JIP Amstelland: Ontmoeting joden en moslims

Rabijn Groenewoudt

Aan polarisatie niet toegeven. Dat was zo ongeveer de boodschap tijdens de eerste door JIP Amstelland georganiseerde bijeenkomst. “We zijn allemaal Amstelveners.” JIP staat voor Joods-Islamitisch Platform, waarin opvalt dat met het christelijke smaldeel geen rekening is gehouden. Een ontmoetingsmiddag het zondag.

De aanslagen van twee dagen eerder in Parijs kwamen wel ter sprake, maar leidden in de bijeenkomst blijkbaar niet tot extra verwijdering, al besefte Ruth Hony. een der initiatiefneemsters, wel dat er gespletenheid door dreigt te ontstaan. “Wat er nu weer gaat gebeuren, is dat iedereen zich op zichzelf terugtrekt en de ander als vijand beschouwt”, zei ze.

Dat moet niet gebeuren, maar intussen moeten we gewoon toegeven dat er verschillen zijn, benadrukte rabbijn Groenewoudt van de Amstelveense synagoge. “Anders kunnen we wel met elkaar aan tafel zitten en politiek correct zijn, maar er vindt geen werkelijke ontmoeting plaats”, zei hij. De rabbijn baseerde zijn toespraak op ontmoetingen van Abraham met die engelen, Jacob en Ezau en God en Mozes. In het laatste geval wilde God volgens het Oude Testament Mozes ontmoeten, maar die vond dat zijn niveau te laag was voor dat van de Almachtige. Die Laatste kon niet neerdalen en de mens niet het niveau van God bereiken. “Maar God zei: dan heb je het niet goed begrepen. Zoek naar waar wij wel tot elkaar kunnen komen.”

Er zijn wel verschillen, maar er is ook een mogelijkheid voor ontmoeting, vond de rabbijn. “Maar als je de verschillen niet erkent, lukt dat niet”, zei hij. ”Er is veel waarin wij gelijk zijn, maar we moeten ook eerlijk tegen elkaar zijn over de verschillen.”

Natuurlijk kon de noodopvang van vluchtelingen in Kronenburg, midden in een gebied vol Joodse centra, niet geheel onbesproken blijven. Groenewoudt was ‘s morgens nog voor het geven van lessen naar de door de gebeurtenissen in Parijs door extra marechaussee beveiligde Joodse school in Buitenveldert geweest. “Ik mocht er in, omdat ze mij kennen”, verzuchtte hij.   Er is wel angst onder Joden, die zoveel mogelijk moet worden weggehaald, vonden andere aanwezigen. Volgens de rabbijn, wiens voorganger Vorst ook enige tijd aanwezig was, is er al een uitnodiging in voorbereiding naar de toekomstige buren, de vluchtelingen.

Puntje

Uit islamitische kring sprak geestelijk verzorgster Ayse Turk, die religie een vorm van zingeving noemde en meldde dat in Nederland 47% er enig geloof op nahoudt en 53% niet religieus is. JIP is ontwikkeld door het Centrum Eenheid Amstelveen en Amstelveense synagoge. Er lopen al diverse projecten, vertelde Omar El Hri, een van de initiatiefnemers. Te midden van toenemende wereldwijde dreiging wil het nieuwe platform de maatschappelijke cohesie bevorderen. “Joden en moslims moeten als volwaardige burgers worden beschouwd”, zei hij. Beide groeperingen moeten volgens hem begrip en respect voor elkaar hebben. “Amstelveen is maar een puntje in een heel grote wereld. Maar laten we hier tenminste met elkaar in gesprek blijven.”

Groenewoudt zag intussen wel dat alom in de wereld men radicaliseert. “Misschien gebeurt het hier niet doordat wij hier met elaar praten.” Daarvoor moet niet worden gewacht op de volgende bijeenkomst van JIP Amstelland, constateerde iemand. “Wij wonen naast elkaar.”

 

 

Lees ook:‘Burenmiddag’ in nieuwe Bankras synagoge
Lees ook:Het JIP Amstelveen is geboren!
Lees ook:Joods-christelijke dienst in Kruiskerk
Lees ook:Rabbijn en dominee samen in Kruiskerk
Lees ook:CDA wil extra beveiliging Joodse schoolroute

80 reacties op “JIP Amstelland: Ontmoeting joden en moslims

 1. Frank Bikker

  “Aan polarisatie niet toegeven”. Helemaal mee eens.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  “Joden en moslims moeten als volwaardige burgers worden beschouwd.” Als enigen? En de rest van de Amstelveners?e

  Exclusivisme, separatisme, isolationisme, particularisme, apartheid, het zijn allemaal vormen van groepsgedrag die leiden tot onbegrip en zodoende tot onnodige tegenstellingen. Maak die bijeenkomsten onder het motto ‘Wij zijn allemaal Amstelveners’ dus alsjeblieft toegankelijk voor wie dat wil.

