Minister tekent voor nieuwe aanpak A9

Het gewijzigde Tracébesluit voor de verbrede A9 is dinsdag ondertekend door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, in het bijzijn va wethouder Herbert Raat. Daarmee kwam definitief een einde aan de tunnelplannen voor de weg, die een bijdrage van de gemeente van € 100 miljoen eisten. Op initiatief van Amstelveen werd een eerder gesloten contract open gebroken en gekozen voor een goedkopere oplossing, met een verdiepte aanleg, overkappingen en geluidschermen.

Dat scheelt de gemeente zestig miljoen euro. Raat herinnerde zich toch wel een beetje zenuwachtig te hebben gevoeld toen hij, samen met voormalig burgemeester Jan van Zanen, bij de minister op bezoek ging om te proberen onder eerdere contractuele afspraken uit te komen. “Ik dank de minister dan die daarvoor open stond”, zei hij in Museum Jan van der Togt, waar de ondertekening van het gewijzigde Tracébesluiit plaatsvond. Ook tegen de verandering agerende Meanderbewoners waren er heen gekomen om met een spandoek aan te geven dat zij niets in de nu gevonden veranderingen zien. Zij willen een Maximale overkapping (niet de drie stukken die er nu komen) tegen slechte lucht en lawaai. Eigenlijk hadden zij liever een tunnel gezien.

Raat schamperde, de vier actievoerders ziende, dat kennelijk de gehele Amstelveense bevolking op vier na instemt met de plannen, wat hem later op een reprimande van voorzitter Roy van Buren van de bewonersvereniging Meander kwam te staan. Van Buren zei pas op het allerlaatste moment van de ondertekening te hebben gehoord en zo snel niet alle bezwaarden kon oproepen.

Zijn redenering lijkt te kloppen, omdat ook amstelveen.blog.nl pas aan het einde van de maandagmiddag telefonisch kreeg te horen dat de ondertekening dinsdag zou plaatsvinden. Van Buren en de zijnen gaan naar de Raad van State om uitvoering van de plannen tegen te houden. Met die procedure is in de planning door Rijkswaterstaat overigens al rekening gehouden. Volgens de minister wordt de het gebied rond de rijksweg in Amstelveen mooier dan die nu is, zonder de nadelen van een tunnel en voordelen voor de bereikbaarheid.

Kunstwerken

Te midden van de kunst in het Jan van der Togt Museum zei ze zich op haar plaats te voelen, omdat voor infrastructuur nu eenmaal ook kunstwerken worden gemaakt. “Het gaat er bij het aanleggen van een weg niet alleen om snel van A naar B te komen, maar ook om der regio”, zei ze. Volgens Schultz wordt de luchtkwaliteit beter en rijdt de eerste auto in 2026 over de verbrede A9. In 2019 starten de werkzaamheden. De weg is gericht op de toekomst en duurzaamheid, zei ze. “Infrastructuur is de ruggengraat van de economie.”

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier (in plaats van de bestaande drie) rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Ter hoogte van Amstelveen komt de snelweg over 1,3 kilometer verdiept te liggen. Met twee overkappingen worden Amstelveen Zuid en Noord met elkaar verbonden.

Doorstroming

“Met dit Tracébesluit zetten we weer een belangrijke stap voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad”, zei Schulz. “We verbeteren hiermee ook de leefbaarheid in Amstelveen: het wordt stiller en schoner.”

De aanpak van de A9 in Amstelveen maakt deel uit van het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Ter hoogte van het Oude Dorp en ter hoogte van het Stadshart komt er een overkapping. Op andere plaatsen langs de weg plaatst Rijkswaterstaat geluidsschermen, in totaal over een lengte van 12 kilometer.

Parkachtig

Volgens wethouder Herbert Raat (VVD), die de A9 in zijn portefeuille heeft wordt de bereikbaarheid van de regio, inclusief die van Amstelveen, beter omdat verschillende afslagen behouden blijven. “Daarnaast investeert de gemeente 40 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen, waaronder de verdiepte ligging, de twee overkappingen, een viaduct en groene geluidschermen”, zegt hij. De groene uitstraling van Amstelveen wordt, onder meer door de parkachtige overkapping bij het Oude Dorp, naar zijn mening nog meer versterkt.

