Meanderbewoners: juridische strijd tegen A9

De bewoners van de Meander zien niets in nu bestaande plannen voor de Rijksweg A9 op Amstelveens grondgebied en gaan die desnoods via juridische procedures aanvechten. De tunnel, waaraan de gemeente een  € 100 miljoen moest bijdragen, is van de baan, maar voor de € 40 miljoen die zij nu moet betalen voor een paar overkappingen krijgt met weinig terug. Kortom: de gemeente heeft zich door het Rijk laten afzetten. “Een gemiste kans”, zei woordvoerder Roy Burgers van de Belangenvereniging Meander Bewoners (BVMB) dinsdagavond tegen raadsleden.

De vereniging heeft de burgemeester namens de bewoners een petitie aangeboden, waarin een nieuw onderzoek naar de kosten en baten van een ‘landschapstunnel’ wordt gevraagd. Die € 40 miljoen is pure geldverspilling, want levert voor de stad alleen een betonnen lidteken op, waar straks de bezitters van woningen in het KPMG gebouw ook uitzicht op krijgen, zegt Burgers. Van de € 40 miljoen is overigens € 20 miljoen al betaald. Maar het berust volgens de bewoners allemaal op een pennywise pound foolish mentaliteit van de gemeente, vinden ze aan de Meander. Daar ziet men ook met lede ogen aan dat straks ter wille van de Rijksweg het Meanderpark, een heempark, door Rijkswaterstaat wordt gesloopt.

‘Boekhouders mentaliteit’

‘Een halfbakken plan dat getuigt van boekhouders-mentaliteit’, vinden de bezwaarden. Die klagen er ook over dat bewoners niet hebben gepartipeerd bij de plannenmakerij. Er zijn alleen bijeenkomsten geweest waar bewoners kregen te horen wat al was besloten, zei Burgers in reactie op VVD-raadslid Walter Vervenne, die kennelijk de informatie voor participatie aanzag.

Volgens de bewoners ontbreekt het B&W aan een integrale visie op wonen, werken en leefbaarheid. En blijkbaar volgt de gemeenteraad hen tot nu toe, op de SP na, unaniem. Dezer dagen gaat het nieuwe tracébesluit de inspraak in. Maar dat is kwaliteitsloos en de maatschappeijke kosten ervan liggen hoger dan die van een ontwerp met een tunnel. Dat de gemeenteraad toestemde met het afblazen daarvan is volgens BVMB-voorzitter Frits Schurink een historische fout. Hij zegt overigens niet alleen voor de mensen in de Meander te praten, maar de belangen van heel de Amstelveense bevolking op het oog te hebben.

Leefbaar

Hoewel Vervenne dinsdagavond zei dat Rijkswaterstaat vermindering van geluid en uitstoot (CO2 en fijnstof) garandeert, is men er aan de Meander van overtuigd dat de wettelijke normen op dat terrein worden overschreden en ook de onveiligheid een risico voor omwonenden en schoolgaande kinderen oplevert. In de petitie staat verder dat de kans op het aaneen sluiten van noord en zuid Amstelveen voorgoed is verkeken. In elk geval voor de komende zestig jaar. Ook kunnen langs de weg met een tunnel sociale en vrije sector woningen worden gebouwd, denken de bewoners. Daardoor zouden dan mede de kostenvan de tunnel kunnen worden gebouwd, overigens een opvatting die destijds ook ten grondslag lag aan de tunnelplannen. “Wij willen dat Amstelveen leefbaar blijft”, zegt Schurink. De rente waartegen het Rijk nu kan financieren is volgens hem dermate laag in verhouding met 2008 dat de investering in zo’n kunstwerk minder kost.

De nu geprojecteerde brug voor langzaam verkeer tussen Burgemeester Rijnderslaan en Stadshart is een lachertje, weten de bewoners. “De gaat zo steil lopen dat je er met een rollator nooit over komt”, zegt een van hen.

Tunnel haalbaar

De BVMB heeft plannen en berekeningen overlegd aan de gemeenteraad om de wenselijkheid en haalbaarheid van de tunnel aan te tonen. Het economisch tij is weer ten gunste gekeerd en dat zou volgens haar bij de gemeenteraad op zijn minst ertoe moeten leiden dat het tunneltracé opnieuw op maatschappelijke en financiële haalbaarheid moet worden beoordeeld, vóórdat een onomkeerbare (snel)weg wordt ingeslagen. Anders verspeelt Amstelveen de kans naar een volwaardige stad te groeien, waarschuwt zij. Doorgaan op de nu ingeslagen weg zou een miskleun van de gemeenredaad zijn.

