Geen extra geld voor RTV Amstelveen

Er komt voorlopig geen extra subsidie voor de lokale zender RTV Amstelveen. Die had om jaarlijks € 170.000 gevraagd, bij de subsidie van 82 mille die zij al krijgt. B&W zijn niet van plan het extra geld te verstrekken.

De omroep wilde, bij kennelijk gebrek aan reclame-inkomsten van lokale bedrijven, het geld voornamelijk voor televisie hebben, want om radio – het snelste medium – bekommert zij zich kennelijk niet. Dat deel van de omroep is verworden tot een hobbyclub van JD’s die landelijk (nog) niet scoorden. Lokaal nieuws is op de radio niet of nauwelijks te horen.

B&W vinden dat gesubsidieerde organisaties en instellingen een gelijke behandeling verdienen. ‘In tijden van bezuinigingen moet iedereen de broekriem aantrekken en kunnen tussentijdse verzoeken om het bijplussen van subsidies niet worden gehonoreerd’, vindt het college.

Volgens cultuurwethouder Maaike Veeningen (D66) wordt nu de wettelijke (overigens niet in alle gemeenten ook uitgekeerde) subsidie van 1,30 per huishouden aan lokale televisie en radio besteed, plus de laatste jaren nog eens structureel 25.000 euro. Dat brengt de totale subsidie op 82.000 euro. “Een extra tussentijdse subsidie zou niet eerlijk zijn tegenover andere organisaties en instellingen die hun uiterste best doen om van hun subsidie rond te komen”, vindt Veeningen.

 Advies

Het college van B&W vond de extra gevraagde subsidie buiten proportie en bood RTV Amstelveen een Kijk- en Luisteronderzoek aan. Daarnaast is een extern deskundige gevraagd advies uit te brengen om te komen tot een realistisch plan om de zender te professionaliseren, zowel inhoudelijk als op het gebied van de exploitatie. Gedurende de onderzoeken heeft RTV Amstelveen opnieuw extra subsidie gevraagd aan wethouder Maaike Veeningen. Haar antwoord was dus negatief.

Intussen is het de vraag of de gemeenteraad met het besluit van B&W akkoord gaat, want raadsleden zijn nu eenmaal verzot op de camera, zeker in verkiezingstijd. Daarop is het voor RTV Amstelveen dus nog even wachten, als al niet in de raad stemmen opgaan om de gevraagde subsidie nu al te verlenen.

 

 

 

 

 

 

Lees ook:Gemeente helpt RTV Amstelveen
Lees ook:Advies RTVA kost 11 mille
Lees ook:Geen extra geld voor RTV Amstelveen
Lees ook:Veeningen niet bij B&W-besluit RTVA
Lees ook:Gemeente pompt nog meer geld in lokale omroep

14 reacties op “Geen extra geld voor RTV Amstelveen

 1. gerben

  Annuleren van die zwembak in de Poel en kunstbezit uit het Raadhuis verkopen,
  meer bomen kappen, etc. Doe wat om RTVA te redden.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Tomaat

  Begint het gezond een pietsie te gloren? Kijken of het bij mevr. Veeningen op andere punten ook door begint te breken.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  “Po­li­tie­ke con­tro­le van het lo­kaal be­stuur is af­han­ke­lijk van pu­blie­ke con­tro­le van de po­li­tiek. Daar­voor is een le­ven­di­ge en echt on­af­han­ke­lij­ke plaat­se­lij­ke pers een be­lang­rij­ke voor­waar­de. Pu­blie­ke opi­nie heeft niet ge­noeg aan so­ci­a­le me­dia. Jour­na­lis­ten kun­nen de pop up-be­lang­stel­ling van veel bur­gers schra­gen met ge­heu­gen, ken­nis van za­ken en vol­har­dend on­der­zoek. Na­ti­o­na­li­se­ren van de re­gi­o­na­le om­roep is dus slecht voor de de­mo­cra­tie.”
  (Columnist Marc Chavannes in NRC Handelsblad van 7/10 jl)