  Wat dat bijbelcitaat betreft: Ik heb nooit begrepen waarom Mozes de Twaalf Geboden niet in ontvangst mocht nemen in bijzijn van de gewone mensen voor wie die wetten immers ook golden. Dat was geloofwaardiger geweest.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Theo

  @ Van Waning. Koeien en schapen zijn vee, maar daarmee is niet gezegd dat een andere dieren dat niet zijn. Wat een gezeur. Joden en moslims willen blijkbaar net als andere Amstelveners zijn. De bijeenkomsten zijn volgens mij openbaar (hoe gevaarlijk dat tegenwoordig ook is…). Overigens ging het niet om 12 maar om 10 geboden, dacht ik. Wat een ongelovige mogelijk niet hoeft te weten, ook al pleit hij dan wel weer voor geloofwaardigheid…

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank

   Ach, de 12 apostelen en de 10 geboden. Het zij RvW vergeven. Inderdaad gezeur.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Fijn, Frank.

    Noem niet alles meteen ‘gezeur’. Zo voer je geen fatsoenlijke discussie. Zeg gewoon waarom je het niet met mij eens bent.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    @Johan Bos, waarom corrigeert u wel de taalfout van Frank maar niet die fout van mij?

    Bovendien heeft u zonder mijn toestemming de inhoud van mijn bijdrage gewijzigd. Waar staat in uw Gebruiksvoorwaarden dat u dit mag?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Sorry, zag ik even niet. Die fout van Frank zag ik mede doordat u er op wees. Welke is de uwe? In de gebruiksvoorwaarden staat dat ik zelfs complete reacties mag (niet moet) verwijderen, waar u dacht ik nogal eens op aandringt. Wat heb ik bij u weggehaald of juist niet?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Mag ik ook weten welke zin? Als die niet meer terzake doet, omdat het deel van de bijdrage waarop die betrekking heeft is verwijderd, doe ik dat wel eens, hoogst zelden trouwens. Maar anders hant zo’n zin in de lucht.

        /  
     2. Robert van Waning

      U weet toch wel wat u zelf hebt verwijderd? Nou ja, bij Dichtbij weten ze niet waarom ze mij hebben verbannen en Axel Boomgaars (GL) weet niet waarom hij mij heeft geblokkeerd. Censuur is aanstekelijk.

      Nogmaals: Waarom corrigeerde u wel Franks fout en niet de mijne?

        /  
     3. Johan Bos

      Ik word moe van u.
      1. Normaals: Welke fout was dat (niet gezien)?
      2. Wat heb ik weggehaald?
      Geef gewoon antwoord en zeur niet.

        /  
     4. Robert van Waning

      “Het zei RvW vergeven,” schreef Frank over mijn 12 Geboden. Ik vergaf hem daarop zijn taalfout. U verwijderde dat zonder mijn toestemming, maar dat kunt u zich niet meer herinneren. Onwaarheid is erger dan zeuren.

        /  
     5. Johan Bos

      Omdat ik de taalfout had hersteld, haalde ik uw reactie daarop weg. Die 12 geboden wist ik niet, omdat ik nooit weet waar u van de Bijbel wenst af te wijken. Tien Geboden ligt zo voor de hand, zelfs bij atheïsten, dat ik niet heb aangenomen dat het in uw visie een fout was, maar dat u er iets anders mee bedoelde. Ja, zal wel dom zijn. Het was ook geen taalfout. Maar als u dat wilt, verander ik het alsnog en zal even kijken wie daarop reageerde, dan haal ik dat ook weg. Zo goed?

        /  
     6. Robert van Waning

      Ziet u wel: U weet het nog precies. Wilt u in het vervolg alstublieft mijn toestemming vragen als u zonder geldige reden een bijdrage van mij wilt wijzigen of (gedeeltelijk) verwijderen?

        /  
     7. P.G. van Faassen

      Jeetje, die ban bij Dichtbij was ook zonder jouw toestemming.

      Wat nu?

        /  
     8. Robert van Waning

      Gewone burgers staan machteloos een persmedium dat misbruik maakt van zijn middelen en mogelijkheden. Procederen is domweg te duur.

