Minister: onzorgvuldig bestuur van gemeente rond golfbaan

Minister Cramer (VROM)

Hoewel de ministers van VROM en LNV daar anders over denken, vinden B&W met het afgeven van een bouwvergunning voor een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder zorgvuldig hebben gehandeld. Het college schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad, nu VROM een voorlopige voorziening aan de rechter heeft gevraagd, om te voorkomen dat de aanleg te stoppen. Die waren al begonnen, maar in afwachting van de uitspraak van de rechter zijn die door initiatiefnemer Loogman gestaakt. VROM diende een bezwaarschrift tegen de golfbaan in bij B&W en wil niet dat hangende de behandeling daarvan de werkzaamheden doorgaan en ‘een onomkeerbare situatie’ ontstaat.

Het zit de minister duidelijk dwars dat de gemeente de beslissing van de provincie negeert en de golfcentrum bouw baseert op een sterk verouderd bestemmingsplan (1961), dat eigenlijk allang vervangen had moeten zijn. Het lijkt er op dat B&W bewust herziening van het plan tot nu toe achterwege lieten omdat met het oude de golfbaan in principe niet strijdig was. ” Hoewel ik mij ervan bewust ben dat ook zeer oude bestemmingsplannen rechtskracht behouden, totdat zij zijn vervangen door nieuwe, vind ik het vanuit oogpunt van zorgvuldig bestuur geen goede zaak om een omstreden plan als voor de golfbaan te baseren op een bestemmingsplan uit 1961,” antwoordt minister Cramer op schriftelijke Kamervragen van GroenLinks. Zij acht het zeker mogelijk dat de rechter niet instemt met het door de gevolgde traject. “Ik deel de mening van de gemeente dus niet.”

Zij verwijt de gemeente ook dat die de uitspraak van provinciale staten niet heeft laten volgen door een herziening van het bestemmingsplan, om dat bij die uitspraak aan te passen. In plaats daarvan gaf zij een bouwvergunning af op basis van het sterk verouderde bestemmingsplan. Het polderlandschap zal volgens de minister drastisch veranderen door de golfbaan, wat volgens haar in strijd is met provinciaal en rijksbeleid. Intussen zeggen B&W te verwachten dat de relatie tussen Rijk en gemeente door de gang van zaken niet wordt geschaad. Zij baseren dat op de mededeling van Cramer dat het bezwaar van VROM moet worden opgevat als toets van het beschikbare instrumentarium van de VROM-inspectie bij het streven naar behoud van het Groene Hart.

In het bezwaarschrift zegt die inspectie dat in de streekplanherziening door de provincie klip en klaar per amendement is vastgesteld dat er geen golfbaan mag komen.  De aanleg daarvan is dus in strijd met de provinciale uitwerking van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en daarmee ook met Rijksbeleid, vindt de inspectie. De Bovenkerkerpolder maakt niet alleen deel uit van het Groene Hart, maar ook van de rijksbufferzone Amstelland-Vechtstreek, constateert zij. Volgens haar heeft het college er, na de beslissing van Provinciale Staten,  bewust voor gekozen een al in voorbereiding zijnd nieuw bestemmingsplan  niet verder in procedure te brengen, maar te zien of in het kader van het oude de golfbaan mogelijk was. “Dat de gemeente daarmee zowel de al lang geldende actualiseringsplicht voor het bestemmingsplan als de ontwikkeling in het provinciaal en rijksbeleid begeert, vind ik zeer te betreuren,” schrijft de directeur van de regionale VROM-inspectie.

De gemeente liet zich adviseren door de externe expert prof. Koeman, die aangaf dat strikt juridisch op basis van dat oude bestemmingsplan de golfbaan er kon komen. Maar het Rijk vindt blijkbaar dat het oude plan er eigenlijk helemaal niet meer had mogen wezen, omdat tegenwoordig elke tien jaar bestemmingsplannen moeten worden herzien. Overigens verliest door de handelwijze van de gemeente het oude plan niet de rechtskracht.

Lees ook:Rechter schorst opnieuw bouw golfcentrum
Lees ook:Rechter schorst bouwvergunning golfbaan
Lees ook:B&W willen grond in erfpacht geven voor golfbaan
Lees ook:GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan
Lees ook:Golfbaan buiten bestemmingsplan landelijk gebied gehouden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.