Schildersbuurt

Terwijl eerder de openbare bijeenkomsten van Stadshartbewoners uitpuilden en men zich massaal verzette tegen kennelijk groen licht van de gemeente voor sloop van o.a. de Schilderswijk, lijken nu in geheime bijeenkomsten bewoners weer vóór die sloop te zijn. Dus opnieuw tegen de gemeente. Eerst omdat die blijkbaar wél akkoord ging met sloop, nu omdat wethouder Herbert Raat die – gelet op de deining die eerder ontstond – slopen een onbegaanbare weg vindt.  

Het bewijst dat democratie een farce is. Als lokale bestuurder doe je het nooit goed. Toen niet wegens de tegenstanders, nu wegens de voorstanders. Waarbij moet worden opgemerkt dat sommigen kennelijk, gelokt door geld, van het ene naar het andere kamp zijn overgelopen. Anders kan ik het niet verklaren. Toen heel het Stadshart tegen was, hoorde ik geen bewoner een ander verhaal vertellen. Wel Stadshart-eigenaar Unibail-Rodamco (UR), die al dreigde Amstelveen te verlaten als hij zijn zin niet kreeg.

Voor het eerst lees ik nu dat lang niet iedereen in de Schildersbuurt tegen sloop is. Waarom heb ik dat vorig jaar niet gehoord? En de sfeer in de bijeenkomsten met de vijand van vorig jaar (UR) achter kennelijk gesloten deuren is nu ook prima. Maar ja, het is wel een anonieme bewoner (en huiseigenaar) die het vertelt. Een laffe angsthaas zogezegd, die – in tegenstelling tot Raat – de openbaarheid schuwt. En in de krant zegt niet te begrijpen dat de wethouder uitbreiding van het centrum in de Schildersbuurt helemaal af serveert. Hoewel hij daar vorig jaar alle handen voor op elkaar zou hebben gekregen.

Ik begrijp dat wel. Misschien heeft Raat nog de infantiele opvatting dat in een democratie burgers het voor het zeggen hebben. En die lieten vorig jaar massaal een tegenstem horen wat sloop betrof. Maar geld heeft misschien wat veranderd. En daarbij behorend geheim overleg natuurlijk. Democratie is mooi, maar die moet geen geld gaan kosten of zich in het openbaar voltrekken. Want democratie wordt bedreven door mensen. En niets is zo veranderlijk als de mens.

Lees ook:Stichting wil Schildersbuurt behouden
Lees ook:Raat over Stadshart: ‘Wij gaan voor inhoud’
Lees ook:GroenLinks: ‘Raat als olifant door Schildersbuurt’
Lees ook:‘GroenLinks: ‘Unibail moet stoppen met Schilderswijk’
Lees ook:‘Schildersbuurt toch naar de sloop?’

31 reacties op “Schildersbuurt

 1. frank bikker

  “Laffe angsthaas”vind ik wel grote woorden. Jij en ook ik houden ons toch ook rustig als we een goede deal kunnen sluiten. Alleen ik ben benieuwd, hoeveel mensen dat betreffen en dat het geen opzetje is om mensen angst aan te jagen door dit nieuws opzettelijk wat geheimzinnig naar buiten te brengen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  In democratisch opzicht is Amstelveen een beetje de omgekeerde wereld.

  Terwijl – normaal gesproken – de journalistiek functioneert als waakhond van een democratie die de politieke macht kritisch volgt en de burgers beschermt tegen willekeur en machtsmisbruik.

  Bij ons gebeurt echter het omgekeerde en beschermt de pers eensgezind het bestuur tegen kritische burgers.

  En waar bestuurders normaliter gebruik maken van de diensten van voorlichters om hun plannen en beslissingen te presenteren aan eeen kritische pers, hebben wij in Amstelveen een oud-voorlichter als bestuurder die handig gebruik maakt van de diensten van de pers om het publiek voor zich te winnen.

