SP: ‘Inwoners geen A9-worst voorhouden’

Patrick Adriaans

De fractie van de SP in de gemeenteraad zegt in een rapport van de Rekenkamercommissie over de besluitvorming  rond de A9 aandacht voor de betrokkenheid van de inwoners te missen. De fractie komt woensdag met een amendement om B&W op te roepen bewoners beter te informeren en hen het complete verhaal, inclusief de minpunten.

Op basis van een onderzoek kwam de Rekenkamercommissie met aanbevelingen om in de toekomst (ook bij andere grote projecten) rekening mee te houden. De besluitvorming rond de A9 was blijkbaar nogal ondoorzichtig. Eerst moest er een tunnel komen, waarvoor de 100 miljoen uit herontwikkeling van gebieden langs de weg zou komen, later zag de politiek daarvan weer af en moest met grote moeite het contract met andere partijen worden open gebroken.

De SP stelt nu voor bewoners meer te betrekken en hen een realistisch beeld voor te schotelen, waarin ook de negatieve aspecten van de verbreding van de Rijksweg voor Amstelveen aan de orde komen. “In het onderzoek door de Rekenkamer kwam de betrokkenheid bij de besluitvorming van bewoners nauwelijks naar voren”, zegt SP-raadslid Patrick Adriaans.  “Niet zo vreemd, want de gemeente heeft er altijd mee geworsteld hoe bewoners te betrekken bij het project A9. Mede omdat bij dit Rijksproject ook andere gemeentes en de provincie betrokken zijn. Het is nu wel het moment om kritisch te kijken hoe we beter inwoners kunnen betrekken en informeren.”

‘Verkocht als louter verbetering’

Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt volgens de SP dat de gemeente vooral bezig was met overleggen met alle bij het project betrokken partijen en werden de inwoners alleen geïnformeerd over de uitkomsten. Adriaans: ”Eerst is de tunnel verkocht als een project waar Amstelveen geld aan zou verdienen. Dit verhaal was destijds al veel te positief ingezet. Nadat er heronderhandelingen gekomen zijn, is er een nieuw plan zonder tunnel dat nog altijd veel geld kost en opnieuw wordt verkocht als louter verbetering. Terwijl  de plannen veel impact hebben op financieel gebied. Verder zal het project veel overlast veroorzaken voor de inwoners  en worden de verbindingen in Amstelveen op een aantal punten slechter.”

Verbeterpunt

Bij de A9, maar ook bij bijvoorbeeld de Amstelveenlijn, zijn veel partijen betrokken en kan Amstelveen niet alleen de beslissing nemen, constateert de SP. Het is volgens haar dan lastig bewoners goed te informeren en bij de plannen te betrekken. Adriaans: “Het lijkt lastig draagvlak te krijgen. Je moet de mensen niet alleen een worst voor houden, maar een realistisch beeld. Maak duidelijk waar de minpunten zitten en wat je gedaan hebt of gaat doen om de overlast voor de Amstelveense inwoners zo veel mogelijk te beperken. Laat vooral ook bewoners meedenken. Dit is in de ogen van de SP een groot manco in het project van de A9. Hier ligt voor de gemeente een duidelijk verbeterpunt.”

Volwassen mensen

Volgens Adriaans: moet de gemeente er meer rekening mee houden dat Amstelveners volwassen mensen zijn. “Zij kunnen heel goed schatten of de gemeente er het beste uitgehaald heeft. Juist door niet of nauwelijks aandacht te besteden aan de minpunten voelen mensen zich bekocht en neemt het draagvalk af. Daarnaast kun je de publieke opinie ook heel goed gebruiken in je onderhandelingen met de andere partijen., om juist het Amstelveense perspectief beter naar voren te brengen”.

Lees ook:SP: ‘Politieke tegenstanders nemen nu ons A9-standpunt over’
Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Lees ook:SP wil transparantie gemeente rond Groenhof
Lees ook:SP wil ‘echte inspraak en kansen’ voor inwoners
Lees ook:Initiatief SP: Niet partijgebonden werkgroep OV

50 reacties op “SP: ‘Inwoners geen A9-worst voorhouden’

 1. Robert van Waning

  YES! Veel zinnen verdienen een vaste plaats in het bewustzijn van betrokken Amstelveense burgers en uiteindelijk in de programma’s van ALLE lokale partijen:

  - Je moet de mensen niet alleen een worst voor houden, maar een realistisch beeld.

