencommissie toch? Ik had het over de privacy van bezwaarmakers. Johan Bos noemde als uitzonderingen in de verordening :Ambtenaren- en de Huisvestingswet, de Wet Werk en Bijstand, de wetgeving omtrent inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Arbeidsondernemers en gewezen zelfstandigen. Ook voor bezwaren op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten, alsmede alles wat te maken heeft met parkeren voor gehandicapten. Als je zittingen daarover openbaar maakt is dat een hoge drempel voor bezwaarmakers omdat in dit soort zaken heel veel privéaangelegenheden aan de orde komen. Dus is mijn idee dat de bezwaarmaker in deze zaken zou moeten kunnen beslissen over openbaarheid. Bij zaken over vergunningen zijn ook derden vaak betrokken, maar dat speelt hier niet. Dus zou ik graag de bezwaarmaker willen beschermen tegen ongezonde sensatiezucht.Dat is wat ik ermee wil zeggen, heer Bos.
    Heer Bikker, als u praat over 240 per jaar voor rechtsbijstand bent u al jaren opgelicht. Het is minder dan de helft daarvan.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank

     Qua hoogte rechtsbijstandsverzekering hangt ervan af van het soort .
     Pardon hr. Koomen, het is in een andere gemeente mij zelfs eens overkomen dat bij een conflict tussen mij, een uitkeringsinstantie, keuringsinstantie, vakbond mij cruciale info werd onthouden omdat dat te slecht voor mijn welzijn zou zijn, terwijl ik van alle andere instanties keurig netjes alles kreeg. In totaal heeft bij mij dit traject 46 mnd geduurd, terwijl er 24 voor stonden. Vertel mij dus niets hoe gemeentes soms kunnen sollen met de rechten van hun burgers of werknemers.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Frank

     @ Arie Nog even! U veegt alles op 1 hoop . Bepaalde zaken die u opnoemt zijn nooit openbaar. Dat weet u ook wel. Je mag wel hulp mee nemen of een toehoorder. Andere zaken weer wel. Dat ligt allemaal vast. Bij een officieel gesprek zit ook de tegenpartij nooit alleen. Dus dat moet jij ook niet doen.

       /   Beantwoorden  / 
 7. Gerben

  Mache dich, mein Geist, bereit. Bach Cantare BMV 115. Was vandaag naar een begrafenis, vandaar.
  En de natuur moet nu ook een beetje huilen. Maar nog even en onze pracht Heemparken staan weer in volle bloei. Daar heeft toch niemand bezwaar tegen?

    /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Arie, het is een fictie dat burgers naar de rechter kunnen stappen. In de praktijk is dat namelijk te ingewikkeld, te duur en te langdurig. Als je wint krijg je ook lang niet al je advocatenkosten vergoed, en al je moeite zeker niet. Veel rechters zijn bovendien vooringenomen en partijdig. Zij zijn geneigd om de overheid in het gelijk te stellen.

  “Alleen dreigen met een rechtszaak is nog betaalbaar,” was de titel van een column van mr. Folkert Jensma in de NRC van 3/12/2011. Jensma is oud-hoofdredacteur van de NRC en thans schrijver van de wekelijkse column ‘Rechtsstaat’ in die krant.

  De column ging over een brief die de Raad voor de Rechtspraak aan de Tweede Kamer had geschreven waarin stond “dat het kabinet de onafhankelijke rechtspraak voor de burger feitelijk onbereikbaar heeft gemaakt. De rechtsstaat staat daarmee op het spel, de relatie tussen burger en overheid, de orde, de veiligheid, de welvaart, enzovoort.”

  Dat burgers op de vlucht slaan voor een rechtszaak, is volgens mr. Jensma precies de bedoeling. De Raad van State sprak van ‘het feitelijk illusoir maken’ voor de burger van toegang tot de rechter.

  “Bestuursorganen rekenen erop dat vrijwel niemand meer naar de rechter gaat. Dit leidt tot minder goede besluiten of zelfs bewust onjuiste besluiten. De rechtsstaat is hier in het geding,” schrijft mr. Jensma aan het slot van zijn column.

  Het verhaal van Johan Bos is dus zeker niet tendentieus.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Tjeempie, nu ben ik het eens volmondig met je eens. Komt eigenlijk nooit voor!😀

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Je bedoelt dat je het met Folkert Jensma eens bent, mag ik aannemen?

      /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Jawel hoor, Frank, dat gebeurt vaker dan je kennelijk wilt toegeven. Je schrijft dan dan – net als nu – dat je het dít keer met mij eens bent. Tegen de combinatie van feiten, kennis en gezond verstand is weinig in te brengen, al blijven PC etc het op persoonsgerichte manieren proberen, met instemming van JB.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Waarom je mij erbij haalt ontgaat mij even.

      /   Beantwoorden  / 
  3. Robert van Waning

   PC, het citaat van mr. Jensma diende ter onderbouwing van wat ik in de eerste alinea ogv eigen kennis en ervaring had geschreven. Anders had iemand vast geroepen dat ik uit mijn nek kletste.

     /   Beantwoorden  / 
 9. Gerben

  Doe ik BWV 134a ook nog even plaatsen. Leve J.S. Bach!

