McDonalds Zijdelweg mag tot 02.00 uur open

Omwonenden van de toekomstige McDonalds vestiging aan de Zijdelweg, bij de N201, vinden dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan een motie van de gemeenteraad, waarin stond dat met hun belangen in de randvoorwaarden rekening moest worden gehouden. Ook zouden zij bij de besluitvorming worden betrokken. Volgens hen is dat niet gebeurd, wat door de gemeente wordt tegen gesproken. “Door gesprekken en mailen met de omwonenden zijn juist de randvoorwaarden tot stand gekomen”, meldt zij. Voor de vestiging is wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Overigens heeft de eigenaar van de grond nog gevonden voor het fast food restaurant, dat op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 07.00 uur ’s morgensd tot 02.00 uur ’s nachts open kan zijn en in de weekenden topt 03.00 uur ’s nachts. Het betekent dat in de weekends het bedrijf maar vier uur ’s nachts gesloten zal zijn, doordeweeks vijf uur.

Daarvan kan alleen worden afgeweken als de burgemeester er in verband met de openbare orde aanleiding toe ziet. Gelet op de locatie, dichtbij het centrum  van de bloemenhandel (met veel vrachtwagens), is niet aannemelijk dat de vestiging – anders dan andere McDonalds – de mogelijkheid voor ontbijten laat vallen, noch die van open zijn tot ’s avonds heel laat.  Volgens een woordvoerster kan de gemeente alleen de exploitant t.z.t. vragen de openingstijden aan te passen, maar niets afdwingen.

B&W hebben inmiddels een omgevingsvergunning de locatie afgegeven. Met de stemen van CDA, Oudercombinatie en SP tegen ging de rest van de gemeenteraad destijds schoorvoetend akkoord met de start van de procedure. Er leefden talrijke bezwaren. Onder meer vroeg GroenLinks zich af waarom de eigenaar van de grond niet aan de overkant van de Zijdelweg – waar hij ook grond heeft – wil bouwen. Maar het was de gekozen locatie of niets, vreesde Burgerbelangen. Die fractie wilde ter wille van werkgelegenheid McDonalds geen strobreed in de weg leggen.

 Voorwaarden

De voorwaarden die de gemeente aan een vestiging van McDonalds wil stellen, houden onder meer in dat er een (inmiddels aangelegde) aarden wal tussen de woningen en het bedrijventerrein komt; het restaurant zover mogelijk van de woning, langs de N201 geplaatst, wordt geplaatst; de geur- en geluidoverlast van de installaties wordt tegengegaan door gebruikmaking van hoogwaardige technische apparatuur; de vestiging is’s nachts (maar dan hooguit 5 uur) is gesloten; afspraken met de franchisenemer worden gemaakt om overlast voor de omgeving te beperken en dat op piekmomenten iemand het parkeren begeleidt; zwerfvuil meermalen per dag wordt opgeruimd; de bekende gele mast niet hoger wordt dat 15 meter.

Tegen de omgevingsvergunning, die tot 26 augustus loopt, is bezwaar gemaakt. Men wil de nachtelijke openstelling beperken, maar – zoals gezegd – is dat in strijd met de APV.

Lees ook:CDA en OCA: McDonalds Zijdelweg om 21.00 uur dicht
Lees ook:Schoorvoetend ‘ja’ tegen ‘onsympathiek’ McDonalds
Lees ook:Raad keurt openingstijd McDonald goed
Lees ook:Raad moet knielen voor McDonalds, vinden B&W
Lees ook:Nog een McDonalds in Amstelveen

17 reacties op “McDonalds Zijdelweg mag tot 02.00 uur open

 1. frank bikker

  De gemeente heeft omwonenden betrokken bij de gesprekken. Dit wordt “inspraak” genoemd. Ik noem dat inspraak onder het motto van LLL oftewel Laat Lekker Lullen, we doen toch lekker waar we zelf zin in hebben.

  En dan die werkgelegenheid volgens Burgerbelangen van Linda Roos bij MacDonalds, leuk voor scholieren en studenten. Dat ze ondertussen het brood van gewone volwassen snackbareigenaren uit de mond stoten, daarover. zullen we het maar niet hebben. Erg leuk, als je deze uitspraak afzet bij wat in het partijprogramma van Linda Roos staat. Daar staat namelijk exact het tegenovergestelde.

