Mediacommissariaat ontkent uitspraak over voorbeeldfunctie RTV Amstelveen

Het bewering van wethouder Frans Hellendall dat het Commissariaat voor de Media de Amstelveense plaatselijke omroep als een voorbeeld beschouwt, staat nogal haaks op de waarheid. Dat blijkt uit een e-mail van het Commissariaat aan een bestuurslid van Amstelveen Lokaal, een der voorgangers van het huidige RTV Amstelveen. De wethouder gebruikte het argument om nieuwe forse investeringen in RTV Amstelveen te verdedigen tegen kritiek van (de meerderheid van) de oppositie in de gemeenteraad. Hij baseerde zich blijkbaar op mededelingen van de omroep zelf via haar kabelkrant. Die waren op zijn minst nogal overtrokken, blijkt het e-mailtje van het Commissariaat.

Hellendall gebruikte het argument dat het commissariaat de huidige Amstelveense omroep een voorbeeldfunctie zou hebben toegedicht als reactie op bezwaren van raadsleden tegen extra subsidie (voor de start met tv-programma's); zij vonden de radioprogrammering nog niet in overeenstemming met de wet.

Mr. D. Oudenaarden van het Commissariaat voor de Media mailde aan Ilja Scholten, voormalig bestuurslid van Amstelveen Lokaal, in antwoord op door hem terzake gestelde vragen: "De claim van RTV Amstelveen dat wij haar een voorbeeld noemen voor de lokale omroep in Nederland komt uiteraard geheel voor rekening van RTV Amstelveen." Het Commissariaat neemt er dus afstand van. Scholten heeft inmiddels ook een of meer gemeenteraadsleden ingelicht. Hij was ook programmamaker bij Amstelveen Lokaal. Dat station verloor haar zendmachtiging, door niet tijdig verlenging aan te vragen, aan de vervolgens totaal mislukte omroep STRAAL.

Scholten zegt op amstelveen.blog.nl het eigenlijk niet chique te vinden kritiek te spuien op opvolgers van Amstelveen Lokaal en zich daarom altijd te hebben onthouden van commentaar op STRAAL en RTV Amstelveen. "Mijn bijdrage aan de blog is de allereerste keer dat ik het wel doe, na zoveel jaren van ingehoudenheid kan het volgens mij nu wel." Hij wijst er op dat STRAAL in feite nooit beschikte over een Programma beleidsbepalend orgaan (PBO) dat aan de eisen van de wet voldeed. Er zouden  gefingeerde namen voor zijn aangedragen. Maar de gemeenteraad, die het commissariaat moest adviseren, stemde daarmee in. "Tijdens de cruciale raadsvergadering heb ik met grote nadruk bijna uitgeschreeuwd: verifieer die lijst!" aldus Scholten.  "Het is niet gedaan."

 

Lees ook:Omroep Straal dreigt vergunning te verliezen
Lees ook:RTV Amstelveen zendt uit zonder vergunning
Lees ook:Straal krijgt meer tijd
Lees ook:40 mille subsidie voor lokale omroep
Lees ook:Alleen GroenLinks tegen wegwerken schuld STRAAL

16 reacties op “Mediacommissariaat ontkent uitspraak over voorbeeldfunctie RTV Amstelveen

 1. Rob Nijkamp

  Vroeger, volgens mijn dochters in de pre-historie, was onjuist informeren van de gemeenteraad een politieke doodzonde die eigenlijk maar op 1 manier kon worden opgelost. Tegenwoordig niet meer, gewoon de tent bedonderen en doen alsof er niks aan de hand is.Onze, dus ook mijn vertegenwoordigers, 35 gemeenteraadsleden, laten dit in meerderheid gebeuren. Wie zorgt nu eigenlijk voor wie en wat doet de gemeenteraad? Inderdaad niets, want over 2 jaar mogen we weer naar de stembus en dan zijn de burgers weer wel belangrijk. Waar komt die kloof tussen politiek en burgers toch vandaan?

    /   Beantwoorden  / 
 2. Johan Th. Bos

  Nou zeg, doe niet zo verbaasd. Heel de politiek hangt natuurlijk aan elkaar van vriendjespolitiek, geschreeuw van enkelingen ikleine zaaltjes, waaruit vervolgens de bestuurders en ‘vertegenwoordigers’ van ons voortkomen. Dat weten we toch allang.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Rob Nijkamp

  Johan,
  Vergeef mijn cynisme. Als je goed leest zie je dit ook terug. Hoe het werkt is bekend, met gelukkig af en toe nog positieve uitzonderingen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. j aan rob

  waarom deed de SP de laatste keer niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen???

