‘Minder geluidshinder en uitstoot op bredere A9′

Minder geluidshinder en uitstoot van fijnstof en CO2 dan de A9 nu veroorzaakt, komt er als de nu klaar liggende plannen zijn uitgevoerd. Er komt weliswaar geen tunnel, maar (groene) schermen in de middenberm en aan de zijkanten, alsmede het gebruikte materiaal voor de weg zorgen voor geluidreductie. Dat zegt omgevingsmanager Kees Abrahamse van Rijkswaterstaat.

Wie wil, kan de in een lange rij ordners vervatte gewijzigde plannen voor de A9 – die nu geen tunnel meer, maar twee overkappingen van elk 249 meter (bij het Oude Dorp en het Stadshart) omvatten – tussen 18 maart en 28 april komen bekijken en er bezwaar tegen maken, wat in ambtelijk jargon ‘zienswijze’ heet. Bezwaarden kunnen tot en met de Raad van State dwars liggen, maar eind 2019 denkt RWS toch met de uitvoering te kunnen beginnen.

Er komen vier informatiebijeenkomsten (22 en 24 maart en 4 en 11 april, om 19.00 uur) in de schouwburg, waar de plannen worden toegelicht. Overigens zijn dat geen participatie-avonden; het blijft daar eenrichtingverkeer van RWS, geen inspraak van burgers. De plannen liggen, behalve op het raadhuis, ter inzage op de kantoren van provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat in Haarlem, het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en het kantoor van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam. Online kan men ze bekijken via www.platformparticipatie.nl

Blij

Aan de tunnel moest Amstelveen € 100 miljoen euro meebetalen, wat volgens wethouder Herbert Raat van financiën (VVD) een te fors bedrag voor de gemeente was. Aan de uitvoering het nieuwe Ontwerptracébesluit (OTB), zoals dit officieel heet, betaalt de gemeente € 40 miljoen. Het totale project op Amstelveens bodem kost € 400 miljoen.

“Als gemeentebestuur zijn wij blij met wat er nu op tafel ligt”, zegt Raat, die het eerder door de gemeente getekende ‘tunnelcontract’ wist open te breken om een door hem gesignaleerde financiële catastrofe te voorkomen. “Als we vijf jaar hadden geweten wat er uit zou komen, zouden we er minder over wakker hebben gelegen.”

De verbreding van de A9 brengt wel met zich mee dat daarvoor in het Oude Dorp al door RWS gekochte huizen worden gesloopt, aan Middeldorpstraat en Smedemanplein. De as van de rijksweg blijft zoals die nu is en komt niet, zoals eerder gepland, anders te liggen. Bij de verbreding kan derhalve de Annakerk worden gespaard.

‘Groene uitstraling’

De weg wordt verdiept aangelegd. Volgens de gemeente wordt door de schermen (8 á 9 meter hoog) de ‘groene uitstraling’ van Amstelveen versterkt, ook al wacht tijdens de aanleg sloop van het Meanderpark. Maar volgens programmamanager Jelle Westra van de gemeente zal dat na afloop worden hersteld. Er komt een 17 meter brede brug over de weg tussen Bovenlanden (Burgemeester Rijnderslaan) en Stadshart. In tegenstelling tot wat tegenstanders beweren, wordt die niet zo steil aan beide kanten dat men er met bijvoorbeeld een rollator niet tegenop kan en dat ook voor fietsers en voetgangers last gaat opleveren.

Volgens Abrahamse zal de luchtkwaliteit beter worden en ongeveer 50% onder de toegestane wettelijke grenswaarden blijven. In tegenstelling tot de 80 kilometer die sommige fracties in de gemeenteraad wensen, wordt de maximum snelheid op de verbrede weg (tweemaal vier rijstroken) 100 kilometer per uur. Het geheel krijgt een groene aankleding, zeggen de ontwerpers van het OTB. “Daarbij zoeken we het meer in kwaliteit dan in kwantiteit”, vult Abrahamse aan.

Tijdens de werkzaamheden wil RWS een verkeersinfarct in Amstelveen voorkomen. Om het verkeer ook in de tijdelijke situatie zo goed mogelijk af te wikkelen, wordt er nu al gekeken hoe op een aantal routes de kruispunten in Amstelveen aangepast kunnen worden om de extra auto’s te verwerken.

 Speelruimte

Uitgangspunt is volgens zowel Abrahamse als Westra dat iedereen er ten opzichte van de bestaande situatie op vooruit moet gaan. Tegenstanders menen dat het Rijk volledig de kosten van een Rijksweg moet dragen en die niet voor een deel over de schutting van de gemeente gooien. Hun bewering dat in Amsterdam-Zuid Oost wel volledig op kosten van het Rijk een tunnel wordt aangelegd, is volgens Raat onjuist. “De gemeente Amsterdam heeft grond aan het Rijk afgestaan en ook 70 miljoen euro betaald”, zegt hij.

