Deining over zendmast aan bosrand

Wethouder Levie

“Ik begrijp dat de mensen in de buurt het niet leuk vinden,”  zegt wethouder John Levie vamn Ruimtelijke Ordening. Hij doelt op de zendmast van KPN die plotseling in Randwijck is verschenen. De mast staat heel dicht bij huizen van mensen aan de Amsterdamseweg in het  Amsterdamse Bos. Zij vrezen dat de straling schadelijk is voor hun gezondheid. Wetenschappelijke rapporten spreken elkaar al jarenlang daarover tegen. De Nederlandse overheid heeft toch nog toe vastgehouden aan de overtuiging dat zendmasten geen nadelige invloed op de gezondheid hebben. Overigens is voor het plaatsen van een zendmast geen bouwvergunning meer nodig, maar volgens Levie geldt wel een inspanningsverplichting van provider en gemeente omwonenden zo weinig mogelijk last te bezorgen. Hij zegt de komende dagen alle informatie op een rijtje te willen zetten. “Het probleem is dat er drie partijen bij zijn betrokken: gemeente, Amsterdamse Bos en KPN.”De bewoners zijn ook bang dat hun huizen door de mast minder waard worden. Begin mij is ontheffing van de bepalingen in het bestemmingsplan gevraagd en door de gemeente gepubliceerd, maar tot geen van de omwonenden is dat doorgedrongen. Zij kregen blijkbaar geen afzonderlijk briefje van de gemeente. Volgens een bewoonster worden dergelijke mededelingen tegenwoordig op de website van de gemeente gezet en daar kijkt nu eenmaal niet iedereen elke dag naar. De gemeente heeft digitalisering hoog in het vaandel en wil zo weinig mogelijk papier gebruiken, dus ook geen post naar mensen die enkele tientallen meters van hun tuintje een zendmast kunnen verwachten. “Publicaties daarvan, die vroeger in kranten verschenen, zijn tegenwoordig praktisch onvindbaar, “ zegt een wijkbewoonster in Randwijck. Ze vindt het gek dat er wel schriftelijke mededelingen komen als er iets aan wegen in de buurt wordt gedaan en er informatieavonden over bouwplannen zijn. Jaren geleden heeft D66 zich verzet tegen plaatsing van zendmasten op daken van flats enzovoort. Zonder resultaat.

Lees ook:Raat: ‘Geen oorlog rond nieuwe zendmast’
Lees ook:Zendmasten boven V&D blijven staan
Lees ook:Bewoners tegen gemeente: ‘Zendmasten V&D illegaal’
Lees ook:Politiek blijft onzeker over letsel door zendmasten
Lees ook:Omwonenden zendmast verliezen geduld

13 reacties op “Deining over zendmast aan bosrand

 1. Michele

  Niet leuk is het op zijn zachts gezegd. Het is een heel erg onaangename ervaring om plotseling een zendmast zo dicht bij ons huis te zien verschijnen. En het wordt nog onaangenamer als ik hoor dat alles mogelijk binnen de regelgeving lijkt te gebeuren.

  Ik mag dus concluderen dat als ik de website van de gemeente niet dagelijks naarstig in de gaten houd, er als het tegenzit morgen weer zonder pardon een zendmast in onze wijk of iedere andere wijk geplaatst kan worden. Bouwvergunningen zijn niet nodig, en berichtgeving gebeurd via de website van de gemeente. Niet in de eerste plaats omdat is gebleken dat de burger op deze manier adequaat wordt geinformeerd, maar omdat op deze manier goed tegemoet gekomen wordt aan de doelstelling van digitalisering OM PAPIER TE BESPAREN!!!

  Met de huidige stand van de wetenschap op het gebied van straling pas ik op mijn situatie bij voorkeur het voorzorgsprincipe toe. Ik heb een 4-jarige dochter, en neem wat betreft onze gezondheid liever het zekere voor het onzekere. Dat wil zeggen ik zou geen huis kopen dichtbij een zendmast, en als ik geweten had dat bij ons huis een zendmast geplaatst werd, was ik er niet gaan wonen. Ik vind voldoende bewijs van dit voorzorgsprincipe om me heen. Heel veel zendmasten in de omgeving staan op een veilige afstand van bewoning. Dat is niet voor niets. Waarom deze dan niet? Er zijn voldoende protesten tegen zendmasten aan de gang. Dat is ook niet voor niets. En niet voor niets is ook een rechter in Frankrijk die het voorzorgsprincipe heeft toegepast bij de uitspraak over plaatsing van een zendmast (zie citaat hieronder bron: http://www.stopumts.nl)

