B&W willen grond in erfpacht geven voor golfbaan

Hoewel de ministers van VROM en LNV er tegen zijn, gaat de gemeente door op de weg die moet leiden naar een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. Zij hebben de gemeenteraad voorgesteld 7,3 hectare grond aan Loogman Vastgoed, die het centrum wil realiseren, in erfpacht te geven. Daartoe moeten twee bestaande pachtovereenkomsten met agrariërs worden beëindigd, waarmee 270 duizend euro is gemoeid. Dat geld wordt uit de algemene reserves gehaald. De werkzaamheden aan de golfbaan zijn overigens gestaakt, nu minister Cramer van VROM, mede namens haar landbouwcollega, aan de rechter een voorlopige voorziening heeft gevraagd.

Zij zijn het er niet mee eens dat de gemeente een bouwvergunning heeft afgegeven, terwijl Rijk er provincie tegen de golfbaan zijn.

 

Volgens B&W voldoet het huidige plan voor het golfcentrum aan de gemeentelijke Nota van uitgangspunten en binnen het bestemmingsplan, dat overigens dateert uit 1958 en allang herzien had moeten worden. Dat het laatste niet is gebeurd heeft tot verwijten van de ministers aan het college van B&W geleid. Maar die houden zich vast aan adviezen van prof. Koeman. Volgens hem zou binnen het bestaande – met het oog op de golfbaan bewust niet herziene – bestemmingsplan het centrum er kunnen komen. Voor die handelwijze kunnen de ministers evenwel weinig waardering opbrengen, zuinig gezegd.

Volgens het college impliceert de pachtovereenkomst met Loogman dat de gemeente zich verzekert van controle over het gebied. Er zijn ook beperkende voorwaarden voor de verlichting in vastgelegd. Ook staat er in dat Logman de ambtelijke en infrastructurele kosten vergoedt die de gemeente moet maken.

Overigens beseffen B&W dat de juridische procedure mogelijk tot gevolg kan hebben datde golfbaan er niet komt. De erfpachtovereenkomst wordt dan ontbonden. De kosten van afkoop ervan worden dan door Loogman vergoedt, die daarvoor een bankgarantie heeft afgegeven.

Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Rechter schorst bouwvergunning golfbaan
Lees ook:Loogman gaat door met investeren in voorbereiding golfbaan
Lees ook:Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan
Lees ook:Golfbaan Bovenkerkerpolder kan niet voldoen aan eisen Rijk

12 reacties op “B&W willen grond in erfpacht geven voor golfbaan

 1. Jan Demming

  Dat een bepaalde wethouder ergens zijn zinnen op zet is nog daar aan toe. Maar dat het voltallige college deze wethouder steunt in zijn visie is te gek voor woorden. Mocht de golfbaan toch worden aangelegd, welke vorm van ‘wraak’ zal het rijk dan op de gemeente Amstelveen nemen? Ben trouwens heel benieuwd welke conclusie het college trekt als mocht blijken dat de golfbaan niet doorgaat. Opstappen, toch??

    /   Beantwoorden  / 
 2. Hans van der Liet

  Meneer Demming, opstappen en dan? Nieuwe verkiezingen uitschrijven, tien maanden voor de reguliere verkiezingen? Die dan sowieso weer huizenhoog gewonnen worden door de huidige classe politique, al was het maar wegens gebrek aan echte alternatieven?
  Ruimtelijke ordening is een zaak van de gemeente, niet des Rijks!

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Meneer Demming, opstappen en dan? Nieuwe verkiezingen uitschrijven, tien maanden voor de reguliere verkiezingen? Die dan sowieso weer huizenhoog gewonnen worden door de huidige classe politique, al was het maar wegens gebrek aan echte alternatieven?
  Ruimtelijke ordening is een zaak van de gemeente, niet des Rijks!
  Wanneer zult u beseffen dat het meneer Loogman is die die golfbaan wil realiseren en dat de gemeente medewerking alleen al daarom niet kan weigeren, omdat het bestemmingsplan het toestaat? Waarom blijft u die feiten steeds maar negeren?

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jan Demming

  Als er een CDA- of PvdA-minister opstapt komt er een andere en – mogelijk betere – uit diezelfde partij voor terug. In Amstelveen gaat het in dit geval ook om de persoon en NIET om de partij waarin hij/zij zit. In dit specifieke geval (golfbaan) hebben ze alle vijf zodanig geblunderd, dat er achteraf van ‘sorry’ geen sprake kan zijn. Dus de enige conclusie kan zijn: alle vijf opstappen en vervangen door partijgenoten.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Jan Demming

  Dat zal ik beseffen als de rechter heeft uitgemaakt dat de gemeente het gelijk aan zijn zijde heeft, hetgeen ik tot nu toe zeer sterk durf te betwijfelen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Dat gaat de gemeente dan een hoop wachtgeld kosten, die 5 opgestapte wethouders. En dan begint uw frustratie pas echt, want hun opvolgers zijn net zo wettelijk verplicht tot medewerking aan die golfbaan als hun voorgangers! Dus: niets gewonnen, wel veel belastinggeld weggegooid. Dom hoor.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Hans vd Liet

  A propos, waarom vertrouwt u nu opeens wel op de rechterlijke macht en inzake het geval Maritsa niet? Wat bent u toch altijd schaamteloos inconsequent!

    /   Beantwoorden  / 
 8. Axel Boomgaars

  Klein punt van informatie. Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen kunnen in Nederland slechts uitgeschreven worden wanneer gemeentes met elkaar fuseren. Opstappen van het college kan daar niet voor zorgen.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Jan Demming

  Ik vind dat in dit geval een uitzondering gemaakt mag worden.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  Dus TOCH vervroegde verkiezingen ipv simpele vervanging van wethouders, meneer Demming?! Jeetje, u draait zo vaak, u moet inmiddels heel erg duizelig zijn. Al bent u misschien inmiddels zelf erg gewend geraakt aan dat draaitollen. Zoals ik al eens zei: u bent geknipt voor de politiek!
  De SP zal u waarschijnlijk met open armen ontvangen, anders staat Madame Twint straks in haar eentje op de kandidatenlijst.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Axel Boomgaars

  Men kan veel vinden, maar uitzonderingen worden er niet gemaakt.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Rob Nijkamp

  Het zal niet helpen, maar wie weet. Een voorgaand college heeft een deal gemaakt met Loogman, wat door Alink op enig moment is verwoord dmv het niet kunnen begrijpen van bespreking in de gemeenteraad, want het besluit was al genomen. Het huidige college wil dit ook en verschuilt zich achter genomen besluiten en een rapport van deskundige Koeman. Dat rapport had iedereen kunnen schrijven. want de uitkomst moest zijn; doorgaan gemeente. Ik gok op de Raad van State met vernietigend vonnis voor Amstelveen, maar dan is er behoudens de burgemeester een ander college.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.