    /   Beantwoorden  / 
 5. Rob Nijkamp

  Ja, waarom niet? Wat ik er nog van weet is dat er geen toestemming is verleend door het hoofdbestuur vanuit Rotterdam in december 2005 en dan is het over.
  Maar de SP afdeling in Amstelveen kan je hier vast beter? antwoord op geven.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Johan Th. Bos

  Een beetje stalinistische trekken heeft de SP dus toch wel. Met Jan Stalin als heerser. Want het hoofdbestuur is natuurlijk Jan, die ook de fractie in Den Haag dresseert. Wel knap overigens zo’n dictatuur onder een charmante democratische schapsvacht.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Jan Demming

  Goh, en ik maar denken dat het, voorafgaande aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen, gewoon niet boterde tussen de beoogd lijsttrekker en een aantal andere SP-leden, en dat daarom de SP zich terugtrok. Die wijsheid heb ik toch écht ergens opgeduikeld!

    /   Beantwoorden  / 
 8. ilja scholten

  Dag Johan Bos,

  Ilja Scholten is mijn naam :-) .

  (Niet Ilja Gort – dat is een componist en wijnverbouwer – dus als persoon veel boeiender dan ik.)

  Twee puntjes: 1) De ronkende uitspraak van RTV-Amstelveen over wat het CvdM gezegd zou hebben stond en staat op de website van RTV-Amstelveen. Niet alleen als bestuurskundige/ politicoloog, maar ook als redelijk ingeinformeerde burger, is dan mijn reactie: “Dat KAN niet (dat het CvdM – publiekelijk – zo’n soort uitspraak doet) OF het CvdM gaat het bevoegdhedenboekje ver te buiten.” Voor mij was dus interessant om te weten of dit (a) b.v. een mondelinge uitspraak was (maar dan is het niet te verifieren en ook niet legitiem om te gebruiken) danwel (b) een publieke uitspraak en dan had het CvdM één en ander uit te leggen. (In principe maakte het mij dus niet uit of dit ging om RTV-Amstelveen of Radio Schin op Geul.) Wat mij wel zeer verbaasd is dat blijkbaar niet één politicus of ambtenaar eenzelfde “gut”reactie had dat hier iets iet klopte. Weten en/of aanvoelen wat wel of niet kan binnen en tussen verschillende bestuurlijke kringen en (semi)overheidsorganen (en dus wat wel of niet aannemelijk is) is toch een noodzakelijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van de functie.
  Voor de duidelijkheid, ik heb RTV-Amstelveen hier dus al meer dan een dan een half jaar geleden op geattendeerd. Ze hebben mij geen antwoord gegeven; ze hebben de uitspraak op de website laten staan; ze zjn door blijven gaan met – nu volkomen bewust – er misbruik mee te maken. Omgekeerd, het feit dat ik de zaak voor zo veel maanden heb laten rusten toont toch wel aan dat ik RTV-Amstelveen nou niet bepaald als een verongelijkte querulant bejegen.

  2) Om de puntjes op de i te zetten mbt de gefingeerde namen op de PBO-lijst van STRAAL. De namen waren echt en de personen waren echt MAAR bij navraag bij die mensen bleek dat meerdere van hen geen weet hadden dat zij op die lijst gezet waren, laat staan dat ze daar ooit toestemming voor hadden gegeven. Vandaar mijn verbijstering – als in zo’n delicate situatie als destijd een over het algemeen betrouwbaar persoon (ik dus) aan komt zetten met zulke informatie over frauduleuze misleiding dan neem je toch even de moeite om dat na te trekken.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Mike

  Dat is een beetje vreemd met RTV-Amstelveen. Zij hebben volgens mij een ernstige contactfobie. Krijg nooit antwoord, als ik een e-mail naar ze stuur. Of kunnen ze niet lezen, of hun e-mail account is niet in orde, of ze mogen noot een e-mail beantwoorden. Hush…hush?

  Dat is lekker rustig toch?