      Ik kan alleen de lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders van Amstelveen wijzen op het feit dat hun ‘gemeentekrant’ Dichtbij kritische burgers willekeurig uitschakelt van deelname aan het publieke debat op haar openbare forum.

        /  
     9. Johan Bos

      U blijft bij de onzin dat er sprake is van een gemeentekrant, omdat de gemeente daarin adverteert. Laat maar. Over wat met ‘gemeentebladen’ wordt bedoeld (op een beperkt deel van die pagina’s) ga ik niet eer in discussie, want u bent o0ndanks u bibliotheek over journalistiek op dat punt hardleers. De politici hebben gewoon helemaal niks te zeggen over wie een particuliere redactie weel en niet wil toelaten. U bent een beetje in de war met een in dictatoriale staten gebruikelijk persbeleid. Maar dit technologische tijdperk kunt u alles wat u wilt toch elf publiceren? Dát heeft nou persvrijheid, niet dat elk medium verplicht is alles van u op te nemen. Bent u het (regel, regel, regel, wet, wet, wet, wet) natuurlijk niet mee eens, maar dat weet iedereen nou wel.

        /  
    2. Robert van Waning

     U mag (moet wmb) bijdragen verwijderen als daarin huisregels worden geschonden. U verwijderde echter zomaar een zin uit mijn bijdrage.

       /   Beantwoorden  / 
     1. P.G. van Faassen

      Hou toch eens op met je tomeloze gejank.

      Dit is n.l. de reden dat je bij een ander medium verwijderd bent.

      De discussies aldaar zijn zeer levendig in inhoudsvol geworden, moet ik zeggen.

        /  
     2. Robert van Waning

      Redacties houden er inderdaad niet van om zich aan hun eigen regels te moeten houden. In zulke gevallen verwijderen zij liever de lastpak die hen daarop wijst.

      Een vorige keer schreef je trouwens dat Dichtbij mij heeft verbannen vanwege een klacht van jou. Je probeert het zelfde kunstje ook hier ook, maar tot nu toe nog zonder succes.

        /  
     3. Robert van Waning

      @Peterpc, jouw bijdragen aan die ‘levendige en inhoudvolle’ discussies op Dichtbij worden regelmatig verwijderd omdat zij niet voldoen aan de huisregels. Toch word jij daar niet verbannen, al zou je dat wel verdienen.

        /  
     4. de huilbaby

      Ik ben het met van Faassen eens.

        /  
     5. P.G. van Faassen

      Ik heb gezegd dat ik na jouw verbanning gemeld heb dat je onder een van je zielige nicknames de boel aan het verzieken was. Jouw verbanning heb je geheel an jezelf te danken.

      Dat mijn bijdragen af en toe verwijderd komt omdat ik niet altijd even vriendelijk ben tegen drammend volk. Niet omdat ik de redactie loop af te zeiken. Zoals je hier ook continue doet.

      Ik al eens gezegd dat ik jou hier helemaal niet weg wil hebben. Jij zorgt voor de nodige adrenaline met je nutteloze prietpraat.

        /  
     6. Robert van Waning

      Anderen persoonlijk aanvallen doe jij inderdaad liever dan inhoudelijk reageren. Dat blijkt ook hier weer.

        /  
     7. P.G. van Faassen

      Tja rvw, kritiek op jou is gelijk aan persoonlijke aanvallen.

        /  
     8. Robert van Waning

      Inhoudelijke kritiek is niet in strijd met gebruiksvoorwaarden. Jouw persoonsgerichte hetzes zijn dat wel. Daarom worden die terecht door Dichtbij verwijderd, maar je werd niet verbannen. Zij meten daar met twee maten. JB laat jou je gang gaan.

        /  
     9. P.G. van Faassen

      Zucht.

        /  
     10. Robert van Waning

      Zuchten mag, maar is even inhoudsloos als jouw ‘bijdragen’. Je mag ook gewoon je kop houden als je niets inhoudelijks te melden hebt.

      Ik had bezwaar gemaakt tegen JB’s ongeoorloofde ingreep in mijn tekst. Hij stelde mij daarop vier keer een vraag die ik telkens heb beantwoord. Dat is geen gezeur maar beleefdheid.

