Categorie: "Groen"

VVD-wethouder vindt groenbezuiniging nu ‘kwaliteitsverbetering’

De door bezuinigingen in de vorige raadsperiode doorgevoerde renovatie van het openbaar groen in de gemeente heeft volgens de nu daarvoor sinds kort verantwoordelijke wethouder Joss Tabak (VVD) tot veel verbeteringen geleid. Onder meer zijn veel plekken veel veiliger geworden. Zij zei bij de presentatie van het collegeprogramma daarover veel complimenten te horen.

Grote schoonmaak zwerfafval

Zes medewerkers van de Amstelland en Meerlandengroep (AM Groep), het regionaal werkvoorzieningschap, gaan de komende vijf weken 5 weken zwerfafval opruimen in de stad. De jaarlijkse gemeentelijke schoonmaakactie startte maandag (13 februari) in Patrimonium, Elsrijk, Randwijk, Kronenburg, Kostverloren, Bankras en het Stadshart. Daarna komen Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven, Keizer Karelpark, Oude Dorp, Bovenkerk en Westwijk aan de beurt. De acties worden altijd in de winter gehouden, omdat het afval dan goed zichtbaar is tussen de (kale) struiken.

Hondenplaag in Bos gevreesd door uitlaatcentrales

In het Amsterdamse Bos wordt een hondenplaag verwacht, veroorzaakt door uitlaatcentrales. Daarom heeft de bosleiding aan de gemeente Amstelveen gevraagd limieten te gaan stellen het aantal per vergunning uit te laten honden. Omdat een dergelijke beperking voor zulke bedrijven ook al door de recreatiegebieden Spaarnwoude, Twiske en Groengebied Amstelland is ingesteld, vreest men dat er nu een run op het Amsterdamse Bos zal ontstaan. B en W hebben nu besloten dat het hoofd van dat bos (het is eigendom van Amsterdam, maar ligt op Amstelveens grondgebied) bevoegd is maximaal vijftien vergunningen voor uitlaatcentrales uit te geven. Dat aantal is nu al bereikt. De gemeente en de boswachterij vrezen overlast voor de recreanten als nog meer bedrijfsmatig uitlaten wordt toegestaan. Wie zich nog aanmeldt met een centrale komt op een wachtlijst. Er mogen maximaal drie hondenuitlaters per centrale worden toegelaten. Per persoon mag men maximaal vijf honden bij zich hebben. Dat geldt ook voor hondenbezitters.

Onderzoek ter verbetering van glastuinbouw in Legmeer

Om erachter te komen wat de circa 80 glastuinders in de Noordelijke Legmeerpolder in de toekomst met hun bedrijven willen, wordt een onderzoek gestart. Tot voor kort was het de bedoeling in dat gebied woningen te bouwen, maar door de uitbreiding van het gebied dat binnen de geluidshindercontouren van Schiphol valt, is dat niet meer mogelijk. Het rijk heeft de norm voor de zone waarin geen woningen meer mogen komen namelijk verlaagd van 35 naar 20 Kosteneenheden (Ke). Van der Waal & Partners voert het onderzoek uit, in opdracht van Stivas (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) De Meerlanden-Amstelland. De gemeente draagt 20 duizend euro bij. Medio 2006 zijn de resultaten bekend.