  - Maak duidelijk waar de minpunten zitten en wat je gedaan hebt of gaat doen om de overlast voor de Amstelveense inwoners zo veel mogelijk te beperken.

  - Laat vooral ook bewoners meedenken.

  - Inwoners beter betrekken en informeren.

  Herkenbaar, juist en gedenkwaardig is ook de constatering van de SP dat de gemeente was vooral bezig was met overleggen met alle bij het project betrokken partijen en de inwoners alleen werden geïnformeerd over de uitkomsten.

  Democratie op z’n Amstelveens.. Of staat er nu misschien eindelijk een echte oppositiepartij in dit VVD-bolwerk op?

    /   Beantwoorden  / 
 2. CeeBee

  Opmerkelijk. De SP haalt het rapport aan van de rekenkamercommissie dat op 30 april jongstleden naar buiten kwam, maar repte al over het betrekken van de bewoners in de commissievergadering van 14 april. Wisten zij toen al wat er (niet) in zou staan?

  Niet dat het er toe doet overigens, want tot ruim een maand geleden repte de SP met geen woord over het betrekken van bewoners. Het is en was een rijksaangelegenheid en daarmee basta. Zelfs toen er een inspreker was over dit onderwerp stelde de SP niet één vraag aan hem, maar stak daarna wel van wal met haar eigen betoog over het betrekken van bewoners. Er zat er een in de zaal SP, waar waren jullie toen met je ‘betrokkenheid’?

  Maar dat is natuurlijk niet wat de SP bedoelt. Het is alleen maar en voor de zoveelste keer aandacht vestigen op jezelf. Politiek scoren in de media met het over de muur gooien van een motie bij het college. Zonder daaraan zelf enige invulling te geven natuurlijk. Want stel je voor dat jullie suggesties verkeerd uitpakken, wie moet je dan de schuld geven nietwaar? En wat zouden die bewoners dan kunnen inbrengen SP? Wat zouden jullie ze willen beloven dat er met hun inbreng gaat gebeuren? Het is toch een rijksaangelegenheid?

  En hoe moeten we de voorlichtings- en inloopavonden dan duiden die er in 2014 en 2015 en in de jaren daarvoor zijn geweest? En de talloze gesprekken die er o.a. met de Meanderbewoners zijn gevoerd? Misschien dat daar niet de door jullie gewenste uitkomst uit kwam rollen, maar erbij betrekken is wel degelijk gebeurd. En ik kan het zeggen, want ik was er bij op die inloopavonden. En weet je wie daar schitterde door afwezigheid? Inderdaad, de zo betrokken SP..

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  @CeeBee, het is helemaal niet opmerkelijk dat de SP het ‘al’ op 14 april had over de noodzaak om bewoners meer te betrekken bij gemeenteplannen. Dat zou juist normaal gevonden moeten worden. Betrokken Amstelveners (dus ook de raadsleden) hebben de rekenkamer niet nodig om te weten hoe belabberd het in onze gemeente gesteld is met burgerparticipatie. Dat is iets heel anders dan het tonen van plattegronden en maquettes in een congrescentrum.

  Het Wijkplatform Stadshart werd opgeheven vanwege zinloosheid en onbetrouwbaarheid van de gemeente.

  Gesprekken met directe omwonenden in de Meander hebben niet opgeleverd omdat dat helemaal niet de bedoeling van de gemeente was.

  Als je een partij ‘scoren in de media’ wilt verwijten, zal je toch beginnen bij de VVD en de wethouder wiens naam-met-foto zo vaak in de lokale staat (en voor wie het betrekken van burgers betekent dat zij goed naar hem moeten luisteren).

  Een 10-baans autoweg dwars door een woonplaats is ivm alle herrie, luchtvervuiling en ruimtebeslag trouwens niet louter een rijksaangelegenheid.

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   1. De SP verwijst zelf naar de rekenkamercommissie ter onderbouwing van haar stelling, niet ik.
   2. Opheffing wijkplatform Stadshart neem ik voor kennisgeving aan.
   3. Ik schreef al: al levert het niet op wat jij of de SP zou willen. Het neemt niet weg dat de bewoners wel betrokken zijn.
   4. Het gaat niet over de VVD, maar over SP.
   5. Dat het een rijksaangelegenheid betreft, is óók een bewering van de SP zelf en niet van mij.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   De SP mist in het rapport van de Rekenkamer aandacht voor de betrokkenheid van de inwoners en beschouwt dit als een bevestiging van een indruk of mening die zij hierover zelf al had.

