VVD wil kosten besparen door inkoopcombinatie van gemeenten

Onder het motto ‘Massa is kassa’ moeten de gemeenten rondom Amsterdam gezamenlijk met de hoofdstad elektriciteit gaan inkopen. En er kunnen daarnaast wel meer producten door grotere hoeveelheden af te nemen voordeliger worden ingekocht. Dat vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad. De raadsleden Herbert Raat en Kees Noomen van die fractie hebben  daarover vragen gesteld aan B&W. Zij willen dat het college het initiatief neemt voor het opzetten van een samenwerkingsverband, een inkoopcombinatie van gemeenten. De fractie denkt onder meer ook aan inkoop van mobiele telefonie. Toch willen Raat en Noomen ook  (lokale) MKB-bedrijven, zoveel mogelijk laten leveren aan de gemeente. Vooral als het om maatwerk gaat, zien zij daarin voordelen.

 

De VVD wijst er op dat de financiële positie van de gemeente door grote verplichtingen (zoals de A9-tunnel, N201 en het IJsland-debacle) slechter is geworden. “Daarbij komt dat de inkomsten uit het Gemeentefonds waarschijnlijk minder worden, wegens de kredietcrises. Voor de Amstelveense ondernemers en inwoners is van groot belang dat de gemeente kritisch naar alle uitgaven kijkt. Door samen te werken in de Stadsregio Amsterdam kan op termijn worden bespaard, zowel in Amstelveen als in andere gemeenten,” zegt Raat.

 

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente is volgens hem de afgelopen jaren sterk is verbeterd, maar toch kunnen Amstelveense bedrijven volgens hem nog veel meer bij opdrachten worden betrokken. “Met een begroting van ongeveer 200 miljoen euro is de stad een belangrijke opdrachtgever. Uiteraard zijn er twee voorwaarden: De wettelijke aanbestedingsregels staan vast en de gemeente schaft elk product aan tegen een concurrerende prijs.”

 

De VVD vraagt het college hoeveel geld de gemeente jaarlijks besteedt aan de totale inkoop, welk percentage volgens EU-aanbestedingsregels Europees moet worden aanbesteed, of de gemeente al iets doet aan besparing op inkoop en, zo ja, wat dan. Ook wil de fractie weten of B&W bereid zijn via de Ondernemersvereniging Amstelveen, winkeliersverenigingen, het ondernemersloket en andere kanalen bedrijven actief te informeren over hoe zij kunnen inschrijven op opdrachten.

De fractie heeft ook een suggestie voor de zogenaamde ‘heidagen’, soms dagen durende praatsessies van ambtenaren en bestuurders, die bij voorkeur buiten het raadhuis in een aantrekkelijke accommodatie worden gehouden. “Is het college bereid zulke dagen in de eerste plaats in Amstelveen te houden, zodat er bespaard kan worden op de reiskosten en Amstelveense ondernemers er ook baat bij hebben?” vraag de fractie. En als daarvan wordt afgeweken, wil de VVD dat de raad over de motieven daarvoor wordt geïnformeerd.

Lees ook:VVD en D66 willen wekelijks koopzondag
Lees ook:Gemeente verbetert betaalgedrag
Lees ook:College ziet niet veel in gezamenlijke inkoop regiogemeenten
Lees ook:Gemeente biedt geen ‘Joodse’ huish. hulp meer
Lees ook:Gemeente: ruim 12 miljoen batig saldo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.