  Wat niet door de beugel kan is dat de wijk met de komst van deze mast voor een voldongen feit wordt geplaatst. Over allerlei misschien zelfs veel minder ingrijpende veranderingen worden wij als burger inderdaad goed geinformeerd, via brieven van de gemeente aan de bewoners die wij door onze brievenbus ontvangen compleet met contactnummers voor het beantwoorden van vragen. Zoals het hoort. Als er veranderingen plaatshebben in de ophaalschema’s van het afval krijgen we brief, en verloopt de berichtgeving ook niet via de website. De gemeente wil namelijk graag dat burgers van nieuwe ophaalschema’s op de hoogte worden gesteld. Waarom hebben wij geen brief ontvangen over de komst van een dergelijke groot en mogelijk voor de gezondheid risicovol object als een zendmast? Is het niet belangrijk genoeg om burgers ervan op de hoogte te stellen? Of zitten de partijen niet op bezwaren van de burgers tegen de komt van de zendmast te wachten.

  Ik kan niet geloven dat berichtgeving via de website van de gemeente gelijk staat aan aan de voldoende inspanning om de burger te informeren. Alleen met een brief aan de bewoners spreek je van een serieuze poging de burger te informeren. Ik vind het ondenkbaar dat brieven over belangrijke zaken voor de burger niet meer worden verstuurd omdat het beleid is om in het kader van de digitalisering zo weinig mogelijk papier te gebruiken!!

  Het is wrang dat door het ontbreken van informatievoorziening wij geen kans hebben gehad om bezwaar te maken. Ik vind het zeer stekend, vooral omdat ik als burger graag voorzorgsmaatregelen neem wat betreft de stralingsrisico’s, en dus als ik het geweten had, zeker bezwaar had gemaakt. En dat er voldoende grond is om bezwaar te maken tegen de komst van een zendmast dichtbij is duidelijk. Niemand zit daar op te wachten.

  Frankrijk: Hof van Beroep laat zendmast verwijderen om gezondheidredenen.
  vrijdag, 23 september 2011 – Dossier: Internationale berichten

  26 inwoners van Montesquieu des Albères (bij Marseille) spanden in 2009 een rechtszaak aan tegen provider SFR omdat zij vonden dat de mast, voor sommige bewoners op slechts 80 meter afstand, een zwaarwegend risico zou zijn voor hun gezondheid en dat van hun kinderen. Op 15 sept. 2011 gaf de rechter van het Hof van Beroep in Marseille hen daarin gelijk. De rechtbank beriep zich op artikel 101 van de Franse Milieuwetgeving om het voorzorgsprincipe toe te passen op het moment dat, met inachtneming van de huidige stand der wetenschap, zware en onomkeerbare gezondheidsschade voor de omwonenden niet zou kunnen worden uitgesloten.
  Deze uitspraak is geen precedent. Eerder al oordeelde een andere rechtbank in 2009 dat provider Bouygues Telecom om dezelfde redenen een zendmast moest verwijderen in Tassin-la-Demi-Lune in het Departement Rhône.
  Nieuw is dat de rechter nu ook gewicht gaf aan de uitspraken van onder meer het Europees Milieuagentschap. Bovendien vond de rechter dat de provider economische belangen had laten prevaleren en niet gezocht had naar een alternatieve locatie, terwijl de metingen van de veldsterkte gedaan waren voordat de zender in gebruik was genomen.
  SFR moet de zendmast binnen 6 maanden verwijderen, op straffe van een boete van 500 € per dag:

    /   Beantwoorden  / 
  1. Schrikdraad

   Heel veel zendmasten staan op flatgebouwen en de mensen wonen daar vlak onder , dit lijkt mij veel gevaarlijker, maar daar hoor je niemand over klagen, dus ik denk dat het in deze situatie wel meevalt !

     /   Beantwoorden  / 
 2. Karel

  Het feit dat de gemeente zich beroept op hun website die nagenoeg niemand leest, maar vervolgens weigert om een brief te sturen met als drogreden verspilling van grondstoffen, bewijst al ten volle dat ze al rottigheid voelde aankomen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. peter

  Zet lekker een alu hoedje op, zeurpieten.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Michele