   Het was duidelijk niet de bedoeling van de gemeente dat de gesprekken met Meanderbewoners iets voor hen zouden opleveren.

   Als je het in Amstelveen over ‘scoren in de media’ hebt, dan heb je het over de VVD. Andere partijen vallen daarbij in het niet.

   De verbreding van de A9 tot een lawaaiig en luchtvervuilend open riool in een betonnen niemandsland van honderden meters midden in onze woonplaats is weliswaar een Rijksproject maar daarmee niet louter een Rijksaangelegenheid. De SP gebruikt die term dan ook niet, volgens mij.

     /   Beantwoorden  / 
 4. CeeBee

  Altijd weer leuk om te lezen als iemand gewoon de feiten negeert als ze niet bevallen en -sterker nog- ze gewoon verzint! Het zijn ook lastige dingen hoor, feiten. Dat begrijp ik wel.

  Met meningen kom je dat ook wel eens tegen. De truc is dan dat je ze als feiten verkondigt, dan hoef je ze niet te onderbouwen. En er zijn altijd wel mensen die daar in trappen. Behalve ik dan. Tough luck..

    /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Wees eens concreet ipv dat vage, generaliserende en suggestieve gedoe van je. Welk feit negeer ik? Wat bevalt mij niet? Welke mening verkondig ik als feit?

  Wat vind jij van die verdere verbreding van dat half-open en ongefilterde verkeersriool dwars door onze woonplaats tbv de verdere uitbouw van een andere woonplaats elders waar kennelijk geen werk is?

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   Ik verwees naar je vorige reactie, dus lees nog maar es goed. Kleine hint: In elke alinea staat één mening die jij als feit verkondigt.

   En verder hou ik erover op, want je bent al weer ver op weg het onderwerp naar je toe te trekken en je stokpaardjes te berijden.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Al mijn bijdragen gingen over de A9 en over het ontbreken van burgerparticipatie. On-topic,dus, itt jouw teksten. Die waren voornamelijk tegen mij gericht. Kennelijk ben ik jouw stokpaardje. Overigens was je nog steeds niet concreet.

     /   Beantwoorden  / 
   1. CeeBee

    Mijn bijdrage ging niet over de A9 maar over de opstelling van de SP..

      /   Beantwoorden  / 
 6. Marianne

  Gemeentepolitiek ultima forma. En wie heeft het nakijken? Ruzies, onenigheden, welk voordeel is er voor de bewoner? En niet te vergeten, er is totaal geen onafhankelijke pers meer. Wat moet de burger nog? Een beetje afwachten. Wanneer gaat deze Gemeente eens inzien, dat zij wordt betaald door de inwoner ipv zich te keren tegen die zelfde inwoner? Wanneer beseft men eens, dat er hier geen democratie is???? Je zou er bijna anarchist door worden….

    /   Beantwoorden  / 
 7. Piet Rode

  Ik wil met 130km zo goedkoop mogelijk van A naar B scheuren, maar wel via de achtertuin van mijn buren, want in mijn eigen tuin wil ik de vogeltjes horen fluiten en hoogstens mijn eigen scheet ruiken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. gerben

   JB moet ook leven. Paar keer tikken en je bent weer bij het artikel.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Ik heb begrip voor reclame, maar niet voor advertenties die midden in beeld staan, de tekst onleesbaar maken en die niet of alleen moeilijk weg te klikken zijn. Als ik daartoe op het kruisje tik, wordt de advertentie juist verder geopend. Dan wint de irritatie het van mijn begrip omdat het dan zo duidelijk is waar het met dit blog om gaat.

     /   Beantwoorden  / 
   1. gerben

    Gewoon terug gaan naar blog en het artikel opnieuw aanklikken (op het gevaar af dat het spelletje zich herhaalt)
    Enkel kalmte kan ons redden.

