Politiek verdeeld over nieuwe investeringen RTV Amstelveen

De gemeenteraad is verdeeld over de door B en W voorgestelde nieuwe investeringen in de locale omroep. Dat bleek dinsdag (4 december) in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Omdat RTV Amstelveen met televisie wil beginnen en er bovendien (weer) een financiële tegenvaller moet worden weggewerkt, zou er 87 duizend euro op tafel moeten komen. Daarnaast wordt een deel van de bijna zeven ton kostende verbouwing van de bibliotheek in Middenhoven (waar behalve de studio ook Vereniging Historisch Amstelveen onderdag krijgt) in feite ook in de omroep gepompt, rekende Paul Regouin (GroenLinks) het college voor. Daarnaast is er nog eens bijna zeventig nodig voor de aanschaf van Tv-apparatuur. Eerder al pompte de gemeente zeventig mille in radio apparatuur, naast de jaarlijkse structurele subsidie van veertig mille.

 

Diverse partijen constateerden dat de prognoses voor reclameopbrengsten op radio en kabelkrant niet zijn gehaald, het bestuur grotendeels uit niet-Amstelveners bestaat, de programmering eenzijdig is gericht op muziek en forse bedragen in het interim-management worden gestoken. Drie van de vijf bestuursleden komen uit Global Start, het integratiebedrijf dat in feite de omroep domineert. "Speelt Global Start niet een te dominante rol," vroeg commissielid Henk Fokkink (Ouderencombinatie Amstelveen) zich af. Hij toonde zich een felle tegenstander van extra uitgaven voor de omroep. Omdat de beloofde inkomsten uit reclame niet zijn gehaald, heeft het bestuur volgens hem gefaald. Hij hekelde het gebrek aan nieuwsvoorziening, constateerde dat zelfs bij de raadscommissie waarin het over de omroep ging geen verslaggever van RTV Amstelveen aanwezig was en dat de programmering niet aan de wettelijke eisen voldoet, wegens een schrijnend gebrek aan journalistiek op de radio. Wat hem betreft scoorde het voormalige Amstelveen Lokaal toch nog altijd beter op dat punt. Die omroep werd weggewerkt door STRAAL.
Fokkink over RTV Amstelveen: "Men heeft na een jaar nog niet eens een volwaardig radioprogramma, haalt de voorspelde advertentie inkomsten niet en zegt nu dat die pas zullen stijgen als er TV bij komt." Zijn fractie zal niet instemmen met opnieuw een eenmalige subsidie (naast de structurele) in de omroep.
D66, GroenLinks en ChristenUnie deelden veel van de kritiek van Fokkink. Al vond Rien Alink (D66) wel dat RTV Amstelveen vorderingen maakt. Maar zij is dan ook de eerste omroep in successie met een betaalde interim-manager (60 mille per jaar) en een uiterst royale plaatselijke overheid. Regouin (GL) vond dat de ambtelijke notitie waarmee het subsidievoorstel is onderbouwd aan alle kanten rammelt en geen goede basis voor toekenning van een nieuwe bijdrage kan zijn. Hij, Fokkink en Jacqueline Koops van de ChristenUnie wezen er bovendien op dat er voor 25 duizend euro is verbouwd aan het huidige pand waarin de omroep is gehuisvest, terwijl op dat moment al naar een nieuwe behuizing werd uitgekeken. "Kapitaalvernietiging," vond Regouin. "Hoeveel geld is er al in het putje verdwenen?"
Hij constateerde verder dat van de 87 duizend euro die nu wordt gevraagd al zestig mille nodig is voor de van Global Start afkomstige interim-manager, zodat er in feite maar 27 duizend euro voor dingen beschikbaar is. Regouin zou het liefst de rekenkamer van de raad maar eens op de zaak zetten. "Stel eerst eens orde op zaken, maak een volwaardig radioprogramma en ga dan pas nadenken over de volgende stap," adviseerde hij.
In David de Jong (Burgerbelangen) vond de omroep, zoals gebruikelijk, een enthousiaste verdediger, al moest zelfs hij toegeven dat het journalistieke gehalte van de radioprogrammering ondermaats is. Maar inzetten van de rekenkamer leek hem nogal overdreven. Die mening deelden andere fracties.
De coalitie zal verantwoordelijk wethouder Frans Hellendall waarschijnlijk – hier en daar met gemengde gevoelens – wel blijven dekken in de raad. De PvdA vroeg zich zelfs af of de bedragen niet te laag zijn om met TV te kunnen beginnen. "Als je iets doet, moet je het goed doen," zei PvdA-commissielid Veenboer. Het CDA vraagt zich af of de organisatie voor die volgende stap wel klaar is en de VVD (waartoe Hellendall behoort) kwam niet verder dan te melden dat wie A zegt nu eenmaal ook B moet zeggen.
Volgens Hellendall wordt met TV gestart uit commerciële overwegingen. Met bewegende beelden zouden veel meer reclame-inkomsten kunnen worden gegenereerd. "De omroep is in ontwikkeling en moet nu de vaart er in houden," zei hij. De gemeente kan er volgens hem niets aan doen dat het bestuur goeddeels niet Amstelveens is (3 van de 5 leden komen van Global Start), omdat het zichzelf benoemt. De omroep is een stichting.
De kritiek van Regouin dat voor het werven van adverteerders een fulltime kracht wordt ingezet, die volgens de begroting alleen het eigen salaris terugverdient, sprak Hellendall tegen: "Het is de bedoeling dat hij minstens het drievoudige van zijn salaris opbrengt." Het in de verbouwing van het huidige pand geïnvesteerde geld is helaas weg, gaf hij toe.
Regouin vond dat de omroep zo langzamerhand een uitzonderingspositie inneemt waar het om subsidies gaat. Het benodigde geld wordt uit de algemene reserves van de gemeente gehaald. Regouin: "Wij moeten ook andere gesubsidieerde instellingen recht in de ogen kunnen kijken."

