Raad hield financiële chaos omroep een jaar onder de pet

Bijna een jaar lang hebben B&W en gemeenteraad de financiële chaos bij RTV Amstelveen bewust onder de pet gehouden. B&W laten in hun antwoord op vragen van GroenLinks over de kwestie blijken zich eraan te ergeren dat Paul Regouin van die fractie de geheimzinnigheid heeft doorbroken. Het college kondigt aan op het onderwerp vertrouwelijkheid terug te zullen komen. Sinds maart 2008 was zijn brieven gestuurd aan en besprekingen gevoerd met de raadscommissie Burgers en Samenleving. RTV Amstelveen was opgezet door Global Start, een reïntegratiebedrijf, maar werd kort daarna al daarvan losgekoppeld. Die ontvlechting leverde volgens het bestuur problemen op en er waren allerlei onduidelijkheden over de geldstromen tussen de onderneming en de omroep.

 

Dat er sprake was van fraude, een door Regouin gebruikte term, willen B&W nog steeds niet zeggen. Dat alles gesprekken met (instemming van) de politiek achter gesloten deuren werden gevoerd, heeft volgens het college ermee te maken dat bij het project externe partijen (Global Start) waren betrokken, die reputatieschade zouden kunnen oplopen. Ook zou openbaarheid volgens B&W schadelijk kunnen zijn voor de te kiezen juridische strategie. “Wij constateren dat u na eigen afweging hebt besloten de gevraagde vertrouwelijkheid niet meer te respecteren,” schrijft het college aan Regouin.

B&W ontkennen, zoals Regouin in zijn vragen suggereerde, niet te hebben voldaan aan de actieve informatieplicht. Daarmee zou verantwoordelijk wethouder Hellendall zich daaraan voor de zoveelste keer hebben bezondigd. Er is dan ook geen sprake van, meldt het college te zijner verdediging. Maar in het geval van RTV Amstelveen was er volgens het college sprake van een ‘integriteitkwestie’, waarmee het kennelijk doet op de positie van de al snel de laan uitgestuurde directeur de omroep, die dat ook van Global Start, was.  Volgens de leidraad informatieplicht moet zorgvuldig worden gehandeld als er een vermoeden bestaat van ‘oneigenlijk gebruik, misbruik of fraude’ en eerst duidelijkheid zijn verkregen alvorens de raad volledig kan worden geïnformeerd. Waarmee B&W in feite toch weer indirect verwijzen naar mogelijke fraude, hoewel zij exact dezelfde term in hun beantwoording geheel voor rekening van Regouin laten. “De gemeente heeft steeds gesproken over het ontbreken van gegevens, waaruit blijkt dat de subsidiegelden rechtmatig zijn besteed,” aldus B&W.

Volgens het college was er tot 28 mei 2008 geen volledig beeld van de omvang van de problematiek. “Onder andere door onvoldoende medewerking van Global Start. Op 28 mei heeft het bestuur van de omroep hierin inzicht gegeven.” Daarna werd de raadscommissie vertrouwelijk geïnformeerd.

Dat, terwijl de omroep op springen en een faillissement dreigde, de gemeente toch tonnen investeerde in de bouw van een studio, verdedigen B&W met het argument dat zij ervan uitgingen dat er in de toekomst in elk geval een lokale omroep zal zijn. Eerder al was in het accommodatiebeleid vastgelegd dat het bibliotheekpand aan Orion zou worden verbouwd en geschikt gemaakt voor ook huisvesting van Vereniging Historisch Amstelveen en de omroep. Voor die laatste heeft de gemeente, evenals voor beide andere, een huisvestingszorg, aldus het college.

In een besloten vergadering van de raadscommissie toonde die zich vereid eventueel nog eens vijf mille beschikbaar te stellen om de omroep de zopmer door te helpen. Daarvan is volgens B&W geeb gebruik gemaakt. Wel werd ruim 13 mille uitgetrokken, maar dat bedrag kwam volgens het college ten laste van een al eerder beschikbaar gesteld apparatuurbudget (cirva 70 mille). Volgens het college loopt de gemeente geen ve3rdere financiële risico’s. De apparatuur is eigendom van de gemeente. Het geeft wel toe dat de verantwoording van de subsidiegelden nog niet compleet is. Het is aan de omroep nu de exploitatie rond te krijgen, vinden B&W, dien overigens wel vertrouwen in het nieuwe bestuur zeggen te hebben.

Lees ook:Gemeente en politiek verborgen financiële chaos RTV Amstelveen
Lees ook:Politiek verdeeld over nieuwe investeringen RTV Amstelveen
Lees ook:Hellendall weer onder vuur van GroenLinks over lokale omroep
Lees ook:Gemeente nu financieel garant voor voortbestsaan lokale omroep
Lees ook:Politiek stemt in met investeringen omroep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.