Tijdens de meeting in het museum dankte hij onder meer Rijkswaterstaat en het ministerie voor de goede samenwerking. De veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen zijn dat er een extra geluidscherm bij Elsenhove (noordelijk van de weg) komt, het geluidscherm bij de Operabuurt nu een hoogte van 9 meter krijgt, het waterhuishoudingsplan op het sportveld van het KKC beter wordt en de garageboxen bij Meanderflat 4 behouden blijven. Aan de westkant van Amstelveen is ruimte gereserveerd voor de aanleg van twee bushaltes (Landscheidingsvaart / Bleekerskade).

 Informatie

Van 21 maart tot en met 2 mei ligt het Tracébesluit ter inzage, onder meer in het Raadhuis en bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord in Haarlem. Rijkswaterstaat houdt inloopbijeenkomsten op maandag 27 maart en woensdag 5 april in de bibliotheek aan Stadsplein 102 (bovenste etage). Wie wil kan daar binnenlopen tussen 19.00 en 21.30 uur. Er zijn deskundigen van Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen aanwezig om mee in gesprek te gaan.

In totaal zijn ruim 400 zienswijzen (ander woord voor bezwaren) ingediend. De helft daarvan noemt de gemeente ‘unieke zienswijzen’, afkomstig van particulieren, belangenorganisaties, bedrijven en lokale overheden. De antwoorden op alle reacties, binnen gekomen bij de Directie Participatie, staan in een een zogenoemde nota van antwoord. Die en het Tracébesluit zijn vanaf 21 maart te vinden op www.platformparticipatie.nl/saa

Meer informatie over Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA): http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

 

 

Lees ook:Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen
Lees ook:400 ‘zienswijzen’ over A9
Lees ook:Minder geluid A9 thuis te bekijken
Lees ook:Meanderbewoners naar Raad van State om A9
Lees ook:Minister tekent voor besparing 60 miljoen

14 reacties op “Minister tekent voor nieuwe aanpak A9

 1. Rode Paprika

  Amstelveenz had dit item al uren geleden op haar site staan. Ik dacht nog waar blijft de onafhankelijke pers in dit dorp? Beetje meeliften met plakken en knippen dus.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Kan ook natuurlijk, als men letterlijk het persbericht van de gemeente overneemt. Gaat sneller inderdaad.

     /   Beantwoorden  / 
  2. expat

   En nu?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    @ paprika Dat komt zo, omdat het kantoor van Amstelveenz 200m van het Van der Togt ligt en 15m van de informele VVD kantine om niet te zeggen. Ze zitten in hetzelfde gebouw.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Tomaat

    @expat Een journalist die nog wel eens zelf denkt is heden ten dage toch wel prettig, want je moet toegeven. Locaal gezien behoren ze bijna tot het Krijt.
    Persvoorliegers en advertentieverkopers zijn helaas meer in de mode.

      /   Beantwoorden  / 
    1. expat

     Mijn reactie betrof Zoostje.

       /   Beantwoorden  / 
 2. Frank Bikker

  Beetje flauw en goedkoop van Raat om zo te reageren op die actievoerders. Hij weet dat de zaak veel gevoeliger ligt.

  Maar nu lees ik dat de gemeente 40 miljoen gaat investeren aan bovenwettelijke maatregelen. Is dat nu hetzelfde bedrag wat de gemeente ueberhaupt in die weg zou investeren of komt het er nog eens bovenop? En wordt het totale bedrag dus 40+40= 80 miljoen? Het is mij niet helemaal duidelijk.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nee, die 40 miljoen is de bijdrage voor maatregelen in Amstelveen in verband met de weg. Komt dus niets bovenop.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    OK , bedankt.

      /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  “Raat schamperde, de vier actievoerders ziende, dat kennelijk de gehele Amstelveense bevolking op vier na instemt met de plannen.”

  Dat is de Amstelveense bestuurderscultuur olv de VVD-wethouder Raat ten voeten uit: Slijmen naar de minister en trappen naar de burgers.