        /  
     11. Johan Bos

      Hallo. Ongeoorloofd? Ik moet volgens u toch van alles verwijderen? Behalve van u natuurlijk…

        /  
     12. Robert van Waning

      Nonsens. Hoe komt u erbij dat u van mij ‘van alles’ zou mogen verwijderen?! Daarvoor bestaan regels die niet in strijd mogen zijn met fundamentele mensen- en burgerrechten. U mag alleen teksten verwijderen op verzoek van de auteur of als die in strijd zijn met uw gebruiksvoorwaarden (vzv die niet in strijd zijn met onze Grondwet). Dat weet u best.

      PS
      Als ik u antwoord geef, noemt u dat gezeur. Als ik het niet doe, is dat onbeleefd. Dat mag een dilemma heten.

        /  
     13. P.G. van Faassen

      Inhoudelijk? Dit hele gejank over een regel overbodig geworden tekst is inhoudelijk?

      Volgens mij gaat het artikel toch heel ergens anders over.

      Is dat om je gebrekkige bijbelkennis te laten ondersneeuwen?

        /  
     14. Robert van Waning

      Alleen de auteur van een tekst mag als eigenaar bepalen of die mag worden aangepast of (gedeeltelijk) verwijderd. JB is geen redacteur van de bijdragen. Hij mag die alleen verwijderen ogv schending van de gebruiksvoorwaarden en alleen aanpassen op verzoek van de auteur. Ook journalisten en bloggers dienen wetten en regels te respecteren.

        /  
     15. Johan Bos

      Dan zou geen redactie meer functioneren. Over elk persbericht, ANP-bericht, elke ingezonden brief, alle schrijfsels van verenigingen etc. zou eerst met de auteurs contact moeten worden opgenomen als werd overwogen een regel te schrappen of om te bouwen. U staat kennelijk een redactioneel onwerkbare situatie voor. Een onzinnige theorie…

        /  
     16. Robert van Waning

      U draaft weer door. We hebben het hier over het openbare (want voor iedereen toegankelijke) reactie- en discussieforum op de website van een medium. Daarvoor gelden andere regels dan voor ingezonden brieven in een papieren krant. Die regels vormen een overeenkomst tussen redactie en reageerder en moeten dus door BEIDE partijen worden gerespecteerd.

        /  
     17. Johan Bos

      Waar staat dat nou weer?

        /  
     18. Robert van Waning

      Tussen u en een reageerder komt een overeenkomst tot stand als laatstgenoemde gebruik maakt van uw weblog en zodoende instemt met uw gebruiksvoorwaarden.

      De aard en inhoud van dit contract worden niet alleen bepaald door die gebruiksvoorwaarden, maar ook door (grond)wettelijke bepalingen, jurisprudentie en door normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Beide partijen hebben zich hieraan te houden. Simpel.

      PS
      Voordat iemand weer gaat roepen dat ik zeur: Ik ben in discussie met JB en ik reageer op dingen die hij mij vertelt en vraagt.

        /  
     19. Johan Bos

      Kom, kom, voor een overeenkomst is wel wat meer nodig. Het komt er in uw visie op neer dat ik een overeenkomst sluit met iedere idioot die reageert? O ja, en u haalt er natuurlijk weer uw interpretatie van de grondwet bij. Wetten en regels zijn u stokpaardjes. Maar als het zo simp[el was bestonden er geen rechtszaken.

        /  
     20. Robert van Waning

      Een overeenkomst komt tot stand als een partij iets aanbiedt wat door een andere partij wordt aanvaard. In dit geval worden aan het gebodene (gebruik van uw weblog) bepaalde voorwaarden verbonden. Die worden door de reageerder aanvaard als hij een reactie verstuurt. Vanaf dat moment zijn blogger en reageerder contractueel aan elkaar verbonden en zijn BEIDE partijen verplicht zich aan de overeenkomst te houden. Raadpleeg maar eens een echte jurist. Ik ben tenslotte maar een halve.

        /  
     21. Johan Bos

      Dus ik heb verplichtingen jegens iedereen, al waren het vertegenwoordigers van IS, die reageert, hoe krankzinnig die reactie ook is? Lijkt me geheel nieuwe jurisprudentie.

        /  
    3. Robert van Waning

     Officieel is Dichtbij geen ‘Gemeentekrant’, vandaar die aanhalingstekens.

     Het blad heeft wel die status en het bijbehorende gezag, omdat alle officiele bekendmakingen vd gemeente erin staan, plus de onvermijdelijke zelfreclame van Herbert Raat c.s. Wie betaalt, bepaalt immers.

     De gemeente kan de redactie verzoeken om de grondwettelijke en democratische rechten van burgers te respecteren. Het is immers pijnlijk dat de redactie die aan haar laars lapt.

