Gemeente wil meer evenementen in de stad

Meer evenementen wil de gemeente om de stad meer uitstraling te geven en de lokale economie te stimuleren. Ze moeten er vooral komen in Stadshart, Amsterdamse Bos en wijkwinelcentra, maar niet de leefbaarheid van de omgeving aantasten. Op het Handelsplein mogen jaarlijks maximaal 16 evenementen komen, waaronder twee circussen en twee kermissen. Dat staat in een door B&W uitgebrachte evenementennota. Daarin staat ook dat regulerende maatregelen de bewoners moeten beschermen tegen overlast. Op de voltooiing van de nota werd sterk aangedrongen, toen eerder dit jaar een feest in het Amsterdamse Bos voor veel onrust en een gele kaart van de raad voor het college zorgde.  Volgens het college moet het evenementenaanbod breed gesorteerd zijn. Het maakt bewoners trots op hun stad en verstrekt de onderlinge sociale betrokkenheid, denkt het. Maar het vindt ook dat de rechtsbescherming van de burgers optimaal gewaarborgd moet zijn. De nota gteeft de voorwaarden aan waaraan organisatoren moeten voldoen en welke vergunninen zij nodig hebben. De gemeente maakt onderscheid tussen kleine (tot 500 bezoekers), middelgrote (maximaal 5000) en grote evenementen. De kleine mogen onbeperkt in de stad wortden gehouden, omdat die geen problemen voor de openbare orde zouden opleveren. In heel het Stadshart zijn jaarlijks 26 evenementen toegestaan, waarvan tien met live muziek. In het Amsterdamse Bos mogen verschillende kleine en middelgrote evenementen plaats vinden. Grote evenementen in het Bos mogen uitsluitend in het Land van Bosse, mits buiten het broedseizoen en hoogtens vier keer per jaar. Gebruik van versterkte muziek is daar toegestaan tot uiterlijk 23.00 uur.Op het Arenaterrein komen maximaal twee middelgrote evenementen per jaar. Bijeenkomsten in het Wagenerstadion en Sportpark zijn toegestaan met een maximum van 14.000 toeschouwers.  Om de leefbaarheid van omwonendfen te beschermen gaat de gemeente risicoanalyses maken voor grote en sommige middelgrote gebeurtenissen. Geluid, duur van het evenement, aantal bezoekers, openbare orde en veiligheid, en verkeer op en rondom de locatie komen daarin aan bod. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de vergunningstrajecten. Organisatoren van grote evenementen moeten minimaal zes maanden van tevoren een vergunning aanvragen.  Per situatie zal de gemeente de wensen van de organisator en mogelijke overlast voor omwonenden afwegen. Ook veiligheid tijdens de evenementen wordt per geval onder de loep genomen. De concept-nota ligt nu zes weken ter inzage bij de gemeente.

Lees ook:B&W: evenementen in bos zetten stad op de kaart
Lees ook:Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid
Lees ook:Hondenplaag in Bos gevreesd door uitlaatcentrales
Lees ook:Geluid punt van zorg bij meer evenementen
Lees ook:Nóg meer horeca in Oude Dorp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.