Loogman: golfbaan eind van dit jaar klaar

Tot verbijstering van de stichting Beschermers Amstelland (BA), is Loogman Vastgoed weer begonnen met het voorzetten van de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. De onderneming verwacht dat de baan aan het einde van het jaar klaar is. De vorige minister van VROM was daartegen en voerde er samen met BA een juridische strijd tegen, maar volgens Loogman vindt haar opvolgster, minister Huizinga, dat geen taak voor de Rijksoverheid. Zij zou een door haar voorgangster genomen voorbereidingsbesluit niet wensen te publiceren, waardoor het niet in werking kan treden. Beschermers Amstelland heeft inmiddels alarm geslagen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en aan dat college gevraagd Loogman te stoppen. Daarmee zouden GS gevolg geven aan de uitspraak van Provinciale Staten in 2007 dat er geen golfbaan in de polder mag komen. De daarvoor vereiste wijziging van het Streekplan mocht niet doorgaan, vonden PS.Maar GS hadden daarna, in overeenstemming van het amendement van PS, een voorbereidingsbesluit moeten nemen. Dat is nooit gebeurd, constateert Loogman. ‘Deze fout brengt hen nu ernstig in de problemen,’ voegt hij er aan toe. De gemeente heeft alle benodigde bouwvergunningen verleend op basis van een allang achterhaald bestemmingsplan, dat herzien had moeten worden. Het dateert uit 1958, terwijl wettelijk tegenwoordig die plannen niet ouder dan tien jaar mogen zijn. Door het oude bestemmingsplan niet te wijzigen, konden wel de vergunningen worden afgegeven. Beschermers Amstelland en VROM vroegen met succes de voorzieningenrechter de vergunningen op te schorten. Het wachten is nu op de zitting in een bodemprocedure. De gemeente gaf intussen Loogman, tegen de zin van VROM, toestemming het terrein voor de golfbaan op te hogen. Maar de werkzaamheden impliceren gewoon de voortzetting van de aanleg van de golfbaan, meent BA. ‘De contouren en modulaties van een golfbaan zijn duidelijk zichtbaar.’ De stichting heeft GS met klem gevraagd gevolg te geven aan het besluit van Provinciale Staten, dor de gemeente te overrulen – het geven van een zogenoemde aanwijzing – of door een voorbereidingsbesluit, dat aanpassing van het Streekplan behelst. ‘Voorkomen moet worden dat de initiatiefnemer doorgaat met de aantasting van het landschap.’ Ook wil BA dat Loogman wordt ontmoedigd nog meer gronden in de polder aan te kopen, wat in de toekomst zou kunnen leiden tot het alsnog uitbreiden van het golfcentrum tot een 18-holes baan. Dat was hij eerder al van plan, maar inmiddels zijn de plannen tot een 9-holes baan teruggebracht.

Volgens Loogman heeft minister Huizinga haar opvatting dat juridisch dwarsbomen van de aanleg van een golfbaan geen rijkstaak is, gemeld aan gedeputeerde Driessen. Daarmee ligt het tegengaan van de aanleg weer geheel bij de provincie, meent Loogman. Als die daartoe juridische mogelijkheden zag, zou zij allang in actie zijn gekomen, meent hij. Uit het feit dat de provincie dat niet heeft gedaan , maakt hij op dat de aanleg nu alleen op politieke gronden kan worden tegengegaan. Maar dan moet Noord-Holland tot onteigening en schadeloosstelling besluiten, vindt Loogman, die niet langer wil wachten. Volgens hem staat de aanleg los van de procedure bij de bestuursrechter over de bouwvergunningen. ‘Een rechtszitting zal waarschijnlijk pas aan het einde van het jaar volgen. Tegen die tijd zullen de eerste ballen op de golfbaan geslagen zijn.’

Lees ook:Loogman gaat door met investeren in voorbereiding golfbaan
Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder
Lees ook:‘VROM blijft procederen tegen golfbaan’
Lees ook:‘Overheden verdienen geen schoonheidsprijs in golfbaanzaak’
Lees ook:Golfbaan Bovenkerkerpolder kan niet voldoen aan eisen Rijk

8 reacties op “Loogman: golfbaan eind van dit jaar klaar

 1. Hans van der Liet

  Zo wordt het vertrek van de PvdA en dus die bemoeizuchtige minister Kramer toch nog een zegen!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Het is volgens mij Cramer…

     /   Beantwoorden  / 
 2. Hans van der Liet

  U heeft gelijk, meneer Bos. Heel goed, dat u ook hecht aan een correcte schrijfwijze.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Kees Bogert

  Origineel idee zeg van die Loogman zo´n golfbaan. Oorspronkelijk plan: 21x 18 meter hoge lichtmasten! Stapelgek die vent. “ecologisch ingericht golfterrein”… het hele gebied moet ontsloten worden want waar moeten al die patserige auto´s geparkeerd worden en hoe komen ze daar? Daar gaan de lepelaars, grutto´s, gele kwikstaarten, het geroep van de buizerd. Maar wat kan dat die Loogman schelen, die wil alleen maar zijn eigen behoefte bevredigen. Hij is rijk, houdt van golven en bouwt gewoon een achter mijn huis een golfbaan. Ik en vele andere natuurliefhebbers hebben het nakijken. Treurig gewoon. Ik hoop dat er flink veel ganzen komen en dat hele golfterrein kaalvreten. Er zijn nuttiger zaken om je geld te investeren. Er zijn golfterreinen zat. Wat zou het mooi zijn om het te ontwikkelen tot natuurgebied dat past in de ecologische hoofdstructuur. Waar mensen lekker kunnen wandelen en fietsen. Maar ja dat levert geen geld op. Sommige mensen willen vermaakt worden op een golfbaan om een buitengevoel te krijgen terwijl ze net zo goed lekker de ronde hoep of het groene hart in kunnen fietsen. Goedkoper, leuker en meer voldoening. Ik hoop dat die Loogman nog veel obstakels zal tegenkomen. Ik wil rust en ruimte achter mijn huis.

    /   Beantwoorden  / 
  1. bakker bik

   Ach men. Bogert Amstelveen heeft tov Amsterdam een minderwaardigheidscomplex. Als het maar groot, poenerig en zogenaamd internationaal is, zal zij alles na-apen van grote buur. Het Harry Mens-gehalte ligt hier erg hoog.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Vesuvius

    En wat in deze zaak ook heel belangrijk is: geld is macht!

      /   Beantwoorden  / 
    1. bakker bik

     Ja, hoe kon ik dat vergeten.

       /   Beantwoorden  / 
   2. Hans van der Liet

    De enige met een minderwaardigheidscomplex hier ben jij, Frank Bikker. Volkomen terecht overigens. Spreken je scholieren je nooit aan op de brullende onzin die je hier opschrijft?

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.