  In Amstelveen verzorgt de pers dus de P.R. van het gemeentebestuur. En dan krijg je dit soort artikelen.

  Er is ook nog de mogelijkheid dat Johan Bos het allemaal niet goed heeft gevolgd en/of of hij heeft het niet goed begrepen.

  De Schildersbuurt kwam vorig jaar in opstand omdat het gemeentebestuur (en met name CDA-wethouder Groot) met Unibail-Rodamco onder een hoedje bleek te hebben gespeeld. Zij hadden de bewoners geheel onkundig gehouden van hun ideeen en plannen. Zo werkt dat echter niet zolang mensen nog een greintje democratisch besef en zelfstandigheid in hun donder hebben.

  Wethouder Raat (VVD) liet zijn collega vallen als een baksteen en wist te scoren als bestuurder die begrip toonde voor de klachten van de bewoners. Nu weet hij echter niet goed wat hij moet doen en daarom komt telkens met tegenstrijdige geluiden in de lokale pers die het ook allemaal even niet goed kan volgen.

  Dat de besprekingen tussen UR en bewoners van Stadshart en omgeving zo goed verliepen, vergroot de angst van bestuurders en lokale pers dat zij het samen even niet voor het zeggen lijken te hebben.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   RvW wat jij loopt te beweren omtrent de hr. Bos is vuige laster. Jij maakt er al van de bewoners van het stadshart en de Schildersbuurt, terwijl het enkel over de bewoners van de laatste buurt gaat.
   Daarnaast suggereer je dat de hr. Bos zijn zaakjes niet voor elkaar heeft of dat hij iets niet snapt.
   Nou, hr. vW laat ik u vertellen dat zelfs voor een drs seniliteit kan toeslaan.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   Nou als amstelveen.blog.nl de PR van de gemeente en de bestuurders verzorgt, heeft men dat blijkbaar ten raadhuize nog niet door. Kennelijk bent u de enige die dat ziet. Overigens hebt u blijkbaar weinig van deze site gelezen.

     /   Beantwoorden  / 
  3. Johan Bos

   Angst van de lokale pers? Geenszins van dit medium. Het zal mij worst zijn wat er gebeurt. En ruzie is nieuws natuurlijk. Waar zou de pers bang voor moeten zijn? Zo’n vooroordeel uwerzijds, zeg maar van iemand die er prat op gaat nooit vooroordelen te hebben, valt mij een beetje tegen.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Het verschil tussen kritiek en laster is even groot als tussen democratie en willekeur. Het eerste is te verantwoorden, het tweede niet.

  Johan Bos suggereert (zonder een spoor van bewijs) dat bewoners van de Schildersbuurt zich stiekem door UR hebben laten omkopen.

  De waarheid is dat UR kritische en betrokken bewoners en enkele VVE-bestuurders (waaronder mij) had uitgenodigd voor `ontwerp ateliers` waarin diverse mogelijkheden werden besproken en meteen werden ingetekend in de plattegrond van het Stadshart en directe omgeving. UR doet hiervan werd verslag op de website http://www.mijnstadshartamstelveen.nl.

  Een van de redenen waarom niemand verleden jaar het waagde om betere oplossingen te bedenken voor uitbreiding van het winkelcentrum, is dat kritische en onafhankelijke geesten hier en op Dichtbij publiekelijk worden afgemaakt met grove beledigingen en valse beschuldigingen. Hierboven werd ik al weer seniel genoemd, maar dat is vast nog maar het begin.

  Dit suggestieve artikel van Johan Bos nodigt ook niet bepaald uit tot een beschaafde inhoudelijke discussie.

  Op Dichtbij werden mijn inhoudelijke bijdragen aan een discussie over het Stadshart botweg verwijderd en mijn account werd weer geblokkeerd. (Zij staan nu nog op mijn weblog op WordPress waar je ze kunt lezen door mijn naam boven deze reactie aan te klikken.)