      /   Beantwoorden  / 
 8. gerben

  Tja Piet, we willen alles zo goedkoop mogelijk. Voor een dubbeltje op de eerste rang, het onderste uit de kan, etc.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Die inloopavonden waren niet gericht op burgerparticipatie maar op het verschaffen van eenzijdige informatie door de A9-lobby van V&W en VVD. Voor het leveren van inbreng of kritiek was er geen gelegenheid.

  De SP is nu de enige partij die (terecht) wijst op het ontbreken van burgerparticipatie. Daar is niets verkeerds aan.

  Democratie is inderdaad mijn stokpaardje. Weet je waar die D van VVD voor staat?

    /   Beantwoorden  / 
  1. piet rode

   Vergeet je niet PvdA, CDA en D66( jouw partij, laatst toch??)en nog wat anderen? Niet selectief tekeer gaan, dan moet je iedereen die voor was, benoemen.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   De SP wijst nu op het ontbreken van burgerparticipatie. Beter laat dan nooit. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zoals alle andere partijen.

     /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  De beeldspraak van die worst klopt trouwens niet. Er is namelijk niets lekkers of aantrekkelijks aan de verbreding van het open verkeersriool A9 tot een honderden meters brede betonnen, lawaaiige en luchtvervuilende strook niemandsland dwars door het midden van onze woonplaats.

  Vele generaties Amstelveners zullen wethouder Herbert Raat (VVD) vervloeken omdat hij het hart en de ziel van onze gemeente heeft verkwanseld in ruil voor de dubieuze gunsten van een VVD-minister van Auto- en Vliegverkeer.

    /   Beantwoorden  / 
   1. Marianne

    Waarom Johan Bos reageert u slecht op één persoon? En altijd maar weer. U jaagt hiermee mensen weg.

      /   Beantwoorden  / 
    1. PG van Faassen

     Nou,Johan jaagt helemaal niemand weg. Waar baseer je dat op? Degenen die weggejaagd worden kun jij, jouw sidekick frank bikker en last but not least rvw jezelf aanrekenen.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     Het is een aantoonbaar feit dat Johan Bos alleen op mijn bijdragen reageert.

     Anderen mogen off-topic flauwekul verkopen, discussies saboteren, schelden en belasteren. Dat laat hem allemaal koud zolang maar niemand kritiek uit op Herbert Raat (VVD).

     Amstelveense media fungeren als waakhonden van deze bestuurder, terwijl zij eigenlijk de democratie zouden moeten bewaken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Marianne

      Het blijft opvallend, dat de heer Bos hier slechts reageert op personen, nou ja op één persoon meestal, die een mening verkondigt, die niet de zijne is. Maar goed, het is hier iig beter vertoeven dan op dat Duplicaatje van de Telegraaf, waar alleen wordt geknipt en geplakt. Want verder is er qua pers niks meer over.

        /  
 11. Robert van Waning

  Het is een voorspelling. Of denkt u dat mensen blij zullen zijn met dat nog bredere verkeersriool in een betonnen niemandsland dwars door het midden van onze woonplaats?

  Vanwege de geluidshinder en de luchtvervuiling en het enorme ruimtebeslag worden zulke doorgaande autosnelwegen overal in Nederland en in de wereld om dorpen en steden gelegd of onder de grond gevoerd. Behalve in Amstelveen, dankzij een eentweetje van een lokale en een landelijke bestuurder van autopartij VVD.

  Je wordt bedankt, Herbert.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marianne

   Jaren geleden was er een soort gelijk riool in Lyon.Die snelweg ging dwars door de stad. Dat is aangepast.Tbv de inwoners. En hun gezondheid. In Nederland zijn VVD-ers slechts bezig met hun dikke-ik-ik portemonnee en de rest kan stikken. Ooit zullen die Dikke-Ik lui zichzelf tegenkomen. Als ze met luchtvervuilende klachten opgenomen worden, waar ze uiteraard onmiddellijk diezelfde dikke portemonnee trekken. Tkv hun medebewoners die dan niet kunnen. Middelvinger naar de solidariteit.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Piet Rode

    De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je in elk land verkeerde en goede oplossingen kunt vinden. Ook in Frankrijk. Ga eens kijken in de buurt van Marseille. Hele meren zijn daar rood van de chemische verontreiniging en de omgeving is daar afgezet, vanwege al het gif wat daar ligt.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marianne

     Dat gebeurt hier ook. Of gaat gebeuren. Nog ff en dan is dat gif, wat door de veehouderij wordt verspreid hier ook een hot item, maar niemand die daar zijn of haar dageijks leven nu nog door laat beinvloeden, want DikkeIK. Als “men” maar meer, meer, meer kan toch??????

