GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan

Hans Koot

Stoppen nu, met die golfbaanplannen in de Bovenkerkerpolder. Dat roept de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad B&W toe, nu er felle kritiek van minister Cramer van VROM op de plannen daarvoor is gekomen. Uiteraard is de fractie het met Cramer eens. De minister veroordeelt de manier waarop B&W hebben geprobeerd de golfbaan in de polder dwars tegen provinciaal en rijksbeleid in.mogelijk te maken. Logisch dat GroenLinks in de raad dat zegt, want ook de partijgenoten in de Tweede Kamer waren felle tegenstanders en stelden kritische vragen aan de minister. GroenLinks-raadslid Hans Koot zegt dan ook heel blij te zijn met het standpunt van Craner dat een golfbaan in de polder er niet moet komen en er een aantasting van zou zijn. Koot: “Het is nogal wat dat dit volgens de minister geen zorgvuldig bestuur is van B&W. Dat  moet aanleiding zijn terug te komen op het toestaan van de golfbaan, de verlichting en de bebouwing.” Volgens Koot kan het college niet doorgaan met het blijven negeren van standpunten van het rijk, de provincie en “grote groepen van bewoners in Amstelveen.” Koot:  ”Het is duidelijk dat de aanleg van de golfbaan een aantasting is van het historische kavelpatroon en een onomkeerbare vernietiging is van het landschap. De standpunten van het college worden door de deskundigen van het rijk niet gedeeld. Er ligt een goede inhoudelijke en juridische onderbouwing van het ministerie van VROM om te stoppen. Bescherming van het landschap, de agrariërs, de weidevogels en het beleven van het gebied door onze inwoners moet nu voorop staan. Golven kan ook op een andere plek.”

Lees ook:Minister: onzorgvuldig bestuur van gemeente rond golfbaan
Lees ook:Loogman gaat door met investeren in voorbereiding golfbaan
Lees ook:Loogman: golfbaan eind van dit jaar klaar
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:GroenLinks wil opheldering over golfbaan in polder

15 reacties op “GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan

 1. rob nijkamp

  Mooi gezegd Hans, maar het is begonnen met de voormalige wethouder, je huidge collega gemeenteraadslid Requin, die het samem met Alink en Loogman had geregeld. Er is toen door Groen Links niets gezegd over een uniek kavelpatroon etc. Maar is de wijsheid nu binnengetreden of een voorbode voor komend jaar, verkiezingen?

    /   Beantwoorden  / 
 2. Jan Demming

  Het standpunt van GroenLinks is jaren geleden al gewijzigd. Zie het standpunt daarvóór als een vergissing. GroenLinks staat voor ‘Groen’ en niet voor ‘Golf’.

    /   Beantwoorden  / 
 3. John

  Het is wel heel gemnakkelijk zo´n principiele ommezwaai een vergissing te noemen. Ik denk gewoon dat het met het toenmaluge pluche van GRoenLinks had te maken. GroenLinks lijkt in deze kwestie op de geheelonthouder, lid van de blauwe knoop, die investeert in een slijterij en achteraf roept, sorry, foutje, bedankt. Overigens wist ik wel dat politiek nu eenmaal zo (onbetrouwbaar) werkt.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jan Demming

  Dat laatste wordt – hoop ik – ooit nog eens algemeen bekend. ‘Sorry’ roepen in de politiek is tegenwoordig trouwens de gewoonste zaak van de wereld. Dus waarom zou GroenLinks dat niet ook eens mogen zeggen?

    /   Beantwoorden  / 
 5. John

  Omdat GroenLinks, als ik mevrouw Halsema goed begrijp, zonodig voor allerlei heel principiele zaken moet staan. Maar GL is, meldt u mij nu (en waarschijnlijk terecht), net zo onbetrouuwbaar als al die andere politieke partijen. Mag dus ook omwentelingen van 180 graden maken. Ofwel: doen wat in de politiek volgens u de gewoonste zaak van de wereld is. GroenLinks verschilt dus in niets van de rest. Nogmaals: voor mij geen nieuws

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan Demming

   Ik heb het ‘draaien’ niet uitgevonden, maar het is in politieke kringen de normaalste zaak van de wereld. Kijk naar de landelijke Pvd Jammer, maar helaas!