  Publieke controle van de lokale politiek en journalistiek moet onbelemmerd tot uiting kunnen komen in de reactie- en discussiefora van lokale media. Redacties dienen daartoe de vrijheid van kritische meningsuiting van burgers te respecteren ipv te onderdrukken (zoals Dichtbij doet)

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Dichtbij is kennelijk niet van plan de ellenlange bijdragen van u, die de discussie eerder dood slaat dan bevordert, op te nemen. Leuk dat u een columnist citeert, een citaat dat u uitkwam. U wilt de journalistiek verlagen tot een doorgeefluik van de meningen van iedereen. Overigens ging het in het citaat over het feit dat sociale media niet genoeg bieden voor publieke opinie. Er staat verder dat journalisten de pop-up belangstelling van ‘veel burgers’ kunnen schragen etc. Niet van álle burgers. Een zeker die van één burger die steeds over hetzelfde praat. Waarom wendt u zich trouwens niet tot NRC, om daar eindeloos u bijdragen aan te leveren?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Eenieder levert op zijn manier en vanuit zijn positie zijn bijdrage aan het publieke politieke debat. Dat geldt voor journalisten en voor burgers.

   Hoe komt u erbij dat journalisten van mij slechts een doorgeefluik mogen zijn?

   Als een medium aan alle burgers (dus zonder toelatingseisen) een forum voor reacties en discussies openstelt, dan moeten daarin ook kritische en onwelgevallige meningsuitingen aan bod kunnen komen. Anders is er natuurlijk geen sprake van een open, eerlijk en representatief debat.

   Ik sprak u overigens niet persoonlijk aan, maar gaf alleen een inhoudelijke reactie op uw artikel/column.

     /   Beantwoorden  / 
 4. frank bikker

  Het moet verdomme niet erger worden. Wil die RvW weer dit onderwerp claimen. Je wordt toch niet goed van die vent.

  Ik heb niets met het beheer van dit blog te maken, maar ik denk dat het toch heel verfrissend zal werken als ie een poosje “kaltgestellt” wordt.

  Vele mensen reageren al niet meer. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een blog.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Itt jou reageerde ik inhoudelijk op het artikel van JB. Als niemand daarop had gereageerd, was het daarbij gebleven. Hoezo ‘claimen’?

  Jij kwam weer met een persoonlijke aanval en dat is de pest voor iedere discussie.

    /   Beantwoorden  / 
  1. P.G. van Faassen

   Ja frank, daar heeft rvw wel een punt. Je kunt niet zomaar beweren dat deze persoon fout bezig is, dat is wat je eigenlijk zegt, want nu gaat JB weer te horen krijgen dat het allemaal smaad is want rvw ziet zichzelf dan als NSB’er afgeschilderd. En daar zie ikzelf toch wel enige waarheid in.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Off-topic persoonlijke aanval met een kwalijke suggestie. JB vindt het allemaal prima.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Ik weet wat ik constateer: U gedoogt schendingen van uw Gebruiksvoorwaarden. In een beschaafde omgeving dienen beschuldigingen te worden gestaafd. Hier niet.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Zoals eerder gezegd: U kunt zelfs Gebruiksvoorwaarden niet lezen of geeft er een eigen interpretatie aan. Overigens: Wat doet een beschaafd mens als u kennelijk bent zo zeer frequent in een volstrekt onbeschaafde omgeving?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Kim Il Bik

      RvW, u weet toch dat wij er Noord Koreaanse zienswijzen op na houden en dat u daarom hier nog steeds uw “zienswijze” mag spuien.

        /  
     2. Robert van Waning

      Dit weblog is niet ‘volstrekt onbeschaafd’ (u overdrijft graag) maar voor het niveau van de discussies zou het beter zijn als uw Gebruiksvoorwaarden hier inderdaad van toepassing waren, zoals de eerste zin ten onrechte suggereert.

      Beschaafde mensen begeven zich ook op straat, hoewel daar niet alle regels worden gerespecteerd en gehandhaafd.

        /  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.