Voor de toekomstige bewoners van de appartementen in het oude KPMG gebouw is ook een zogenoemde landschapstunnel van belang, zegt de vereniging. Het gaat volgens haar om meer dan vastgoed. Namelijk om een groene ruimte voor fietsers en wandelaars over de tunnel ‘Van Amstel tot Amsterdamse Bos: ’The Green Mile’. BVMB: “Deze groene verbinding kan een enorme boost geven aan het aantrekkelijke imago van Amstelveen. Voor expats, internationale bedrijven en de internationale school. Aantrekkelijk ook voor toeristen die van Amsterdam naar Amstelveen komen voor onze eigen mini-Keukenhof of 2e Kersenboomgaard. Dit brengt ook opbrengsten mee die misschien niet altijd kunnen worden gekwantificeerd, maar wel bijdragen aan een hogere future value en daarmee hogere WOZ waarden. Een open verkeersbak leidt tot lagere WOZ waarden en toekomstige planschade claims die ook meewegen bij de maatschappelijke kosten.”

Contract weer open breken

De gemeente moet zich harder opstellen tegenover Rijkswaterstaat, vindt BVMB. Op de opmerking van Vervenne dat een contract met het Rijk niet kan worden open gebroken, werd gereageerd met de herinnering aan de vorige open breking, toen van de eerder overeen gekomen tunnel werd afgestapt.

BVMB: “Ook het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen als het bestaande snelwegen wil verbreden in binnenstedelijk gebied. Dit kan niet zomaar ten laste komen van de gezondheid en spaarpot van de Amstelveners. Leefbaarheid langs snelwegen is voor rekening en risico van het Rijk. Een bijdrage van de gemeente kan alleen naar redelijkheid en billijkheid.”

De bezwaarden begrijpen ook niet dat bij Badhoevedorp en Amsterdam Zuid-Oost wél tunnels zijn geprojecteerd en in Amstelveen niet, dat naar hun mening met een open wond in het Stashart blijft zitten. Zij vragen ‘durf, visie en politieke wil’ van de gemeenteraad.

 

 

 

Lees ook:Meanderbewoners willen informatie over A9
Lees ook:Meanderbewoners naar Raad van State om A9
Lees ook:Druk bezochte info-avonden A9
Lees ook:Meander aan minister: gemeente kan betalen aan tunnel
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’

30 reacties op “Meanderbewoners: juridische strijd tegen A9

 1. Jan Demming

  Uiteraard alle begrip voor de Meanderbewoners. Maar een ding moet gezegd: zowel zij als de gemeente zien met lede aan dat straks ter wille van de Rijksweg het Meanderpark, een heempark, door Rijkswaterstaat wordt gesloopt. Maar hoeveel natuur in ons land is ten faveure van asfalt de laatste decennia al niet naar de knoppen gegaan. En de landelijke VVD (en dus waarschijnlijk ook de lokale) is nu eenmaal verzot op meer, meer, meer asfalt. Jammer dat ons land niet uit louter hooggebergte bestaat; dan zou men eerst wel beter nadenken voordat ze het hele land met asfalt zouden volplempen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Zolang de bevolking voor elke scheet de auto pakt, zal dit doorgaan. Men moet ook de hand in eigen boezem durven steken. Tevens kan het ook geen kwaad om de bevolking duidelijk te maken wat een auto nu eigenlijk kost en dat af te zetten tegen alternatieven, zoals andere soorten vervoer.
   Maar ja, aan de andere kant is de auto bij uitstek een prachtige melkkoe voor de overheid.

   Voor de rest vind ik dat de Meanderbewoners gewoon pech hebben, want rechtvaardigt het alternatief van minimaal 60 miljoen meer, het feit dat de rest van de Amstelveners ook met deze schuld opgezadeld zitten. De rest van hun argumenten vind ik eigenlijk drogredeneringen. Met/ zonder tunnel het verkeer zal toenemen en de fijnstof dus ook. Dat zal ergens naar toe moeten.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Bert

  @Frank
  ‘….gewoon pech hebben…’????
  Bedoel je dat je wel wilt genieten van de lusten en niet van de lasten?

  Ben benieuwd waar jij in Amstelveen woont?
  Volgens mij zijn dit namelijk de karakteristieken van een gemeente: samen draag je de lasten!

