PvdA: ‘Zonodig A9 verder overkappen’

Nu de A9-tunnel er niet komt, moet in de nieuwe plannen alsnog overkapping van de weg over een grotere lengte dan 250 meter (in het Oude Dorp) mogelijk blijven. En de verbrede Rijksweg mag niet tot verslechterde gezondheid van Amstelveners leiden.

Dolf Veenboer

Dat vindt de PvdA in de gemeenteraad. Die herinnert er aan dat destijds voor een tunnel werd gekozen, omdat wegverbreding anders tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s zou leiden. “Dat wordt nu nogal vlug vergeten”, zegt fractievoorzitter Dolf Veenboer

Het was trouwens een PvdA-wethouder (Remco Pols) die voor de gemeentelijke bijdrage van € 100 miljoen voor de tunnel tekende. Het nu zittende college zag kans het contract open te breken en van die zware financiële verplichting af te komen, waarover het vorige volgens Veenboer al ging praten.

Maar nu Amstelveen van die contractuele molensteen af is, mist zij ook de tunnel. Allemaal de schuld van de crisis, constateert de PvdA, omdat het onmogelijk werd via vooral kantorenbouw die € 100 miljoen terug te verdienen.

Dat de gemeente onder dat contract uit wilde, is te begrijpen, vindt Veenboer. Al maakt het volgens hem wel uit of 100 miljoen direct betaald had moeten worden of pas na ingebruikneming van de tunnel. Maar nu heeft de gemeente geen tunnel van tweeduizend meter, alleen een overkapping over 250 meter en moet zij daarvoor alsnog 40 miljoen euro neertellen. Wat de gemeente alsnog heeft te betalen, moet wel in verhouding staan tot wat er gaat gebeuren, zegt de PvdA, die eraan wil vasthouden dat het allemaal niet tot verslechtering van de gezondheidsrisico’s mag leiden.

Er komen kans het niet overkapte deel van de weg wel verticale geluidsschermen, maar Veenboer vindt het onduidelijk of de omwonenden er qua gezondheid op vooruit gaan. Die in de staatsliedenbuurt in elk geval niet. Die gaan er volgens het raadslid op achteruit. “Zij krijgen  een nieuwe oprit voor hun deur en tussen deze oprit en de verdiepte weg een hoog geluidsscherm. Dat komt de leefbaarheid van vooral de mr. F.A. Van Hallweg niet ten goede.”

De horizontale schermen langs Meander komen daar de leefkwaliteit ten goede. “Maar het contract laat de mogelijkheid open dat het toch nog verticale schermen worden”, zegt Veenboer.  “Dat zal zeer slecht zijn voor die wijk, het is verstandig daar onze voorkeuren over uit te spreken. Halverwege het vroegere KPMG-gebouw komt de verbrede weg weer op maaihoogte met de bijkomende extra fijnstof.”

Veenboer wijst er op dat pas in 2018 het definitieve ontwerp wordt vastgelegd. Tot die tijd kan de gemeente op basis van nader onderzoek naar de gevolgen op het gebied van geluid, uitlaatgassen en fijnstof verdere besluiten te nemen, zegt Veenboer. “Uiteraard met inachtneming van de dan aanwezige financiële mogelijkheden”, voegt hij er aan toe. Maar wat hem betreft wordt in het raadsvoorstel expliciet de mogelijkheid open gehouden tegen die bedreigingen maatregelen te nemen.

 

 

Lees ook:PvdA wil spoeddebat A9-raadscommissie
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:Nieuw contract A9 nog steeds niet ondertekend
Lees ook:PvdA: ‘Coalitie maakt stad onleefbaar’
Lees ook:PvdA moest wennen aan niet niet mee besturen gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.