    /   Beantwoorden  / 
 10. Johan Th. Bos

  Sorry voor de foute naamsvermelding. Ik ken inderdaad die andere Ilja ook wel. Hij schreef veel muziek voor commercials en ging later in de wijn, die ik ook wel van hem heb gedronken. Ik denk dat niemand uit het lokale politieke circuit reageert op je toch wel curieuze informatie. Het moet allemaal wel gezellig blijven, ook als een wethouder foutieve informatie geeft. Vroeger was dat een politieke doodzonde die gevolgen had, nu is het een kniesoor die daar op let. Wij worden lokaal natuurlijk bestuurd en vertegenwoordigd door hobbyisten. En het moet wel een vooral leuke hobby blijven, dat oeverloze gelul. Het zou mijn hobby overigens niet zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 11. ilja scholten

  Raadsleden zakkenvullers, klaplopers, minkukels, hobbyisten, oeverloze zwetsers, enz.?

  Voor ik de hoofdzaken adresseer (al dan niet misleiding van de gemeenteraad door wethouder Hellendall en het verschijnsel PBO / Programmaraad bij RTV-Amstelveen) wil ik eerst duidelijk stellen dat ik de zeer negatieve sentimenten over de Amstelveense gemeenteraadsleden in de voorgaande bijdragen NIET deel.

  In een eerdere bijdrage over ditzelfde onderwerp ( http://amstelveen.blog.nl/column/2007/12/20/succesvol ) schreef ik “…. Over het algemeen zijn het aardige, toegankelijke en intelligente personen die heel veel tijd en inspanning steken in hun werk. ……”.
  (Dat die bijdrage van mij door een softwareprobleem van de blog een bijna niet door te komen brij is geworden is een andere zaak. Aparte paragrafen werden namelijk aanelkaar gelast.)

  Recente landelijke onderzoeken tonen een groot verloop aan van raadsleden bij de PvdA en het CDA. Hetzelfde is waarschijnlijk ook het geval voor de andere partijen maar daar zijn nog geen kwantitatieve studies over. Twee hoofdoorzaken worden genoemd, namelijk een veel te hoge werkdruk die niet te combineren is met een “gewone” baan en ook de lage, zo niet negatieve, waardering vanuit de persoonlijke en maatschappelijke omgeving. Dat is triest voor de lokale democratie en de raadsleden (hard werken en toch voor rotte vis uitgemaakt worden is niet leuk).

  Nu de vermeende uitspraak van het Commissariaat van de Media over de “voorbeeldfunctie van RTV-Amstelveen” en het distantieren daarvan door dit CvdM in een email aan mij. Dit vond plaats meer dan een half jaar geleden en het CvdM ontkende die claim van RTV-Amstelveen op de website van de omroep. (De uitspraak staat trouwens wel nog steeds op de website.) ECHTER, die (leugtenachtige?) claim is recentelijk een officieel onderdeel geworden van de informatie van het college van B&W aan de gemeenteraad om op die manier – verwijzing naar een gezaghebbend orgaan – haar beleidswensen zwaar kracht bij te zetten.

  IMMERS, wat lezen we op blz 5 van de “Beleidsnotitie – Stand van zaken notitie publieke lokale omroep – RTV Amstelveen” (november 2007): “Mede door bovengenoemde ontwikkelingen heeft het Commissariaat voor de Media tijdens een werkbezoek aan de omroep aangegeven dat RTV Amstelveen met de huidige aanpak en ontwikkelingen als voorbeeld kan dienen voor andere lokale omroepen in Nederland.” Er wordt echter geen enkele bronvermelding gegeven voor deze opmerkelijke “power”uitspraak. De wethouder zou dit argument ook tijdens de raadsvergadering gebruikt hebben. Dat kan ik echter (nog) niet achterhalen omdat het relevante verslag nog niet is vrijgegeven.

  Hoe dan ook, de wethouder MOET nu met bewijzen komen dat de uitspraak inderdaad gedaan is door het CvdM. Uiteraard ga ik uit van zijn integriteit want ik mag toch niet veronderstellen dat hij OF bewust liegt tegen de volksvertegenwoordigers OF zich bij zo’n zware claim een rad voor de ogen laat draaien door een financieel belanghebbende en/of te vertrouwen op niet te verifieren hearsay.