Lees ook:Politiek stemt in met investeringen omroep
Lees ook:Alleen GroenLinks tegen wegwerken schuld STRAAL
Lees ook:Gemeente pompt nog meer geld in lokale omroep
Lees ook:Raad hield financiële chaos omroep een jaar onder de pet
Lees ook:RTV Amstelveen moet directeur STRAAL schadeloos stellen

12 reacties op “Politiek verdeeld over nieuwe investeringen RTV Amstelveen

 1. Rob Nijkamp

  Regouin: “Wij moeten ook andere gesubsidieerde instellingen recht in de ogen kunnen kijken.”

  Wat een prachtige zin. Maakt ook meteen duidelijk of er als wethouder of gemeenteraadslid wordt gesproken. Aan de andere kant van de tafel had Regouin het prima gevonden, maar je moet iets. En als dan toch de rekenkamer ergens naar moet kijken, licht dan meteen alle gesubsidieerde instellingen in Amstelveen door. Volgens mij schrikt iedereen dan van het geld wat verdwijnt zonder iets tastbaars/zichtbaars terug te zien.

    /   Beantwoorden  / 
 2. David de Jong

  Enige nuances:
  1) Het is de commissie Burgers & Samenleving (niet welzijn, want de commissie behandelt meer onderwerpen dan dat alleen!)
  2) “Wat hem betreft scoorde het voormalige Amstelveen Lokaal toch nog altijd beter op dat punt. Die omroep werd weggewerkt door STRAAL.” Dat is onjuist. Het was het Commissariaat voor de Media die besloot de licentie niet meer te gunnen aan Amstelveen Lokaal om de voor haar moverende redenen die vooral aan het toenmalig bestuur van Amstelveen Lokaal zijn toe te rekenen, waaronder het laten verlopen van haar eigen licentie!
  3) Door mij louter neer te zetten als ‘enthousiast’ verdediger van de omroep doet de schrijver van het stuk mij toch tekort, gezien ook de kritiek die geuit is van mijn zijde op de stukken, de financiele informatie en de wijze van financieren die nu is neergelegd. Ja, BBA is voor een goed draaiende lokale publieke omroep. De vraag wordt of dat – zoals in feite de PvdA stelde – niet beter te bewerkstelligen is met iets meer middelen en aldus enkele professionele krachten – of dat dat louter met amateurs te doen valt. Uit je stuk krijg ik bijna de indruk alsof de lokale omroep alleen maar geld zou ontvangen en er niets voor terug doen, en dat is niet het geval bij mijn weten.