Het dak van de overkapping bij het Oude Dorp kan worden ingericht met voet- en fietspaden, groen en speelruimte voor kinderen, zegt de gemeente. ‘Afgelopen zomer is er in samenwerking met bewoners een eerste schets gemaakt. Bij de verdere uitwerkingen betrekken Rijkswaterstaat en de gemeente bewoners ook weer actief. Bij het Stadshart komt een tweede overkapping, deze krijgt met name een verkeersfunctie, maar er komt ook groen op.’

Bij de Bovenlanden is daarnaast een breed viaduct voor voetgangers en fietsers geprojecteerd. “Wij hebben de belangen van bewoners en bedrijven behartigd in het overleg met Rijkswaterstaat om te komen tot het OTB”, zegt Raat. Hij wijst er onder meer op dat de A9 ter hoogte van de Van Hallweg, op verzoek van bewoners, is de plannen is opgeschoven naar het zuiden, zodat die verder van de woningen komt te liggen dan in eerdere schetsen.

In verschillende fasen bouwt Rijkswaterstaat zo’n 4 tot 6 jaar aan de rijksweg. De op- en afritten richting Holendrecht liggen er 2 tot 4 jaar uit.

 

 

Lees ook:Druk bezochte info-avonden A9
Lees ook:Muurvaste plannen A9 op info-avond
Lees ook:Dankbaar voor overdracht centrum Anna
Lees ook:Gemeente bespaart miljoen rente op A9
Lees ook:GroenLinks wil onderzoek ándere A9

18 reacties op “‘Minder geluidshinder en uitstoot op bredere A9′

 1. Frank Bikker

  Het lijkt me toch dat men niet de weg breder maakt voor Piet Snot. Men moet ook meer verkeer kunnen verwerken. Om dan te stellen dat het fijnstof van hetzelfde niveau blijft, lijkt me ook overdreven.
  Men moet wel eerlijk zijn en geen halve waarheden lopen te vertellen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  Misleidend plaatje van de firma List & Bedrog die dit project aan de Amstelveners moet slijten: De overkapping bij het Stadshart wordt namelijk niet groen, maar helemaal van asfalt vanwege een druk vierdubbel kruispunt met talloze stoplichten.

  De tekst klopt ook niet, want de schermen in de middenberm en langs de zijkanten van de A9 worden niet groen. Dit zou namelijk de luchtstroom vertragen die de vervuilde lucht moet opstuwen en verdunnen en zodoende eerlijker moet verdelen over de bewoners van Amstelveen.

  @Frank, verbreding van autowegen en het verminderen van files op doorgaande wegen doet inderdaad meer mensen besluiten om zich per auto te verplaatsen en verder van hun werk en familie te gaan wonen.

  Het effect van katalysatoren en schonere (minder vervuilende) automotoren wordt grotendeels teniet gedaan door toenemend autoverkeer dat buiten de verbrede rijkswegen voor steeds meer gevaar, geluidsoverlast en luchtvervuiling zorgt. Tel uit je liberale winst.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Ik ben nu toch zeer benieuwd naar de juiste plaatjes. Die kun je toch wel tonen rvw?

     /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Eerlijke plaatjes? Ik heb ze nog niet gezien. Wel veel bomen (die er niet komen), maar geen asfalt en geen stoplichten op de overkapping (die er wel komen).

  Eerlijke verhalen heb ik – geloof ik – ook nog niet gelezen, want het is allemaal erg éénzijdig. De lokale media zijn namelijk allemaal vóór een open 8-baans verkeersriool van beton, asfalt en hoge glazen schermen dwars door het midden van Amstelveen.

  Het is een enorme gemiste kans.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Ik heb het over echte plaatjes. Waarom verdraai je mijn woorden?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   ‘De lokale media zijn namelijk allemaal vóór een open 8-baans verkeersriool van beton, asfalt en hoge glazen schermen dwars door het midden van Amstelveen.’

   Heeft dit medium ooit een mening uitgesproken?

     /   Beantwoorden  / 
  3. Robert van Waning

   JB, uw voorkeur voor een open verkeersgoot druipt uit al uw teksten. Critici (‘dwarsliggers’) worden op alle mogelijke manieren afgeserveerd door u en uw medestanders.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    Noem eens een tekst…Niet dat het veel uitmaakt, want uw onwrikbare standpunt ligt toch al vast.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     “Bezwaarden kunnen tot en met de Raad van State dwars liggen..”
     “.. zegt Raat, die het eerder door de gemeente getekende ‘tunnelcontract’ WIST open te breken om een door hem gesignaleerde financiële catastrofe te voorkomen.”
     “Volgens de gemeente wordt door de schermen (8 á 9 meter hoog) de ‘groene uitstraling’ van Amstelveen versterkt..”