    /   Beantwoorden  / 
 10. Gerben

  Frank en Robert op 1 lijn. Wat wil een mens nog meer vandaag? Transparantie, zoveel als haalbaar!
  De helft blijft sowieso verborgen en gaat mee in het graf.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Rode Paprika

  @JB, WIE heeft u nog meer gemaild toentertijd? Al die anderen die hier onder pseudoniem reageren? En die hier hun gal spuien en schelden en blaaskaken? Zou zomaar kunnen zijn dat ik toch reageer, omdat uzelf uw beloften niet waarmaakt t.o.v. van persoonsgerichte hatelijke opmerkingen.
  Ik lees mee ja inderdaad en ik zie dat u op geen enkele manier op dit blog uw reactie naar mij toe waarmaakt, sterker nog, het wordt steeds schunniger hier. Dus mag ik ook gewoon deelnemen aan een openbaar blog. U moet eens ophouden mij de maat te nemen. Ik blijf af en toe reageren, zolang u niks doet aan uw reglement. Wen er maar aan!Dit blog is openbaar en Heintje Davids zal soms gewoon herintreden.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Mag ik even zeggen dat ik niets van uw beschuldigingen begrijp. Zal wel stom zijn, maar het is zo. Ik heb er niets op tegen dat u zegt afscheid te nemen en het steeds niet doet. Deed Heintje Davids ook destijds. Welke beloften ik niet waarmaakte weet ik niet. Maar zoals gezegd”Tegen een overtuiging uwerzijds over mij kan ik toch niet op. Het reglement interpreteert u kennelijk anders dan ik. Aan het gescheld op mij ben ik gewend, dus dat hoeft niet meer. Gaan we nu terug naar het onderwerp?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rode Paprika

    U had mij beloofd persoonsgerichte walgelijke reacties te zullen verwijderen. Dat heeft u niet gedaan. U laat die nog altijd staan. Ik scheld overigens niet op u. Ik neem waar en zie dat u scheldpartijen hier door personen die off-topic reageren nog steeds niet verwijdert. En dat was via onze mail de ‘deal’, dus om mij van Heintjes gedrag te veroordelen slaat werkelijk nergens op. Ik zou u aanraden eens echt te lezen en uw mail en mijn antwoord daarop nog eens te bekijken.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     U ontkent niet dat u officieel afscheid nam dat toch weer geen afscheid bleek te zijn. Of zie ik ook dat verkeerd? Daar heeft verwijderen van wat volgens u verwijderd moet worden (ik heb wel wat anders te doen) niets te maken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rode Paprika

      Dus u vindt dat schelden tegen personen normaal is? Duidelijk. Maar dat wist ik al.

        /  
     2. Rode Paprika

      Nou meneer Bos, u heeft anders wel de tijd blijkbaar om constant reacties van RvW te verwijderen. En schelden vindt u dus terecht, is mij volkomen duidelijk allemaal, subjectief en niets anders dan dat.

        /  
     3. Rode Paprika

      En u ontkent uw belofte om beter naar on-en offtopic te kijken en scheldpartijen te verwijderen. Dit is een openbaar forum toch, daar heeft u een tijdje geleden ja op geantwoord. Uw mails heb ik nog en ook anderen hebben die van mij ontvangen. Doorgestuurd en wel. U zou beter letten op scheldpartijen. U schendt uw belofte, dus de eventuele mijne doet niet meer ter zake. Daar kunt u zich niet meer op beroepen.

        /  
     4. Johan Bos

      Dus als ik steel, hebt u een excuus het ook te doen? Doet dan niet meer ter zake, zoals u zegt? Ja, ook een redenering natuurlijk. Publiceer de mails maar. Ik stuurde ze naar u persoonlijk om uw privacy te beschermen, maar als u daar lak aan hebt, mag alles van mij hoor. Wat ik nu van u begrijp is dat uw Heintje Davis gedrag eigenlijk mijn schuld is. U wordt steeds lachwekkender. Is Raat trouwens de schuld niet?

        /  
  2. expat

   Rot op Zoostje. Ga lekker je bullshit in de Bijlmer verkopen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rode Paprika

    PC, ik reageer hier als het mij blieft en wanner ik wil, dus verkoop jouw bullshit in dat enge Expatdorpje van je.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Rode Paprika

    On-topic heer Bos?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rode Paprika

     Of wordt er nu opeens niet thuis gegeven?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rode Paprika

      Steeds duidelijker waar u voor staat. Schelden naar personen toe dus. Volgens mij geniet u van PC, die hier uw woordvoerder is blijkbaar. Als ik of RvW hier zelfs de naam JB noemen wordt er onmiddellijk ingegrepen. Maar u heeft geen tijd he? U wordt overal uitgenodigd toch?

        /  
     2. Johan Bos

      Zoals ik al zei: U weet natuurlijk exact waarvan ik geniet. Dat ik heb gescholden weet ik niet, maar u blijkbaar wel.

        /  
 12. Frank Bikker

  Nog iets inhoudelijks te melden?

    /   Beantwoorden  / 
 13. Gerben

  Ik niet, zie mijn reactie in deze rubriek helemaal bovenaan.
  Daar had ik het moeten blijven laten.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.