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Met een tunnel wordt de luchtvervuiling minder (want gefilterd), wordt de herrie minder (want afgedekt) en komt er meer bruikbare openbare ruimte in het centrum van Amstelveen. Daarom worden overal in dichtbevolkte gebieden tunnels aangelegd. Alleen in Amstelveen niet, dankzij Herbert Raat (VVD).

  De VVD is niet alleen verantwoordelijk voor meer asfalt op het land, maar ook voor meer verkeerslawaai en meer luchtvervuiling. Reken af met die asociale en schadelijke partij.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  Bedriegelijk plaatje. Kijk er maar eens goed naar: Alle stoplichten zijn er niet op te zien! En dat terwijl die juist van grote invloed zullen zijn op de (on)leefbaarheid van de omgeving van de enorme verkeerspleinen die bovenop de A9 zullen komen. Er staan wel veel bomen op het plaatje.

  Auto’s die vanuit het oosten de KK-weg op willen rijden, zullen – bij voorbeeld – straks voor twee achtereenvolgende verkeerslichten moeten stoppen ipv voor één. Het zelfde geldt voor auto’s die vanuit het westen het Stadshart in willen rijden.

  Planologisch, stedenbouwkundig en verkeerstechnisch is het Amstelveense Stadshart altijd een amateuristisch rommeltje geweest en dat blijft straks zo.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Frank

  Stel dat 5000 mensen wat schoner kunnen wonen door die volledige tunnel. Dat betekent dat elke Amstelvener een goede 800 euro aan moet bij dragen. Een beetje erg duur hoor, voor fijnstof wat nu ergens anders terecht komt.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Bert

  @Bert

  Tsja…. en zo kunnen we inderdaad nog wel even doorgaan!
  Het is ook belachelijk dat een vliegticket duurder is voor die paar mensen met extra dik glas tegen de geluidsoverdracht. Ze moeten niet zo zeuren!
  En wat te denken van die paar chronisch zieken in Nederland… die kosten ons geld, dat wil je niet weten! Ze moeten niet zo zeuren!

  Uiteraard zijn dit twee cynische voorbeelden. En waarschijnlijk spreken ze je nog aan ook.

  Oftewel slecht argument Frank. Maar mag ik hieruit concluderen dat jij inderdaad dan ook echt alleen de lusten en niet de lasten wil hebben?

  En mbt ‘…fijnstof wat nu ergens anders terecht komt’ is volgens mij iets wat niemand hier wil; men wil juist een goede oplossing incl een betere oplossing voor de fijnstof.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Bert

   @bert moet natuurlijk @Frank zijn

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Beste Bert, ik heb niet eens een rijbewijs. Doe alles met de fiets of OV, wat ik met slecht weer wel eens betreur, voor de rest is het wel zo gezond fietsen.

    Ik ben het met je eens wat betreft dat fijnstof, maar ik weet geen oplossing en jij noemt er geen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Jan Demming

     Frank, ook ik vervoer me per bus, tram of op de fiets. De gemiddelde automobilist zou er eens bij stil moeten staan wat een puinhoop het op de weg zou worden als iedereen die nu met het OV of de fiets de weg op gaat, plotseling ook de auto zou pakken. Dan zouden we met z’n allen getrakteerd worden op nog eens 15 tot 20 procent meer verkeer plus de daarbij horende uitstoot. Zouden ze daar blij mee zijn?

       /   Beantwoorden  / 
   2. PeterPC

    Dus ook niet met een lijkwagen naar jullie zure graf gereden worden, toch?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank

     Dat jij je nu laat cremeren. Wij voeden tenminste nog de planten. Hoewel in mijn geval is het meer chemisch afval.

       /   Beantwoorden  / 
 7. Jan Demming

  Ik vraag me af of een tunnel de remedie is tegen de verspreiding van fijnstof. Uiteindelijk komt het, lijkt me, toch wel in het milieu terecht. Met andere woorden: het is in mijn ogen een onoplosbaar probleem. Maar dat zal minister Schulz enz. een worst zijn. Zij zorgt er wel voor niet al te veel in zulke vervuilde gebieden te komen, laat staan te wonen. Ik ben er ook van overtuigd dat er geen snelweg in haar buurt ligt waar je 130 km/u mag rijden. Niet dat ze egoistisch is, maar wel dat ze vooral aan zichzelf denkt.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Frank, of in het midden van Amstelveen tot in de verre toekomst een open betonnen verkeersriool ligt of een verbindend gemeenschappelijk gebied, maakt voor veel meer mensen een verschil dan voor die 5.000 met wie jij geen rekening wenst te houden.

