Schiphol mag fors doorgroeien

Van burgemeester en wethouders mag Schiphol doorgroeien met 50 duizend naar 48 duizend vluchten per jaar. Daar staan wel een aantal hinderbeperkende maatregelen tegenover, die maandag 11 juni aan de zogenoemde Alderstafel zijn afgesproken. Het college stemde daar in met een convenant daarover. Een tweede convenant heeft betrekking op de leefbaarheid. Beide bevatten maatregelen voor de korte termijn. Er komt een door Amstelveen geleide bestuurlijke taskforce om ‘samenhangende duurzame oplossingen' te vinden voor de invloed van Schiphol in de regio.

 

Wethouder Pols, die Amstelveen aan de Alderstafel vertegenwoordigt, vindt het bijzonder dat ook de bewonersdelegatie met het daar behaalde resultaat instemt. "Ik zie het als een eerste stap op weg in een lang proces naar herstel van vertrouwen tussen Schiphol en de omgeving," zegt hij.

Er is verdere hinderbeperking maatregelen voor de nacht afgesproken. Starts en landingen van veel lawaai producerende vliegtuigen worden ontmoedigd door hogere tarieven. Ook zal het nachtregime met drie kwartier worden verlengd. Overdag wordt de uitvliegroute van de Polderbaan in westelijke richting verlegd en komt er onderzoek naar de overlast door ‘grondgeluid' in Amstelveen. Haar positie en die van Aalsmeer, Uithoorn en Zuider-Amstel krijgen speciale aandacht. Daarop is de taskforce gericht, waarin vertegenwoordigers van die gemeenten, Rijk provincie, Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) en KLM zitting krijgen. De compenserende maatregelen voor de leefbaarheid gelden vooral voor Amstelveen- Noord en zullen samen met de bewoners worden ingevuld.

Alders gaat de afspraken als advies bij de minister van Verkeer en Waterstaat indienen. Schiphol wilde groeien naar 500 duizend vluchten en krijgt er 480.000.

Deelnemers aan het overleg onder voorzitterschap van de commissaris van de koningin in Groningen Hans Alders zijn de luchthavenpartijen (Schiphol, KLM) Luchtverkeersleiding Nederland, de regionale bestuurders verenigd in de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) waar wethouder Pols de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn vertegenwoordigt, het overlegplatform CROS namens omwonenden en het Rijk.

Lees ook:Pols praat voor drie gemeenten over Schiphol convenant
Lees ook:Meepraten over zoveelste aanpak Schiphollawaai
Lees ook:Gemeente wil ‘Schiphol subsidie’ voor Uilenstede
Lees ook:Gemeente krijgt vijf miljoen voor opknapbeurt Schiphol
Lees ook:Veeningen aan praattafel over Schiphol

10 reacties op “Schiphol mag fors doorgroeien

 1. H.J. Konijn

  En hiermee wordt voor de zoveelste keer aangetoond dat al die overlegstructuren en dergelijke geen enkel effect hebben op de megalomanie die de luchtvaartsector inmiddels eigen is.

  Dat Pols niet snapt dat de bewoners akkoord zijn gegaan is op zich al alarmerend: die paar bewoners in de CROS worden volledig ondergesneeuwd door de lobby die ook op rijksniveau geen enkele weerstand kent.

  Er vallen 21.000 (!) doden per jaar tengevolge van milieuvervuiling. Er vallen alleen al 600 doden per jaar door geluidsoverlast (!). En wat wil onze overheid? Inderdaad: Schiphol laten groeien.

  We zijn als burger overgeleverd aan vlieg tuig.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Jan Demming

  En overgeleverd aan een rechts college, dat alleen uit is op expansie naar alle kanten!

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Haha, alsof b en w van Amstelveen ook maar iets te zeggen hebben over het maximale aantal toegestane vluchten op Schiphol: heren, u bent als honden die tegen een boom staan te blaffen!
  Maar ik merk wel dat u voor uw broodwinning niet afhankelijk bent van Schiphol. Pech dan voor diegenen die dat wel zijn?

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jan Demming

  Ik heb bij de verkeersleiding (LVNL) gewerkt tot aan mijn vervroegd uittreden eind 2005 en heb altijd kritiek gehad op de uitbreiding van Schiphol, o.a. middels wijkblad de Gondelkoerier waarvan ik al 26 jaar redacteur ben. Ik kon en kan nu eenmaal niet geloven dat én groei én minder geluid- en lawaaioverlast samen kunnen gaan! Wat een domoor he?

    /   Beantwoorden  / 
 5. Hans Brinker

  Geachte heer Demming, net als u zijn vele professionals en ex-professionals vanuit de luchtvaart uitermate verbaasd over de expansiedrift en de vreemde regelgevingen aangaande Schiphol. Kunt u mij uitleggen hoe het komt dat er dan toch een drijfveer bestaat voor die expansie, ongeacht de gevolgen?

    /   Beantwoorden  / 
 6. Jan Demming

  Dat heeft naar mijn stellige overguiging veel, zoniet alles te maken met het denken op de korte termijn: ALS IK MAAR maar…! De mens is blijkbaar van nature egoistisch. Rekening houden met de volgende generaties is er dan helaas ook niet bij. Tegen die mentaliteit moet mijns inziens hard worden gestreden en ik probeer op mijn manier een aandeel in die strijd te leveren.

    /   Beantwoorden  / 
 7. j

  hoor niets meer van verplaatsen van Schiphol, zeker al gebeurd en dan naar de doofpot…

    /   Beantwoorden  / 
 8. Jan Demming

  Verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee is nog niet helemaal van de baan, maar leeft momenteel niet meer zo erg. Maar ja, hoe vaak wilde Schiphol uitbreiden en hoe vaak kwam daar toestemming voor? Juist, elke keer weer! Dus waarom serieus verder denken over zo’n peperduur project in zee, als met name gemeenten in de omgeving van de luchthaven de steeds weer terugkerende uitbreidsplannen voor zoete koek aannemen?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Hans Brinker

  Dank voor uw antwoord heer Demming. Overigens vrees ik dat ik het met u eens moet zijn, het opportunisme is de baas. Dit leidt er toe dat geen politicus zich wil branden aan Schiphol, de gemiddelde burger denkt bij Schiphol aan vakantie en die vakantie is heilig. Gevolg: 300.000 mensen in de regio ondervinden ERNSTIGE hinder. Natuurlijk is een platform in zee een oplossing voor 80% van de problemen van Schiphol maar de politiek durf ontbreekt al 36 jaar. Nederland is het afvalputje van Europa geworden: Schiphol als mainport in het druksbevolkte land van Europa en dientengevolge eindeloze files in dezelfde regio. Politiek Den Haag laat nog wat kwijl uit de mondhoek druipen, dat pluche dat zit zo lekker. Wat zonde.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  Ik denk dat er nog nooit een generatie is geweest die van de vooruitgang heeft afgezien met het oog op de volgende generaties. Het is vloeken in de linkse kerk, maar de egoïstische natuur van de mens is ook één van de belangrijkste drijfveren van de progressie. De groei van Schiphol is door het volk gewenst (datzelfde volk waarvan sommigen beweren dat er NOOIT naar wordt geluisterd) en de mensen die er tegen protesteren vliegen zeker nooit of lijden aan het NIMBY-syndroom. Ik adviseer ze, naar de Achterhoek te verhuizen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.