  In een opzicht heeft Johan Bos gelijk: Democratie is in Amstelveen een farce. Volgens mij komt dat omdat hier geen onafhankelijke journalistiek is die de politieke macht kritisch volgt en beoordeelt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Er is verschil tussen een column en verslaggeving. Het blijft vreemd dat alleen anonieme bewoners iets kwijt willen over een andere opvatting dan die vorig jaar massaal werd geuit en nu kennelijk door Herbert Raat is overgenomen.

     /   Beantwoorden  / 
  2. peterpc

   Natuurlijk werd dat account in de ban geslingerd. En frank bikker een verraaier noemen omdat hij stelde wie er achter “EVRM_art10″ schuilging, dat is toch wel een gotspe.

   Maar dat was niet de oorzaak van je ban, dat was ik met een klacht naar de redactie. Want de enige verraaier dat ben jij, en die dient zeker “kalt gestellt’ te worden.

   Nog heel veel infiltratie pogingen, die gedoemd zijn te mislukken, bij Dichtbij toegewenst.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    De afkorting QED staat voor `Quod erat demonstrandum`, vrij te vertalen als `Kijk, dat bedoel ik`.

    Ik heb mijn nu al maanden durende verbanning dus te danken aan een klacht van u. Ik verbaas mij over de invloed die u kennelijk op de redactie van Dichtbij heeft.

    Reacties en discussiebijdragen mogen worden alleen worden verwijderd als zij in strijd zijn met de wet, het fatsoen en/of de gebruiksvoorwaarden of als de reactie geen betrekking heeft op het onderwerp van de discussie. Dit gold niet voor mijn – door de Dichtbijredactie verwijderde – bijdragen over het Stadshart.

    De maatregel van censuur en de sanctie van verbanning mogen niet worden gebruikt om een discussie in een door de redactie gewenste richting te sturen of om onwelgevallige kritiek op bevriende personen, functionarissen of politici etc te smoren (zoals op Dichtbij herhaaldelijk gebeurt).

      /   Beantwoorden  / 
    1. peterpc

     Wat een domme reactie, de Heer Bos heeft ongeveer het Latijn uitgevonden. En heeft zeker weten een betere educatie dan een verraaier die een neptitel “vrijblijvend recht” heeft.

       /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Wat was uw klacht eigenlijk? Aangezien die heeft geleid tot mijn verbanning uit Dichtbij moet het wel heel ernstig zijn geweest.

    Uw behoefte om anderen anoniem te kunnen blijven beledigen en belasteren kan toch niet de ware reden zijn? Wat dan wel?

      /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  Johan Bos, waarom heeft u niet net als ik (noodgedwongen onder de – inmiddels geblokkeerde – schuilnaam EVRM_art10) en anderen gewoon gereageerd op het artikel van die bewoner uit de Schildersbuurt? U had hem de dingen kunnen vragen die u door gebrek aan informatie merkwaardig vindt en waarvan u hem nu ten onrechte beschuldigt.

  Een overeenkomst tussen een column en verslaggeving is dat de auteur moet weten waar hij het over heeft.

  Waarom noemt u die bewoner een `angsthaas`? U weet immers niet weet waarom hij liever niet zijn naam wilde noemen? Die bewoner misbruikt zijn anonimiteit in ieder geval niet om andere mensen te beledigen en te belasteren, zoals die anonieme helden op dit weblog.

  Die bewoner is toch ook niet door omkoping eigenaar geworden van zijn huis in de Schildersbuurt? Hij heeft aan de vorige eigenaar gewoon de overeengekomen betaald. Wat is er dan zo schandelijk aan het verkopen van je huis aan UR als die een goede prijs biedt?

  Als journalist mag u zich druk maken over bestuurlijke, politieke en journalistieke willekeur en machtsmisbruik, maar particuliere transacties gaan u niets aan.