  Die verkeersgoot scheelt Amstelveen niet zestig miljoen euro, maar een tunnel met daarop over de volle lengte een groen gebied zoals ze bij Gaasperdam gaan aanleggen. Door de VVD is Amstelveen als woon-, winkel- en vestigingsplaats straks minstens 60 miljoen euro minder waard.

  VVD-wethouder Raat dankt de VVD-minister van Verkeer dat zij open stond voor een verkeersgoot die haar veel minder zou kosten dan een tunnel. Raat had geen enkele reden om zenuwachtig te zijn toen hij met VVD-burgemeester Van Zanen aan de minister ging vragen of hij haar veel geld mocht besparen.

  Er was opzettelijk weinig bekendheid gegeven aan de ondertekening van het vonnis waarbij Amstelveen werd veroordeeld tot het dragen van een wond die niet meer zou kunnen helen en waardoor Amstelveen voor altijd geschonden en verdeeld zou blijven.

  Volgens de VVD-minister wordt het gebied rond de rijksweg in Amstelveen mooier dan die nu is. Dat is een klinkklare leugen. De rijksweg van asfalt en beton wordt breder ten koste van het spaarzame groen aan weerszijden van de huidige autobaan. Bovenop de verbrede autoweg komt ter hoogte van Meander en het Stadshart een druk vierdubbel kruispunt van asfalt en steen met ijzeren vangrails en veel stoplichten, met veel herrie en luchtvervuiling van optrekkende (vracht)auto’s. Er komt daar bovendien een extra afslag voor (vracht)auto’s die de Meander fors zullen gaan bel;asten. Alleen bij het Oude Dorp komt een plantsoen met horeca van vrienden van de VVD. Verder verandert er in de omgeving van de A9 niets ten goede. De minister liegt en de wethouder staat er trots bij te grijnzen.

  De VVD-minister vergeleek haar autowegen met de kunst in het Jan van der Togt Museum. Dat mag een gotspe heten.

  Volgens minister Schultz wordt de luchtkwaliteit beter bij meer (vracht)autoverkeer. Een vergelijking met de luchtkwaliteit als er een tunnel was gekomen, maakt zij niet. Zij is tenslotte – net als Raat – een geboren voorlichter. (Ik mag van Raats waakhonden op dit forum niet ‘voorlieger’ schrijven.) Zodoende kan Schultz zonder blikken en blozen beweren dat de verbrede autoweg gericht is op de toekomst en duurzaamheid alsof daar een spoorverbinding of een vrije busbaan wordt aangelegd.

  “Infrastructuur is de ruggengraat van de economie,” zei de minister. Een slechte vergelijking. De auto-, spoor- en waterwegen lijken meer op de bloedbanen in ons lichaam. Wat daarover wordt vervoerd is te vergelijken met bloed. Net als in het menselijk lichaam zit daar (vooral in rijke landen) veel overbodigs en zelfs schadelijks bij.

  Amstelveen Zuid en Noord worden door die twee overkappingen niet méér met elkaar verbonden dan nu gebeurt door de Keizer Karelweg en de Amsterdamse weg. Het ‘Plantsoen van 40 Miljoen’ bij het Oude Dorp kan die diepe wond dwars door onze woonplaats niet helen.

  Met dit Tracébesluit wordt inderdaad de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad verbeterd, maar Amstelveen heeft daar weinig profijt van. In tegendeel. De leefbaarheid wordt er niet door verbeterd en of het hier stiller en schoner zal worden, is maar zeer de vraag.

  VVD-wethouder Raat dankte Rijkswaterstaat en het ministerie voor de goede samenwerking bij de onherstelbare ramp waarmee zij Amstelveen eendrachtig hebben opgezadeld.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Een prachtig verhaal. Nog enige wetenschappelijke onderbouwing? Het liefst uit jouw kwaliteitskranten de VK (proest) of de NRC (proest) of van die Don Qui website (hahahaha)?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   PC, zeg gewoon waarmee je het niet eens bent. Dat voortdurende geproest van jou is kennelijk aanstekelijk, want een andere schuilnamer deed het onlangs ook al.

     /   Beantwoorden  / 
 4. Piet Suikerbiet

  Voor anderen is de De Telegraaf weer een kwaliteitskrant.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Neem mij niet kwalijk Suikerbiet, dat ik jouw krant vergeten ben.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.