Golfbaan Bovenkerkerpolder kan niet voldoen aan eisen Rijk

Aan de voorwaarden die rijksadviseur voor het landschap Y. Feddes aan een eventuele aanleg van een golfbaan in het noordelijke deel van de Bovenkerkerpolder verbindt, is moeilijk te voldoen. Dat heeft met het bestaande eigendomsrecht op de daarvoor benodigde percelen en het bestemmingsplan te maken. Tot die conclusie komen B&W in een mededeling aan de gemeenteraad. Op initiatief van de gemeente is, zoals eerder gemeld, overleg gevoerd tussen de bij de realisering van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder betrokken partijen: VROM, provincie Noord-Holland en gemeente Amstelveen en initiatiefnemer Loogman. Volgens het college was het resultaat dat de rijksadviseur zou onderzoeken of er aanpassingen mogelijk zijn die het plan voor de golfbaan acceptabel maken of met ‘veelbelovende alternatieven’ komen. Dat mondde inmiddels uit in het advies de golfbaan in de Middelpolder, bij sportpark Escapade, de realiseren.Loogman, rijk, provincie en gemeente hebben volgens B&W nu geconstateerd dat de variant Middelpolder nader onderzoek verdient. Dat wordt begin 2010 gestart onder leiding van de provincie. Daarom willen de partijen uitstel vragen van de op 14 januari geplande zitting van de rechtbank. Daar is een zaak aangespannen door Stichting Beschermers Amstelland, tegenstander van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Die is overigens niet bij de gespekken uitgenodigd en heeft laten weten de procedure gewoon te willen laten doorgaan.

Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder
Lees ook:GroenLinks: B&W blijven onduidelijk over locatie golfbaan
Lees ook:Loogman gaat door met investeren in voorbereiding golfbaan
Lees ook:Weg naar golfbaan blijft over A3-tracé
Lees ook:‘Golfbaan ook in Middelpolder nauwelijks haalbaar’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.