     De gemeente is niet verplicht om in Dichtbij te adverteren.

     Een redactie die meningsuitingen van burgers beperkt, wijzigt of zelfs onderdrukt, heeft in een democratische rechtsstaat wel iets uit te leggen.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Dus elk medium is verplicht alles van iedereen te plaatsen? En heeft als het dat niet doet iets uit te leggen? U wordt echt steeds gekker. Er is hier maar 1 krant en de gemeente werd juridisch op de vingers getikt toen zij de vergunningaanvraag voor een Zendmast alleen digitaal (niet in de krant) meldde. Maar dat terzijde. Ga lekker verder met uw geloof in complottheorie (Raat bepaalt wat er in de krant komt en vooral hijzelf dus)….

        /  
     2. Robert van Waning

      Nee, natuurlijk is een medium niet verplicht om alles van iedereen te plaatsen. Lees uw eigen gebruiksvoorwaarden eens een keer. Alles wat daarmee in strijd is, mag u weghalen, evenals off-topic bijdragen en pogingen om een discussie te saboteren.

      U kunt zelf ook een discussie laten ontsporen, door bij voorbeeld ongevraagd en willekeurig bijdragen te gaan wijzigen of door zelf mensen uit te gaan schelden.

      U schrijft dat ik steeds gekker word. Dat is erg onvriendelijk en bovendien onwaar, want u heeft mij niet op een onjuistheid kunnen betrappen. Ik u wel. Daar moet u tegen kunnen.

        /  
     3. Johan Bos

      U schreef: ‘U mag reacties niet ongevraagd redigeren, om welke reden dan ook.’ Dergelijk absolutisme staat haaks op de redactiepraktijk bij media. Verder laat ik het hierbij.

        /  
     4. Robert van Waning

      “Aan het gebruik van deze blog zijn de onderstaande voorwaarden en beperkingen van toepassing. Door deze blog te bekijken dan wel te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. [..]

      De reacties op deze blog zijn gebaseerd op persoonlijke meningen en reacties van gebruikers/bezoekers van deze blog.[..] Blogger is gerechtigd reacties te verwijderen, die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend, discriminerend of anderszins in strijd met het Nederlands recht zijn.”

      Kortom: Lees uw eigen Gebruiksvoorwaarden. U mag reacties alleen om genoemde redenen wel verwijderen, maar niet redigeren.

        /  
     5. Johan Bos

      Gaan we weer. Koeien zijn dieren, maar niet alle dieren zijn koeien. Nergens staat dat ik een paar woorden niet uit reacties mag schrappen omdat die overbodig zijn geworden of geen redactie mag voeren (wat ik trouwens uiterst zelden in reacties doe). Over de interpretatie van de gebruiksvoorwaarden worden we het niet eens, dus het lijkt me nogal zinloos voor u daar telkens weer mee te komen. U blijft menen dat iedereen alles moet kunnen plaatsen, op elk medium, en dat een redactie van dat medium daar helemaal niets over heeft te zeggen. Eerlijk gezegd begin ik steeds meer te begrijpen waarom een ander medium compleet klaar met u was. Het was waarschijnlijk u eindeloze gezeik en voortdurende lesgeven zat….

        /  
     6. Robert van Waning

      Waar en wanneer heb ik OOIT beweerd ‘dat iedereen alles moet kunnen plaatsen, op elk medium, en dat een redactie van dat medium daar helemaal niets over heeft te zeggen’?!

      U verdraait (‘redigeert’) mijn woorden. Dat is een journalistieke doodzonde.

      Die Gebruiksvoorwaarden zijn er toch niet voor niets? Op grond daarvan mag u alles weghalen wat daarmee in strijd is. U moet zich echter ook aan die regels houden. Vervelend hè?

        /  
     7. Johan Bos

      Als ik (volgens u) niks mag verwijderen (‘U mag reacties niet ongevraagd redigeren, om welke reden dan ook’ schreef u), kan ik niet anders daaruit opmaken dan u nu eenmaal schreef. Het wordt mij te ingewikkeld. Ik zal er wel te stom voor zijn. En u weet natuurlijk precies wat journalistieke doodzonden zijn. Advies: Zoek een zondeloos medium.

        /  
     8. Robert van Waning

      Redigeren (= de tekst wijzigen) is niet hetzelfde als een reactie helemaal verwijderen. Dat laatste mag u soms wel, het eerste NOOIT.