  @Van Faassen (peterpc), ik had u gewaarschuwd dat ik uw echte naam zou gaan noemen als u uw anonimiteit zou blijven misbruiken om mij persoonlijk te beledigen en te belasteren. Toen u vervolgens suggereerde dat ik met de nazi`s zou hebben geheuld om Joden te vervolgen en om verzetstrijders uit te schakelen, heb ik mijn woord gehouden. In onze Grondwet, in art 10 van het EVRM en in het wetboek van Starfrecht worden de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting duidelijk aangegeven.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ik ken die bewoner niet. Overigens hebt u blijkbaar ook bezwaren tegen anonieme acties. Laten we vast stellen dat ik nooit weet waarover het gaat en u wel. Overigens: Op mijn bezwaar tegen uw evidente vooroordelen jegens mij gaat u niet in.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Inderdaad: u kent die bewoner niet maar u scheldt hem wel uit voor `angsthaas` en u suggereert dat hij zich heeft laten omkopen door UR.

    Welk vooroordeel van mij bedoelt u? Dat de Amstelveense pers (voorzover daarvan sprake kan zijn) de politieke macht niet kritisch volgt en beoordeelt? Dat is een constatering, geen vooroordeel.

    In dit artikel kiest u niet de kant van de democratie en neemt u het gemeentebestuur in bescherming tegen kritische burgers. Dichtbij fungeert helemaal als spreekbuis van de lokale VVD en met name van wwethouder Raat (VVD). Ook dat is geen vooroordeel maar een feit dat iedereen wekelijks kan vaststellen.

    Ik heb met name bezwaar tegen misbruik van anonimiteit om andere mensen te beschadigen. Dat geldt niet voor die bewoner die waarschijnlijk een legitieme reden heeft om anoniem te willen blijven. Dat kan te maken met zijn onderhandelingspositie of met het feit dat mensen op de openbare platforms van Amstelveen anoniem kunnen worden belasterd zonder dat de redacties daartegen optreden op grond van hun morele en wettelijke verplichting daartoe.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Th. Bos

     Tegen kritische burgers die anoniem willen blijven. En ja, wat u van anderen een vooroordeel noemt is als het uzelf betreft een constatering. Zullen we het er op houden dat anderen ook iets constateren als u het een vooroordeel noemt? Ten aanzien van anonimiteit maakt u kennelijk uit wat legitiem is. Tuurlijk. En op openbare platforms mag je alleen lokale bestuurders, politici en journalisten beschuldigen, geen anonieme burgers. Ik begrijp het.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robert van Waning

      U wilt het niet begrijpen.
      1. Feiten kunnen worden vastgesteld en indrukken kunnen door feiten worden bevestigd. Uw artikel bevestigde mijn op feiten gebaseerde oordeel over onze lokale journaliostiek.
      2. Anonimiteit mag niet worden gebruikt om mensen en belangen te beschadigen maar wel voor legitieme bescherming van eigen belang of goede naam.
      3. Wat legitiem is, wordt beppaald door objectief vast te stellen factoren als wettelijkheid, redelijkheid en rechtvaardigheid.
      4. Beschuldigingen van wie dan ook dienen steeds te worden gefunderd en beredeneerd, want anders is er sprake van smaad cq laster.
      5. U heeft niet de moeite genomen om die bewoner van de Schildersbuurt te bevragen omtrent dingen die u vreemd of zelfs verwerpelijk vond. U ging meteen schelden. Dat is geen gedrag dat men van een (oud)journalist mag verwachten.
      6. U laat mij door Frank Bikker `seniel` noemen zonder dat u hem vraagt om zich een beetje te gedragen en de discussie svp niet te vervuilen met onnodige persoonlijke beledigingen.

        /  
     2. Johan Bos

      5. Ik kan een anonieme bewoner, die ik dus niet ken, moeilijk bevragen.
      Wat de feiten over de lokale journalistiek betreft: U hebt in elk geval weinig van deze site gelezen.

        /  
     3. Robert van Waning

      U kon reageren, vragen stellen, kritiek uiten en discussieren in de daarvoor bedoelde ruimte onder het artikel in Dichtbij (tenzij u natuurlijk verbannen bent ivm uw kritische opstelling).