    /   Beantwoorden  / 
 2. P.G. van Faassen

  Wederom een reactie vol van rancune en aannames.

  Nooit echte kerngetallen laten zien, maar alleen maar van horen zeggen praatjes.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   Idem dito voor jou. Nooit een inhoudelijke reactie, alleen maar andermans reacties bekritiseren. Makkelijk.

     /   Beantwoorden  / 
   1. frank bikker

    @ Rotary. Zou PG dat hebben uit het partijprogramma van Burgerbelangen? Zou PG weten wat Roos letterlijk heeft gezegd?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rotary-vriendje

     @frank. Daar is PG helemaal niet in geïnteresseerd………

       /   Beantwoorden  / 
     1. frank bikker

      Daarin heb je volkomen gelijk!

        /  
   2. P.G. van Faassen

    Mooie opmerking, Teenslipper grapjas, zelfs frank krijgt daar een stijfje van.

    Geeft niet hoor, jij bakken maken hoort er bij. En nu jouw eigen volwassen bijdrage inbrengen over de vraag die ik frank stelde. Ik moet zeggen het was niet zo zeer een vraag maar een opdracht om eens een keer zijn verhaal te staven.

      /   Beantwoorden  / 
 3. Jan Demming

  “Ook zouden zij bij de besluitvorming worden betrokken”, aldus het artikel. Iemand betrekken bij een besluit betekent dat deze niet alleen (via brief, telefoon of e-mail) op de hoogte wordt gebracht van een voornemen, maar ook dat hij/zij dan een zekere vorm van inspraak heeft.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Mooi verwoord en dat werd van de gemeente uit met het woord maar niet met de daad beleden.

     /   Beantwoorden  / 
 4. CeeBee

  Als je de gang van zaken zo eens terugleest, dan zijn er twee dingen die mij opvallen:

  1. Het amendement om de openingstijden te beperken tot 2100 uur is kennelijk nooit ingediend of in stemming gebracht.

  2. In het aangenomen raadsvoorstel staat dat de vestiging ‘s nachts niet open is. Bij mij begint de nacht om 2400 uur, maar bij de gemeente begint ie kennelijk om 0200 uur en in het weekend om 0300 uur..

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   1. Maar wel mondeling aan de omwonenden toegezegd, totdat zij in de officiële correspondentie teruglazen dat dat tijdstip van 21.00 uur helemaal was verdwenen.
   2. Dat wilde MacDonalds en de raad heeft zich tot nu toe volledig bij hun voorstel neergelegd.

   Als dit nu het resultaat is van inspraak en overleg met de omwonenden, vind ik dit beschamend voor de raad. Als er nu een compromis was uitgerold, maar totaal niet. Men heeft gewoon over de belangen van de omwonenden heen gewalst.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    Volgens mij kan de raad niet om de APV heen. In het uiterste geval, als er sprake is van verstoring van de openbare orde, zou de burgemeester een maatregel kunnen nemen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. frank bikker

     Ik snap je niet.

       /   Beantwoorden  / 
   2. CeeBee

    1. Dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Het was immers nog een voorgenomen amendement van o.a. het CDA. Dan kun je dus nooit een toezegging hebben gedaan. En in alle stukken is alleen te lezen dat de vestiging ‘s nachts niet open zou zijn. Daar stonden geen tijden bij.

    2. De openingstijden staan al zo in de APV zoals in het artikel te lezen is en dan zal je dus de APV moeten wijzigen. Ik kan niet beoordelen of dat zo maar en/of welke andere consequenties dat heeft.

      /   Beantwoorden  / 
    1. frank bikker

     De omwonenden hadden toch stellig die indruk gekregen bij het overleg, totdat zij, zoals ik al eerder had gezegd, die sluitingstijd van 21.00 uur veranderd zagen in andere tijden. Meer kan ik er op dit moment ook niet over zeggen.

       /   Beantwoorden  / 
     1. CeeBee

      De tijden stonden voorzover ik heb kunnen nagaan noch in de startnotitie, noch in het raadsvoorstel noch in een motie of amendement of welk ander document dan ook. Dus waar die indruk op gebaseerd was?

      Neemt niet weg dat ‘s nachts niet open zijn betekent: na 2400 uur gesloten. Vind ik dan hè.

        /  
 5. frank bikker

  Er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.