       /   Beantwoorden  / 
     1. PG van Faassen

      Hahaha, het dikke-ik zoals die lul van een Rutte gebruikte, gaat nu gemeengoed worden van getroebleerde SP’ers.

        /  
    2. PG van Faassen

     Leuk hoor, maar we vreten hier wel vis uit zeer verontreinigde wateren. Vietnam, Egypte etc..

     Niemand gaat naar Marseille om meren te zien, het gaat om lekker zuipen bij de haven en daarna je keuze maken bij de hoeren achter de tralies.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Marianne

      Had ik wel gedacht hoor dat jij zo iemand van de hoeren was.

        /  
     2. Piet Rode

      Zeker iets opgelopen bij die dames en doorgeslagen naar je hersens.

        /  
     3. Marianne

      WE?? Spreek voor jezelf.

        /  
     4. PG van Faassen

      Leuke jij-bak Piet Rode. Maar ga mij maar vertellen waar in de buurt van Marseille een meer te vinden is.

        /  
     5. piet rode

      In de buurt van zware chemische industrie richting Aix. Ze zijn meestal heel klein, niet groter als de Kleine Poel en ze beginnen meestal met étang de.

        /  
     6. PG van Faassen

      Hele meren klinkt toch iets anders dan kleine plasjes water.

      Étang de Berre ken ik en dat is niet rood van vervuiling hoor.

        /  
  2. Johan Bos

   Pardon? Vrijwel de hele gemeenteraad stemde ermee in. Mogelijk komt er eindelijk wat lucht op de woningmarkt in Amstelveen, waar de woningen minstens 20% duurder zijn dan elders (wegens de aantrekkelijkheid van deze gemeente), als dat open riool mensen wegjaagt. Omdat wonen hier dan veel minder aantrekkelijk wordt. Voor zover dat nu al niet het geval is met dat smallere open riool. Stom he, al die mensen die hier zo graag willen wonen…

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Hoeft er dus geen rekening gehouden te worden met de woonwensen en gezondheidsbelangen van mensen die hier graag wonen? Eigen schuld, dikke bult?

    Het ‘smallere open riool’ van de Rijksweg A9 had nooit op die manier dwars door Amstelveen aangelegd mogen worden. De verdere verbreding daarvan tbv Almere was een goede aanleiding om de poot stijf te houden: Of een tunnel of geen verbreding.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Uw gevoel voor humor is zuinig gezegd nogal onderkoeld. Maar misschien vindt u wel dat over zulke ernstige zaken geen grappen mogen worden gemaakt. Nergens over, trouwens. Een humoristische kijk op samenleving en bestaan is mij althans uwerzijds nooit opgevallen. Maar misschien vergis ik me hoor.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robert van Waning

      Weer zo’n persoonsgerichte sneer. Reuze grappig.

      Over gezondheid-bedreigende luchtvervuiling, over woongenot-verziekende verkeersherrie en over ruimteverspilling tbv een doorgaande autosnelweg in een woonplaats mogen wmb inderdaad geen grappen worden gemaakt.

        /  
     2. Johan Bos

      Had ik dus gelijk

        /  
 12. piet rode

  Nou, wat ik daar heb gezien, slaat echt alles. Hier heb ik ook oude gifbelten gezien en waar gewoon kantoren op gebouwd zijn ( 200m over de snelweg als je van Ouderkerk af komt via provinciale weg aan de rechterkant. Je ziet er niets van maar het is er wel), maar dat sloeg alles.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marianne

   Ik heb daar gewoond meneer Rode. En ik voorspel, dat dat hier ook binnen een jaar of wat gemeengoed zal zijn. Laten we in Amstelveen gewoon tot aan het oneindige Round-up blijven wateren. Met dank aan de heer Bot.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Piet Rode

    Dat kan niet, want dan heb je in een verffabriek gewoond, die had je daar namelijk en daarna was het een opslagplaats waar zwaar vervuild spul in vaten stond.

      /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nou, soms zeggen cabaretiers nog ergere dingen. En ik heb sterk de indruk dat die ook wel eens buiten Amstelveen optreden…

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.