Hellendall weer onder vuur van GroenLinks over lokale omroep

Opnieuw legt GroenLinks verantwoordelijk wethouder Frans Hellendall het vuur aan de schenen met vragen over de doofpotaffaire rond RTV Amstelveen. Zij neemt geen genoegen met de antwoorden van B&W op eerder gestelde schriftelijke vragen, waarmee de fractie – tot ergernis van het college – de financiële en bestuurlijke chaos, mogelijk gepaard gaande met fraude, in de openbaarheid bracht. GL-raadslid Paul Regouin vond het toen niet langer democratisch verantwoord samen met heel de rest van de politiek de situatie bij de lokale zender, waarin tonnen subsidie zijn gepompt, nog langer onder de pet te houden. “Het opleggen van vertrouwelijkheid mag er nooit toe leiden dat een mogelijk falend bestuur zich niet aan een openbare controle van de Raad heeft te onderwerpen,” zegt GroenLinks nu.

 

 

Opnieuw vraagt zij het college waarom de wethouder, die op 11 maart 2008 al op de hoogte was van een mogelijk dreigend faillissement van RTV Amstelveen, drie maanden wachtte voordat hij in beslotenheid de raad informeerde. Ook wil de fractie nu alsnog weten of B&W meenden met efficiënt vastgoedbeheer bezig te zijn toen zij, terwijl het voortbestaan van de omroep uiterst onzeker was, enkele tonnen voteerde voor een nieuwe studio. Die is gevestigd in de verbouwde bibliotheek aan Orion. Weliswaar is daar nu, behalve de bieb, ook de Vereniging Historisch Amstelveen gevestigd, zodat de studio maar een deel van de 7,5 ton opslokte, maar voor die studio waren wel specifieke voorzieningen nodig.

In juni  vorig jaar ging een raadscommissie ermee akkoord dar aanvullende subsidie voor het station beschikbaar kwam om die ‘de zomer door te helpen.’ Volgens Regouin was de commissie in meerderheid van mening dat pas op de plaats moest worden gemaakt totdat er helderheid over de financiële toekomst zou zijn. Toch besloot het college de aanschaf van nieuwe apparatuur te financieren, terwijl een faillissement dreigde. In de beantwoording van de eerdere vragen van de fractie zei het college daarmee geen financieel risico te lopen, omdat de apparatuur eigendom van de gemeente zou blijven. Was dat een zorgvuldig besluit, wil de fractie weten.

Zij begrijpt ook niet dat B&W menen geen enkel financieel risico te hebben gelopen, terwijl slechte afspraken tussen de gemeente, het station en het daarin dominant participerende bedrijf Global Start de oorzaak van de ellende werden. De directeur van Global Start, dat via RTV Amstelveen werd gehonoreerd, leidde ook het station. Hij moest opstappen wegens de ontstane financiële chaos en omdat niet duidelijk was waar de subsidies – meer dan enige voorganger van de omroep ontving – precies terecht waren gekomen.

GroenLinks wil weten waarom het college denkt dat de gemeente geen financieel risico loopt, terwijl zij partij was in de constructie. En waarom het meent dat wegraken of niet voor de bestemming aangewende doelen aangewende gelden geen gemeentelijk risico inhouden.

Heeft alles wat de laatste jaren in RTV Amstelveen en voorganger STRAAL is gepompt, eigenlijk wel het gewenste effect gesorteerd? Ook dat GroenLinks zich af.

 “In hoeverre is het college van mening dat de verhouding tussen de prestaties van Straal/ RTV Amstelveen ten opzichte van de financiële bijdrage van de gemeente zich positief verhouden tot de prestaties van en financiële bijdrage aan Amstelveen Lokaal in het verleden?” Ook die vraagt wil de fractie graag zien beantwoord. Amstelveen Lokaal draaide jarenlang met een minimale fractie van de gelden die in de huidige zender zijn geïnvesteerd, terwijl die in de verste verte niet voldoet aan de minimale wettelijke eisen voor de programmering. Het is voornamelijk een muziekzender.

GroenLinks vindt tenslotte dat de vertrouwelijkheid, die B&W het liefst nog wilden laten voortduren, veel te lang heeft geduurd.

Lees ook:Gemeente en politiek verborgen financiële chaos RTV Amstelveen
Lees ook:Kritiek BBA op gemeentelijke bijdrage 50 mille aan topsportclub
Lees ook:Gemeente nu financieel garant voor voortbestsaan lokale omroep
Lees ook:GroenLinks: ‘wachtlijsten kinderopvang Amstelveen onwaardig’
Lees ook:Zorg GroenLinks over Dierenambulance

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.