      In uw Gebruiksvoorwaarden staat namelijk niet dat u het recht hebt om reacties in te korten of te redigeren. In papieren kranten staat dit voorbehoud meestal wel bij de de ingezonden brieven, ivm ruimtegebrek.

      PS
      Over gezeik gesproken: U zanikt hierover door. Ik geef u alleen antwoord.

        /  
     9. Johan Bos

      Op mijn dashboard komen de volgende mogelijkheden bij ‘reacties’ voor: weigeren | Beantwoorden | Snel bewerken | Bewerken | History | Spam | Prullenbak. Wat denkt u nou dat er met ‘bewerken’ wordt bedoeld? Nogmaals (echt voor de laatste keer): Je kunt een redactie niet beletten te redigeren, ook al mag dat van u niet. Geen medium zou, uw principes hanterend, kunnen bestaan. En eindredacties waren compleet overbodig…..

        /  
     10. Robert van Waning

      Correctie:
      Redigeren (= de tekst wijzigen) mag u NOOIT ONGEVRAAGD.

        /  
     11. Robert van Waning

      Dat dashboard is uw eigen gereedschap, niet een reglement voor de gebruikers. Bovendien mag u ‘bewerken’ als u daarvoor toestemming heeft van de auteur, de reageerder.

      Als u wilt redigeren, moeot u dat recht uitdrukkelijk voorbehouden in de Gebruiksvoorwaarden. Zoals dat gebeurt bij de ingezonden brieven in een papieren krant.

        /  
     12. Johan Bos

      Ik stop deze onzinnige discussie. Leuter rustig verder en ik doe gewoon mijn werk.

        /  
     13. Robert van Waning

      U ging erop door. Ik gaf u alleen antwoord. Helaas heeft u niets geleerd omdat u niets van het recht begrijpt. Kort samengevat: Uw Gebruiksvoorwaarden zijn een reglement waaraan u zich dient te houden.

        /  
     14. Johan Bos

      Ja baas. :)

        /  
     15. Robert van Waning

      De Gebruiksvoorwaarden zijn de baas, niet ik. U begrijpt het nog steeds niet. Pijnlijk.

        /  
     16. Johan Bos

      Pardon? Uw hoogst merkwaardige interpretatie van die voorwaarden.

        /  
     17. Robert van Waning

      Het laat u niet los, hè? U zult toch echt – net als de gebruikers – uw eigen Gebruiksvoorwaarden moeten respecteren, of u dat nu leuk vindt of niet..

      Daarin staat heel duidelijk dat u alleen gerechtigd bent om reacties te VERWIJDEREN als die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend, discriminerend of anderszins in strijd met het Nederlands recht zijn.

      Dat is toch een duidelijke tekst, zou ik zeggen. Daaraan valt weinig te interpreteren. Er staat niets over redigeren. Dat mag u alleen als u dat recht uitdrukkelijk heeft voorbehouden.

      Het gekste is wel dat u beledigende, haatzaaiende, smadelijke en lasterlijke bijdragen niet verwijdert, terwijl u dat wel mag en eigenlijk ook zou moeten doen, niet alleen omdat zij in strijd zijn met het Nederlands recht zijn maar ook omdat zij schadelijk zijn voor het niveau van de discussies op uw (in veel opzichten door gewaardeerde) weblog.

        /  
     18. Johan Bos

      Het woord ‘alleen’ voegt u toe. Heeft met uw onzinnige interpretatie van de voorwaarden in het bijzonder en redactioneel werk in het algemeen te maken. Inderdaad; Pijnlijk.

        /  
     19. Robert van Waning

      De opsomming van redenen op grond waarvan u reacties mag verwijderen, is limitatief. Dit betekent dat u geen reacties mag verwijderen om andere redenen dan die daar worden genoemd. Daarom schreef ik ‘alleen’.

      Als u ‘verwijderen’ wenst te interpreteren als ‘bewerken’, moet u toch echt eerst te rade gaan bij de jurist die de Gebruiksvoorwaarden in opdracht van Blog.nl heeft opgesteld.

      Om reacties te mogen redigeren, moet dat voorbehoud uitdrukkelijk worden gemaakt. Voor reageerders zou dat betekenen dat hun meningsuitingen willekeurig kunnen worden verdraaid, bewerkt of ingekort. Uw weblog zou daarmee zijn functie en waarde als bijdrage aan het publieke debat verliezen.

      PS
      Wilt u mij alstublieft niet steeds schrijven dat ik ‘krankzinnig’ en ‘steeds gekker’ ben? Mijn argumentatie is ook niet ‘onzinnig’. Ik probeer een normale en fatsoenlijke discussie met u te voeren, waarbij u telkens het initiatief neemt en ik u antwoord geef.

