Park en horeca rond overkapping Oude Dorp A9

Als de A9 is verbreed, komt er een park bij de overkapping in het Oude Dorp. Het geheel krijgt een openbare functie met onder meer horeca. Dat staat in een zogenoemde Gebiedsvisie, die B&W, naar hun zeggen na overleg met de omwonenden, hebben vastgesteld en gaan voorstellen aan de gemeenteraad. Op dinsdag 7 maart komt het voorstel in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).

Volgens wethouder Herbert Raat (VVD), die de A9 in zijn portefeuille heeft biedt de overkapping veel kansen. “Er ontstaat een nieuwe openbare ruimte waar fiets- en wandelpaden, park, horeca en cultuur samen kunnen komen”, zegt hij. “Om alle ruimte voor ontwikkelingen open te houden stoten we geen gemeentelijk bezit af in het gebied”.

De visie gaat uit van een groene inrichting met fiets- en wandelpaden die de noord- en zuidkant van het Oude Dorp met elkaar verbinden. De ruimte krijgt volgens de gemeente een sterk openbaar karakter, waarbij de bebouwing aan weerszijde gericht is op het park. Op de overkapping zelf is geen bebouwing mogelijk, afgezien van het plein van de Piet Heinschool. Verder komt er nieuwbouw van de school aan de Dr. Schaepmanlaan.

 Annakerk

Daarnaast biedt de visie een kader voor de herontwikkeling van vrijkomende panden en gronden in de buurt, zoals de St. Annakerk. Het doel daarbij is om deze ontwikkelingen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de nieuwe parkruimte en tegelijkertijd in te passen in het stedelijk karakter van het Oude Dorp, staat in de Gebiedsvisie.

Behalve de overkapping bij het Oude Dorp komt er een bij het Stadshart en wordt de A9 zelf verdiept aangelegd. Ook zijn groene geluidschermen gepland. Het rijk investeert zo’n 120 miljoen euro, de gemeente Amstelveen ruim 38 miljoen, nadat van de € 100 miljoen voor de gemeente kostende tunnel is afgezien. De uitwerking van de nieuwe plannen levert geen gemeentelijk risico op financiële overschrijding op, wat volgens B&W in het oude plan wel het geval was.

 

 

Lees ook:Maandag info A9 in Oude Dorp
Lees ook:‘Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’
Lees ook:‘A9-overkapping: nieuwe kansen voor Oude Dorp’
Lees ook:Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen
Lees ook:Geen ‘blokkendoos’ in Oude Dorp

25 reacties op “Park en horeca rond overkapping Oude Dorp A9

 1. Frank

  Mag een school wel zo dichtbij een snelweg staan. Ik dacht dat daar wettelijke regels voor bestaan. We hebben namelijk in het verleden een soortgelijk probleem gehadin Ouderkerk .

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  Voor die 38 miljoen euro krijgt het Oude Dorp dus een park met daaromheen Horeca, terwijl het in beide al zo ruim voorzien is.

  De overkapping bij het Stadsplein wordt daarentegen helemaal in beslag genomen door een druk vierdubbel kruispunt met veel stoplichten en dus met veel lawaai en luchtvervuiling door optrekkende (vracht)auto’s, terwijl het stadscentrum daarin al ruim is voorzien..

  Tegenover de uitgave van 38 miljoen euro staat dus iets leuks waaraan geen behoefte was en iets vervelends waarvan al te veel was.

  Tegenover de ‘bespaarde’ 100 miljoen had een enorme winst aan bruikbaar gebied gestaan, plus meer rust en schone lucht waar daaraan grote behoefte bestaat.

  Als Amstelveen beter had onderhandeld, had het natuurlijk nooit die 100 miljoen hoeven betalen voor een wegverbreding waaraan het geen behoefte heeft.

