GroenLinks geeft ‘mager zesje’ voor collegeplan schone lucht

‘Een mager zesje' geeft GroenLinks het plan van B en W voor verbetering van de luchtkwaliteit. Net aan voldoende. Er moet veel méér gebeuren, vindt GL-raadslid Albert Maarse. "Het college moet er duidelijk voor kiezen het maximale voor de luchtkwaliteit te doen,"zegt hij. Zijn fractie is het wel eens met de voorgestelde maatregelen, maar vindt dat de gemeente haar nek verder moet uitsteken.Maarse noemt de in het Actieplan Luchtkwaliteit Amstelveen uitgewerkte maatregelen "vrij goedkoop en pijnloos uit te voeren." Wat geld kost of lastig is in te voeren, zoals het instelling van milieuzones en andere verkeersmaatregelen, kreeg volgens hem nog geen financiële onderbouwing of moet naar de mening van B en W nog verder worden onderzocht.

GroenLinks komt zelf met een 10-punten plan voor schone lucht. Dat bestaat uit:
1. onder geen beding een bovengrondse verbreding van de A9
2. een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9
3. invoering van kilometerheffing; de vervuiler betaalt
4. meer en schoon openbaar vervoer; nieuw OV-knooppunt ter hoogte van Amstelveen Centrum
5. lightrailverbinding over het tracé Zuidtangent/A9
6. actief fietsbeleid; snelle en veilige fietsroutes
7. fietsenstallingen bij alle openbaar vervoersvoorzieningen
8. voor elke Amstelvener een boom langs drukke wegen
9. invoering van "groene" parkeerplaatsen met variabele tarieven
10. gedeeld autogebruik; meer aandacht voor autodating

Vieze lucht is verschrikkelijk ongezond, laat de fractie nog maar eens weten. "In Nederland overlijden jaarlijks rond de 20.000 mensen te vroeg door luchtvervuiling, voor Amstelveen komt dat neer op rond de 100 mensen per jaar. In Europa zijn dat er rond de 370.000. Daarnaast belanden nog eens honderdduizenden in het ziekenhuis met aandoeningen aan hart, luchtwegen, lever of nieren. De meeste slachtoffers zijn jonge kinderen, ouderen en astmapatiënten. Kosten voor de samenleving: tussen de 276 en 790 miljard euro per jaar." Het gaat vooral om fijnstof.

Maarse: "Het College van B&W brandt van ambitie als het gaat om sport, cultuur, groenvoorzieningen en het op de kaart zetten van Amstelveen. Het vindt het nooit een probleem daar ruimhartig geld voor uit te trekken. Maar als het gaat om de luchtkwaliteit die 100 Amstelveners per jaar fataal wordt, worden moeilijke keuzes vooruit geschoven en wordt er nauwelijks geld gereserveerd. We hadden van onze ambitieuze Milieuwethouder meer verwacht! Voor GroenLinks heeft luchtkwaliteit wel topprioriteit."

GroenLinks vindt dat de gemeente zich krachtig moet verzetten tegen plannen om de A9 te verbreden. Zij ziet die weg als dé bedreiging voor de leefbaarheid in Amstelveen. ‘Volgens het Rijk moet de capaciteit van de A9 omhoog, maar verbreding van de A9 levert alleen maar bredere files op en gaat ten koste van de leefbaarheid in Amstelveen,' vindt de fractie.
Zij pleit ook voor rekeningrijden op het drukke wegennet rondom Amstelveen. De opbrengst zou moeten worden geïnvesteerd in betere luchtkwaliteit in de regio, onder andere door beter Openbaar Vervoer van oost naar west en van noord naar zuid. Ook wil GroenLinks meet beplanting langs de drukke wegen om fijnstof uit de lucht te vangen en CO2 te binden.

 

Lees ook:Geen vuiltje aan de lucht, wel lawaai in Bankrashof
Lees ook:Halsema: ‘Er is asfalt genoeg’
Lees ook:GroenLinks verwijt college ‘holle kreten’
Lees ook:Fijnstof reductie systeem kan lucht rond A9 schoner maken
Lees ook:Gemeente wil schonere lucht in de stad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.