Gemeente eist woekerbijdragen van bedrijven voor N201

Wethouder John Levie

Van ondernemers in de plangebieden voor de bedrijventerrein De Loeten en Amstelveen Zuid vraagt de gemeente, als zij bedrijven willen ontwikkelen of uitbreiden, opeens zulke hoge zogenaamde exploitatiebijdragen, dat zij eronder dreigen te bezwijken. “Ze zijn zich rot geschrokken,” vertelde Monique Verweij van projectbureau Buis-Pomona in Aalsmeer dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Die behandelde een geactualiseerd overzicht van gemeentelijke grondexploitaties voor lopende en nog komende projecten. Volgens de gemeente moeten de uit te trekken kredieten op ruim 71 miljoen worden geraamd en de te verwachten opbrengsten op bijna 100 miljoen. Een royale winst van ruim 25 miljoen dus. De inkomsten uit de zuidelijke bedrijventerreinen zijn nodig voor de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging van de N201.Daarom vraagt de gemeente van de ondernemers in dat gebied niet alleen een grondprijs – als zij kavels willen kopen – maar ook een zogenaamde exploitatiebijdrage. Dat is mogelijk op basis van nieuwe wetgeving. De bijdragen zijn formeel bedoeld ter bestrijding van de kosten voor bijvoorbeeld planontwikkeling en openbare nutsvoorzieningen, zoals infrastructuur. Maar de wet gaat ervan uit dat een exploitatiebijdrage niet hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten en dat, als die kosten achteraf lager blijken, terugbetaling plaatsvindt, hield Verweij de commissie voor. Zij vond de voorspelde winst in dat licht nogal vreemd. Buis-Pomona behartigt de belangen van diverse ondernemers in het gebied. Die beweren dat de gemeente heeft aangekondigd veel extra geld nodig te hebben voor onder meer een ongelijkvloerse kruising met de N201. Verweij drong er bij de politiek op aan niet door het eisen van woekerwinsten de lokale economie om zeep te helpen en bedrijven wek te jagen.

In 2008 werd de exploitatiebijdrage van een bedrijventerrein in het gebied, nu De Loeten geheten, vastgesteld door de raad op ruim 20 euro per vierkante meter. Nu is dat plotseling vervijfvoudigd. “Let wel, dit is puur een bijdrage die de gemeente voor de ontwikkeling van het plangebied wil ontvangen en heeft helemaal niets met aankoop van gronden te maken,” benadrukt Verweij. “Ook al binnen het plangebied van het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid gevestigde ondernemingen kregen te horen dat zij, als zij willen uitbreiden, de forse exploitatiebijdrage moeten betalen. Eén van hen moet voor uitbreiding van zijn bedrijfsgebouwen met nog geen 700 m² 1,2 miljoen euro afdragen. Dat is de doodsteek voor het bedrijf.  Terwijl het de gronden voor de uitbreiding al meer dan twintig jaar bedrijfsmatig in gebruik heeft. In januari werd die ondernemer nog een kostenplaatje van vierduizend euro voorgeschoteld.”

Dat bedrag is dus in een half jaar naar meer dan een miljoen euro opgetrokken. Verweij: “Als

Amstelveen aan ondernemers dergelijke bijdragen vraagt en ondernemers moeten daar bovenop nog eens fors geld neertellen voor grondaankoop en bouw,  moet men niet vreemd opkijken als bedrijven niet meer kunnen en willen investeren binnen de gemeente. De Grondexploitatiewet is bedoeld om gemeenten een versterkte positie te geven om kosten te verhalen. Maar wat Amstelveen eist, overstijgt verre de capaciteit en draagkracht van een plangebied. Dan valt de lokale economische ontwikkeling volledig stil, doordat bedrijven zich niet meer in de betreffende gebieden vestigen en ook geen bouwvergunningen meer aanvragen.”

Volgens Verweij moet op basis van de Grondexploitatiewet het verhalen van kosten bij particuliere investeerders getoetst te worden aan drie criteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Zij geeft toe dat de bedrijventerreinen in zuidelijk Amstelveen profijt van de omlegging van de N201 hebben. “Maar zij niet alléén!  En de gemeente zou ook hebben bijgedragen in de kosten van de N201 als de bedrijventerreinen er niet zouden komen.”

Zij vindt het ook vreemd dat volgens de gemeentelijke structuurvisie het bedrijventerrein Amstelveen Zuid moet meebetalen aan het naastgelegen recreatiegebied Amstelgroen, omdat medewerkers van bedrijven in lunchpauzes van dat recreatiegebied kunnen profiteren.  Op grond daarvan vindt de gemeente een bijdrage van de bedrijven van 32 procent van de ontwikkelingskosten van AmstelGroen gerechtvaardigd. Volgens Verweij zet de gemeente de bedrijfsmatige ontwikkeling in zuidelijk Amstelveen volledig op slot.

Verantwoordelijk wethouder John Levie wilde niet publiekelijk op de bezwaren van de ondernemers reageren, omdat de gemeente daarover met de belangrijkste opdrachtgever van Buis in gesprek is. “Het heeft onze aandacht, wij houden de exploitatiebijdragen tegen het licht. Maar ik onthoud mij in deze fase van verder commentaar.”

Lees ook:Gemeente pakt miljoenenverlies op bedrijventerrein
Lees ook:Oorzaak torenhoge kosten De Loeten ligt bij Waterschap
Lees ook:Gemeente koopt voor 2 miljoen villa aan N201
Lees ook:Gemeente praat met grondeigenaren over extreem gestegen exploitatielasten
Lees ook:Gemeente houdt provinciale metrobijdrage 12,5 miljoen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.