  De grote Voorlieger heeft het belang van Amstelveen opgeofferd om een goede beurt te maken bij de VVD-minister van auto- en vliegverkeer.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Matthijs

  ‘De grote Voorlieger’? Natuurlijk weer geenszins persoonsgericht en ook geen belediging, zoals die daardoor u kennelijk geregeld wordt getroffen. Iemand voor leugenaar uitmaken is absoluut geen belediging en ook niet persoonsgericht. Wie het tegendeel denkt, is gek. Weer wat geleerd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Tomaat

   Ik word doodziek van dat persoonsgerichte gedram. Vroeger hadden ze een dorpsgek, nu blijkbaar een Stadshartgek.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Tomaat, probeer eens hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Door jouw obsessie let je niet op belangrijker zaken, zoals de verbrede en verdiepte A9 die Amstelveen tot in de verre toekomst zal blijven doorklieven en scheiden.

   Raat heeft aan jou en die andere stalkers een makkie. Hij kan doen wat-ie wil, want jullie maken je alleen druk over mij.

     /   Beantwoorden  / 
 4. Gerben

  Als….het is een beetje van: hoe God uit Amstelveen verdween.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  JB*), ik verwijt Raat dat hij liegt in zijn functie van (zogenaamde) wethouder. Dat is geen persoonlijke belediging, want niet gericht tegen een onveranderlijke persoonlijke eigenschap . Hoewel.. Het is wel een ernstige kritiek op het wanbeleid van deze omhooggevallen oud-voorlichter die Amstelveen grote schade berokkent.

  Raat bewijst dat voorlichters voorliegers zijn.

  *) Hou maar op met die maskerade. Op 22 februari 2017 at 16:31
  liet u per ongeluk uw masker vallen: Matthijs = Johan Bos.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Laat Matthijs het maar niet horen. Nee, ik liet mijn masker niet vallen. Of Matthijs daarvan is gediend is een tweede. Ben het wel vaak met hem eens trouwens. Ook ik begrijp uw toedichten van de schizofrenie aan Raat niet. Het is niet iedereen duidelijk of u hem in zijn functie – volgens mij is hij door de gemeenteraad als wethouder (hoezo zogenaamd?) gekozen. U scheldt constant op zijn persoon, maar bedoelt dam (ongezegd) zijn functie. Misschien houden uw tegenstanders er ook wel een dergelijk principe op na als zij u aanvallen…..
   Overigens: Ik reageerde op uw herhaalde pogingen de ‘maskerade’ te onthullen. Inderdaad: fout dat ik ‘mij’ zei waar het Matthijs moest zijn. En inderdaad ik ben bijna zo intelligent als u, hoewel u natuurlijk meent dat er een wereld van verschil is te overbruggen om uw niveau te bereiken…

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   JB, u duldt dus geen kritiek op Raat (VVD) vanwege diens rampzalige beleid als wethouder omdat dat volgens u een aanval op zijn persoon is? Voor een journalist is dat een merkwaardig standpunt.

   Het recht en de mogelijkheid om zonder gevaar voor eigen vrijheid en veiligheid kritiek te uiten op machthebbers maakt een democratische rechtsstaat juist de meest veilige, rechtvaardige en stabiele staatsvorm.

   Omdat Raat (VVD) willekeurig bepaalde wetten níet handhaaft (zonder daartoe gemachtigd te zijn ogv een gedoogbesluit vd gemeenteraad), noem ik hem een ‘zogenaamde wethouder’ of een ‘wetbreker’.

