GL: ‘Dwing bedrijven te investeren in energiebesparing’

Albert Maarse

De gemeente moet bedrijven verplichten te investeren in energiebesparende maatregelen als die in vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Die opvatting baseert GroenLinks op de Wet milieubeheer. De fractie heeft er schriftelijke vragen over aan B&W gesteld. Zij wil weten of bij het afgeven van vergunningen aan bedrijven, het toezicht en de handhaving wel rekening wordt gehouden met die wet. En, zo nee, waarom niet. De Wet milieubeheer vormt volgens GroenLinks een belangrijk beleidsinstrument om bij een grote groep organisaties energiebesparing te realiseren.

“In mei 2013 verscheen het rapport “Energiebesparing via de Wet milieubeheer” van onderzoekbureau CE Delft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu”, zegt GroenLinks-raadslid Albert Maarse. “Daarin staat een raming van de energie die in dienstensector en industrie valt te besparen als alle gemeenten structureel op grond van de wet de energiebesparing structureel uitvoeren.” Volgens het rapport zou uitvoering van de wet 2,8 tot 4,7 miljoen ton minder CO2 uitstoot geven, waarvan 35 procent betrekking heeft op energieverbruik voor verwarming en 65% op gebruik van elektriciteit. Een enquête heeft evenwel uitgewezen dat maar de helft van de gemeenten bij het verstrekken van vergunningen, het toezicht en de handhaving op energiebesparing overeenkomstig de Wet milieubeheer let. Maarse wil weten hoe dat in Amstelveen zit.

Volgens hem zou het het beleidsinstrument, waarin de wet voorziet, moeten worden benut om bij grote groepen bedrijven en instellingen energiebesparing te realiseren. Hij vraagt of het college bereid is dat in de toekomst te doen. Of aan te geven waarom het dat niet van plan is te doen.

Ook vraagt Maarse B&W aan te geven of er in Amstelveen op basis van de wetgeving bedrijven zijn die geen melding hoeven in te dienen, omdat zij onder de zogenoemde categorie A vallen, maar wel ‘energierelevant’ zijn. En als zulke inrichtingen er zijn, wil Maarse van B&W weten of die kunnen zeggen hoeveel dan naar schatting. En of het college bereid is bij die bedrijven aparte controles uit te voeren naar het energieverbruik.

 

 

 

Lees ook:Burgerbelangen bezorgd over toezicht kinderopvang
Lees ook:Vragen over gebruik garages als postdepots
Lees ook:GroenLinks wil concrete stappen naar energieneutrale regio
Lees ook:D66 wil maatregelen tegen wateroverlast
Lees ook:D66: waarom maar drie supermarkten op zondag open?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.