Voorzieningenrechter twijfelt over opschorten aanleg golfbaan

Het lijkt nog maar de vraag of de voorzieningenrechter tegemoet komt aan het verzoek van de provincie Noord-Holland een voorlopige voorziening te treffen om – in afwachting van de uitspraak in een bodemprocedure – verdere aanleg van de golfbaan in Bovenkerkerpolder te stoppen. De gemeente Amstelveen heeft tot nu toe geweigerd tegen de werkzaamheden in actie te komen, nadat zij eerder een bouwvergunning afgaf op basis van een bestemmingsplan uit 1959. Een verzoek van de provincie te handhaven is door de gemeente niet gehonoreerd. Met de aanleg van de golfbaan is vorig jaar voorjaar al begonnen en inmiddels blijkt 75 van de 100 ton zand verwerkt, die nodig is voor ophoging van het terrein. Driekwart van de gronden vor de golfbaan is in bewerking en van de oorspronkelijk aanwezige sloten is negen kilometer gedempt. Een onomkeerbare situatie, meent initiatiefnemer Ger Loogman.Omdat de werkzaamheden al zo lang aan de gang zijn, begrijpen Loogman en diens advocaat niet zo goed waarom de provincie nu pas naar de voorzieningenrechter stapte en op spoedeisend belang aanstuurt. Spoedeisend zou het kunnen zijn geweest als meer dan een jaar geleden, bij het begin van de aanleg, meteen een voorziening zou zijn aangevraagd. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voeren tegen de aanleg van de golfbaan onder meer aan dat daarmee een weidevogelleefgebied wordt aangetast, maar volgens Loogman  is dat geen juridisch begrip, in tegenstelling tot aanwijzing van een natuurbeschermingsgebied. Ook zouden zich in het gebied van de golfbaan nauwelijks weidevogels bevinden, omdat het te dicht bij de stadsrand ligt, waar de weidevogels verjagende eksters en kraaien verblijven in de hoge bomen. Weidevogels zouden zich voornamelijk voorbij de Nesserlaan bevinden. Overigens staat in een verslag van een vergadering van Provinciale Staten dat het golfbaanterrein betrekkelijke waarde heeft als weidevogelleefgebied. Voor de nu gewraakte werkzaamheden gaf het ministerie van LNV in april 2009 een ontheffing van de Flora- en faunawet af, waartegen GS geen bezwaar maakten.

Volgens de advocaat van de gemeente had de provincie bij een andere rechtbank moeten zijn. De voorzieningenrechter deelde die mening en vroeg zich af op welke gronden hij de gemeente eigenlijk tot handhaving moest dwingen en zag de nu aan de gang zijnde werkzaamheden niet als overtreding. Volgens Loogman slaat de afgegeven bouwvergunning niet op de nu verrichte werkzaamheden, te weten het ophogen van grond, maar op de opstallen. En met de bouw daarvan is niet begonnen. Wel is al een stal aanwezig op aangekochte grond. Ook daarin kunnen een tafel een stoelen worden geplaatst, zodat een soort clubhuis ontstaat, redeneert Loogman. “Geen wenselijke oplossing, maar meer is niet echt nodig om de golfbaan te kunnen openen,” zegt hij. De rechter doet binnen 14 dagen uitspraak.

Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Loogman: golfbaan eind van dit jaar klaar
Lees ook:Bestuursrechter: aanleg golfbaan geen overtreding
Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door
Lees ook:Provincie wil weg door Bovenkerkerpolder

3 reacties op “Voorzieningenrechter twijfelt over opschorten aanleg golfbaan

 1. Aleid

  De voorzieningenrechter twijfelt niet. Hij denkt na. Twijfel heb ik bij de man niet gezien, wel bedenkingen t.a.v. de voortvarendheid waarmee de firma Loogman aan het graven is geslagen voordat de bodemprocedure goed en wel was afgerond, licht verbaasd ook over de weigering van Loogman om te stoppen met graven terwijl hij – de rechter – aan het nadenken was over de uitspraak die hij zou moeten doen, verbaasd ook over het afwijzen door gemeente en Loogaman van de standpunten van voorgaande rechters in deze zaak, maar vertwijfeld vanaf de buehne de rechtbank in staren daar heb ik hem niet op kunnen betrappen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Bob

  Over 15 dagen kunnen we er allen getuige van zijn hoe het recht werkt en hoe gemeente incl Loogman met het Nederlandse recht omgaan.Tot nu zagen we alleen Loogman met succes het recht aan zijn laars lappen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. gravura bucuresti

  Only two years left before 2012. It is time to stack up on preservative foods that would normally kill us any other day. But since the world is ending anyway we would need anything that would preserve us until the aliens come to take us to their planet to put probes up our butts.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.