Raat wil leerplicht integreren in jongerenwerk

Herbert Raat

Onderwijswethouder Herbert Raat wil onderwijs en daaraan verbonden leerplicht meer integreren in het totaal van het jongerenwerk, dat de gemeente van Cardanus gaat overnemen.  Dat meldt hij in een brief aan de gemeenteraad. Daarin zegt hij handhaving van de leerplicht een essentieel onderdeel is van de zorg voor jongeren te vinden. Om problemen met sommige jongeren op te lossen, moet wat hem betreft het regionale meldpunt voor voortijdig schoolverlaten (RMC) een nadrukkelijke rol krijgen in de uitvoering van het jongerenbeleid. En de werkzaamheden van jongerenwerkers en leerplichtambtenaren moeten goed op elkaar worden afgestemd, vindt Raat. Handhaving van de leerplicht is volgens hem een belangrijk middel om te zorgen dat jongeren een goede basis krijgen en volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Schooluitval en veel spijbelen is vaak een voorbode van problemen, constateert hij. In het nu bijna afgelopen schooljaar nam het aantal verzuimmeldingen sterk toe. Er zijn al 973 dossiers, zodat naar verwachting de duizend meldingen wordt overschreden. Een oorzaak daarvan is wel dat verzuim beter dan voorheen wordt geregistreerd op scholen. Herbert Raat hamert er in zijn brief op dat een melding om een vervolg vraagt, waardoor er meer kans is dat jongeren binnenboord blijven. De school handelt beginnend verzuim in eerste instantie zelf af. Heeft dit niet het gewenste effect, dan spreekt een leerplichtambtenaar de leerling aan tijdens het leerplichtspreekuur. Het HWC, de Panta Rhei, het Amstelveen College, MBO Wellantcollege en het ROC werken volgens Raat goed samen met de gemeente. Maar hij is ontevreden over het Keizer Karel College, dat niet wil meewerken aan het preventief leerplichtspreekuur.Het college van B&W wil op alle scholen een preventief leerlingenspreekuur instellen, zodat bij ongeoorloofd schoolverzuim vroegtijdig kan worden bijgestuurd. Verder wil het een lik-op-stuk beleid door ongeoorloofd verzuim direct te bestraffen en zo de overlast te beperken en de leerling weer naar het onderwijs te begeleiden. Als dat geen effect heeft denkt het college er aan vaker op de Kinderbijslag te laten korten. Een andere maatregel die B&W willen doorvoeren is bij leerplicht meer in te zetten op de preventie: vroegtijdig oppakken en begeleiden om verdere schooluitval te voorkomen. Onder andere huisbezoek in een vroeg stadium ziet het als een middel om dat doel te bereiken. Leerplicht en RMC moeten volgens Raat meer gaan aansluiten bij de andere disciplines van de gemeente: Handhaving, Jongerenwerkers en Beleid. Daardoor denkt hij overlap te voorkomen en in een vroeg stadium (verdere) overlast te beperken of te voorkomen.

“Nu zijn we vooral pleisters aan het plakken als het mis gaat,” zegt Raat. “Het zou veel beter zijn bij de eerste signalen op school bij te sturen. Bij de vaststelling van het nieuwe jongerenbeleid in juni moeten we met de gemeenteraad keuzes maken.”

Jongeren die van school zijn gestuurd zorgen soms voor overlast, constateert hij. “Er is nu bijvoorbeeld een Amstelveense jongen die in afwachting van plaatsing op Rebound Amstelland en Meerlanden thuis zit en ’s avonds voor problemen zorgt in de buurt. Rebound zegt dat een intake gesprek pas eind mei kan plaatsvinden. Dat kan niet.” Samen met burgemeester Jan van Zanen gaat wethouder Herbert Raat in gesprek met de onderwijsinstelling om haar te wijzen op haar verantwoordelijkheid.

Lees ook:Raat zet ‘leerplicht docent’ in zonnetje
Lees ook:Leerplichtbus voor de deur bij spijbelaars
Lees ook:Gemeente onderzoekt schoolverzuim bij ROC
Lees ook:CDA en VVD juichen integratie leerplicht in jongerenbeleid toe
Lees ook:Raat: OM steekt spaak in wiel aanpak spijbelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.