  Mijn tweede punt betreft het wettelijk verplichte PBO van RTV-Amstelveen. PBO staat voor “Programma Beleidsbepalend Orgaan” en wordt ook wel de “Programmaraad” genoemd. Dit moet een weerspiegeling zijn van de inwoners van de gemeente en grote invloed hebben op de programmering. Na niet geringe moeite om er achter te komen (waarom staat deze lijst – immers haar legitimatiegrondslag – niet gewoon op de website van RTV-Amstelveen ? ) geloof ik wel dat deze redelijk voldoet aan de wettelijke eisen. De vraag is echter of ze ook voldoet aan HUIDIGE opvattingen over “democratie” i.p.v. wat 50-60 jaar geleden gangbaar was in Nederland. Ter toelichting van die vraagstelling. Traag, maar toch meer en meer is de opvatting dat we nu in een liberale democratie willen wonen waarbij *personen* het uitgangspunt vormen. (Populair: one man – one vote is het beginsel voor besluitvorming en uitvoering van beleid.)

  Het PBO in kwestie gaat uit van (en de ledenlijst weerspiegelt dat) een heel andere filosofie van democratie, namelijk de corporatistische. Daarin zijn niet *personen* maar *georganiseerde belangengroepen* het “democratische” uitgangspunt. Wel of niet mogen deelnemen (m.a.w. opengenomen of buitengesloten worden) van die besluitvormingsclub is een zeer heikele zaak. Toetreding – invechten – is op z’n minst lastig omdat je gelegitimeerd (erkend) moet worden door bestaande belanghebbenden die al wel zitting hebben. Een snelle blik op de lijst van de huidige PBO doet je inderdaad afvragen waarom x en y er wel inzitten maar anderen niet. Dit lijkt me een punt om in het achterhoofd te houden bij de beoordeling van de “representativiteit” van deze club. (Voor onderbouwing van e.a. is mijn suggestie om mijn naam te Googlen en via de verwijzingen naar de internationale publicaties het spoor verder te volgen m.b.v. de zo gevonden trefwoorden en verschillende soorten “democratie” in Nederland en elders.)

    /   Beantwoorden  / 
 12. Wethouder Frans Hellendall

  Uit de berichtgeving blijkt dat het Commissariaat voor de Media gevraagd is om te bevestigen dat RTV Amstelveen een voorbeeld zou zijn voor de lokale omroep in Nederland.
  Dat heb ik in zijn algemeenheid echter niet beweerd. Wat ik wel heb gezegd is dat de start en aanpak van RTV Amstelveen succesvol is geweest. In de besluitenlijst van de gemeenteraadscommissie voor Burger & Samenleving is dat als volgt formeel vastgelegd:
  “Het CvM stelt RTVA als voorbeeld voor anderen als toonbeeld van de wijze waarop in korte tijd tot succes is gekomen, met name in samenwerking met anderen, leerbedrijf en vrijwilligers.”
  Inmiddels heeft het CvM aan mij hun uitspraak bevestigd dat de aanpak van RTV Amstelveen als voorbeeld voor anderen kan dienen.

  Wethouder van Cultuur Frans Hellendall.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Johan Th. Bos

  Maar de term voorbeeld viel als reactie op kritiek op de programmering, die natuurlijk in elk geval journalistiek nog nergens op slaat. Zelfs bij het raadsdebat over de lokale omroep zelf was van dat medium geen verslaggever aanwezig. Nieuws over de lokale omroep moet men dus uit andere media halen. Uniek voorbeeld, inderdaad…
  Overigens heb ik wel een brief gezien waarin het Commissariaat de uitspraken over de beweerde voorbeeldfunctie geheel voor rekening van RTV Amstelveen laat (zich dus distantieert), maar geen brief waarin wordt bevestigd dat de aanpak van de zender door datzelfde Commissariaat een voorbeeld wordt genoemd. Vermoedelijk is bedoeld dat de royale financiering door de gemeente als landelijk voorbeeld zou kunnen dienen. Weinig (misschien wel niet een) lokale omroepen hebben zoveel geld van hun plaatselijke overheid geklegen. De voorgangers van RTV Amstelveen ook niet trouwens.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Rob Nijkamp

  De discussie wordt nu getouwtrek over wie eventueel gelijk heeft. Als de wethouder een schriftelijke bevestiging heeft gekregen van het CvdM laat hij deze bevestiging dan naar buiten brengen. Als er geen brief is met bevestiging, dan blijft het gissen naar wat er nu daadwerkelijk is gezegd.