        /  
     4. Johan Bos

      Ik las het in de krant.

        /  
     5. Robert van Waning

      Wat in de papieren krant Dichtbij staat, staat ook op hun website, compleet met de mogelijkheid om te reageren, vragen te stellen en kritiek te uiten (behalve op de redactie, Herbert Raat en Van Faassen (peterpc), natuurlijk).

        /  
    2. peterpc

     Iedereen heeft een legitieme reden om anoniem te zijn, behalve als ze het niet eens zijn met je. En daar komt de verraaier om de hoek kijken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robert van Waning

      Anderen willen kunnen beledigen en belasteren, is geen legitieme reden voor anonimiteit.

      Als ik het niet met iemand eens ben, ga ik met hem/haar in discussie en kom ik met tegenargumenten. U gaat meteen schelden, liefst anoniem.

        /  
 5. Jean Marie La Chouffe

  Waarom zou je met een schuilnaam of anoniem moeten reageren? Ik ben trots op mijn Vlaamse achtergrond en op mijn naam die mij toegekend is.
  Ik adviseer de heren die hierboven reageerden eens naar een boksschool te gaan en elkaar in de ring een paar harde klappen te geven om vervolgens ergens een biertje te gaan drinken.
  Hoe jet het draait of keert, het gaat over het centrum en van Waning haalt de Joden en de Nazi’s er weer bij. Al zou het artikel over hoeren gaan, dan zal hij de naam Raat ook weer laten vallen. Een normale discussie is op deze site niet mogelijk, zonder dat er met artikelen uit de grondwet gesmeten worden of dat Dichtbij er bijgehaald wordt.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Chouffe, ook u reageert niet op het artikel van Johan Bos omdat u – net als Van Faassen (peterpc), Frank Bikker etc – liever tegen mij tekeer gaat.

  Wat vindt u? Mogen huurders en eigenaars van huizen in de Schildersbuurt proberen om hun eigen belangen te behartigen door met Unibail-Rodamco tot overeeenstemming te komen of mag de gemeente bepalen wat er – al of niet in hun belang – met hun huizen gebeurt?

  Mij lijkt het niet juist dat de Amstelveense `pers` namens een wethouder kritiek uit op bewoners die er andere meningen op na houden. Ik ben zelfs eens publiekelijk afgemaakt door die wethouder en een journalist samen.

  Het verhaal van die anonieme bewoner (de `angsthaas`) stond in Dichtbij, maar Johan Bos vermeldt die bron echter niet. Dat is niet zo netjes.

  Van Faasssen (peterpc) had de joden en de nazi`s erbij gehaald om mij zo zwart mogelijk te maken. Het is een feit dat ik nog steeds last heb van zijn onzinnige aantijgingen en daar gaat het ook om: zo veel mogelijk dwarsbomen.

  Laten wij ieders afkomst er ook maar buiten laten want die is niet relevant in discussies over feiten en meningen.

    /   Beantwoorden  / 
 7. gjzn

  Zalig Suikerfeest voor heel de Schildersbuurt. Ja, voor allen in Amstelveen e.o.

    /   Beantwoorden  / 
  1. peterpc

   Fuck die Suikerfeest figuren, fuck trouwens iedereen die een bepaald (sic) geloof aanhangen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. gjzn

    Je bent op een doodlopende weg.

      /   Beantwoorden  / 
 8. Jean Marie Lachouffe

  Als eigenaar kun je zelf voor je belangen opkomen, dat zou ik ook doen, maar welke rechten heb je als huurder. Je kunt geen onderhandelingen gaan voeren als de woning jouw eigendom niet is maar van een verhuurder, zowel particulier als woningbouwvereniging o.i.d.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Koop breekt geen huur,` is een oude en ijzersterke regel. De huurders zijn vrij om in te stemmen met een goed voorstel waar zij niet slechter van worden.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.