        /  
     20. Dhr. M.A.R. Ginaal

      “Om reacties te mogen redigeren, moet dat voorbehoud uitdrukkelijk worden gemaakt. Voor reageerders zou dat betekenen dat hun meningsuitingen willekeurig kunnen worden verdraaid, bewerkt of ingekort. Uw weblog zou daarmee zijn functie en waarde als bijdrage aan het publieke debat verliezen.”

      En dat is nu precies wat van Waning doet op zijn eigen website met copy/paste stukjes van Dichtbij.

      Zijn eigen waarheid maken.

        /  
     21. Robert van Waning

      @Marginaal figuur, welke bijdragen heb ik op http://www.donqui.nl ‘geredigeerd’?

      N.B.: Kopiëren is niet bewerken. Het is een manier om bijdragen te behoeden voor verwijdering. Op die manier zijn destijds – goddank – al mijn blogs en bijbehorende discussies op het Volkskrant Weblog integraal bewaard gebleven nadat dit door de Volkskrant werd opgeheven en de volledige inhoud ervan (eigendom van de bloggers!) was verkwanseld aan Sanoma BV. Dat bedrijf heeft vervolgens de hele boel verdonkeremaand. Zo gaan redacties om met kritische meningsuitingen die hun niet bevallen.. Dichtbij is geen haar beter dan de Volkskrant.

      @JB, persoonsgerichte kritiek zou niet anoniem mogen zijn, want het is laf en oneerlijk. Zo’n lafbek kan mij namelijk wel beschadigen, maar ik hem niet.

        /  
  2. Robert van Waning

   @Theo, koeien en schapen zijn verschillende soorten dieren. Mensen vormen, ongeacht hun afkomst, één soort en zij behoren daarin tot één ras.

   Groepsvorming op basis van afkomst en religie leidt tot uitsluiting en discriminatie. Joden en moslims vormen daarop geen uitzondering.

   Johan Bos schreef: “JIP staat voor Joods-Islamitisch Platform, waarin opvalt dat met het christelijke smaldeel geen rekening is gehouden.” Waarom noem je dat geen gezeur?

   Inderdaad Tien Geboden. Rare fout, helaas hier niet te herstellen, evenmin als de omissie in mijn eerste zin.

   PS
   Kritiek van persoonlijke aard zou niet anoniem mogen zijn.

     /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  “Aanslagen zoals in Parijs zouden voor eenheid moeten zorgen: moslims, christenen, joden, atheïsten zouden als een groep moeten strijden tegen het kwaad. Maar de verdeeldheid is groot. En dit is precies de reden waarom moslims/allochtonen zich afzijdig houden: Zij worden aangesproken op daden van een terroristische organisatie waarop zij geen invloed hebben. [..] Laten we werken aan een klimaat waarin het voeren van debat mogelijk wordt zonder dat mensen in een hoekje worden gedreven.”
  (Tahmina Akefi, schrijver van ‘De jongen van de oude stad’, in NRC Next van vanochtend, 17-11-2015.)

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jean Marie lachouffe

   U bent de boedisten vergeten

     /   Beantwoorden  / 
   1. Dhr. M.A.R. Ginaal

    Juist mijnheer Jean. De heer van Waning is uiterst selectief.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Het is een citaat; dus niet mijn woorden.

    Trouwens, het JIP is de boedhisten en de rest van de gelovige en ingelovige mensheid vergeten. Ik niet. Integendeel, want ik behoor bij die rest.

    Johan Bos schreef: “JIP staat voor Joods-Islamitisch Platform, waarin opvalt dat met het christelijke smaldeel geen rekening is gehouden.” JB vergat dus ook de boedhisten, atheïsten etc. Daar vallen jullie niet over. Selectieve verontwaardiging.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Hoe zo verontwaardiging? Van mij? Goed, ik vergat alle anderen, hebt u gelijk in, maar onder islamitisch geweld gaan vooral Joden en Christenen gebukt. Mogelijk ontgaat u de berichtgeving daarover. In elk geval over christenen. Maar u kent wederom mij hart en gevoelen: ik ben verontwaardigd. ASls u er niet was, wist echt wat er in mij omging…

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     Goed lezen, JB, voordat u weer tegen mij tekeer gaat. Ik had het over de anonieme held die mij selectiviteit meende te kunnen verwijten. Hij zei namelijk niets over het feit dat u de boedhisten etc. ‘vergeten’ was.