   Wat betreft uw maskerade als ‘Matthijs’: U schreef niet alleen ‘mij’ waar het Matthijs moest zijn, maar ook ‘Dat heb ik gezegd’ terwijl u Matthijs bedoelde. Toen wist ik het zeker: Matthijs = Johan Bos.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    Als u Raat een Voorlieger noemt, is het voor velen lastig het onderscheid te maken. U zegt er ook nooit bij of u over zijn functie of over zijn persoonlijkheid praat, die u volgens mij toch voortdurend demoniseert, wat uw recht is natuurlijk. En ja dat u de journalistiek hebt uitgevonden weer iedereen. Maar daar hoor ik toch volgens u niet bij? Dus wat zeuren we. Met de persoonsverwarring gaat u lekker verder. Tenzij Matthijs natuurlijk protesteert. Ik zal hem wel schrijven dat er verwarring is ontstaan door mijn toedoen, die koren op de molen is van een querulant (ik bedoel nu uw functie…)

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    JB, of Raat privé ook liegt, weet ik niet en het doet hier ook niet ter zake. Hier gaat het alleen over zijn functioneren als wethouder. In die functie belazert hij de boel voortdurend. Dat mag en moet hardop kunnen worden gezegd.

    U hoeft Matthijs niet te schrijven, want hij volgt de discussies en hij springt (net als u) bovenop alles wat ik schrijf.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     ‘In die functie belazert hij de boel voortdurend. Dat mag en moet hardop kunnen worden gezegd.’Tuurlijk mag u dat hardop zeggen, hoewel enige onderbouwing niet overdreven zou zijn. Maar voor een politiek oordeel als door u geveld zijn aannames feiten, begreep ik. En is zeggen dat iemand de boel belazert natuurlijk geen belediging.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     JB, Raat belazert de boel door niet de waarheid te vertellen over de A9-ramp, de Stadshart-impasse, de gebrekkige handhaving, de bunkerfarce, het zwembadschandaal, de falende zorgverdeling, de haperende doorstroming, de vriendjespolitiek, etc.

     Gefundeerde kritiek op het functioneren van een bestuurder opvatten als een persoonlijke belediging getuigt van een gebrekkig besef van de wijze waarop een democratie functioneert.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Het is zijn waarheid tegenover de uwe. Vriendjespolitiek? Als u er keiharde bewijzen voor hebt, verneem ik die graag. Het zwembad is niet zijn portefeuille, maar het is natuurlijk gemakkelijk hem overal de schuld van de geven. Niet de gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente etc.

        /  
 6. Gerben

  Tja, snap nu het WC decreet van Joops etc jegens deze site. Ben het er niet mee eens, maar dit ter zijde.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Rode Paprika

  Welke reactie was dat Robert van Waning, ik kan hem helaas niet terugvinden….op welk artikel? BvD.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   RP, kijk onder het artikel ‘Jan Griese: ‘Schiphol leukt hindercijfers op’. Daar zit ‘Matthijs’ de hele tijd op mij te katten, maar opeens is het Johan Bos die schrijft:

   “Dan blijft u er toch bij dat, als u uw zin kreeg, die mensen wel achter de tralies zaten? Dat heb IK gezegd. Maar kennelijk zit het weer anders. Ik vrees dat, op een enkeling die net zoveel verstand heeft als u na, niemand iets anders begrijpt uit uw opmerkingen. Maar dat is een hiaat in ons collectieve begripsvermogen, volgens u. WILT U MIJ TROUWENS NIET MET JOHAN BOS VERWARREN. Misschien is die wel net zo intelligent als u.”

   Vooral die laatste zin is heel geestig.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rode Paprika

    Robert, wat u hier ook doet of schrijft, men, ja men zal u altijd aanvallen. Weet u waarom? Omdat een geschifte gemeente, die altijd haar gelijk wil en zal halen ALTIJD critici de mond zal snoeren, daarom geweldig, dat uiteindelijk het Huis van de Klokkenluiders het gehaald heeft. De gemeente Amstelveen zal nooit luisteren naar inwoners…nu weer heer Bot die begint met het wantrouwen naar bewoners toe mbt de scheiding van afval. Iedereen moet gestraft worden. Alleen al dat wantrouwen naar inwoners toe tekent het beleid van een walgelijke werkelijlk walgelijk wantrouwen naar inwoners. Door wie wordt Bot betaald? Wij zullen u straffen als u niet doet wat men van u verwacht. Een paar jaar geleden.,,,mevr Roos die het had over knippen van heg door ‘bijstandtrekkers’……ok, ik zal wel volledig krankjorem zijn, wie volgt?