   Protest tegen deze zendmast is volledig rechtvaardig, en het is behoorlijk kort door de bocht om mensen die opkomen voor terugdraaien van deze situatie af te doen als zeurpiet. Alsof je je maar gewoon moet neerleggen bij het plaatsen van een zendmast in je achtertuin. Ik ken geloof ik niemand die daar op zit te wachten. Ook kan ik moeilijk de komst van de zendmast in mijn leefomgeving laten rusten omdat er mensen zijn die ook dicht bij zendmasten leven en mogelijk zelfs gevaarlijkere situaties. Ik keer mij tegen een situatie waarin ik me niet zou hoeven te bevinden als de partijen die er onderling voor hebben gezorgd dat die zendmast is geplaatst fatsoenlijk en volgens de regels hadden gehandeld. Nu doen ze net alsof ze fatsoenlijk hebben gehandeld, en laten het aan de bewoners om aan te tonen dat het niet zo is. Dit kan je moeilijk afdoen als klagen, dit is voor jezelf opkomen. en ik vind dat ik daar alle recht toe heb. Deze zendmast had niet zo dicht bij deze woonwijk geplaatst hoeven te worden, en kan nog steeds verplaatst worden, verder van de bewoning vandaan. Er is al genoeg milieuoverlast in onze wijk, die wij moeten toestaan om het algemeen belang te dienen. Er staan al zendmasten, en wij hebben al een flink portie vliegtuigoverlast. Deze zendmast had ook in het kader daarvan best ergens anders geplaatst kunnen worden. Bovendien zijn er uitspraken dat zendmasten een een dalende werking hebben op de waarde van huizen volgens artikel ‘Aangekondigde bouw UMTS-zendmast in nabijheid woning was waardedrukkend voor WOZ-waarde’ Bron: http://www.nl.pwc.com/extweb/bn/taxnews.nsf/public/ik23557. Goed voor de WOZ waarde, maar daar kopen wij niks voor. Ik wil een gezonde woningomgeving en geen dalingen van de waarde van ons huis. En dat kun je niet afdoen als gezeur of klagerij!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tante Mutsefluts

    Gezeik over de waardedaling , het gaat dus gewoon om de centjes en niets anders . weggejorist en wegwezen !

      /   Beantwoorden  / 
 4. Drs. Van Der Swaffelaere

  Ja iedereen wil wel graag overal kunnen bellen met zijn GSM , daar heb je van die masten voor nodig , maaruh NIMBY (Not In My Back Yard, Niet in mijn achtertuin), in Vlaanderen ook wel NIVEA (niet in voor- en achtertuin), is een begrip uit de ruimtelijke ordening om aan te duiden dat veel mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van willen ondervinden. Zo willen veel mensen in een auto rijden, maar wil bijna niemand dat in zijn directe omgeving een nieuwe verkeersweg wordt aangelegd vanwege de geluidsoverlast of aantasting van het landschap

    /   Beantwoorden  / 
  1. Michele

   Ik vind het kort door de bocht om mijn protest tegen het plaatsen van de zendmast bij ons in de wijk te bagatelliseren met begrippen uit de ruimtelijke ordering. ‘De verwende bewoner, die wel de lusten wil maar niet de lasten, en om die reden geen reden heeft om te protesteren’. Deze begrippen zijn er niet voor niets, namelijk om dit menselijk gedrag bij het verdelen van lasten te duiden. De meeste mensen zullen toegeven dat ze het niet leuk vinden om een zendmast in hun wijk te krijgen. Dan wil je op zijn minst weten waarom, en je ervan verzekeren dat dit de enige oplossing is en er geen alternatieven zijn.

   Wegen, zendmasten, vliegverkeer, milieuvervuiling etcetera, het is allemaal nodig om het algemeen belang te dienen. Voor deze lusten, moeten wij inderdaad allemaal een deeltje van de lasten dragen. Omdat wij in een democratie wonen mag je verwachten dat dit in overleg gebeurt met alle partijen, dus ook de bewoner bij wie je een zendmast in de achtertuin of wijk wilt plaatsen. De bewoner kan de afwegingen van de partijen om juist bij hen in de wijk een plaatsing te willen toetsen. Ook kan hij zich inspannen om het te voorkomen en om alternatieven te vragen.

   Deze fase bij de verdeling van lasten is bij het plaatsen van deze zendmast gemakshalve overgeslagen. De zendmast wordt zomaar neergezet: ‘Hier bewoner, een zendmast in uw wijk. Niet leuk maar het is niet anders. Algemeen belang. Beleid en regelgeving heeft het zo bepaald. Niet zeuren verder. Volgens mij worden wegen ook niet zomaar in iemands achtertuin gelegd. Bovendien draagt onze wijk al een behoorlijk deel van de lasten ten behoeve het algemeen belang. Er staan al zendmasten, waarom komt deze erbij? En de wijk ligt onder de wel bekende Buitenveldertbaan, dus voldoende lasten wat betreft leefmilieu. Mag het ergens ophouden?

     /   Beantwoorden  / 
 5. remco

  Niet op deze Drs. reageren, dat heeft geen enkele zin.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Laros

  Dat is vast Drs Van der Liet of zeikstraal Pino.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Drs. Van Der Swaffelaere

   En wie mag Laros dan wel zijn , alweer een treurig anoniempje !

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Pino mag niet meer meespelen. Die is uit het clubje gezet. Maar is Van Der Swaffelaere je echte naam dan? Wat zieliiiig!!!!

      /   Beantwoorden  / 
    1. Drs. Van Der Swaffelaere

     Zal ik je FF swaffelen Bikkertje ?

       /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.