     Allemaal zonder één kritische vraag overgeschreven en nagepraat. Ik kan nog veel meer voorbeelden uit andere artikelen geven. Wilt u dat?

     ‘VVD trots op resultaat onderhandelingen A9′ is het enige artikel in Dichtbij van 23/3 jl dat over het open verkeersriool van de A9. AmstelveenZ idem dito.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      ‘Volgens de gemeente’. Wat is er onjuist aan de mededeling dat bezwaarden tot de RvS kunnen dwars liggen? Etcetera. U ziet dingen die u vermoedt. U zegt toch zelf ook dat Raat het contract wist open te breken? Of blijkt uit WIST mijn standpunt en had u liever gehad dat hij het niet wist wat hij deed en het per ongeluk openbrak of zoiets. Dat de VVD trots is, zag ik ook in reacties van mensen die met die partij weinig op hebben. Het zijn verslagen. Ik zou maar met die andere voorbeelden komen, want deze zijn geenszins overtuigend. U hebt gezegd dat ik voorstander van het door u bedoelde riool ben en dat is met deze citaten uit berichtgeving niet aangetoond. Hebt u trouwens ook de berichtgeving over tegenstanders gelezen of zag u die toevallig niet?

        /  
   2. Robert van Waning

    JB, uit uw artikelen en uit uw reacties op critici maakte ik op dat u een voorstander bent van de open verkeersgoot dwars door Amstelveen. Als dat een misvatting is, dan ben ik daar blij om. Een tunnel was inderdaad veel beter geweest.

    Mensen die bezwaar maken tegen het heilloze project van VVD en Rijkswaterstaat zijn geen dwarsliggers. Zij verdedigen niet alleen hun eigen belangen maar ook die van Amstelveen op langere termijn. Een open verkeersgoot door een dichtbevolkt gebied is immers niet meer van deze tijd en zeker niet van de toekomst.

      /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  Je vroeg naar de juiste plaatjes. Dat zijn eerlijke plaatjes. Je verdraait je eigen woorden.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Ik vroeg naar de echte plaatjes, daar maak jij eerlijke/juiste plaatjes van. Ik verdraai niets. Maar als die plaatjes volgens jou allemaal nep zijn, dan moeten er ook echte plaatjes zijn. Daar zie ik je niet mee aankomen. Het blijft zoals altijd bij jou bij veronderstellingen.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   PC, je schreef: “Ik ben nu toch zeer benieuwd naar de JUISTE plaatjes.” Dat zijn de eerlijke plaatjes en niet die bedrieglijke plaatjes waarmee Rijkswaterstaat en gemeente de onaangename werkelijkheid verbloemen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    I stand corrected.

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     En dat is alleen voor de echt/juist kwestie.

       /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Ook de alinea over het Bovenlandenpad en -brug klopt niet. Daarin wordt het Bovenlandviaduct verward met de fietsbrug langs de Keizer Karelweg bij het Stadshart.

  Het Bovenlandviaduct loopt vlak ter hoogte van het maaiveld. De Fietsbrug moet echter het vierdubbele verkeersknooppunt boven de A9 overbruggen en moet dus de hoogte in.

  In de verkoopbrochures van Rijkswaterstaat (en dus in de lokale media) staat dat de Fietsbrug speciaal voor fietsers en voetgangers wordt gebouwd. Dat er ook talloze scooters over zullen scheuren, wordt niet vermeld..

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Door de schermen van 8 á 9 meter hoog zal de ‘groene uitstraling’ van Amstelveen zeker niet worden versterkt, zoals de gemeente beweert (en door JB kritiekloos wordt naverteld), want die schermen worden gemaakt van glad en doorzichtig materiaal (polycarbonaat?) teneinde luchtstromen zo min mogelijk te vertragen.

  Volgens Rijkswaterstaat vertragen bomen en struiken de langsstromende lucht, waardoor de luchtverontreiniging langer bij de weg blijft hangen (Bron: Brochure ‘Schonere lucht langs de rijkswegen’ van Rijkswaterstaat, pag. 9).

  Moderne windschermen hebben als functie om de langsstromende lucht omhoog te stuwen en de vervuiling dmv turbulentie te verdunnen. Bomen verstoren dit effect.

  Dus niks ‘groene uitstraling’. Allemaal leugens.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.