GroenLinks wil opheldering over golfbaan in polder

Onbegrijpelijk vindt GroenLinks de medewerking van B&W aan nieuwe plannen voor een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. De fracties van de partij in Tweede Kamer en gemeenteraad hebben schriftelijke vragen gesteld aan respectievelijk de minsiters van VROM en LNV en B&W van Amstelveen.  In de gewijzigde opzet zou het golfcentrum kleiner worden dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar bij het indienen van die eerste plannen suggereerde de gemeente namens initiatiefnemer Loogman Vastgoed dat een bescheidener project niet rendabel was te exploiteren. Zodat de fractie wil weten hoe dat dan nu wel kan en hoe het college denkt te voorkomen dat het centrum in de toekomst steeds groet wordt om het economisch rendabel te houden.

 

Namens de raadsfractie constateert Hans Koot met verbazing dat B&W de mening van ‘een groot deel van de Amstelveense bevolking, de uitspraken van Provinciale Staten en de ministers van VROM en LNV” negeert. Nadat Provincie en Rijk de golfbaanplannen naar de prullenmand hadden verwezen, hebben B&W geen dienovereenkomstig nieuw bestemmingsplan gemaakt. Waarom niet? GroenLinks vraagt zich af in hoeverre dat verband houdt met een mogelijke planschade-claim van Loogman. Overigens dateert het huidige bestemmingsplan – toen nog uitbreidingsplan geheten – uit 1958 en de fractie vraagt zich af of dat nog wel voldoet aan de huidige Wet Ruimtelijke Ordening (die onder meer inhoudt dat plannen elke tien jaar moeten worden herzien).

GroenLinks wil ook weten in hoeverre het golfbaanplan is getoetst aan provinciaal en rijksbeleid en het Streekplan Noord-Holland Zuid (met een golfbaan afwijzende moties!). Verder vraagt zij of met de provincie over de kwestie is gesproken.

Tweede Kamerlid Ineke van Gent zegt dat B&W met het golfcentrum een wig in de polder drijft. Ogenschijnlijk is het nu bestaande plan groener, ‘

maar op lange termijn net zo desastreus voor de polder.’ Van Gent:  “Het moedwillig negeren van het Groene Hart beleid, de provinciale standpunten en de storm van protest van bewoners is wel een erg zware prijs voor het te vriend houden van één ondernemer. Wat GroenLinks betreft is het heel duidelijk: hier geen golfbaan!’

Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Loogman gaat door met investeren in voorbereiding golfbaan
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:‘Overheden verdienen geen schoonheidsprijs in golfbaanzaak’

2 reacties op “GroenLinks wil opheldering over golfbaan in polder

  1. R. Zwietering-van Essen

    Aangezien de boeren ermee op willen houden en het voor nieuwe agrariërs niet rendabel is een veehouderij te starten, vind ik het fantastisch dat een ondernemen een golfbaan in de polder wil realiseren. Het wordt dan een prachtig natuurgebied toegankelijk voor een ieder. Ik begrijp de tegenstand niet. De polder moet groen blijven, dan gebeurt dan toch ook. De heer Loogman heeft zijn plan dermate aangepast dat het groen in de polder nauwelijks wordt aangetast. Ik bejubel het initiatief en heb bewondering en respect voor het doorzettingsvermogen van de heer Loogman.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Jolke

    Een natuurgebied voor iedereen??? Alleen voor diegene die een greenfee betaald hoor, de rest mag er met een grote boog omheen.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.