  ROB: de rekenkamercommissie doet thans onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Johan Th. Bos

  1. Stomme fout, die nam van de commissie. Wist ik eigenlijk best. Het BS en niet BW. Heb ik gewijzigd.
  2. Als verslaggever heb ik weer gegeven wat Fokkink zei, zonder commentaar (zoals dat Amstelveen Lokaal door het Commissariaat op de vingers is getikt).
  3. Voor een goede lokale omroep zijn volgens mij alle fracties, inclusief het kritische GroenLinks (Paul Regouin van GL begon zelfs zijn betoog met dat te melden). De kritiek van een substantieel deel van de commissie was dat er wel heel veel geld naar de omroep gaat (meer dan naar enige voorgangster). Logisch dat dan uit de verslaggeving dat ook blijkt. Dat in het verslag niet is stilgestaan bij wat RTV Amstelveen allemaal doet, is logisch. Het was nauwelijks onderwerp van gesprek in de commissie. Daar ging het er vooral om wat zij niet heeft gedaan, c.a. prognoses niet haalde enzovoort. Dat ook BBA er niet onder uit kon een voorzichtige kritische opmerking te maken, is evenzeer gemeld. Maar bij die fractie overheerste toch het enthousiasme en ik ben er nagenoeg zeker van dat zij loyaal het B&W-voorstel zal steunen. Verder: zo’n kort verslag kan niet een letterlijke weergave van de hele vergadering zijn (hoewel de bijna ziekelijke passie van BBA voor verslagen en notulen mij bekend is; daar plaatste zij zich ooit al eens mee buiten de vollegevorming).

    /   Beantwoorden  / 
 4. David de Jong

  Sja je laatste opmerking laat ik maar even, want het geeft aan hoe je over BBA denkt.

  Je toon over dat wij ‘er niet onder uit kunnen’ is niet de gedachte van BBA. Wij beoordelen voorstellen op haar merites. Ik vind het in ieder geval interessant dat jij voor BBA gaat denken. En interessant dat je blijkbaar is ontgaan dat BBA – overigens samen met de meerderheid van de raad – de situatie van STRAAL destijds toen het mis is gelopen te hebben beoordeeld in negatieve zin – en alleen op basis van een plan dat daadwerkelijk ergens toe zou leiden RTV Amstelveen heeft gesteund. Dat lijkt me de volgorde der dingen.

  Ik snap dat je beperkte ruimte hebt in een artikel, maar dan merk ik op dat je in de ruimte die je gebruikt, in de selecties wel heel selectief te werk gaat, alsmede bijvoeglijke naamwoorden veelal gebruikt zonder ze te onderbouwen.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Johan Th. Bos

  Bijvoeglijke naamwoorden? Welke? Ik gebruik ze zelden in verslaggeving. In dit stukje volgens mij alleen: felle (voor Fokkink als tegenstander), structurele, jaarlijkse, beloofde, ambtelijke, huidige, nieuwe en journalistieke. Welke onderbouwing zou daarvoor noodzakelijk zijn, denk je? Ik leer graag wat.
  Verder: je beweert dat ik voor BBA denk, maar schijnt zelf de gave te hebben te weten hoe ik OVER BBA denk. Knap hoor.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Rob Nijkamp

  David, wat een discussie, maar je geeft een antwoord, wat meteen weer een vraag oproept, want wat bedoel je met onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies. Wat is/zijn dit? Ben hier heel benieuwd naar, want mijn reactie blijft vooralsnog open staan. Met betrekking tot de discussie en besluit CvdM heb je gelijk, maar dat is ook je vakgebied.

