VVD wil scooters van jonge lastposten afpakken

Van jongeren moet hun scooter worden afgepakt als zij daarmee overlast bezorgen, zoals geluidhinder en te hard door Amstelveense woonwijken scheuren. Dat wil de VV- fractie in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Bulsing onderzoekt de mogelijkheden ervoor. Als de ingreep wettelijk nog niet kan, wil hij de Tweede Kamerfractie van zijn partij inschakelen voor een landelijke regeling. Vanavond (11 januari) spreekt Kamerlid Laetitia Griffith, justitiewoordvoerster, op een door de VVD georganiseerde bijeenkomst over veiligheid en overlast in het Congrescentrum Amstelveen (Stadsplein). De raadsfractie ageert al heel lang tegen de naar haar mening onaanvaardbare overlast die jongeren in vooral Westwijk en Middenhoven veroorzaken.

 

Zij sloot zich als coalitiepartij aan bij de oppositie in de gemeenteraad, die geen goed woord over had voor door B en W voorgestelde plannen om het vandalisme door jongeren te beteugelen. Vooral de preventieve kant van die plannen was de meerderheid van de raad te vaag en te slecht onderbouwd. De plannen voor handhaving, waarvoor de burgemeester verantwoordelijk is, kon zij wel waarderen. Maar omdat het totale pakket in één nota zat, werd die door B&W ingetrokken. Voor de totale uitvoering vroeg het college 800 duizend euro. Daarvan zou verreweg het meeste naar stichting Cardanus gaan. En daar voelde ook de VVD niets voor. "Vorig jaar ging er al € 70.000 extra naar welzijninstelling Cardanus zonder dat dit werd gebruikt, zoals afgesproken, voor mensen op straat. Nu zou er weer veel geld, vijf ton, bijna kritiekloos naar Cardanus gaan. Daar wordt Amstelveen niet veiliger van en het jeugdbeleid niet beter," zegt VVD-raadslid Herbert Raat. Hij is ook blij met de aangekondigde interventieteams, die gaan ingrijpen als kinderen "er een puinhoop van maken en het leven van Amstelveners tot een hel." De teams gaan ouders aanspreken, die volgens Raat verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de opvoeding van hun kroost.
Hoewel ook de repressieve onderdelen van het totale plan pas ion april opnieuw aan de raad wordt voorgelegd, heeft de burgemeester laten weten dat de bewaking op verschillende plaatsen in Middenhoven en Waardhuizen in stand blijft. "Dat is hard nodig, hoorden we tijdens bezoeken van de hele VVD-fractie op plekken als Groenhof, De Brink en Het Westwijkplein. In Amstelveen zijn er een paar etters die er een sport van maken het leven van andere Amstelveners en ondernemers te verzieken. Vernielingen, geschreeuw en gescheur met scooters tot diep in de nacht komen te vaak voor. Bijna dertig procent van de Amstelveners voelt zich onveilig, veel meer dan in de rest van Nederland en zelfs Amsterdam. Bijna alle omwonenden van het winkelcentrum in Middenhoven hebben overlast van hangjongeren. Bijna veertig heeft zelfs overwogen te verhuizen vanwege de overlast, bleek uit een onderzoek van het wijkplatform," zegt Raat.
Amstelveen heeft volgens hem een hopeloos verouderd jeugdbeleid, dat nu al 1,1 miljoen euri per jaar kost. Daar wilde het college nog eens acht ton bovenop. Raat vergelijkt het beleid met ouders die hun kind elk jaar een barbiepop of een doos lego geven. "Prima als kinderen een jaar of 6 zijn maar als ze 15 of 16 zijn wordt het nogal sneu. Tijd voor verandering. Een uitdagend jeugdbeleid waar ook sport een belangrijke plek krijgt is, zeker in Amstelveen-Noord, hard nodig. De VVD vindt ook dat Amstelveen te weinig politie heeft. Er zijn circa 100 agenten. "Op straat betekent dat hooguit een paar man per nacht. De agenten werken hard maar zo kunnen zij het absoluut niet redden," constateert Raat.

 

Lees ook:VVD: ‘Burgemeester, geef bevel tot inbeslagname lawaaiscooters’
Lees ook:
Lees ook:Cardanus: door jongerenwerk naar gemeente stijgt overlast
Lees ook:Hangplek Middenhoven alweer vernield
Lees ook:Totale overlast door jongeren daalt vrijwel niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.