Raat: ‘Opgroeien in villa garandeert geen goede opvoeding’

Herbert Raat

Al twijfelt de oppositie nog over de vraag of de ombuiging van het jongerenwerk niet teveel is gericht op bestrijding van overlast, het is vrijwel zeker dat het door B&W voorgestelde nieuwe beleid de steun van een royale meerderheid van de gemeenteraad krijgt. Dat bleek woensdag bij de raadscommissie Burgers en Samenleving. Volgens Axel Boomgaars van GroenLinks heeft zijn partij een ‘structureel meningsverschil’ met het college, om dat het naar zijn mening de component preventie in het jongerenweg vooral zou zien op ‘overlast preventie.’ B&W willen minder jongerencentra (accommodatie geboden jongerenwerk) en meer integratie met andere voorzieningen, zoals sportverenigingen, P60 en culturele instellingen. Essentieel is verder dat uitvoering van het jongerenwerk van Cardanus naar de gemeente zelf  wordt overgeheveld. Maar daardoor komt die volgens GroenLinks en andere linkse fracties bij de politiek te liggen, die zowel opdrachtgever als –nemer wordt. Dat zou wat de controle op het functioneren van het jongerenwerk lastig kunnen worden, betoogden hij en anderen.Zijn fractiegenote Dorien Mijksenaar vroeg aandacht voor het tienerwerk (11- tot 15-jarigen). Volgens PvdA-raadslid Esther Veenboer, overigens geen verklaarde tegenstandster van de nieuwe opzet, dreigt in de plannen van B&W teveel gemanaged te worden op het negatieve. Terwijl B&W centra willen sluiten, pleitte de SP bij monde van raadslid Adriaans juist voor meer aandacht voor het accommodatiegeboden jeugdwerk. “Nu worden alle accommodaties weggegooid en houdt alleen Westwijk er één,” constateerde hij. Verschillende fracties stelden ook vast dat Amstelveen-noord geen jongerencentrum heeft. Maar volgens wethouder Herbert Raat, geestelijke vader van de nieuwe aanpak, speelt de opdeling in noord en zuid vooral bij de politiek en geenszins bij de jongeren zelf. Die gaan naar waar iets van hun gading valt te beleven, ongeacht de locatie.

Raat merkte op dat de gemeente in de loop der jaren veel heeft ‘weggeorganiseerd’ naar tal van instellingen, met als gevolg daarvan weer ingewikkelde controlemechanismen. Dat beleid heeft in zijn ogen geen of nauwelijks verbeteringen opgeleverd. Als de gemeente een klacht krijgt over een losse tegel, kan zij daar direct op reageren, zei hij. “Maar het jongerenwerk is verworden tot management jargon. Allerlei beroepen, zoals dat van leerkracht, zijn uitgehold. Wij gaan niet meer automatisch financieren. We hebben veel gesprekken over het jongerenwerk gevoerd met alle denkbare betrokkenen, ambtenaren, jongeren op straat, onderwijs, verenigingen enzovoort.”

In antwoord op de door diverse fracties gestelde vraag of de gemeente de jongerenwerkers van Cardanus overneemt, liet Raat weten daar niet tegen te zijn, maar ook niet de complete afdeling één op één te zullen inlijven bij de gemeente. “Wij willen mensen die bereid zijn op een andere manier te gaan werken, trots zijn op hun vak en willen investeren in jongeren. Niet mensen die hun uurtjes draaien. Het college verkeert niet in de veronderstelling dat nu het eldorado over Amstelveen neerdaalt. Maar wij willen voor mensen betalen die er werkelijk voor de jongeren zijn, die er zoveel mogelijk voor zorgen dat jonge mensen niet naar de verdommenis gaan. Niet te veel management en pedagogisch sociaal geleuter, Wij willen niet kunnen zeggen: hier hebben we een paleis staan, maar naar buiten gaan. Dat je opgroeit in een villa, wil niet zeggen dat je een goede opvoeding krijgt. Er moet een andere cultuur ontstaan.”

Lees ook:Jongeren voetballen tegen politici en handhavers
Lees ook:Huis voor jongerenwerkers geopend
Lees ook:Gemeente stopt met Cardanus voor jongerenwerk
Lees ook:Coalitie eensgezind achter nieuw jongerenbeleid B&W
Lees ook:Gemeente neemt ook tienerwerk over van Cardanus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.