College stemt in met nieuw ontwerpplan A9

Herbert Raat

Hoewel in de gemeenteraad wel oppositie tegen het standpunt van B&W is, vinden die dat de nu op tafel liggende voorstellen voor uitvoering van de verbreding van de A9 positief moeten worden bekeken. In een brief aan Rijkswaterstaat zeggen zij met de uit een eerste ontwerpronde voortgekomen aanpassingen in te stemmen. Maar zij willen wel dat er overleg wordt gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden.

In het ontwerp is er nu een tweede overkapping – naast die bij het Oude Dorp ook één bij het Stadshart – gekomen, maar worden daarentegen op het deel waar geluidsschermen zijn geprojecteerd die niet horizontaal maar vertikaal. Dat scheelt de staat namelijk vijf miljoen euro. Verder moet er een comfortabele verbinding voor langzaam verkeer over de weg komen, vindt het college.

Uit de eerste ontwerpronde is gebleken dat de meerkosten van horizontale schermen ten opzichte van verticale schermen ten minste € 10 miljoen bedragen’, schrijft wethouder Herbert Raat aan Rijkswaterstaat. Eerder was overeengekomen dat er geen horizontale er alleen zouden komen als die niet meer dan € 5 miljoen meer gingen kosten dan verticale.

“In feite wordt het in de overeenkomst genoemde budget van € 5 miljoen ingezet voor de 2e overkapping’ constateert Raat in de brief. Dat is volgens hem in lijn met een door de raad aangenomen motie, waarin stond dat als horizontale schermen financieel niet haalbaar zouden zijn het budget van € 5 miljoen moest worden aangewend voor ‘andere inpassingsmaatregelen’.

Raat aan RWS: “Wij brengen in herinnering dat de reden waarom Amstelveen hecht aan horizontale schermen is gelegen in het feit dat daarmee de ruimtelijke samenhang tussen Amstelveen Zuid en Amstelveen Noord – in het bijzonder het Stadshart – wordt verbeterd en nieuwe barrières in de vorm van verticale schermen van ca. 8 meter hoog worden voorkomen”.

 

Raat constateert dat verbreding van de A9 een enorme impact heeft op Amstelveen en vooral de direct omwonenden. Dat op verzoek van bewoners van de Van Hallweg de A9 iets is opgeschoven naar het zuiden, waardoor een groenstrook van tenminste 5 meter behouden blijft, vindt hij winst ten opzichte van een vorig plan. Ook dat bij de Keizer Karelweg een brug voor langzaam verkeer komt om het kruispunt veilig te houden. “Deze verbinding moet wat het college betreft wel comfortabel worden, minder mobiele groepen moeten er ook gebruik van kunnen maken. Voor de tweede ontwerpronde vragen we Rijkswaterstaat ook aandachtig te kijken naar de geluidsschermen. Deze moeten naast dat ze functioneel zijn ook passen bij Amstelveen. Wat mij betreft zijn zoveel mogelijke groene geluidsschermen het uitgangspunt”.

Hij denkt dat binnen vastgestelde kaders gesprekken met bewoners mogelijk nog tot optimalisaties kunnen leiden.

 

In een nieuwe overeenkomst, nadat de Amstelveen € 100 miljoen kostende tunnel was geschrapt, is vastgelegd dat de nieuwe A9 in Amstelveen over een lengte van 1300 meter verdiept wordt aangelegd. Bij het Oude Dorp komt een volledige overkapping. Naar aanleiding van de eerste ontwerpronde komt er ook een bij het Stadshart en is een verbinding voor langzaam verkeer bij de Keizer Karelweg en het Bovenlandpad geprojecteerd. Door het totale pakket aan extra maatregelen neemt volgens de gemeente de geluidshinder voor alle omliggende woningen in af. Amstelveen betaalt voor alle voorzieningen 38 miljoen euro, waarbij het risico voor eventuele extra kosten voor het Rijk zijn. Rijkswaterstaat werkt de plannen de komende maanden uit tot een Ontwerp Tracébesluit.

 

Lees ook:Tweede overkapping A9 (bij Stadshart)
Lees ook:PvdA: ‘Zonodig A9 verder overkappen’
Lees ook:CDA wil 5 miljoen van Rijk voor geluidwering vastleggen
Lees ook:Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen
Lees ook:Vijf opties voor nieuwe Amstelbrug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.