    /   Beantwoorden  / 
 15. ilja scholten

  Cut out the f… bullshit en kom met enig bewijs, dan zijn we af van dit gezeur is mijn informele reactie op het antwoord van de wethouder.

  Maar ofschoon de wethouder enige smerige trucjes uithaalt om – in een vergeefse poging – z’n gelijk te halen zijn we toch nette Amstelveners onderelkaar dus zal ik hieronder apart een beredeneerd inhoudelijke reactie geven.

    /   Beantwoorden  / 
 16. ilja scholten

  Vaag, ontwijkend, en weer een antwoord van de wethouder dat niet geverifieerd kan worden.

  Dit begint toch wel behoorlijk irritant te worden. We hebben nu drie verschillende verwoordingen van RTV-Amstelveen

  en de wethouder over hoe en waarom RTVA volgens het Commissariaat vd Media een voorbeeld en een toonbeeld zou zijn

  voor anderen. (D.w.z. voor andere lokale omroepen in Nederland.)

  Feit: ik heb daarover navraag gedaan bij het CvdM en melding gemaakt dat het CvdM zich distantieert van zo’n claim.

  Volstrekt legitiem vraagt Johan Bos mij dan om dat te onderbouwen. Een uur later lever ik dan aan op het publieke

  blog: de datum van het schrijven aan mij, naam van de ondertekenaar bij het CvdM, en het relevante citaat.
  DAT LIJKT MIJ DE NORMALE GANG VAN ZAKEN – BEWERINGEN MOETEN GESTAAFD KUNNEN WORDEN.

  Blijkbaar is de claim nogmaals gemaakt in een Beleidsnotitie van de gemeente dus dat zoek ik dan op (kost enige

  moeite) maar geef dan naam van het stuk, datum, citaat en bladzijde. Vervolgens signaleer ik dat het opmerkelijk is

  voor zo’n “power-uitspraak” dat er geen bronvermelding gegeven wordt (noch een datum wanneer e.a. gezegd zou zijn en

  verder worden er ook geen namen genoemd wie er bij aanwezig waren).

  Natuurlijk verwacht ik ten volste dat de wethouder die onderbouwing produceert. Het was immers een zwaar argument dat

  hij uit de kast had getrokken en zoiets doe je niet als verstandig en integer bestuurder tenzij je de bewijzen kun

  aandragen als daarom gevraagd wordt.

  Dan komt de reactie van de wethouder zoals hierboven te lezen.
  Eerst gaat hij in de eerste zin wat verwarring scheppen (die techniek heet “muddle the pool”) om dan vervolgens

  zogenaamd te gaan nuanceren wat hem blijkbaar in de mond is gelegd en nu dus recht gezet moet worden. Hij doet dat

  met de woorden: :”Wat ik wel heb gezegd ……..”. Twee zinnen van de wethouder en gelijk meerdere voorbeelden uit de

  “vuile trukendoos van de retorica”. Deze “dirty tricks” zijn het opzetten van een zogenoemd “stro-pop argument” en de

  opponent in diskrediet te brengen met de beschuldiging van verdraaiing.

  Nu heb ik de argumentatieleer (retorica) in opvoeding en opleiding vooral meegekregen om zuiver en integer te leren

  redeneren en te debatteren maar de wethouder heeft zich één en ander blijkbaar in een ander soort kringen eigen

  gemaakt.

  Meneer Hellendall, er is geen noodzaak dat u uitlegt wat u “WEL” heeft gezegd want u werd niet geparafraseerd en/of

  een verslag gegeven van uw woorden maar hierboven heb ik u letterlijk en volledig geciteerd uit de gemeentelijke

  Beleidsnotitie. Echter, als zogenaamde “correctie” verwijst u voor uw exactere bewoordingen naar de behandeling van

  deze Beleidsnotitie zoals vastgelegd in “een” Besluitenlijst B&S.