  De opmerking over BBA, wij beoordelen voorstellen op haar merites, is in ieder geval op één dossier behoorlijk bezijden de waarheid. Lees, voorzover nog bestaat het verkiezingsprogramma en bekijk de rol van BBA en vooral haar fractievoorzitter mbt Bovenkerkerpolder. Ook jij heb daar bij behandeling van het onvolledige MER-advies een jammerlijke rol in gespeeld.
  Maar misschien is beoordelen op merites nog mogelijk?

    /   Beantwoorden  / 
 7. David de Jong

  Johan Th Bos:

  1) “ik ben er nagenoeg zeker van dat zij loyaal het B&W-voorstel zal steunen. ” Daarmee geef je als journalist aan te denken voor BBA en blijkbaar te weten hoe wij zullen handelen

  2) Met bijvoeglijke naamwoorden bedoel ik woorden die een mening geven van de auteur die niet per se feitelijk zijn.
  Voorbeelden? Tweede keer geld ‘pompen’, woorden als ‘nog eens’ (zijn niet toegeschreven aan iemand, eerste paragraaf), woorden als
  ‘uiterst royale’ plaatselijke overheid, De PvdA vroeg zich ‘zelfs’ af…., en zoals gesteld de selectie van weergave.

  Rob Nijkamp: “David, wat een discussie, maar je geeft een antwoord, wat meteen weer een vraag oproept, want wat bedoel je met onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies. Wat is/zijn dit? “

  1) Met name de Stichting Cardanus.

  2) En met het golfterrein beoordelen we dat ook op haar merites. Ik heb nog geen definitief voorstel gezien de afgelopen maanden waar een daadwerkelijk groen of rood licht voor gegeven wordt. Ik wil je wijzen op deze zin uit ons verkiezingsprogramma. “In recreatieve zin kan een golfterrein voor recreanten uit Amstelveen en omgeving een definitieve groene invulling geven aan de omgeving ten zuiden van de A9/Langerhuize. ” mocht je daar op doelen.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Jan Demming

  De nieuwsvoorziening bij Straal werd destijds door mij verzorgd, dus misschien reageer ik niet helemaal objectief. Maar ik wil wel graag even kwijt dat, hoewel het met RTV Amstelveen allemaal veel beter zou worden, ik met de beste wil niet zie op welk gebied dat tot op heden gebeurt of is gebeurd.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Hans van der Liet

  Wat een zegen dan, dat Straal uit de lucht is!

    /   Beantwoorden  / 
 10. Jan Demming

  Erg flauw, meneer Van der Liet. Ik liet in elk geval mijn (redactionele) oren niet altijd hangen naar de overheid, iets wat naar mijn bescheiden mening nu wel gebeurt.

    /   Beantwoorden  / 
 11. JOHAN TH. BOS

  David, ik meldde mijn verwachting over de politieke besluitvorming bij BBA niet in het verslag, maar in een persoonlijke reactie op de jouwe. Overigens melden via alle media soms journalisten geregeld verwachtingen (kijk eens naar Den Haag Vandaag, maar dat terzijde).Daarmee denk ik niet voor BBA, Waarom zou ik? Ik heb wel wat anders te doen. De discussie over wat nou precies bijvoeglijke naamwoorden zijn, stop ik maar. Geld pompen, is dat in elk geval niet. En dat de PvdA zich ‘zelfs afvroeg’ evenmin. Ik zie daar trouwens weinig anders in dan correcte weergave van de feiten. Maar op het gouden De Jong weegschaaltje, dat ons ook in vergaderingen zoveel tijd kost (en in de wandelgangen vaak gezucht oplevert) zal het wel te licht of te zwaar zijn. Het zij zo. Vereder: volg eens een eenvoudige cursus Nederlands om er achter te komen wat bijvoeglijke naamwoorden, c.q. bepalingen zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Hans van der Liet

  Tja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En zo hoort het natuurlijk ook, meneer Demming.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.