Prent (bbA): slecht onderhoud monumenten

Jaap Prent Post 12. Foto± Amstelveenweb.com

Het zogenoemde burgerraadslid (iemand die wel lid is van een raadscommissie, maar niet van de gemeenteraad zelf) Jaap Prent van Burgerbelangen (bbA), maakt zich zorgen over het gebrek aan onderhoud van de lokale monumenten. Vooral dat van de banpalen is volgens hem onder de maat. Prent klaagt er overigens niet voo0r het eerst over. Volgens hem wordt de historische waarde van de banpalen onvoldoende gewaardeerd. Terwijl het de mogelijk de oudste nog in takt zijnde monumenten van Amstelveen zijn. Gedurende de laatste decennia bleek keer op keer dat de gemeente nogal slordig met oude monumenten omging. Het Oude Dorp ging goeddeels tegen de vlakte om te worden vervangen door flats en een aantal jaren geleden bleken monumentale oude spoorhuisjes al te zijn gesloopt voordat de gemeente er erg in had, wat tot verontwaardi9ging van onder meer de PvdA leidde. Burgerbelangen is in feite mede ontstaan door de strijd voor een monument, namelijk het voormalige Leger des Heilsgebouw. Een gevecht dat overigens werd verloren.

Prent:” In de hele wereld zijn maar drie banpalen, daarvan staan er twee in Amstelveen en één in Sloten. Ze zijn uniek en daar moeten we zuinig op zijn” . Ze moeten al bijna 500 jaar oud zijn. Het zgn. Ban- en Vangrecht dateert uit 1295, toen de eerste stadsuitbreiding van Amsterdam tot stand kwam. Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, die ook Graaf van Holland was, verkocht zijn   Ban- en Vangrecht in 1489 aan Amsterdam  omdat hij geld nodig had. Amsterdam plaatste toen zes banpalen, waaronder twee van in Amstelveen. Aanvankelijk waren het nog houten palen, maar in 1559 werden die vervangen door stenen kolommen. Soms werden inwoners om wel heel merkwaardige reden verbannen. De geschiedenis vertelt dat in 1525  een dame werd verbannen omdat ze had gevloekt. Zij werd ‘met tromgeroffel van ’s Heerens Dienaren ter stad uitgeleid’ en mocht gedurende een periode van 2 jaar niet meer in de stad terugkomen.

Metselwerk

Prent heeft er al diverse malen bij de gemeente op aangedrongen maatregelen te nemen om de banpalen, die staan aan de Amsterdamseweg en Amsteldijk-Noord 65, op te knappen. Vooral het metselwerk van die laatstgenoemde banpaal moet  worden vernieuwd. En de teksten er op zijn bijna onleesbaar geworden. Prent heeft de gemeente er attent op gemaakt dat de Europese Commissie geld beschikbaar stelt voor monumentenzorg. De kosten van het noodzakelijke onderhoud worden op 10.000 euro geschat. Probleem voor de gemeente is dat de banpaal aan de Amsteldijk op particulier terrein staat en de eigenaar niet staat te springen om gemeentelijke bemoeienis.

Wethouder Herbert Raat wijst er op dat de banpaal aan de Amsterdamseweg eigendom is van Amsterdam. “Maar wij hebben met Amsterdam afgesproken dat wij het melden als er weer onderhoud nodig is, wat wij trouwens betalen. Dat willen we ook met die banpaal aan de Amsteldijk Noord doen.”

Een ander monument dat enig onderhoud behoeft,  is de z.g. post 12 aan Krijgsman, op het terrein van de voormalige kruisfabriek. Daar staat het sinds 2011. Het is een kanon, dat voorheen verborgen achter struikgewas zich volgens Prent aan de Ouderkerkerlaan bevond. Raat laat weten dat het binnenkort opnieuw wordt geverfd. Hij juicht het overigens toe dat Prent de aandacht op de monumenten blijft vestigen.

 

 

Lees ook:Eigenaren willen banpalen niet kwijt
Lees ook:Jaap Prent vervangt Linda Roos (bbA) in gemeenteraad
Lees ook:Dit jaar 30 mille subsidie gemeentelijke monumenten
Lees ook:Gemeentelijke promotiefilms monumenten
Lees ook:Boek over monumenten Amstelveen gepresenteerd

Eén reactie op “Prent (bbA): slecht onderhoud monumenten

  1. gjzn

    Ban de ban(-paal). Is er Eurogeld voor de voedselbank?

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.