RTVA: Gemeente overtreedt Mediawet

Maaike Veeningen

De lokale zender RTV Amstelveen vindt dat de gemeente in feite de Mediawet overtreedt door niet meer geld te geven. B&W bestrijden dat. Het station had voor dit jaar om 25 mille gevraagd en van volgend daar af € 170.000 extra bovenop de 82 mille die het al krijgt.

B&W hebben dat geweigerd, maar wel aangeboden twee rapporten te laten maken (kosten € 11.000), die respectievelijk een kijk- en luisteronderzoek en een advies van een externe deskundige over de verbetering van de organisatie betreffen. Die rapporten zijn klaar en worden dinsdag door B&W besproken. Daarna volgt een gesprek erover met de omroep, waarna zij pas openbaar worden. Op dit moment kent ook RTVA de inhoud nog niet, maar die denkt in het gelijk te worden gesteld door de externe adviseur, voormalig AT5 hoofdredacteur Erik van Zwam, over de extra financiën.

RTVA baseert zich onder meer op de convenant tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en koepelorganisatie OLON van de lokale omroepen. Volgens hoofdredacteur a.i. Tim Lechner, voormalig raadslid voor de VVD, beschouwen gemeenten, zo ook Amstelveen, het geld dat naar de lokale omroep gaat nog altijd als een subsidie. Maar in de wet wordt volgens hem gesproken over ‘bekostiging’. Dat is iets anders dan een jaarlijkse bijdrage, maar gewoon de programmakosten e.d. betalen, meent hij. Volgens hem behoort een lokale omroep op basis van de Mediawet niet tot de subsidie ontvangende instellingen te behoren, zoals bijvoorbeeld Bibliotheek, Muziekschool en Schouwburg. “Bekostigen diet een gemeente iets wat zij wil behouden”, zegt hij.

Met die interpretatie zijn B&W het niet eens, maar zij weigeren tot nu toe commentaar. Wethouder Veeningen via een woordvoerster zegt de rapporten met de omroep te willen bespreken. Of daar iets in staat over de interpretatie van de Mediawet is nog onbekend. “Wij zijn van mening dat we ons houden aan de wet”, wil de wethouder via een woordvoerster alleen kwijt. Nadere uitleg komt er niet. “Het hoe en waarom bespreken we graag persoonlijk met RTVA.”

De lokale omroep is een actie begonnen om via facebook en e-mail steunbetuigingen van kijkers en luisteraars te krijgen. Eindredacteur Ernst-Jan Wilhelmis meldt dat bij RTVA het water tot de lippen staat. De omroep heeft de leden van de gemeenteraad gevraagd B&W alsnog tot betaling van de kosten te manen.

Volgens RTVA hebben deskundigen bevestigd dat wat de gemeente nu betaalt onvoldoende is om de zender in de lucht te houden. “Terwijl wij volgens de Mediawet wel recht hebben op voldoende bekostiging vanuit de gemeente”.

 

Lees ook:B&W na rapporten: Toch geen extra geld RTVA
Lees ook:‘Gemeente verplicht RTVA te bekostigen’
Lees ook:Medewerkers RTVA stoppen
Lees ook:RTVA krijgt extra geld voor nieuwsvoorziening
Lees ook:Raad ziet als lokale journalistiek vooral RTVA

16 reacties op “RTVA: Gemeente overtreedt Mediawet

 1. Herrie

  Ok. Zullen we dan eens kijken en onder de loep nemen of RTV Amstelveen zich aan de Mediawet houdt?

  Even kijken. ze hebben gratis frequentieruimte op FM en verplichte uitzendingen bij KPN en Ziggo. Maar ze moeten dan wel Informatie, Cultuur en Educatie brengen. Tenminste 50 % moet ICE zijn tussen 07 en 23 uur. En daarvan moet 60% lokaal informatie of lokaal educatief zijn en 40 % lokaal cultureel. Ben benieuwd hoe RTV Amstelveen dat op de radio doet en zich aan de Mediawet houdt.

  Dan als je alle sponsoring bekijkt. Die auto’s die RTV Amstleveen heeft verkregen. Hoe zit dat met dat sponsortcontract? Een publieke lokale omroep mag niet meewerken aan winst door derden. Waren er destijds ook geen items over gemaakt?

  Dan moeten lokale omroepen een Programmabeleidbepalend orgaan hebben (PBO). Die moet representatief zijn en zoals RTVA zelf meldt een afspiegeling zijn van de samenleving.

  Ik zie een bestuurslid van de Amstelveense Detailhandel (en ex BBA politicus), ik zie een oud VVD wethouder daarin, een bestuurslid van BBA, ik zie een oud D66 wethouder, de oud bestuurder van Cardanus (jawel), de directeur van de Kunstuitleen/Volksuniversiteit en een bestuurslid van de ondernemingsvereniging Amstelveen en nog een onbekende vertegenwoordiger. Die zijn dus een afspiegeling. Ik tel NUL vrouwen, maar wel vooral grijzende mannen al dan niet kalend.

