Bewoners tegen gemeente: ‘Zendmasten V&D illegaal’

De belangenvereniging van Meanderbewoners bestrijdt dat voor de nieuwe zendmasten op V&D geen gemeentelijke vergunning nodig was, zoals gemeentesecretaris Schurink namens B&W op een eerdere protestbrief antwoordde. Volgens de gemeente was er geen vergunning nodig, omdat het alleen om een vervanging van oudere zendmasten ging, in verband met de nieuwe standaard (4G) voor mobiele telecommunicatie. Overigens is voor masten die lager zijn dan 5 meter sowieso geen vergunning van de gemeente nodig.

De bewoners menen dat de masten hoger zijn, wijzen er op dat zij die – in tegenstelling tot voorheen – nu allemaal zien en vragen om een gemeentelijk plaatsingsplan, waarover in het (landelijke) Antenneconvenant wordt gesproken. De nieuwe masten staan duidelijk op andere locaties dan de vorige, zeggen zij. Eén ervan op minder dan 30 meter van de appartementen.

De gemeente moet weten hoeveel masten er eerst stonden en welke nu zijn vervangen, vinden de bewoners. ‘Verder gaat u er simpelweg van uit dat een 4G zendmast dezelfde stralingseffecten en elektromagnetische velden produceert als een 3G zendmast. Dat is een volstrekt onjuist aanname. De techniek staat niet stil en nieuwe zendmasten zijn veel krachtiger dan oude’, aldus de brief aan de gemeente.

Ook staat in het convenant dat een gemeente haar wensen kenbaar kan maken over locaties voor vergunningvrije antenneplaatsingen en moet zij visuele inpasbaarheid en communicatie activiteit naar de burgers verkennen, menen de bewoners. Volgens hen is het Antenneconvenant niet nageleefd, staan de antennes boven V&D er illegaal en moeten die worden verwijderd. Tenzij gedetailleerd kan worden aangegeven dat aan het convenant is voldaan.

‘Helaas kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het zittende liberale college bijzonder weinig aandacht heeft voor de zorgplicht die een gemeentebestuur hoort te hebben voor de belangen van haar burgers’, zeggen de bewoners in hun brief.

 

 

 

Lees ook:Zendmasten boven V&D blijven staan
Lees ook:Raat: ‘Geen oorlog rond nieuwe zendmast’
Lees ook:Weer nieuwe aanvragen voor zendmasten
Lees ook:D66: ‘ondanks Zwitsers onderzoek geen zendmasten bij woningen’
Lees ook:Politiek blijft onzeker over letsel door zendmasten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.