Amstelveen en Aalsmeer gaan ambtelijk hecht samenwerken

Gemeentehuis Aalsmeer

Om meer efficiëntie, kwaliteit van de dienstverlening en financiële armslag te creëren, wil Amstelveen met de gemeente Aalsmeer ambtelijk gaan samenwerken. De bedoeling is daarmee eind 2012 te kunnen beginnen. Beide gemeenten blijven wel volledig zelfstandig, maar Aalsmeerse ambtenaren bij Amstelveen in dienst, die vervolgens diensten levert aan opdrachtgever Aalsmeer. Wel blijft er in Aalsmeer een uitgebreide loketfunctie voor dienstverlening aan de burgers, zoals het afgeven van paspoorten en het sluiten van huwelijken. Ook blijft een compacte kernorganisatie, met directie en adviseurs, actief in het bestaande Aalsmeerse gemeentehuis.De al langer bestaande samenwerking tussen  Aalsmeer en Uithoorn wordt voorlopig níet verder uitgebouwd. Beide gemeenten zochten sinds mei 2010 samen naar een steviger basis, door samenwerking met het grotere Amstelveen. Maar Uithoorn kan nog niet beslissen over uitbreiding van die samenwerking. Die tussen Aalsmeer en Amstelveen kan volgens hen in de toekomst met andere partijen worden uitgebreid.

Begin dit jaar meldde de Aalsmeerse in een motie te beseffen dat Aalsmeer als relatief kleine gemeente een kwetsbaar ambtelijk apparaat heeft. ‘De huidige schaal van de ambtelijke organisatie is niet toekomstbestendig. Wij zien dan ook de noodzaak over te gaan tot verregaande en intensieve ambtelijke samenwerking. Hierin staat Aalsmeer niet alleen. Dit wordt ook erkend door gemeenten die veel groter zijn dan Aalsmeer,’ aldus de motie. Uit die zienswijze vloeide een door bureau Berenschot uitgevoerd onderzoek voort. Op basis daarvan kiezen  Aalsmeer en Amstelveen voor verdergaande samenwerking.

Lees ook:Ambtelijke fusie met Aalsmeer naar ondernemingsraden
Lees ook:Ook raad Aalsmeer akkoord met ambtelijke fusie
Lees ook:Aalsmeerse ICT overgedragen aan Amstelveen
Lees ook:Telefoontjes voor Aalsmeer komen in Amstelveen binnen
Lees ook:Transitiekosten ambtelijke fusie € 5,6 miljoen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.