  Kortom zo zijn er vast meer punten te noemen waarbij RTV Amstelveen het zelf niet altijd zo nauw neemt met de Mediawet. En dan zeuren over de terminologie bekostiging/subsidie. Sja.

    /   Beantwoorden  / 
 2. herrie

  Het heroinemodel van RTV Amstelveen:
  Je geeft meer geld uit dan je hebt.

  Vervolgens lopen je schulden op.
  Je maakt elke dag televisie terwijl niemand je er toe verplicht.
  Niet dat televisie per se erg hoogdravend is, maar toch politici kunnen hun kop laten zien.

  Als je schulden te hoog worden kom je aanzetten met dat je dreigt uit de lucht te gaan en meer geld nodig te hebben.
  Je schermt met termen als bekostiging. En roept moord en brand.

  Gebruikt/misbruikt ook het eigen medium ter propaganda van zichzelf om nog even uit te leggen dat heroine echt betaald moet worden.
  En dat medium wordt helemaal niet voor dat doel ‘bekostigt’ (propaganda bedrijven voor zichzelf)!

  En roept ook nog daarbij dat je meer commercie wil met belastinggeld. En met belastinggeld gefinancierde onderzoeken.

  Hoe bizar kan je het hebben. Roept ook dat je streekomroep wilt worden en dat dat mediawettelijk zo zou moeten (terwijl dat niet zo is, en ook bizar wordt als het parlement daarmee lokale omroepen de nek omdraait), dus Amstelveen moet betalen voor Aalsmeer en Uithoorn; Aalsmeer zit daar trouwens helemaal niet op te wachten.

  Zie hier het heroinemodel van RTV Amstelveen. Benieuwd wie er in trapt!
  Een publieke lokale omroep heeft publieke verplichtingen, niet het opzetten van heroinemodellen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Kortom; trek de stekker eruit en ga van dat geld behoeftige ouderen helpen of zo. Als de heren dat daar hebben begrepen en ook doen dan denk ik dat ze op applaus van de bevolking kunnen rekenen.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Tomaat

  Het lijkt wel een vergaarbak van uitgekakte (semi)ambtenaren en politici uit de bestaande coalitie.
  Valt totaal niet op!

    /   Beantwoorden  / 
 4. ciska

  Het zijn net steuntrekkers, die er zwart bijwerken. De parasieten.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Harm Jan Volkers

   “Het zijn net steuntrekkers die er zwart bijwerken. De parasieten”. Ga je voor je domheid schamen Ciska. Slechts één medewerker wordt voor 32 uur betaald op een salarisniveau dat lager is dan van een vakkenvuller bij AH. Daarnaast werkt deze man ook nog minstens 16 uur als vrijwilliger. Parasiet? Ga je schamen!

     /   Beantwoorden  / 
 5. Harm Jan Volkers

  En nog iets Ciska, ook ik ben vrijwilliger bij RTVA en dus ook mij noem jij een parasiet. Niet dat het je ook maar iets aangaat, maar ik heb nog nooit een cent voor mijn werk ontvangen en reiskosten betaal ik zelf. Wat heb jij belangeloos voor de gemeente gedaan!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Harm Jan Volkers

  En begrijp me goed. Het is aan de gekozen volksvertegenwoordigers om te bepalen of zij een lokale omroep belangrijk genoeg vinden voor Amstelveen. Zij zijn gekozen om de afweging kosten-baten te maken. Waar ik boos over ben is dat o.a. Ciska de vrijwilligers en hardwerkende stagaires die omniet een bijdrage willen leveren, dat die mensen worden weggezet als zwartwerkende parasieten. Dat is onbehoorlijk, ongeïnformeerd en kwetsend.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Herrie

   Interessant dat Harm Jan Volkers wel ingaat op vrij forse woorden die geschreven zijn hier, maar niet op inhoudelijke zaken zoals ik die heb gepost gister.
   Ik stelde met zoveel woorden dat RTV Amstelveen zelf waarschijnlijk het meeste de Mediawet overtreedt; dat ze kiest voor een heroinemodel (veel meer doen dan met de bekostiging kan en dan eisen met oplopende schulden dat dat moet blijven; waarom kan 1x per week een week tv journaal niet?)

   Het bestaan van een lokale omroep is helemaal geen zaak van de volksvertegenwoordiging! Dat bepaalt het Commissariaat voor de Media die geeft de publieke uitzendlicentie met de daaraan verbonden voorwaarden en maakt de verplichte gratis frequentieruimte mogelijk.