      /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Het Oude Dorp barst van de horeca, het grenst aan De Poel en aan het Amsterdamse Bos en het heeft bovendien drie heemparken.

  Daarbij komt dan nu nog dat park mét horeca bovenop de A9..

  Wat heeft het gemeentehuis toch met dat Oude Dorp?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Gerben

  Binnenkort zwemmen in de tweedehands ponton. Mocht wat kosten. Mogelijk een topper bij Oude Dorp.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  Alle aandacht wordt gevestigd op de overkapping bij het Oude Dorp. Onlangs ook weer in een advertentie van twee pagina’s in het Amstelveens Nieuwsblad, de officieuze gemeentekrant. Ook daarin stond een fraaie tekening met veel groen.

  De voorlichters van de gemeente weten wel hoe zij die afschuwelijke verkeersgoot aan de Amstelveense bevolking moeten verkopen: met horeca, wandelpaden en véél groen. Dat het Oude Dorp daarvan al ruim voorzien is, doet niet ter zake. Het gaat om de verpakking van een bak ellende.

  De gemeente moet nu maar eens het eerlijke verhaal gaan vertellen over die ándere overkapping, bij Meander en het Stadshart.

  Toon maar eens hoe dat vierdubbele kruispunt eruit gaat zien, compleet met alle asfalt rijbanen, de vele stoplichten en de lange rijen van auto’s met draaiende motoren die staan te wachten om de Meander of de Keizer Karelweg op te mogen rijden. (Dat die niet berekend zijn op al dat verkeer, wordt ook nog zorgvuldig buiten beeld gehouden.)

  Dat deze ramp zich kan voltrekken zonder noemenswaardige weerstand van de bevolking, is alleen mogelijk door het ontbreken van een onafhankelijke en kritische lokale pers.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Tinus, behalve Raats weblog ‘Parkachtige invulling boven A9′, (posted on February 22, 2017) staat daar geen enkel bericht (laat staan een duidelijke tekening) van de overkapping met het 4-dubbele kruispunt bij Meander/Stadshart.

   Ook de Amstelveense media vind je daar niets over.

   Op die bedrieglijke manier wordt die bak A9-ellende aan de Amstelveense bevolking gepresenteerd. Wie twijfels of kritiek uit, wordt genegeerd of uitgescholden.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tinus Trekveer

    Alle linkjes geopend/gelezen?

      /   Beantwoorden  / 
 11. Robert van Waning

  Voor een visualisatie van de overkapping bij Meander/Stadshart moet men aanmerkelijk meer moeite doen dan voor het ‘Plantsoen van Veertig Miljoen’ bij het Oude Dorp.

  Daarover wordt de bevolking uitgebreid en op een aantrekkelijke manier geïnformeerd door de gemeentelijke voorlichters (die ik van JB geen voorliegers mag noemen.)

  Verleden week stond er een enorme advertentie vd gemeente in het Amstelveens Nieuwsblad en deze week is het voorpaginanieuws in die krant:

  ‘Overkapping biedt Oude Dorp kansen’, met een impressie van (alweer) die overkapping van de A9 bij het Oude Dorp en een verhaal van wethouder Raat (VVD) over fiets- en wandelpaden, park, horeca en cultuur.

  En dat voor slechts 40 miljoen euro, want dat plantsoen is het enige positieve wat Amstelveen overhoudt van vijf jaar bouwput, verkeerschaos, hinder voor de bewoners en onmetelijke schade voor de winkels en andere bedrijven in het Stadshart.

  Het wanbeleid van de VVD-wethouder wordt hier unaniem en fel verdedigd tegen gefundeerde kritiek.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.