     /   Beantwoorden  / 
 6. Jan Demming

  Ik heb het ‘draaien’ niet uitgevonden, maar het is in poltieke kringen de normaalste zaak van de wereld. Kijk naar de PvdA in de regering en in de Tweede Kamer, die bijna in alle zaken 90 tot 180 graden draait. Het zal die partij niet goed doen, men is er nu bezig met politieke zelfmoord. Jammer maar helaas.

    /   Beantwoorden  / 
 7. John

  Maar jij bent toch zo verwant aan GroenLinks, een club die, naar goed politiek gebruik, ook niet deugt?

    /   Beantwoorden  / 
 8. Axel Boomgaars

  We kunnen met zijn allen wel vervallen in een cynische houding ten opzichte van politiek in zijn algemeenheid, maar er moeten wel gewoon concrete dingen gebeuren.
  Het is toch een érg vreemde gang van zaken wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan kritiek van zowel de provincie als het rijk? Je kan dan toch niet zomaar doorgaan, alsof er niets aan de hand is?

  De bouw zou per direct stilgelegd moeten worden en dan zou alles nog eens bekeken moeten worden. Ik ben persoonlijk erg tegen het plan van de bouw, maar als hogere organen er ook tegen zijn, dan kan er amper sprake zijn van legitimiteit. Wanneer zij groen licht zouden geven, zou er op dat gebied minder over te zeggen zijn, maar dit slaat echt alles.

  Deze plannen waren dus gemaakt toen GroenLinks in het college zat? Was de kritiek van provincie en het rijk er toen ook al? Zo nee, dan kan je toch nu niet van draaien spreken, met deze nieuwe feiten op tafel?
  Sowieso, als je in een coalitie zit moet je altijd compromissen sluiten, ook over zaken waar je in principe tegen bent, zo gaat dat. Dat zou je nu het recht niet ontnemen om alsnog kritiek te leveren. Zo hypocriet is het allemaal ook weer niet.

    /   Beantwoorden  / 
 9. John

  Wat een onzin over GRoenLinks. Die partij komt nu op voor het groene karakter van de polder. Toen zij in Amstelveen me regeerde niet dus. Maar de polder is nu toch niet groener dan toen. Als je dan toch, zogenaamd op basis van eigen groene principes, alsnog verandert, is dat gewoon draaien. Wie dat niet ziet, doet waarschijnlijk aan politiek. Die verblindt nu eenmaal.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Jan Demming

  Het college doet in het plaatselijke raadhuis inderdaad alsof er niets aan de hand is. Dat noemt met in minder nette bewoordingen ‘een plaat voor de kop hebben’. Daarbij maakt het niet uit dat provincie én rijk geen toestemming willen geven voor een golfbaan in de B’kerkerpolder. Dat is ook de reden waarom volgens mij de grote animator van het project, wethouder Pols, het raadhuis snel moet verlaten om op zoek te gaan naar een baantje waar het minder makkelijk is om bepaalde akkoordjes te sluiten.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Jan Demming

  In dit geval zou het ‘draaien’ ook kunnen betekenen: tot een ander inzicht komen.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Axel Boomgaars

  Inderdaad. Ik denk dat je beter kan spreken van een ander inzicht, zeker nu er nieuwe feiten op tafel liggen.
  Er moet nu gewoon gestopt worden met de bouw lijkt me. Je kan dit niet negeren.
  En dan kan je het alsnog wel hypocrisie vanuit het verleden noemen of wat dan ook, maar daarmee los je de problemen die nu spelen denk ik niet mee op.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Hans van der Liet

  Boeiend, dat men nu meneer Koot naar voren schuift. Sander Mager denkt geloof ik heel wat positiever over die golfbaan…

    /   Beantwoorden  / 
 14. Jan Demming

  Das war einmal, herr Van der Liet! Ein jeder kann sich mal irren, nicht wahr?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.