   Jammer Harm Jan Volkers dat je totaal voorbij gaat aan de inhoud. Trouwens alle door mij gemaakte opmerkingen gingen niet per se over of mensen vrijwillig zijn of niet (uiteraard complimenten dat ze hun tijd er in steken); maar over het beleid en hetgeen uiteindelijk gedaan wordt.

     /   Beantwoorden  / 
 7. ciska

  Goed, de organisatie is een parasiet en de betaalde kracht ook. De vrijwilligers dus niet, maar die kunnen hun werklust beter richten op mensen van vlees en bloed. Een overmatig gesubsidieerde hobby die enkel een politiek doel dient en een amusements-en nieuwswaarde heeft op het niveau nul.

  Trouwens, ik doe ook vrijwilligerswerk, maar wel met mensen voor mensen uit een kwetsbare groep. En die stagairs, heeft het overgrote deel daarvan later kans op werk? Misschien de techneuten uitgezonderd, maar de rest.

  Gewoon verspilling van gemeenschapsgeld dat amateuristische gedoe.

    /   Beantwoorden  / 
 8. CeeBee

  In alle eerlijkheid vind ik het eigenlijk best wel grote woorden dat de gemeente de mediawet zou overtreden. Ik weet niet óf het zo gezegd is, maar als dat zo is dan lijkt me dat niet bevorderlijk voor de relatie tussen RTVA en de gemeente. Een relatie die gelet op het verleden toch al behoorlijk broos is.

  Op zichzelf kan ik wel sympathie opbrengen voor alle inspanningen die RTVA zich getroost om haar bestaan te continueren, al kan de ‘performance’ van de voorzitter van RTVA -gisteren tijdens de commissievergadering- niet tot zijn beste optredens worden gerekend. De voorzetten van Groen Links en D66 kon hij niet inkoppen en dat maakte de twijfels bij de raad naar mijn beleving alleen maar groter. De vraag was dan ook zo’n beetje op alle voorhoofden van de raadsleden en het college te lezen: Wat moeten we hier nu mee?

  Naar mijn bescheiden mening heeft RTVA zoals het nu is geen bestaansrecht en moeten alle inspanningen gericht zijn op het samenwerken met Aalsmeer, Uithoorn en/of Ouderamstel. Met bijbehorende ‘bekostiging’ zullen we maar zeggen, maar ook met een (start)begroting die staat als een huis. Aandacht vragen via je eigen podium is misschien goed om de situatie te duiden, maar zet geen zoden aan de dijk. Heel snel de gesprekken aangaan met personen die er toe doen en met concrete resultaten terugkomen in de commissie zou ik zeggen. En tot slot. Samenwerken kan betekenen dat je ruimte geven aan anderen in je organisatie en dat (bestuurs)zetels herverdeeld moeten worden. Als het belang van RTVA écht prevaleert, moet je ook daartoe bereid zijn..

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   CeeBee, je zegt het heel mooi, maar zou jij aan boord van een zinkend schip stappen? En zouden die andere gemeenten op RTVA zitten te wachten?

   Iets wat al jaren niets genereert als geldtekorten en een culturele waarde van 0,0, daar moet je op een gegeven moment toch mee stoppen?
   Als je dat als subsidiegever niet doet, maak je je tegenover de bevolking dan toch volstrekt belachelijk. Vooral als je zegt dat overal de buikriem aangehaald moet worden. Dan kun je wachten op zo’n reactie als van die Ciska.

     /   Beantwoorden  / 
   1. CeeBee

    Het valt me van je tegen dat je begrip toont voor de reactie van ciska, frank.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank Bikker

     Bij elk probleem vind je types die zich extreem uitdrukken. ( zie als vb. bij uitstek de hele asiel-discussie)tot in de politiek aan toe.

     Je moet het zien in het kader van de uitspraken die ik doe in die gehele alinea. En daar heb ik nog geen echt antwoord van je gehoord. Die samenwerking waar jij over praat lijkt mij gezien het verleden een gepasseerd station.

     Ik zie het heel simpel. Als je met iemand een bepaalde afspraak maakt voor x geld en het blijkt dat hij jaar op jaar maar de helft doet, dan gooi je hem er toch uit?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank Bikker

      Of anders bekeken je hebt niet meer geld om de klus te klaren, dan moet jij er toch mee stoppen.

        /  
     2. CeeBee

      Ik heb al vaker gezegd dat ik een lokale omroep in het algemeen en RTVA in het bijzonder te weinig toegevoegde waarde vind hebben. Echter mocht ‘men’ toch persé iets van de grond willen tillen, dan lijkt mij alleen een regionale omroep levensvatbaar. Volgens mij ben ik vrij consequent geweest in die opvatting.

      Het bovenstaande wil overigens geenszins zeggen dat ik begrip heb voor de kwalificaties van ciska. Laat dat (nogmaals) helder zijn.

        /  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.