  Suggereert u daar dus mee dat de Beleidsnotitie en uw mondelinge uitspraken niet geheel met elkaar sporen of dat we

  de Beleidsnotitie niet geheel serieus hoeven te nemen want het noodzaakt u immers om uit te leggen wat u wel bedoeld

  heeft te zeggen? Irritant is dat er weer nauwelijks moeite wordt gedaan om een goede bronvermelding te geven – dus

  dat kost weer extra opzoektijd. Immers, over een jaar weet niemand meer dat dit een besluitenlijstje is van 4 dec

  2007 – maar formeel pas vastgesteld op 23 jan 2008 (document SLG37227.doc – citaat op blz 8). Gelet op de

  persistentie van de vaagheden neem ik aan dat dit incident niet een losstaand geval is maar een structurele

  handelswijze. Dat is zorgelijk want het suggereert dat er een cultuur is om van te voren – dus proactief –

  bijvoorbeeld eventuele WOB-verzoeken (die om “vissen” te voorkomen een nauwkeurige identificatie vereisen) in de kiem

  smoren.

  Het is trouwens ook wel een gotspe om de verdachtmakingkaart uit te spelen met de pseudo correctie van een op zich

  correct citaat (geciteerd en gepubliceerd op 20 januari) door te verwijzen naar een stuk dat pas op 23 januari

  formeel en als officiële versie openbaar is gemaakt. Dat geeft dus drie werkdagen speelruimte.

  Maar binnen de huidige context is natuurlijk vooral de laatste zin van de wethouder hoogst onbevredigend. Er is

  immers gevraagd om te reageren op een gedateerde, met naam ondertekende, en exact geciteerd schrijven van het

  Commissariaat vd Media dat haaks staat op de argumenten die de wethouder aandroeg om de gemeenteraadsleden over de

  streep te trekken.

  Wat is het antwoord van de wethouder: “Inmiddels heeft het CvM aan mij hun uitspraak bevestigd dat de aanpak van RTV

  Amstelveen als voorbeeld voor anderen kan dienen.”

  Wat bedoelt u hier met “inmiddels” – dat er dus geen verifieerbare uitspraak was toen de eerdere claims gemaakt

  werden ? Waarom zo vaag over de vorm van deze bevestiging ? Wat voor contact heeft u nu daarover gehad – per brief,

  per email, per telefoon ? Waarom geen naam genoemd van iemand bij het CvdM die e.a. ondertekend of uitgesproken heeft

  en bij wie dus e.a. nagevraagd kan worden. Wat moeten we nu precies begrijpen onder die “aanpak” van RTVA.

  Hoe dan ook, u levert weer geen enkel recent of ouder verifieerbaar bewijs van uw claims (noch een verklaring van het

  CvdM waarom ze in het schrijven aan mij dit diametraal anders stelde). Verder, u roept de suggestie op dat u e.a. pas

  recentelijk heeft opgenomen met het CvdM – m.a.w. we hebben hier dus te maken met een achteraf geschiedconstructie

  die pas tot stand is gekomen nadat u op e.a. werd aangesproken. Ook dat is niet erg overtuigend in vergelijking met

  originele notulen, correspondenties, enz.

  Tot slot, op velen zal dit alles overkomen als tijdverspillende muggenzifterij. Op anderen als een voorbeeld van een

  wethouder die wel of niet fabuleert tegenover de gekozen raadsleden (een politieke doodszonde). Echter, er zit meer

  aan vast. Johan Bos en vele anderen concentreren zich op de afwezigheid van journalistieke output door RTVA. De

  wethouder beaamde dit ook wel in de commissievergadering maar verlegt de discussie naar dat de gekozen “aanpak” – de

  constructie van de stichting RTVA – zo hoog gewaardeerd wordt door het CvdM.

  DAT is precies wat mij (en ongetwijfeld vele andere die geïnteresseerd zijn in zorgvuldig openbaar bestuur) hogelijk

  boeit – zowel de inhoudelijke constructie alsook de vermeende uitspraak van het CvdM daarover. Immers hier zijn

  fundamentele kwesties aan de orde die de Amstelveense casus verre overstijgen zoals: de zorgvuldigheid van openbaar

  bestuur in kwesties waar publieke gelden en particuliere bedrijfsrendementen vermengd worden; de verhouding tussen

  overheid en journalistieke integriteit; de ethische en puur menselijke dimensie m.b.t. de feitelijke waarde van

  opleidingen aan (veelal kansarme) jongeren; en ook de al dan niet “legitieme” vrijheden die een instelling zoals het

  Commissariaat v.d. Media zich wel of niet heeft veroorloofd.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.