     PS
     Heeft u inmiddels begrepen dat er voor de totstandkoming van een overeenkomst geen vormvereisten zijn en papier en handtekening dus niet nodig zijn? Mooi.

       /   Beantwoorden  / 
 5. P.G. van Faassen

  Nog maar eens : zucht.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Wat een tsunami van komma-n..ken en ik ga net als PGF hier zo hard van zuchten dat ik bijna hyperventileer. Op naar het oorspronkelijke onderwerp, graag.

   Wie heeft daar nog wat over te melden?

     /   Beantwoorden  / 
   1. R

    Ik maakte bezwaar tegen een ingreep van Johan Bos in mijn tekst, zonder mijn toestemming en zonder mededeling achteraf. Ik kwam er bij toeval achter. Dat kan natuurlijk niet. Het gezeur begon doordat JB zich niets meer kon herinneren en daarna omdat hij niet inzag dat hij reacties niet zomaar mag wijzigen. Dit is geen kommaneuken maar een principiële kwestie: JB is niet de auteur en dus ook geen eigenaar van onze bijdragen. Volgens de gebruiksvoorwaarden mag hij die ook niet zomaar redigeren. Dat jullie regels onbelangrijk vinden, is jullie zaak.

      /   Beantwoorden  / 
    1. P.G. van Faassen

     Draaien, draaien, draaien. JB kan hier doen en laten wat hij wil. En hoezo contract? Heb jij een contract ondertekend? Ik niet hoor.

     En dat slappe geneuzel over rechten van de mens, daar trapt niemand in zolang jij diezelfde rechten van de mens niet in acht neemt t.o.v. andere mensen die het niet met je eens zijn.

     En zoals frank memoreerde, doe eens inhoudelijk op het artikel reageren.

     Het gaat over Joden. Normaal ga je helemaal los op Joden. Ben je opeens van gedachten veranderd?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robert van Waning

      Ik ga nog steeds ‘los’ op mensen die op grond van hun afkomst een exclusieve relatie met de enige God claimen en zich op grond daarvan superieur wanen boven alle andere mensen. Dit exclusieve gesprek tussen joden en moslims, met uitsluiting van christenen etc. is typerend.

      Ik heb daarop trouwens gereageerd, maar dat is jou kennelijk ontgaan, verblind als jij bent door jouw persoonlijke rancunes.

        /  
    2. Johan Bos

     Maar u nam mij wel kwalijk dat ik niet uw fout herstelde (ingreep in het geschrevene) en wel die van Frank. Verder blijf ik er bij dat u op de essentie van redactie voeren niet ingaat.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robert van Waning

      U mag alleen een fout corrigeren na toestemming van degene die hem heeft gemaakt. U heeft namelijk niet het recht om reacties te redigeren. Het zijn geen ingezonden brieven (zoals bij een papieren krant waar ruimtegebrek is).

      Nadat u Franks taalfout (op zijn verzoek?) had gecorrigeerd had u ook de mijne kunnen corrigeren, want ik had die wens geuit.

        /  
     2. Johan Bos

      Ik heb dus wel het recht reacties te verwijderen maar niet om die te redigeren. En nogmaals (zoveelste keer): Frank vroeg mij niks, u wees op een taalfout, die ik toen heb gesteld. Vindt u dit nou niet gezeik worden. Ik kap er mee en zal uw bijdragen over dit ridicule onderwerp verwijderen.

        /  
     3. Robert van Waning

      U mag alleen reacties verwijderen als die in strijd zijn met uw gebruiksvoorwaarden. U mag reacties niet ongevraagd redigeren, om welke reden dan ook.

      Ik noemde twee fouten, die van mij en die van Frank. U coorigeerde alleen die van Frank, terwijl duidelijk had aangegeven dat ik mijn eigen blunder graag wilde herstellen.

        /  
    1. P.G. van Faassen

     Wat ik al zei : Draaien, draaien, draaien.

     En verder, nog maar een keer : zucht.

       /   Beantwoorden  / 
     1. frank

      We hebben nu platform Jodendom- Islam
      - Volgende platform Christendom- Islam
      - Daaropvolgende Jodendom- Christendom.

      Zou dat dan niet wat zijn?

        /  
  2. de huilbaby

   Weeeeh,Wooooooh, van Waaaning, mijn hele luier is vol van uw woordendiaree. Van de lucht word ik zelfs misselijk. Misschien kan ie aangesloten worden op dat gasnet gemaakt uit koeienpop, hebben we tenminste nog groene energie.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.