  Waarom moeten Amstelveners trouwens meebetalen aan een verbreding van een doorgaande rijksweg waarom zij niet hebben gevraagd omdat zij die niet nodig hebben?

  Particulier autoverkeer draagt – net als de luchtvaart – niet bij aan een duurzame toekomst. Er zal domweg niet genoeg energie voor beschikbaar zijn en de iverkast is te groot. Afbouwen die handel.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Correctie: Particulier autoverkeer draagt – net als de luchtvaart – niet bij aan een duurzame toekomst. Er zal domweg niet genoeg energie voor beschikbaar zijn en de OVERLAST is te groot. Afbouwen die handel.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Omdat het grootste deel van de Amstelveners zelf ook van die snelweg gebruik maakt. Zij zijn ook een deel van het probleem. Misschien jijzelf ook wel. Ik ook, want in het verleden reed ik vaak mee met een collega!

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank Bikker

     Als jij naar Houston gaat, ga je zeker met een roeiboot of windjammer? Je hebt zelf net zo hard boter op je hoofd, man!

       /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Laat het een tunnel worden en maak die alvast geschikt voor een railverbinding tussen Almere via Amsterdam Zuid-Oost naar Schiphol. Dat is namelijk de toekomst. Alleen op die manier werkt Amstelveen mee aan leefbaarheid en duurzaamheid.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Hadjememaar

   Al eens in de trein gestaan van Zuidoost naar Almere?
   Zuiver theoretisch geleuter vooral als je in ogenschouw neemt dat bij woon/werkverkeer 5% het ov neemt.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Waarom zouden mensen uit A’veen naar Almere willen reizen?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Hadjememaar

     Omdat zat mensen hier werken en daar wonen aangezien ze hier geen huis konden krijgen of betalen.

       /   Beantwoorden  / 
     1. PeterPC

      Onzin, kun je dat hard maken?

        /  
     2. Hadjememaar

      Ja.

        /  
  2. Robert van Waning

   Als de autoverbinding tussen Almere en Schiphol kan worden verdubbeld, waarom dan niet de railverbinding? Particulier autoverkeer heeft niet de toekomst: te veel energieverspilling, te weinig maatschappelijk nut.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Jan Demming

    Probeer dat maar eens duidelijk te maken aan politici, waarvan de meesten nog nooit een bus of tram van binnen hebben gezien. Eigenbelang, weet je wel?

      /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  Amstelveen wordt verkracht door de rijksoverheid en de gemeente is medeplichtig.

  De informatie die de gemeente geeft over de A9-plannen is ronduit bedriegelijk. Op de tekeningen in het bestuursvriendelijke blad Dichtbij staan meer bomen dan auto’s. De ‘overkapping’ bij het Stadshart is in werkelijkheid een druk dubbel verkeersplein met talloze stoplichten.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Jan

  Partij voor Amstelveen…….

    /   Beantwoorden  / 
 12. Robert van Waning

  “De planning van de A9 en de Amstelveenlijn staan vast,” zegt de gemeentelijke coördinator in Dichtbij van 9 maart jl.

  “Kom langs en praat mee,” zegt Rijkswaterstaat in het zelfde blad.

  Waarover meepraten? En waarom, als het allemaal al vaststaat?

  Als Amstelveners hun woonplaats voor de komende 50 jaar laten verzieken door een open betonnen verkeersgoot, dan hebben zij straks wel wat uit te leggen aan hun (klein)kinderen.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Robert van Waning

  “Van 18 maart tot en met 28 april 2016 kunt u het gewijzigde Ontwerptracébesluit A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) inzien. Dit ligt dan ‘ter visie’, zoals dat officieel heet. [..]
  U kunt uw zienswijze indienen tijdens de informatiebijeenkomsten en online via http://www.platformparticipatie.nl.”
  (Bron: Dichtbij, 9 maart jl)

  Het zoekwoord ‘Amstelveen’ op dit platform levert geen enkel resultaat op:

  ‘Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven.
  Zoeken: amstelveen
  Filter op jaar maand
  Geen resultaten gevonden.’
  ….

    /   Beantwoorden  / 
  1. Anarchistje

   Grappig, de Gaasperdammerweg is al sinds jaar en dag onderwerp van gesprek binnen de gemeente Amsterdam, waarbij burgers continu worden uitgenodigd. Bekijk de visualisatie van Rijkswaterstaat op internet A9.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.